Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza dokonanych badań w pierwszym półroczu roku szkolnego 2010/2011 W pierwszym półroczu zostało przeprowadzonych pięć badań diagnozujących różne aspekty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza dokonanych badań w pierwszym półroczu roku szkolnego 2010/2011 W pierwszym półroczu zostało przeprowadzonych pięć badań diagnozujących różne aspekty."— Zapis prezentacji:

1 Analiza dokonanych badań w pierwszym półroczu roku szkolnego 2010/2011 W pierwszym półroczu zostało przeprowadzonych pięć badań diagnozujących różne aspekty szkoły: - Badanie Pedagogizacja - Badanie Zajęcia pozalekcyjne - Badanie Motywacja do nauki - Badanie Znajomość przez uczniów programu wychowawczego, programu profilaktycznego, statutu szkoły i WSO - Badanie Przedmioty

2 Badanie Pedagogizacja Badanie zostało przeprowadzone w dniu 14 września 2010 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie. Celem badania było poznanie oczekiwań i potrzeb rodziców związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci w ramach prowadzonej w szkole pedagogizacji. Badanie przeprowadzone zostało wśród rodziców naszej szkoły, w którym to 247 rodziców odpowiedziało na naszą prośbę. Badanie przeprowadzone zostało metodą ankietową. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie badania była Pani Anna Kędziorek, pedagog.

3 Nr pyt. Treść pedagogizacji Tak interesuje mnie taki temat Nie Nie interesuje Prowadzenie osoba z zewnątrz Prowadzenie osoba ze szkoły 1Jak pomóc dziecku w nauce?184135067 2Uzależnienie dzieci od komputera? 125394638 3Jak rozmawiać z nastolatkiem? 111365030 4Wychowywać to kochać i wymagać? 147194534 5Jak motywować dziecko do nauki? 190105867 6Książka przyjacielem? – zachęcenie do czytania 152222867 7Postawy rodzicielskie.110343140 8Organizacja pracy domowej ucznia. 139263848

4 Propozycje Państwa tematów; Jak pomóc dziecku funkcjonować w grupie? Zły dotyk? Rodzeństwo bez rywalizacji? Jak wspierać dziecko pod względem asertywności? Uzależnienie dzieci od komputera? - dla dzieci Porażka wśród dzieci? - dla dzieci klasy 0-I Wzajemne relacje między dzieckiem a rodzicem? Uzależnienie dzieci od telewizji? Jak mogą motywować dziecko do nauki rodzice i nauczyciele na podstawie tzw. oceniania kształtującego? Uzależnienia od narkotyków, nikotyny, alkoholu ( klasa 3) Wniosek: - przeprowadzenie pedagogizacji zgodnie z potrzebami rodziców,

5 Badanie Zajęcia pozalekcyjne Badanie zostało przeprowadzone w dniu 29 września 2010 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie. Celem badania było przedstawianie szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych, które w roku szkolnym 2010/2011 oferuje naszym uczniom szkoła oraz poznanie opinii uczniów na temat. Badanie przeprowadzone zostało na 350 uczniach z klas I-VI. Metodą ankietową. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie badania była Pani Anna Kędziorek, pedagog.

6 Wyniki: - największym zainteresowaniem wg. dzieci cieszą się zajęcia pozalekcyjne typu: koło informatyczne SKS Koło orgiami Koło teatralne klasy I-III Koło plastyczne Koło przyjaciół wiedzy Obieżyświat Koło taneczno- muzyczne Zuchy Koło artystyczne Koło matematyczne Koło miłośników wiedzy Mądra Sowa Koło komunikacyjne Koło miłośników przyrody ZHP Harcerze Koło literackie Koło teatralne klasy IV-VI - zajęcia w których dzieci chciałyby uczestniczyć, a które nie są prowadzone w naszej szkole: Nauka języka niemieckiego, modelarstwo, karate Wnioski: - rozszerzenie wachlarza zajęć następnym w roku, - zaangażowanie, zachęcenie większej ilości dzieci do udziału w takich zajęciach, - edukacja rodziców dot. Spędzania wolnego czasu przez uczniów,

7 Badanie Motywacja do nauki Badanie zostało przeprowadzone w dniu 20 października 2010 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie. Celem badania było zbadanie poziomu motywacji do nauki uczniów z klas IV-VI. Badanie przeprowadzone zostało w klasach IV-VI, łącznie przebadanych zostało 160 uczniów. Badanie przeprowadzone zostało metodą ankietową. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie badania była Pani Anna Kędziorek, pedagog.

8 Wyniki: - uczniowie oceniają siebie i swoje wyniki w nauce w skali od 2-6 na 4 ( dobre), -jedna trzecia uczniów odniosła sukces w nauce, - ok. 80 % uczniów chciałaby osiągnąć sukces, - zajęcia w naszej szkole wg. uczniów często prowadzone są w sposób jasny i zrozumiały, - uczniowie wśród kolegów chcieliby być lubiani, a w sytuacji otrzymania przez kolegę/koleżankę lepszej oceny czują obojętność, a następnie złość, zazdrość, - uczniowie na codzienne odrabianie pracy domowej poświęcają 1-2 godziny, wtedy na pomoc mogą liczyć rodziców, - rodzice reagują bardzo pozytywnie, gdy, dziecko ich otrzymuje dobre oceny, natomiast gdy złe, to najczęściej wspólnie rozmawiają lub złoszczą się, -z badania wynika, że dzieci mają dobre warunki do nauki, a wolny czas spędzają przed komputerem lub uprawiają sport, Wnioski: - Przeprowadzić rozmowy na lekcjach wychowawczych motywujące dzieci do nauki, -Edukacja rodziców na temat: Sposobów motywowania dzieci do nauki. -Zainteresowanie dzieci zajęciami pozalekcyjnymi przez rodziców,

9 Badanie Znajomość przez uczniów programu wychowawczego, programu profilaktycznego, statutu szkoły i WSO Badanie zostało przeprowadzone w dniu 20 października 2010 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie. Celem badania było: - dokonanie oceny przekazywania przez wychowawców wiedzy uczniom na temat programu wychowawczego, profilaktycznego, statutu szkoły oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania. - sprawdzenie, czy uczniowie rozmawiają z rodzicami o dokumentach, które realizowane są w szkole.( Program wychowawczy, Program profilaktyczny, WSO, Statut szkoły) Badanie przeprowadzone zostało wśród uczniów z klas IV-VI.W badaniu wzięło udział 171 uczniów. Badanie przeprowadzone zostało metodą ankietową. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie badania była Pani Anna Kędziorek, pedagog.

10 Wyniki: - uczniowie wypowiedzieli się, że wychowawcy na godzinach wychowawczych omawiali, przedstawiali dokumenty szkoły, niektórzy uczniowie zapoznawali się ze strony internetowej szkoły, - uczniowie znają prawa i obowiązki wynikające ze statutu szkoły, lecz nie zawsze je stosują zwłaszcza obowiązki, - uczniowie maja wiedzę o kryteriach oceniania wiedzy, o wymaganiach edukacyjnych oraz o systemie kar i nagród, - ok. 55 % uczniów nie rozmawia na temat dokumentów szkoły z rodzicami, dlatego: -bo, o tym z rodzicami się nie rozmawia, -bo, mnie to nie interesuje, -bo, rodzice nie mają czasu na takie rozmowy, -bo, im o tym nie powiem, Wnioski: - dalsza edukacja dzieci, poprzez ścisły kontakt z wychowawcą, - większe zaangażowanie rodziców w rozmowy z dziećmi,

11 Badanie Przedmioty Badanie zostało przeprowadzone w dniu 19 listopada 2010 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie, polegające na poznaniu opinii uczniów z klas IV-VI na temat zajęć (przedmiotów) prowadzonych przez nauczycieli w naszej szkole, oraz informacji jakie przedmioty lubią, a jakie nie i dlaczego. Badanie przeprowadzone zostało w klasach IV-VI łącznie 250 uczniów, metodą ankietową. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie badania była Pani Anna Kędziorek, pedagog.

12 Wyniki: -Za najbardziej lubiane przedmioty uczniowie uważają: wychowanie fizyczne, matematykę, informatykę, przyrodę i wiele innych dlatego, bo: nauczyciel ciekawie prowadzi lekcje -111 jest dla mnie łatwy – 88 jest zgodny z moimi zainteresowaniami-92 z lekcji dowiaduję się dużo, różnych ciekawych rzeczy-88 nie ma zadawanych prac domowych-29 nauczyciel łagodnie ocenia-32 nauczyciel stosuje pochwały i nagrody-22 nauczyciel zachęca nas do nauki-46 na zajęciach jest miła, przyjazna atmosfera-68 za coś innego (wpisz za co)-jest zabawa, nauka, za luzik, nauczyciel super, fajny

13 Wyniki: - Uczniowie nie lubią się uczyć: religii, języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, historii, muzyki i wielu innych dlatego, bo: - jest dla mnie za trudny,-62 - nie interesuje mnie ten przedmiot,- 79 - lekcje prowadzone są nie ciekawie,-40 - nauczyciel nie zachęca do pracy na lekcji,-24 - ocenia bardzo surowo,-50 - zadaje bardzo dużo, trudnych prac domowych,- 51 - bardzo głośno prowadzi lekcje,-74 - boję się tego nauczyciela,-48 - na lekcji panuje niemiła atmosfera,- 47 - za coś innego (wpisz za co)- nauczyciel krzyczy, prowadzi lekcje nie pedagogicznie, krytykuje nas Wnioski: - Nauczyciele muszą traktować uczniów podmiotowo, indywidualizować proces nauczania i wychowania, - Przeprowadzić lekcje wychowawcze na temat komunikacji uczeń- nauczyciel, na których rozmawiać, wyjaśniać zaistniałe trudności i problemy,


Pobierz ppt "Analiza dokonanych badań w pierwszym półroczu roku szkolnego 2010/2011 W pierwszym półroczu zostało przeprowadzonych pięć badań diagnozujących różne aspekty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google