Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Współczesne technologie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Współczesne technologie."— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Współczesne technologie kształcenia Specjalność:Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, doradztwem zawodowym, ochrona pracy Studia licencjackie

2 Współczesne technologie kształcenia   Zakres znaczeniowy wybranych pojęć i terminów z technologii kształcenia   Teorie uczenia się, strategie i techniki interaktywnego nauczania   Współczesne modele technologii kształcenia

3 Standard kwalifikacji zawodowych Europejskie ramy kwalifikacyjne Standard kwalifikacji zawodowych jest to norma opisująca kwalifikacje konieczne do wykonywania zadań zawodowych wchodzących w skład zawodu, akceptowana przez przedstawicieli organizacji zawodowych i branżowych, pracodawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów społecznych. Koordynowaniem opracowywania standardów kwalifikacji dla zawodów występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności oraz prowadzenie baz danych o standardach zajmuje się minister właściwego do spraw pracy. Europejskie ramy kwalifikacje dla uczenia się przez całe życie (ERK) zostały wprowadzone do obszaru edukacyjnego Europy Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. ERK są wspólnymi europejskimi ramami odniesienia, wiążącymi systemy kwalifikacji poszczególnych krajów. Jako instrument promowania uczenia się przez całe życie europejskie ramy kwalifikacji obejmują wszystkie poziomy kwalifikacji uzyskane podczas kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia akademickiego oraz edukację osób dorosłych. Zalecane jest, aby do 2010 roku państwa odniosły swoje krajowe ramy kwalifikacji do europejskich ram kwalifikacji, natomiast do roku 2012 wszystkie nowe świadectwa, dyplomy i dokumenty Europass potwierdzające zdobyte kwalifikacje, powinny mieć adnotację wskazującą na jego położenie w krajowej, a przez to i w europejskiej ramie kwalifikacji. Od 2008 r. w Polsce trwają prace nad projektem krajowych ram kwalifikacji.

4 www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl

5 ETAPY ROZWOJU TECHNOLOGII KSZTAŁCENIA Według profesora Lewisa Eltona : 1. 1.Komunikacja masowa (ok. 1940 r.) – telewizja w ukł. zamk. 2. 2.Indywidualizacja nauczania (1954) – nauczanie programowane. 3. 3.Nauczanie grupowe (1962) – grupy dynamiczne, gry i symulacje. Współcześnie 4. 4.Przekształcenie multimediów w hipermedia. 5. 5.Inteligentne technologie kształcenia, sztuczna inteligencja. 6. 6.Kreowanie sytuacji dydaktycznych w wirtualnej rzeczywistości. 7. 7.Kształcenie multimedialne prof. Leona Lei –efektywność kształcenia jest funkcją stosowanych form, metod i środków dydaktycznych

6 INTERPRETACJA TERMINU „TECHNOLOGIA KSZTAŁCENIA” W literaturze angielskojęzycznej wyróżnia się dwie interpretacje terminu „technologia kształcenia”:  technology in education (technologia w kształceniu – ujęcie praktyczne) stosowanie różnych środków prezentacji informacji, ujęcie wąskie i przestarzałe  technology of education (technologia kształcenia – ujęcie teoretyczne) często rozumiane jako „nowa dydaktyka”

7 INTERPRETACJA TERMINU „TECHNOLOGIA KSZTAŁCENIA”

8

9 WYBRANE DEFINICJE „TECHNOLOGII KSZTAŁCENIA”

10

11

12

13

14

15

16

17 TECHNOLOGIA KSZTAŁCENIA A INNE NAUKI


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Współczesne technologie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google