Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 3 grudnia 2014 r. Wsparcie adaptacyjności przedsiębiorstw w latach 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 3 grudnia 2014 r. Wsparcie adaptacyjności przedsiębiorstw w latach 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 3 grudnia 2014 r. Wsparcie adaptacyjności przedsiębiorstw w latach 2014-2020

2 Budżet na 2014-2020 82,5 mld euro EFSI 13,2 mld euro EFS

3 EFS w latach 2014-2020 RPO PO WER RPO

4 Wsparcie adaptacyjności przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych  Wsparcie na rzecz rozwoju przedsiębiorstw i pracowników (wsparcie rozwojowe zgodne z podejściem popytowym)  Wsparcie przedsiębiorstw i pracowników wspomagające proces zmiany (outplacement dla osób zwolnionych oraz pracowników przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem, wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej MMŚP)

5 Wsparcie adaptacyjności przedsiębiorstw w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój  Realizacja przez partnerów społecznych działań mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw sektora MMSP (wsparcie systemu popytowego) Opracowanie analizy potrzeb i propozycji planów rozwojowych Indywidualne przedsiębiorstwa / grupy przedsiębiorstw  Budowanie przewagi konkurencyjnej MMŚP na rynku zamówień publicznych oraz przy realizacji przedsięwzięć w formule PPP  Rejestr Usług Rozwojowych

6 Strategiczne ukierunkowanie wsparcia Wymagania formułowane przez Komisję Europejską na etapie negocjacji UP i PO:  koncentracja wsparcia na sektorze MMŚP  ukierunkowanie wsparcia na pracowników w trudnej sytuacji (nisko wykwalifikowanych, 50+)  ukierunkowanie wsparcia na przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

7 Wytyczne w obszarze przystosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian  stosuje się do projektów realizowanych w ramach PI 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian  nie mają bezpośredniego zastosowania do beneficjentów i uczestników projektów (właściwa IZ PO „zapewnia”, że instytucja będąca stroną umowy stosuje Wytyczne)  możliwość opracowania przez IZ PO wytycznych programowych (bardziej szczegółowe warunki i procedury)

8 Wytyczne w obszarze przystosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian Zakres Wytycznych:  Wsparcie na rzecz rozwoju przedsiębiorstw i pracowników Podmiotowe Systemy Finansowania Rejestr Usług Rozwojowych  Wsparcie przedsiębiorstw i pracowników wspomagające proces zmiany  Działania kontrolne

9 Wytyczne w obszarze przystosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian  XI / XII 2014 – przekazanie Wytycznych do komórki prawnej MIiR w celu zatwierdzenia pod względem formalno-prawnym przed podpisem Ministra oraz przekazaniem do konsultacji zewnętrznych  XII 2014-I 2015 – formalne konsultacje zewnętrzne  I kwartał 2015 r – publikacja Wytycznych

10 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Warszawa, 3 grudnia 2014 r. Wsparcie adaptacyjności przedsiębiorstw w latach 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google