Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RFID – Alternatywa identyfikacji kodami kreskowymi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RFID – Alternatywa identyfikacji kodami kreskowymi"— Zapis prezentacji:

1 TECHNOLOGIA RFID Radio Frequency Identification W IDENTFIKACJI TOWAROWEJ

2 RFID – Alternatywa identyfikacji kodami kreskowymi
Właściwości : Zdalny bezkontaktowy odczyt danych zapisanych na znacznikach – tag -ach (metkach – transponderach), z wykorzystujących fale radiowe do wymiany danych pomiędzy znacznikami a czytnikiem, brak konieczności bezpośredniego kontaktu znacznika i czytnika – dekodera, Możliwość wykorzystywania niewielkich rozmiarów znaczników np. na samoprzylepnych metkach, kartach identyfikacyjnych… Możliwość wprowadzenia automatyzacji i standaryzacji systemów np. standard EPC ( Electronic Product Code – Elektroniczny Kod Produktu) Szerokie zastosowania m.in. w transporcie : logistyka - przepływ towarów, dystrybucja hurtowa i detaliczna, zintegrowane bilety miejskie, zdalna rejestracja opłat za autostrady, mierzenie czasów przejazdów pojazdów…

3 ZNACZNIKI Znacznik (inaczej metka, etykieta, transponder) element wyposażony w : antenę nadawczo - odbiorczą układ elektroniczny, z którego można odczytać informację falami radiowymi jednokrotny lub wielokrotny zapis danych. Najczęstsze są tzw. pasywne znaczniki RFID - nie mają własnego zasilania, wykorzystują energię sygnałów radiowych do odczytu i transmisji danych ze znacznika Zalety: odczyt po znalezieniu oznakowanego obiektu w zasięgu anteny nadawczo-odbiorczej - brak wymogu umieszczenia etykiety w widocznym miejscu etykiety mogą być umieszczone wewnątrz oznakowanego obiektu Typowa metka RFID : procesor wyposażony w nadajnik i antenę, w którym dane zapisywane są w pamięci podręcznej i transmitowane są za pomocą anteny.

4 Typy metek – identyfikatorów RFID
konfiguracja RO (read only ), konfiguracja RW (read write) konfiguracja WORM ( write once read many times) - jednorazowy zapis, wielokrotny odczyt przy czym część danych zapisana jest na stałe a część może być zmieniana przez użytkownika.

5 Budowa i typy tag – ów 1 Czytniki RFID mogą zazwyczaj
jednocześnie czytać i przetwarzać dziesiątki etykiet znajdujących się w ich zasięgu, być integrowane z przenośnymi terminalami lub zamontowane na stałe w postaci bram kontrolnych lub na wózkach widłowych.

6 Budowa i typy tag – ów 2

7 Nośniki informacji – RFID – tag-i: Opcja możliwa do użycia w karcie miejskiej

8 Budowa i typy tag – ów 3

9 Standardowe parametry użytkowe RFID tag - ów
Pasmo częstotliwości Zasięg 125 kHz do 0,5 m 13,56 MHz 1 – 3 m   MHz, 2.4  GHz,   GHz do 6 m

10 Typowe zastosowania RFID tag-ów

11 Koncepcja rozwiązania systemowego

12 W przypadku systemów logistycznych czytnik RFID, jest urządzeniem rejestracji, wydawania lub przyjęcia z / do magazynu, bram kontrolnych przy wyjściu z magazynu oraz przenośnych urządzeń do sporządzania spisów i poszukiwania lokalizacji towarów. Stanowi on część zintegrowanego sytemu informatycznego odczytywania danych - czytnik generowanym polem elektromagnetycznym dekoduje informacje naniesione na metki. Typowy odległości odczytu nie więcej niż 50 cm, od metra do kilku metrów Bardziej skomplikowane systemy, umożliwiają zapis i odczyt

13 Idea pracy systemów RFID

14 Poziomy oprogramowania odczytu RFID
Poziom 0 - odczyt sprzętowy, oprogramowanie producenta Poziom 1 - oprogramowanie middleware pośredniczące między czytnikiem a użytkową bazą danych. Poziom 2 - oprogramowanie Code-IS (Information Service) umożliwiające wymianę danych identyfikowanych kodami a systemem informatycznym np. w języku PML (Physical Markup Language), Poziom 3 - oprogramowanie usługowe typu ONS (Object Naming Service) udostępniające adresy IP serwerów, na których przechowywane są pozostałe dane charakteryzujące zidentyfikowany obiekt Poziom 4 - oprogramowanie aplikacyjne typu ERP działające u operatora systemu.

15 RFID : INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA USŁUGAMI
Filozofia pracy systemu : jednoczesnego wykorzystywania informacji z wielu znaczników identyfikujących określone usługi. pozyskiwanie danych ze znczników oparte o oprogramowanie systemowe, przetwarzanie danych : czytniki zarządzane systemem informatycznym wyposażonym w bazę danych, komunikacja i zarządzania danymi. zachowanie zróżnicowanych poziomów bezpieczeństwa i ochrony informacji przy konieczności jednoczesnego przetworzenia dużej ilości informacji ze znaczników operujących małymi liczbami bitów. możliwość przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dla wybranych operacji.

16 Klasy rozwiązań systemowych
Systemy przetwarzania sieciowego z akcesem do Internetu, bazo-danowe tzw. Sensor Based Computing Systems. Wymagania pracy tych systemów determinuje akwizycja, selekcja, zarządzanie i analiza danych oraz komunikacja danych

17 Standardy RFID Zasady różnicowania identyfikacji RFID
rodzaj kodowania, wielkość pamięci znacznika, szybkości transmisji, liczba rozróżnialnych znaczników w zasięgu czytnika WYKORZYSTYWANE STANDARDY UŻYTKOWE : Tiris – transmisja FM; zastosowanie: handel itp.; Unique - znaczniki pasywne, zapisywane unikalnym kodem podczas produkcji; zastosowanie: kontrola dostępu, rejestracja czasu pracy itp.; Hitag – kodowane dane, znaczniki pasywne, zastosowania przemysłowe, Mifare – różne typy - znaczniki pamięciowe i z procesorami (smart card) zastosowanie: karty bankowe, karty identyfikacyjne, bilety; Icode - płaskie znaczniki pasywne z szybkim odczytem, zastosowanie: sprzedaż detaliczna, biblioteki, kontrola przepływu przesyłek, ewidencja wyposażenia; Q5 - programowalne znaczniki, reagujące hasło.

18 Zasada rozwiązań systemowych

19 identyfikacji producenta (dostawcy) i typu produktu. opisu produktu,
Globalny standard identyfikacji - elektroniczny kod produktu EPC (Electronic Product Code), standardowy sposób zapisu i kodowania opisu obiektów do jednoznacznej identyfikacji w skali globalnej sieci EPCglobal udostępnienie technicznej specyfikacji w automatycznej identyfikacji i współdzieleniu w łańcuchu dostaw informacji o dobrach. Bezprzewodowa hierarchiczna struktura : kody statyczne oraz kody śledzenia pojedynczych lub grup obiektów, pozwala na pracę w czasie rzeczywistym. Budowa kodu - pola identyfikacji producenta (dostawcy) i typu produktu. opisu produktu, nagłówka, identyfikacji struktury, wersji i numer generacji kodu EPC; identyfikacji zarządzania kodem klasy i numeru seryjnego obiektu właściwego kodowania i dekodowania Zalety : automatyczna identyfikacja obiektów w łańcuchu dostaw informacja o produktach istniejących i identyfikowanych w sieci EPCglobal Network

20 Systemowe rozwiązania
przystosowanie do odczytu informacji zapisanych na nośniku elektronicznym; wyposażenie systemu w oprogramowanie middleware do akwizycji i filtrowania danych System taki korzysta również z tzw. Object Naming Service (ONS) - zasobów katalogowych sieci o miejscach przechowywania informacji; wyróżnia się Root ONS - katalog wytwórców w EPCglobal Network, Local ONS - katalog indywidualnych produktów

21 Idea systemowej infrastruktury informatycznej

22 Cykle przetwarzania dużej ilości danych

23 Standardy sieci bezprzewodowych wspomagających technologię RFID
Standard IEEE b o zasięgu 50 m w pomieszczeniu i 96 m na otwartej przestrzeni, możliwy do rozszerzenia nawet do 10 km. Osiągi systemu : przepływności 15 Mb/s, zwiększane w standardzie IEEEE g do 54 Mb/s przy częstotliwościach nośnych 2,4 GHz

24 Komponenty sieci bezprzewodowej standardu 802.11 b / g
Terminal użytkownika : interfejs WLAN, przenośne komputery (notebooki), palmtopy, SIMpady, transpondery RFID Punkt Dostępowy (Access Point), odpowiednikiem Stacji Bazowej w telefonii komórkowej. Słùży do podłączenia terminali użytkowników do bezprzewodowej sieci i spełnia podobną rolę jak hub lub switch (koncentrator) w sieci LAN Platforma Usługowa. Platforma Usługowa odpowiedzialna jest za identyfikację i uwierzytelnienie użytkownika. Pozwala na korzystanie z usług internetowych, mailowych, ftp (File Transfer Protocol)… za pośrednictwem platformy usługowej przyporządkować można użytkownikowi konkretne zasoby,

25 Zasada śledzenie zasobów

26 Podstawowe wykorzystanie systemu
Śledzenie i monitoring obiektów w łańcuchu dostaw Analiza tras przejazdu i planowanie alternatywnych dróg dostaw.

27 Architektura systemu Sun RFID

28 Przetwarzanie danych w technologii Sun

29 Architektura systemu Sun RFID

30 Propozycje systemowe zarządzania kartami RFID w transporcie multimedialnym na przykładzie rozwiązania f-my ASEC

31 Trendy rozwoju systemów RFID
Wyłączne stosowanie jako nośników informacji ze znaczników RFID Sukcesywne zwiększanie ilości i zakresu usług Wykorzystywanie elastycznych rozwiązań systemowego wspomagania usług oparte Akces do Internet-u / WWW Narzucanie wymagań systemowych metodami CASE (Computer Aided System Engineering)


Pobierz ppt "RFID – Alternatywa identyfikacji kodami kreskowymi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google