Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel główny: W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym będzie realizowany projekt „Wyrównuję, doskonalę, poznaję – Program rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel główny: W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym będzie realizowany projekt „Wyrównuję, doskonalę, poznaję – Program rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Projekt: „Wyrównuję, doskonalę, poznaję – Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie Nowym”

2 Cel główny: W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym będzie realizowany projekt „Wyrównuję, doskonalę, poznaję – Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie Nowym”. Jego głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych 25 uczniów i uczennic oraz podniesienie jakości kształcenia i atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie Nowym.

3 „Projekt wzbogaci ofertę placówki, skierowaną do uczniów, zarówno tych wymagających wspierania, jak i szczególnie uzdolnionych. Uzupełni dotychczasową propozycję szkoły w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, pozwalając w atrakcyjnej formie rozwijać zainteresowania i talenty młodych ludzi. Poszerzy także wymiar zajęć wyrównawczych z uczniami wymagającymi wspomagania.”

4 „Kompleksowy program wyrównywania szans edukacyjnych”
Zadania merytoryczne realizowane w ramach projektu: „Kompleksowy program wyrównywania szans edukacyjnych” „Kompleksowy program wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów i uczennic” „Program wspierania rozwoju osobistego i zawodowego uczniów i uczennic” „Program podnoszenia jakości pracy szkoły”

5 „KOMPLEKSOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH”
Program obejmuje m.in. : organizację dwóch spotkań informacyjnych dla rodziców, uczniów i uczennic. W ramach spotkań omówione zostaną: możliwości wyrównania poziomu wiedzy uczniów i uczennic sposoby współpracy rodziców z dzieckiem w celu zwiększenie zdolności uczenia się. Zostaną zrealizowane zajęcia wyrównawcze, których celem będzie uzupełnienie wiedzy i umiejętności uczniów. Zajęcia wyrównawcze zostaną poprzedzone 3 godzinnymi warsztatami dla każdej grupy o tematyce skutecznego uczenia się. Planuje się realizację zajęć wyrównawczych z: matematyki języka angielskiego języka polskiego przyrody Zostaną opracowane i zweryfikowane narzędzia do realizacji zajęć wyrównawczych i podniesienie kompetencji nauczycieli.

6 „KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPOMAGANIA ROZWOJU UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW I UCZENNIC”
Program obejmuje m.in.: organizację kół naukowych zgodnych z preferencjami uczniów i uczennic W ramach kół oprócz zajęć dydaktycznych zrealizowane zostaną: wizyty studyjne spotkanie z „ciekawymi ludźmi” specjalistami w swoich dziedzinach. Zostaną utworzone koła naukowe: matematyczne informatyczno – ekologiczne historyczne. Zostanie zorganizowany konkursu pn. „Jestem zdolny – jestem cool:)” Nagrodą dla zwycięskiego koła naukowego będzie tygodniowy obóz naukowy. Zakłada się opracowanie i weryfikację narzędzi oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami i uczennicami zdolnymi. Powstanie Zespół ds. wspomagania pracy z uczniami i uczennicami zdolnymi.

7 „PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO UCZNIÓW I UCZENNIC”
Program obejmuje m.in.: przygotowanie i realizację warsztatów z: umiejętności miękkich warsztatów z kształtowania kariery zawodowej Ich celem będzie podniesienie świadomości uczniów i uczennic dotyczących wyboru kierunku kształcenia, wyrobienie umiejętności miękkich.

8 „PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY”
Utworzony zostanie program do monitorowania jakości pracy Szkoły Podstawowej oraz przetestowany i wprowadzony System Ewaluacji Pracy Szkoły Podstawowej.

9 WYPOSAŻENIE W NOWOCZESNE POMOCE:
Laptop Projektor multimedialny z ekranem Tablica interaktywna z oprogramowaniem Ksero kolorowe Telewizor z odtwarzaczem DVD Kamera video

10 Nazwa bloku tematycznego
CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – KOŁO HISTORYCZNE PROWADZĄCY: mgr Teresa Flak L.p. Nazwa bloku tematycznego Liczba godzin 1 Moja mała Ojczyzna. Historia Pogwizdowa Nowego i okolicy 12 2. Historia pisma i najstarszych materiałów pisarskich 8 3. Historia starożytna – „Siedem cudów świata” 10 Razem: 30 godzin

11 KOŁO EKOLOGICZNO - INFORMATYCZNE Nazwa bloku tematycznego
CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – KOŁO EKOLOGICZNO - INFORMATYCZNE PROWADZĄCY: mgr Renata Chłanda, mgr Dorota Kotowicz L.p. Nazwa bloku tematycznego Liczba godzin 1. W poszukiwaniu swojego „naj...” 4 2. Naj... z „naj..” 3. O swoim „naj...” wiem wszystko! 4. Nasze „naj...” w pięknej szacie. 8 5. Nasze „naj...” inaczej. 6. W krainie naszego „naj...” 2 Razem: 30 godzin

12 Nazwa bloku tematycznego
CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – KOŁO MATEMATYCZNE PROWADZĄCY: mgr Dorota Kotowicz L.p. Nazwa bloku tematycznego Liczba godzin 1. Liczby naturalne. 7 2. Ułamki zwykłe i dziesiętne. 4 3. Problemy matematyczne z życia codziennego. 5 4. Ach, ten X. 3 5. Geometria. 6. Matematyka inaczej. 2 7. Trening przed sprawdzianem klasy 6. Razem: 30 godzin

13 Zajęcia wyrównawcze: MATEMATYKA Nazwa bloku tematycznego
CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – Zajęcia wyrównawcze: MATEMATYKA PROWADZĄCY: mgr Dorota Kotowicz L.p. Nazwa bloku tematycznego Liczba godzin 1. Liczby naturalne. 10 2. Figury i bryły geometryczne. 5 3. Ułamki zwykłe i dziesiętne. 7 4. Obwody i pola wielokątów. 5. Liczby na co dzień. 2 6. Diagramy, tabele, wykresy. 1 Razem: 30 godzin

14 Zajęcia wyrównawcze: JĘZYK POLSKI Nazwa bloku tematycznego
CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – Zajęcia wyrównawcze: JĘZYK POLSKI PROWADZĄCY: mgr Małgorzata Pękala L.p. Nazwa bloku tematycznego Liczba godzin 1. Gramatyka języka. 5 2. Ortografia. 3. Czytanie ze zrozumieniem. 4. Redagowanie tekstów. 5. Praca ze słownikami. 6. Wypowiedzi ustne. Razem: 30 godzin

15 Zajęcia wyrównawcze: JĘZYK ANGIELSKI Nazwa bloku tematycznego
CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – Zajęcia wyrównawcze: JĘZYK ANGIELSKI PROWADZĄCY: Małgorzata Radziwińska L.p. Nazwa bloku tematycznego Liczba godzin 1. Zasady pisowni. 5 2. Gramatyka języka angielskiego. 3. Rozumienie języka mówionego. 4. Utrwalanie słownictwa i poprawnej wymowy. 5. Doskonalenie czytania. 6. Praca ze słownikami językowymi. Razem: 30 godzin

16 Zajęcia wyrównawcze: PRZYRODA Nazwa bloku tematycznego
CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – Zajęcia wyrównawcze: PRZYRODA PROWADZĄCY: mgr Renata Chłanda L.p. Nazwa bloku tematycznego Liczba godzin 1. Kierunki na mapie. 2 2. Skala, plan, mapa, współrzędne geograficzne. 5 3. Wędrujemy po Polsce – krajobrazy Polski. 4. Organizmy lądowe – warunki życia na lądzie. 5. Organizmy wodne – warunki życia w wodzie. 6. Budowa i właściwości materii – przemiany chemiczne. 7. Ochrona przyrody – podstawowe pojęcia ekologii. 3 Razem: 30 godzin

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁA: mgr DOROTA KOTOWICZ


Pobierz ppt "Cel główny: W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym będzie realizowany projekt „Wyrównuję, doskonalę, poznaję – Program rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google