Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobra szkoła : Fińskie podejście do przyszłości Mika Risku, kierownik Instytutu Przywództwa Edukacyjnego, Uniwersytet w Jyväskylä 28.03.2015 - Zakopane,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobra szkoła : Fińskie podejście do przyszłości Mika Risku, kierownik Instytutu Przywództwa Edukacyjnego, Uniwersytet w Jyväskylä 28.03.2015 - Zakopane,"— Zapis prezentacji:

1 Dobra szkoła : Fińskie podejście do przyszłości Mika Risku, kierownik Instytutu Przywództwa Edukacyjnego, Uniwersytet w Jyväskylä 28.03.2015 - Zakopane, Polska

2

3 “Dobra szkoła daje radość!”

4 Cele czerpanie radości z nauki koncentracja na tym, jak, a nie na tym, czego się uczyć wszechstronne nauczanie skoncentrowane na uczniu: wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych multidyscyplinarne zespoły odpowiedzialne za pracę rzeczywista zmiana w codzienności Wytyczne procesowe wspólne działanie ostateczne rozwiązania zatwierdzone lokalnie na podstawie wytycznych krajowych działanie poprzez wspólną wizję, zaufanie i zaangażowanie

5 Terminy reform Kompleksowa edukacja 1.8.2016 Ogólne średnie wykształcenie 1.8.2016 Zawodowe kształcenie ponadgimnazjalne 1.8.2015 Liberalna edukacja dorosłych 1. 8.2015

6

7

8

9 “Dobra szkoła rozumie, że świat się zmienia!”

10 Zmiana paradygmatu świata Paradygmat Newtona ulega przekształcaniu w paradygmat kwantowy PROSTY PRZESTRZEGAJĄCY PRAWA MOŻLIWY DO KONTROLOWANIA SKOMPLIKOWANY CHAOTYCZNY NIEPEWNY PEWNOŚĆ PRZEWIDYWALNOŚĆ HIERARCHIA ATOMIZM PODEJŚCIE ODGÓRNE PASYWNI PRACOWNICY JEDNA NAJLEPSZA METODA KONKURENCJA NIEUGIĘTA BIUROKRACJA EFEKTYWNOŚĆ REAKTYWNOŚĆ NIEPEWNOŚĆ NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ BRAK HIERARCHII, SIECI HOLIZM KILKA OŚRODKÓW WŁADZY PARTNERZY WIELE NAJLEPSZYCH METOD WSPÓŁPRACA ELASTYCZNE ZAUFANIE STOSOWNOŚĆ PROAKTYWNOŚĆ

11 Zjawiska zmiany paradygmatu w Finlandii Globalizacja i lokalizacja = glokalizacja Zmiany ideologiczne Zmiany demograficzne Zmiany ekonomiczne Rozwój technologii Rola informacji Sieci Przyspieszenie tempa Rozszerzenie zasobów Reforma pracy i kierowanie / zarządzanie nią Rosnące zapotrzebowanie na nowości naukowe Zmiana klimatu

12 Zmiana w zakresie zapewniania edukacji współpraca gminna; łączenie się gmin; radykalne zmiany wewnątrz gminy; brak zmiany, inne

13 “Dobra szkoła pozwala sprostać wyzwaniom zmieniającego się świata!”

14 Cztery drogi Pierwsza droga (1945-1975): innowacja i niespójność Wsparcie państwa i profesjonalna autonomia -> zmienność Druga droga (1980-): urynkowienie i standardy Konkurencja i badania -> deprofesjonalizacja Trzecia droga (1995-): połączenie pierwszej i drugiej Połączenie nie powiodło się z powodu niemożliwości zrezygnowania z systemu odgórnego, wiary w nierealistyczne dane i zmuszanie szkół do dążenia do osiągnięcia zbyt wielu celów. Czwarta droga: ścieżka demokratyczna i zawodowa Budowanie od dołu, kierowanie odgórne oraz zapewnianie wsparcia i nacisku z boku Filary: cel moralny, silne inwestycyjne i partnerstwo publiczno-prywatne Zasady profesjonalizmu: nauczyciele wysokiej jakości, status zawodowy oraz rozwój i zawodowe społeczności edukacyjne. Katalizatory spójności: sieci połączeń szkół, silni pomagają słabym, rozwoju przywództwa i wyrafinowane dane o osiągnięciach uczniów (Hargreaves & Shirley, 2009; Risku, 2012

15 Główny paradygmat zmian Trudna zmiana, której nikt nie opanuje Społeczności muszą się uczyć i zmieniać Przywództwo pedagogiczne musi być postrzegane na nowo Przywództwo strategiczne jest podstawową umiejętnością każdego lidera edukacyjnego Pedagogika przywództwa jest podstawową umiejętnością każdego lidera edukacyjnego Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym Informacje i wiedza muszą być postrzegane na nowo Zarządzanie wiedzą jest podstawową umiejętnością każdego lidera edukacyjnego Normy nie są wystarczające a wartości znalazły się jeszcze bardziej w centrum

16 Główny paradygmat zmian Przywództwo musi być postrzegane jako zasób i działanie Przywództwo jest wymagane na wszystkich poziomach Różne poziomy muszą współdziałać

17 Pedagogika przywództwa Serce przywództwa partycypacyjnego Na przykład Sztuka hostingu (i zdobywania wiedzy) Diversity – różnorodność; faza rozbieżności; faza wschodząca; faza zbieżności Clear purpose – jasno określony cel; strefa płaczu; jasno określony zamiar Time - czas Nauka podstawowych praktyk, na przykład Prowadzenie dialogu Takie metody pracy, jak kawiarnia świata, otwarta przestrzeń, spacer po galerii, itp. Narzędzia ICT skype, facebook, twitter, blogi, padlet

18 Zmiana przywództwa Etapy zmiany Kotter, Leading Change (1996) 4. Komunikowanie wizji zmiany 5. Stworzenie struktur i procesów w celu zagwarantowania wizji 3. Stworzenie wizji, która będzie realizacją zmiany 2. Utworzenie grupy, z którą będzie realizowana zmiana 1. Uzasadnienie zmiany 6. Zagwarantowanie krótkoterminowego sukcesu 7. Stabilizacja zmian, a następnie stopniowe podnoszenie poprzeczki 8. Stabilizacja zmiany w kulturze operacyjnej (Alava 2012)

19 przywództwo strategiczne STRATEGIA 2 STRATEGIA 3 2 MISJA DLACZEGO ISTNIEJEMY? 1 WIZJA JACY MUSIMY BYĆ, ABY NAJLEPIEJ ZREALIZOWAĆ MISJĘ? 3 4 (Risku, 2015) STRATEGIA 1 STRATEGIA CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY NASZA WIZJA SIĘ ZIŚCIŁA? Przyszłość (Risku, 2015 based on Alava, 2012)

20 Misja Edukacji: narzędzie społeczne Globalnie Podstawowe prawo człowieka (Deklaracja Praw Człowieka ONZ, §26)(Deklaracja Praw Człowieka ONZ, §26) Wyeliminowanie niepożądanych i osiągnięcie pożądanych cechy (Deklaracja Milenijna ONZ) (Deklaracja Milenijna ONZ) Finlandia Budowa i wspieranie ludzkości, etycznie odpowiedzialna przynależność społeczna, wiedza i umiejętności niezbędne w życiu, umiejętności uczenia się, szkolenie, kapitał i równość (Fińska ustawa o edukacji podstawowej) Globalnie opiekuńcze i odnoszące sukcesy państwo Nordyckie, w którym edukacja jest postrzegana jako cel sam w sobie i służy jej dobrze funkcjonujący system edukacyjny mający na celu zapewnić równe szanse na edukację i uczynić z Finlandczyków najbardziej kompetentny naród na świecie do 2020 r (Fiński Program Rządowy 2011-2015) Definicja na szczeblu regionalnym, gminnym i szkolnym (Risku, 2015)

21 Zmiana paradygmatu świata Paradygmat Newtona ulega przekształcaniu w paradygmat kwantowy PROSTY PRZESTRZEGAJĄCY PRAWA MOŻLIWY DO KONTROLOWANIA SKOMPLIKOWANY CHAOTYCZNY NIEPEWNY PEWNOŚĆ PRZEWIDYWALNOŚĆ HIERARCHIA ATOMIZM PODEJŚCIE ODGÓRNE PASYWNI PRACOWNICY JEDNA NAJLEPSZA METODA KONKURENCJA NIEUGIĘTA BIUROKRACJA EFEKTYWNOŚĆ REAKTYWNOŚĆ NIEPEWNOŚĆ NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ BRAK HIERARCHII, SIECI HOLIZM KILKA OŚRODKÓW WŁADZY PARTNERZY WIELE NAJLEPSZYCH METOD WSPÓŁPRACA ELASTYCZNE ZAUFANIE STOSOWNOŚĆ PROAKTYWNOŚĆ

22 Zjawiska zmiany paradygmatu w Finlandii Globalizacja i lokalizacja = glokalizacja Zmiany ideologiczne Zmiany demograficzne Zmiany ekonomiczne Rozwój technologii Rola informacji Sieci Przyspieszenie tempa Rozszerzenie zasobów Reforma pracy i kierowanie / zarządzanie nią Rosnące zapotrzebowanie na nowości naukowe Zmiana klimatu

23 Organizacja Quantum Holistyczna Elastyczna, reagująca na zmiany i na krawędzi Oddolna, samoorganizująca się i wschodząca Rozkwitająca dzięki różnorodności Krzykliwa Dogłębnie zielona ekologia Skoncentrowana na wizji i oparta na wartościach Nie zapomina o misji, ale zaczyna od niej

24 NAUKA uczący się Efekty uczenia się DOBROBYT Opieka nad uczącymi się Zakres społeczny PRZYWÓDZTWO Przywództwo strategiczne Przywództwo rozproszone ZDOLNOŚĆ Wiedza Umiejętności Regionalny, lokalny i szkolny planu rozwoju (NBoE) CELE POSTANOWIEŃ REGIONALNYCH, GMINNYCH, LOKALNYCH I SZKOLNYCH W ZAKRESIE STRATEGII I ROZWOJU Obszar 1Obszar 2Obszar 3Obszar 4Obszar 5Obszar 6 Badania (Risku, 2015 on the basis of Alava 2012) A B C D E (Risku, 2015)

25 Fiński system oceny Ogólne założenia Ministerstwa Edukacji 4-letnie plany oceny (obecnie 2011-2015) Poziom ponadnarodowy TALIS 2013, PISA 2012, PIRLS 2011, TIMMS 2011 Poziom krajowy Fińska Rada ds. Oceny Edukacji: system Narodowa Rada Edukacji: efekty uczenia się Inne niezależne podmioty, np.. uniwersytety, instytuty badawcze itp.. – Poziom lokalny Obowiązek samooceny i uczestnictwa w ocenach zewnętrznych Ocena lokalna musi być oparta na celach krajowych Koncentracja na zarządzaniu jakością Cztery karty jakości dla czynników strukturalnych Sześć kart jakości dla jakości dotyczącej uczących się

26 Dziękuję!


Pobierz ppt "Dobra szkoła : Fińskie podejście do przyszłości Mika Risku, kierownik Instytutu Przywództwa Edukacyjnego, Uniwersytet w Jyväskylä 28.03.2015 - Zakopane,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google