Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Schematy montażowe urządzeń elektronicznych. Przykładowe schematy urządzeń elektronicznych: Alarm włamaniowy; Alarm włamaniowy; Akustyczny wyłącznik światła;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Schematy montażowe urządzeń elektronicznych. Przykładowe schematy urządzeń elektronicznych: Alarm włamaniowy; Alarm włamaniowy; Akustyczny wyłącznik światła;"— Zapis prezentacji:

1 Schematy montażowe urządzeń elektronicznych

2 Przykładowe schematy urządzeń elektronicznych: Alarm włamaniowy; Alarm włamaniowy; Akustyczny wyłącznik światła; Akustyczny wyłącznik światła; Dzwonek-pozytywka; Dzwonek-słowik; Elektroniczna kostka do gry; Elektroniczna kostka do gry; Interkom głośno mówiący; Interkom głośno mówiący; Mikser akustyczny; Mikser akustyczny; Ostrzegacz pożarowy; Ostrzegacz pożarowy;

3 Alarm włamaniowy Opis urządzenia; Opis urządzenia; Zasada działania urządzenia; Zasada działania urządzenia; Schemat montażowy urządzenia; Schemat montażowy urządzenia; Menu

4 Opis urządzenia Alarm włamaniowy jest urządzeniem, które może zabezpieczyć mieszkanie przed okradzeniem. Jego przydatność jest szczególnie duża podczas okresu wakacyjnego, w którym nieobecność właścicieli ułatwia dokonanie kradzieży. Menu Wstecz

5 Zasada działania urządzenia Działanie układu jest następujące. Przed opuszczeniem mieszkania należy wcisnąć przycisk czuwanie". Od tego momentu w ciągu około 5 sekund trzeba zamknąć drzwi, w których powinien być wmontowany czujnik. Czujnik może być wykonany z dwóch blaszek umieszczonych na ościeżnicy tak, aby zamknięcie drzwi powodowało ich zwarcie. Otwarcie drzwi w stanie czuwania" układu spowoduje jego zadziałanie wskutek rozwarcia styków i uruchomienie dzwonka alarmowego. Zadziałanie to nastąpi z kilkusekundowym opóźnieniem, co umożliwia właścicielowi mieszkania wyłączenie układu, po otworzeniu drzwi, zanim nastąpi alarm. Okresowe wyłączenia sieci zasilającej mieszkanie, spowodowane na przykład ograniczeniami energetycznymi, powodują jedynie przerwę w działaniu urządzenia podczas braku zasilania. Przy ponownym włączeniu napięcia sieci alarm automatycznie przechodzi do stanu czuwania. Menu Wstecz

6 Schemat montażowy urządzenia Menu Wstecz

7 Akustyczny wyłącznik światła Opis urządzenia; Opis urządzenia; Zasada działania urządzenia; Zasada działania urządzenia; Schemat montażowy urządzenia; Schemat montażowy urządzenia; Menu

8 Opis urządzenia Akustyczny wyłącznik światła jest raczej zabawką niż urządzeniem przydatnym w domowym użytkowaniu. Może być jednak wykorzystany do włączania i wyłączania światła, na przykład w przedpokoju, za pomocą klaśnięcia w dłonie, a więc bez potrzeby szukania wyłącznika w ciemności. Drugim zastosowaniem może być cykliczne włączanie i wyłączanie kolorowej lampki podczas domowej dyskoteki" w rytm muzyki. Menu Wstecz

9 Zasada działania urządzenia Impulsy napięcia z mikrofonu (wkładka telefoniczna) są wzmacniane oraz różniczkowane w stopniu z tranzystorem T1 i zamieniane na impulsy prądowe w tranzystorze T6. Amplituda tych impulsów, a tym samym czułość całego wyłącznika zależy od ustawienia suwaka rezystora R5 Impulsy prądowe z tranzystora T6 wyzwalają przerzutnik monostabilny wtrącając go w stan równowagi chwilowej na czas około jednej sekundy. Oznacza to, że kolejne włączenia lub wyłączenia nie mogą następować częściej niż raz na sekundę, co zabezpiecza przed mruganiem" światła. Zboczem impulsu przerzutnika monostabilnego wyzwalany jest przerzutnik bistabilny, który z kolei włącza lub wyłącza tranzystory T4, T5, powodując odpowiednio wyłączanie lub włączanie triaka Tk zwierającego obwód wyjściowy. Menu Wstecz

10 Schemat montażowy urządzenia Menu Wstecz

11 Dzwonek-pozytywka Opis urządzenia; Opis urządzenia; Zasada działania urządzenia; Zasada działania urządzenia; Schemat montażowy urządzenia; Schemat montażowy urządzenia; Menu

12 Opis urządzenia Dzwonek pozytywka - to generator akustyczny, który po włączeniu generuje dziewięć kolejno po sobie następujących dźwięków o jednakowym czasie trwania i niezależnie nastawionej częstotliwości drgań, czyli wysokości tonu. Układ ten może więc służyć jako dzwonek do drzwi wygrywający prostą melodię. Menu Wstecz

13 Zasada działania urządzenia Dzwonek pozytywka – jest tak zaprojektowany, że wygrywa zaprogramowaną melodię jednorazowo po każdym naciśnięciu przycisku wywoławczego, bez względu na czas jego naciskania. Układ zasilany jest prądem zmiennym z typowego transformatora dzwonkowego, lub podobnego. Menu Wstecz

14 Schemat montażowy urządzenia Menu Wstecz

15 Dzwonek-słowik Opis urządzenia; Opis urządzenia; Zasada działania urządzenia; Zasada działania urządzenia; Schemat montażowy urządzenia; Schemat montażowy urządzenia; Menu

16 Opis urządzenia Opisany poprzednio dzwonek-pozytywka jest układem bardzo złożonym, zawierającym wiele elementów. Znacznie mniejszym nakładem środków można wykonać dzwonek do drzwi z tonem modulowanym. Dzwonek-słowik, którego brzmienie jest przyjemne dla ucha i niekonwencjonalne. Układ zawiera tylko jeden układ scalony (UL 1111) oraz jeden tranzystor i może być zasilany z transformatora dzwonkowego lub z dwóch baterii płaskich 4,5 V. Menu Wstecz

17 Zasada działania urządzenia Działanie układu jest następujące. Generatorem tonu jest układ przerzutnika astabilnego zbudowany z tranzystorów T2 i T3. Wysokość tonu wytwarzanego przez ten układ jest modulowana przez drugi przerzutnik astabilny (T4, T5). Rolę głośnikowego wzmacniacza mocy pełni tranzystor TJ. W przypadku zasilania układu z transformatora dzwonkowego napięcie jest prostowane i filtrowane w układzie prostownika (D, C,). Część generacyjna układu zasilana jest napięciem stabilizowanym przez układ R2 DZ. Częstotliwość tonu można regulować za pomocą potencjometru R6 Menu Wstecz

18 Schemat montażowy urządzenia Menu Wstecz

19 Elektroniczna kostka do gry Opis urządzenia; Opis urządzenia; Zasada działania urządzenia; Zasada działania urządzenia; Schemat montażowy urządzenia; Schemat montażowy urządzenia; Menu

20 Opis urządzenia Elektroniczna kostka do gry ma dwie podstawowe zalety: w porównaniu ze zwykłą zapewnia prawdziwie losowy przebieg gry i nie spada ze stołu. Jej znaczny koszt może być natomiast w pełni zrekompensowany przyjemnością samodzielnego zbudowania tej zabawki. Menu Wstecz

21 Zasada działania urządzenia Prezentowany układ jest tak zaprojektowany, aby jego użytkowanie było jak najmniej kłopotliwe. Przewidziano zasilanie z dwóch płaskich baterii 4,5 V, przy czym tak rozwiązano układ zasilający, że wciśnięcie klawisza jednocześnie włącza zasilanie i uruchamia układ losowania, zwolnienie zaś klawisza powoduje wyświetlenie wyniku losowania i wyłącza zasilanie z opóźnieniem około 2-3 sekund, potrzebnym na zaobserwowanie wyświetlanej liczby. Wskaźnik wyniku losowania zbudowany jest z siedmiu diod świecących wyświetlających kombinacje punktów typowe dla zwykłej kostki do gry. Menu Wstecz

22 Schemat montażowy urządzenia Menu Wstecz

23 Interkom głośno mówiący Opis urządzenia; Opis urządzenia; Zasada działania urządzenia; Zasada działania urządzenia; Schemat montażowy urządzenia; Schemat montażowy urządzenia; Menu

24 Opis urządzenia Stosunkowo niewielkim kosztem można zbudować prosty domowy interkom, to znaczy urządzenie zapewniające łączność telefoniczną między pomieszczeniami i to bez konieczności trzymania w ręku słuchawki telefonicznej. Urządzenie takie jest szczególnie przydatne wtedy, gdy pomieszczenia, między którymi chcemy zapewnić łączność, znajdują się w różnych budynkach lub na różnych piętrach. Menu Wstecz

25 Zasada działania urządzenia Omawiany interkom składa się ze stacji głównej, umożliwiającej sterowanie kierunkiem przesyłania informacji (nadawanie - odbiór) i regulację natężenia głosu oraz stacji współpracującej, połączonej linią dwuprzewodową w ekranie ze stacją główną. Menu Wstecz

26 Schemat montażowy urządzenia Menu Wstecz

27 Mikser akustyczny Opis urządzenia; Opis urządzenia; Zasada działania urządzenia; Zasada działania urządzenia; Schemat montażowy urządzenia; Schemat montażowy urządzenia; Menu

28 Opis urządzenia Mikser akustyczny jest urządzeniem umożliwiającym samodzielne nagrywanie na taśmę magnetofonową audycji słowno muzycznych zawierających, na przykład zapowiedzi z podkładem instrumentalnym, wzajemnie przenikające się dwa tła muzyczne o zmiennym wzajemnie natężeniu itp. Jest to więc miniatura stołu reżyserskiego używanego w rozgłośniach radiowych lub dyskotekach. Ten mikser może być używany nie tylko do nagrań ale i realizowania audycji na żywo. Menu Wstecz

29 Zasada działania urządzenia Składa się on z trzech tranzystorowych wzmacniaczy jednostopniowych pracujących na wspólne obciążenie. Może więc być wykorzystany do sumacyjnego mieszania trzech sygnałów akustycznych, przy czym sygnał z wejścia 1, przeznaczonego do dołączenia mikrofonu dynamicznego, jest wzmacniany, natomiast sygnały z dwóch równorzędnych wejść 2 i 3, umożliwiających dołączenie jako źródła: magnetofonu, gramofonu, tunera lub mikrofonu krystalicznego, są nieco tłumione. W efekcie uzyskuje się w przybliżeniu równą amplitudę sygnałów na wyjściu. Menu Wstecz

30 Schemat montażowy urządzenia Menu Wstecz

31 Ostrzegacz pożarowy Opis urządzenia; Opis urządzenia; Zasada działania urządzenia; Zasada działania urządzenia; Schemat montażowy urządzenia; Schemat montażowy urządzenia; Menu

32 Opis urządzenia Opisany układ może oddać wielką przysługę podczas dłuższej nieobecności domowników, sygnalizując gromadzenie się dymu w mieszkaniu, co ma zwykle miejsce w początkowej fazie pożaru. Menu Wstecz

33 Zasada działania urządzenia Działanie układu jest następujące. W warunkach normalnych światło emitowane przez diodę pada na powierzchnię fotorezystora. Wówczas jego rezystancja jest mała. Wskutek tego napięcie na odwracającym wejściu wzmacniacza operacyjnego jest niższe niż napięcie na wejściu dodatnim. Napięcie wyjściowe jest zatem bliskie napięciu zasilania i przerzutnik astabilny T1, T2 nie działa. Jeżeli wskutek wniknięcia dymu do czujnika i osłabienia światła padającego na fotorezystor jego oporność wzrośnie, wzrośnie również napięcie na odwracającym wejściu wzmacniacza. Napięcie wyjściowe wzmacniacza spadnie prawie do zera, przerzutnik astabilny zacznie generować falę prostokątną, która po wzmocnieniu w stopniu z tranzystorem T3 zostanie zamieniona przez głośnik na sygnał akustyczny. Menu Wstecz

34 Schemat montażowy urządzenia Menu Wstecz

35 Praca Łukasza Listewnika Na podstawie książki 24 Proste układy elektroniczne do samodzielnego wykonania autorstwa Marii i Wojciecha Nowakowskich.


Pobierz ppt "Schematy montażowe urządzeń elektronicznych. Przykładowe schematy urządzeń elektronicznych: Alarm włamaniowy; Alarm włamaniowy; Akustyczny wyłącznik światła;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google