Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: Wyrównuję, doskonalę, poznaję – Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie Nowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: Wyrównuję, doskonalę, poznaję – Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie Nowym."— Zapis prezentacji:

1 Projekt: Wyrównuję, doskonalę, poznaję – Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie Nowym

2 W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym będzie realizowany projekt Wyrównuję, doskonalę, poznaję – Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie Nowym. Jego głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych 25 uczniów i uczennic oraz podniesienie jakości kształcenia i atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie Nowym.

3 Projekt wzbogaci ofertę placówki, skierowaną do uczniów, zarówno tych wymagających wspierania, jak i szczególnie uzdolnionych. Uzupełni dotychczasową propozycję szkoły w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, pozwalając w atrakcyjnej formie rozwijać zainteresowania i talenty młodych ludzi. Poszerzy także wymiar zajęć wyrównawczych z uczniami wymagającymi wspomagania.

4 1. Kompleksowy program wyrównywania szans edukacyjnych 2.Kompleksowy program wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów i uczennic 3.Program wspierania rozwoju osobistego i zawodowego uczniów i uczennic 4.Program podnoszenia jakości pracy szkoły

5 Program obejmuje m.in. : organizację dwóch spotkań informacyjnych dla rodziców, uczniów i uczennic. W ramach spotkań omówione zostaną: możliwości wyrównania poziomu wiedzy uczniów i uczennic sposoby współpracy rodziców z dzieckiem w celu zwiększenie zdolności uczenia się. Zostaną zrealizowane zajęcia wyrównawcze, których celem będzie uzupełnienie wiedzy i umiejętności uczniów. Zajęcia wyrównawcze zostaną poprzedzone 3 godzinnymi warsztatami dla każdej grupy o tematyce skutecznego uczenia się. Planuje się realizację zajęć wyrównawczych z: matematyki języka angielskiego języka polskiego przyrody Zostaną opracowane i zweryfikowane narzędzia do realizacji zajęć wyrównawczych i podniesienie kompetencji nauczycieli. KOMPLEKSOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH

6 Program obejmuje m.in.: organizację kół naukowych zgodnych z preferencjami uczniów i uczennic W ramach kół oprócz zajęć dydaktycznych zrealizowane zostaną: wizyty studyjne spotkanie z ciekawymi ludźmi specjalistami w swoich dziedzinach. Zostaną utworzone koła naukowe: matematyczne informatyczno – ekologiczne historyczne. Zostanie zorganizowany konkursu pn. Jestem zdolny – jestem cool:). Nagrodą dla zwycięskiego koła naukowego będzie tygodniowy obóz naukowy. Zakłada się opracowanie i weryfikację narzędzi oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami i uczennicami zdolnymi. Powstanie Zespół ds. wspomagania pracy z uczniami i uczennicami zdolnymi. KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPOMAGANIA ROZWOJU UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW I UCZENNIC

7 PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO UCZNIÓW I UCZENNIC Program obejmuje m.in.: przygotowanie i realizację warsztatów z: umiejętności miękkich warsztatów z kształtowania kariery zawodowej Ich celem będzie podniesienie świadomości uczniów i uczennic dotyczących wyboru kierunku kształcenia, wyrobienie umiejętności miękkich.

8 PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY Utworzony zostanie program do monitorowania jakości pracy Szkoły Podstawowej oraz przetestowany i wprowadzony System Ewaluacji Pracy Szkoły Podstawowej.

9 Laptop Projektor multimedialny z ekranem Tablica interaktywna z oprogramowaniem Ksero kolorowe Telewizor z odtwarzaczem DVD Kamera video WYPOSAŻENIE W NOWOCZESNE POMOCE:

10 CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – KOŁO HISTORYCZNE L.p.Nazwa bloku tematycznegoLiczba godzin 1 Moja mała Ojczyzna. Historia Pogwizdowa Nowego i okolicy 12 2.Historia pisma i najstarszych materiałów pisarskich 8 3.Historia starożytna – Siedem cudów świata 10 Razem:30 godzin PROWADZĄCY: mgr Teresa Flak

11 CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – KOŁO EKOLOGICZNO - INFORMATYCZNE PROWADZĄCY: mgr Renata Chłanda, mgr Dorota Kotowicz L.p.Nazwa bloku tematycznegoLiczba godzin 1. W poszukiwaniu swojego naj Naj... z naj O swoim naj... wiem wszystko!4 4. Nasze naj... w pięknej szacie.8 5. Nasze naj... inaczej.8 6. W krainie naszego naj...2 Razem:30 godzin

12 CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – KOŁO MATEMATYCZNE PROWADZĄCY: mgr Dorota Kotowicz L.p.Nazwa bloku tematycznegoLiczba godzin 1. Liczby naturalne.7 2. Ułamki zwykłe i dziesiętne.4 3. Problemy matematyczne z życia codziennego.5 4. Ach, ten X.3 5. Geometria.4 6. Matematyka inaczej.2 7.Trening przed sprawdzianem klasy 6.5 Razem:30 godzin

13 CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – Zajęcia wyrównawcze: MATEMATYKA PROWADZĄCY: mgr Dorota Kotowicz L.p.Nazwa bloku tematycznegoLiczba godzin 1.Liczby naturalne.10 2.Figury i bryły geometryczne.5 3.Ułamki zwykłe i dziesiętne.7 4.Obwody i pola wielokątów.5 5.Liczby na co dzień.2 6.Diagramy, tabele, wykresy.1 Razem:30 godzin

14 CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – Zajęcia wyrównawcze: JĘZYK POLSKI PROWADZĄCY: mgr Małgorzata Pękala L.p.Nazwa bloku tematycznegoLiczba godzin 1.Gramatyka języka.5 2.Ortografia.5 3.Czytanie ze zrozumieniem.5 4.Redagowanie tekstów.5 5.Praca ze słownikami.5 6.Wypowiedzi ustne.5 Razem:30 godzin

15 CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – Zajęcia wyrównawcze: JĘZYK ANGIELSKI PROWADZĄCY: Małgorzata Radziwińska L.p.Nazwa bloku tematycznegoLiczba godzin 1. Zasady pisowni.5 2. Gramatyka języka angielskiego.5 3. Rozumienie języka mówionego.5 4. Utrwalanie słownictwa i poprawnej wymowy.5 5. Doskonalenie czytania.5 6. Praca ze słownikami językowymi.5 Razem:30 godzin

16 CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – Zajęcia wyrównawcze: PRZYRODA PROWADZĄCY: mgr Renata Chłanda L.p.Nazwa bloku tematycznegoLiczba godzin 1. Kierunki na mapie.2 2. Skala, plan, mapa, współrzędne geograficzne.5 3. Wędrujemy po Polsce – krajobrazy Polski.5 4.Organizmy l ądowe – warunki życia na lądzie. 5 5.Organizmy wodne – warunki życia w wodzie. 5 6.Budowa i właściwośc i materii – przemiany chemiczne. 5 7.Ochrona przyrody – podstawowe pojęcia ekologii. 3 Razem:30 godzin

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁA: mgr DOROTA KOTOWICZ


Pobierz ppt "Projekt: Wyrównuję, doskonalę, poznaję – Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie Nowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google