Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo społeczności lokalnych"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
dr Tomasz Wójtowicz

2 Plan zajęć: Poszukiwanie czynników determinujących bezpieczeństwo na poziomie zbiorowości terytorialnej: typologia zagrożeń; Ruch naturalny ludności a bezpieczeństwo zbiorowości terytorialnych; Procesy migracyjne a bezpieczeństwo zbiorowości terytorialnych; Procesy metropolizacji miejsc bytowania zbiorowości terytorialnej a ich bezpieczeństwo;

3 Plan zajęć: 5. Osiedla strzeżone, metody CPTED i secured by design a bezpieczeństwo zbiorowości terytorialnej; Formy samoorganizacji członków społeczności lokalnej jako instrument wzmacniania bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa jednostek i zbiorowości; Analiza rządowego programu „razem bezpieczniej” z uwzględnieniem programu dla województwa podkarpackiego (zaangażowane podmioty, obszar realizacji, efekty); Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń;

4 Zajęcia: GC01: 19.04. 7:45-9:15 KA11 19.04. 9:30-11:00 KA11
:25-16:55 KM116 :20-18:50 KM116 :25-16:55 KM116 GC02: :25-16:55 KM116 :20-18:50 KM116 :25-16:55 KM116 :20-18:50 KM116 :10-18:50 KM17

5 Literatura: Literatura obowiązkowa wg karty przedmiotu:
J.Błachut, A.Krajewski, Kryminologia, Arche, Gdańsk 2007’ P. Starosta, Społeczność lokalna, w:Encyklopedia socjologii, T. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000; W.Felhel, Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Arte, Warszawa 2009; A.Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009;

6 Literatura: T. Serafin, S. Parszkowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2001;

7 Dla zainteresowanych:
Sky City 1000 – miasto w mieście

8 Dla zainteresowanych:
Megacities, "Cities on the Edge"

9 Zaliczenie: Kolokwium zaliczeniowe – pytania otwarte;
Metody weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do powyższych efektów zgodnie z kartą przedmiotu; Aktywność na zajęciach, rozwiązywanie zadań praktycznych;

10 Obecności: Brak odniesień do obecności w karcie przedmiotu;
Obowiązek zgłaszania do Dziekanatu faktu nieobecności studenta na trzech zajęciach;

11 Zaliczenie DL: Udział w czacie (konsultacje synchroniczne);
Aktywność na AFD (konsultacje niesynchroniczne);

12 Dyżur: Kielnarowa – pokój wykładowców: 10.05 9:30-10:30;
:30-10:30; :20-15:20; :30-12:30; :20-15:20

13 Dyżur: Poniedziałek: 20.04 9:40-12:40 (3) 08.06. 8:30-11:30 (2)
Wtorek: Poniedziałek: :40-12:40 (3) :30-11:30 (2) :45-11:45 (2) :45-11:45 (2) :45-13:45 (2) :45-11:45 (2) :45-11:45 (2) :45-11:45 (2)

14 Kontakt: Tomasz Wójtowicz twojtowicz@wsiz.rzeszow.pl 660482613
Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIZ RA 219

15

16 Dlaczego bezpieczeństwo społeczności lokalnych?
Proces „rozszerzania bezpieczeństwa” po zakończeniu zimnej wojny ( ) Bezpieczeństwo militarne Bezpieczeństwo społeczne Bezpieczeństwo ekonomiczne Bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo kulturowe Bezpieczeństwo polityczne Bezpieczeństwo powszechne Okres zimnowojenny Okres pozimnowojenny

17 Dlaczego bezpieczeństwo społeczności lokalnych?
Zainteresowanie bezpieczeństwem ludzkim (Human Security) Bezpieczeństwo ludności cywilnej

18 Dlaczego bezpieczeństwo społeczności lokalnych?
Zainteresowanie bezpieczeństwem ludzkim (Human Security) Odpowiedzialność za ochronę ludności cywilnej – Responsibility to Protect (R2P)

19 Dlaczego bezpieczeństwo społeczności lokalnych?
Pobudzanie aktywności obywatelskiej, zapobieganie przestępczości, „dzielenie się odpowiedzialnością za bezpieczeństwo Community policing

20 Dlaczego bezpieczeństwo społeczności lokalnych?
Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni – Crime Prevention through Enviromental Design (CPTED)

21 Poszukiwanie czynników determinujących
poczucie bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa w sensie obiektywnym

22 Bezpieczeństwo – stan, który daje poczucie
Pewności, gwarancję jego zachowania oraz szansę na doskonalenie. Tomasz Serafin, Sergiusz Parszowski, „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych”

23 Zagrożenia – to pośrednie lub bezpośrednie destrukcyjne oddziaływania na podmiot. To najbardziej klasyczny czynnik środowiska bezpieczeństwa. Rozróżnia się zagrożenia potencjalne i realne; subiektywne i obiektywne; zewnętrzne i wewnętrzne; militarne i niemilitarne (polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, przyrodnicze itp.); Prof. Stanisław Koziej „Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa”

24 Zagrożenia dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych
Zagrożenia naturalne (przyrodnicze) Zagrożenia społeczne Zagrożenia industrialne Zagrożenia ekonomiczne


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo społeczności lokalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google