Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Francja Liceum Sainte-Cécile - Montoire

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Francja Liceum Sainte-Cécile - Montoire"— Zapis prezentacji:

1 Francja Liceum Sainte-Cécile - Montoire
Kronika projektu Socrates – Comenius „Człowiek i środowisko – przyjaciele czy wrogowie ?” Francja Liceum Sainte-Cécile - Montoire Polska XIII LO - Łódź

2 Nauczyciele współpracujący przy realizacji projektu

3 2. Pobyt polskich uczniów we Francji
1. Prace w Polsce przed wyjazdem do Francji 2. Pobyt polskich uczniów we Francji 3. Pobyt francuskich uczniów w Polsce 4. Część kulturowa projektu 5. Zajęcia terenowe grupy polskiej

4 1. Prace w Polsce przed wyjazdem do Francji
- warsztaty ekologiczne w Lesie Łagiewnickim - Instytut Problemów Jądrowych w Świerku

5 Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim
W ośrodku przeprowadziliśmy badania zanieczyszczenia powietrza na podstawie skali porostowej.

6 Uroki Lasu Łagiewnickiego

7 Zaobserwowane przez nas porosty
Porosty, jako bioindykatory, są często wykorzystywane do określania stopnia zanieczyszczenia środowiska. Przeprowadziliśmy obserwacje porostów nadrzewnych występujących na korze lip, dębów i sosen. Badania wykonywaliśmy w Lesie Łagiewnickim oraz na terenie Łodzi. Trwały one 2 miesiące. Zaobserwowane przez nas porosty

8 Mapa porostowa Łodzi Objęliśmy badaniem kilka rejonów miasta m. in. Śródmieście, Radogoszcz, Janów, Helenówek, Retkinia oraz tereny miast położonych w pobliżu Łodzi. Dzięki obserwacjom, mogliśmy sporządzić mapę porostową Łodzi. Wywnioskowaliśmy z niej, że największe stężenie dwutlenku siarki występuje w centrum miasta, które jest pustynią porostową. Spowodowane to jest dużym ruchem komunikacyjnym, niekontrolowanym spalaniem odpadów gospodarczych w piecach domowych. Na otoczonych zielenią dużych osiedlach mieszkaniowych Łodzi stężenie dwutlenku siarki obniża się tylko do 60% stężenia w centrum z powodu dużej ilości samochodów.

9 Instytut Problemów Jądrowych w Świerku
Młodzież XIII LO zwiedziła Instytut Problemów Jądrowych w Świerku koło Warszawy, gdzie znajduje się badawczy reaktor ciśnieniowy wodny. Uczniowie zapoznali się z zasadami działania reaktora oraz możliwościami wykorzystania energii jądrowej.

10 Zwiedzanie Instytutu

11 Pobyt grupy polskiej w

12 2. Pobyt polskich uczniów we Francji
- wizyta w oczyszczalnia ścieków w Montoire - zwiedzanie elektrowni jądrowa Saint-Laurent-des-Eaux - praca nad projektem

13 Oczyszczalnia ścieków w Montoire – przygotowania do zwiedzania

14 Zapoznanie z zasadami działania oczyszczalni.

15 Etapy pracy oczyszczalni: Pierwszy etap: pompowanie
Drugi etap  : przesiewanie Trzeci etap  : odseparowanie oleju i piasku Czwarty etap : oczyszczanie biologiczne Piąty etap  : klarowanie wody Szósty etap : odwadnianie błota

16 Elektrownia jądrowa Saint-Laurent-des-Eaux
Zwiedziliśmy elektrownię atomową Saint-Laurent-des-Eaux, znajdującą się nad rzeką Loire pomiędzy miastami Orleans i Blois. Elektrownia ta wytwarza około 2,7% całkowitej ilości energii elektrycznej produkowanej we Francji. Plan elektrowni Saint-Laurent-des-Eaux

17 Zwiedzanie elektrowni jądrowej Saint-Laurent-des-Eaux

18 Kominy elektrowni jądrowej Saint-Laurent-des-Eaux

19 Praca nad projektem Podczas pobytu w Montoire wysłuchaliśmy wykładów związanych z ochroną środowiska, np. na temat cyklu wody w Montoire, odnawialnych źródeł energii oraz zanieczyszczeń powietrza i wód lądowych.

20 Praca w grupach Uczniowie podzieleni byli na zespoły, w których opracowywali dany temat. Uczniowie przedstawili wyniki swojej pracy na plakatach oraz w formie wypowiedzi ustnych.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 3. Pobyt francuskich uczniów w Polsce
- wizyta w elektrowni nr 4 w Łodzi - wizyta w Lesie Łagiewnickim praca nad projektem

36 Pobyt grupy francuskiej w Polsce
Podczas pobytu grupy francuskiej w Polsce, uczestnicy projektu wzięli udział w licznych wykładach związanych ze środowiskiem i jego ochroną. Na podstawie uzyskanych informacji przygotowali plakaty oraz krótkie ustne prezentacje.

37 Wizyta w elektrowni EC 4 w Łodzi

38 Dzięki najnowszym technologiom, możliwa jest ochrona świata roślin i powietrza poprzez:
- ograniczenie emisji pyłów   - ograniczanie emisji tlenków azotu   - ograniczenie emisji dwutlenku siarki  

39 Wspólny pobyt w Łagiewnikach

40 W Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łagiewnikach wysłuchaliśmy wykładu nt „Las Łagiewnicki jako zielone płuca miasta”. Odbyliśmy również spacer ścieżką edukacyjną zapoznając się z różnymi gatunkami flory i fauny, występującymi w lesie. Szczególną uwagę zwracaliśmy na gatunki chronione.

41 Prezentacja plakatów

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 4. Część kulturowa - Zamek Chenonceau - Montoire – audycja radiowa
- zwiedzanie Łodzi - lekcje języka polskiego - nauka tańców polskich - wizyta w Operze Łódzkiej

54 Zamek Chenonceau Zamek ten jest jednym z piękniejszych zamków nad Loarą. Podczas zwiedzania zamku pobraliśmy próbki wody, które później przebadaliśmy i określiliśmy ich właściwości.

55 Widok na zamek od strony ogrodu Diany de Poitiers
Widoki na zamek z wieżą Widok na zamek od strony ogrodu Diany de Poitiers

56 Audycja radiowa Polska grupa przygotowała w języku francuskim prezentację na temat swojego kraju, która została przedstawiona w lokalnym radiu.

57 Łódź Podczas pobytu francuskich uczestników projektu pokazaliśmy im najciekawsze miejsca Łodzi między innymi: Stację Radegast Muzeum Włókiennicze zwane Białą Fabryką Osiedle Księży Młyn

58 Cmentarz Stary, na którym
Katedrę Cmentarz Stary, na którym znajduje się między innymi grobowiec rodziny Scheiblerów Pałac Izraela Poznańskiego, w którym mieści się Muzeum Historii Miasta Łodzi

59 Francuscy nauczyciele i uczniowie podczas lekcji języka polskiego.

60 w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
Nauka tańców polskich w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

61 Wizyta w Teatrze Wielkim, gdzie obejrzeliśmy operę „Carmen” G
Wizyta w Teatrze Wielkim, gdzie obejrzeliśmy operę „Carmen” G. Bizeta, wykonaną w języku francuskim.

62 5. Zajęcia terenowe grupy polskiej
- warsztaty w Kampinoskim Parku Narodowym - zwiedzanie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego - wizyta w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi - zwiedzanie Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie

63 Istnieją różne formy ochrony przyrody:
- park narodowy - park krajobrazowy - pomnik przyrody - rezerwat

64 Warsztaty w Kampinoskim Parku Narodowym
Park narodowy to obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Kampinoski Park Narodowy położony jest między Łodzią i Warszawą wzdłuż rozlewiska Wisły.

65 Zwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze, w którym zapoznaliśmy się z florą i fauną Parku.
Zapoznaliśmy się z roślinami chronionymi, których następnie poszukiwaliśmy spacerując wyznaczoną ścieżką edukacyjną.

66 Załęczański Park Krajobrazowy
Parki krajobrazowe chronią florę i faunę danego tereny dopuszczając prowadzenie przez miejscową ludność działalności turystycznej. Dyrekcja Parku prowadzi zajęcia edukacyjne, aby rozwinąć świadomość konieczności ochrony środowiska.

67

68 Wizyta w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi

69

70 Wizyta w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie
W czasie wizyty dowiedzieliśmy się, w jaki sposób działanie kopalni wpływa na środowisko oraz jakie kroki są podejmowane, aby negatywne skutki tej działalności wyeliminować lub zminimalizować.

71 W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu działalności kopalni na środowisko naturalne podejmuje się wiele pro-ekologicznych działań.

72


Pobierz ppt "Francja Liceum Sainte-Cécile - Montoire"

Podobne prezentacje


Reklamy Google