Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie kieruj się w życiu stereotypami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie kieruj się w życiu stereotypami"— Zapis prezentacji:

1 Nie kieruj się w życiu stereotypami
Nie kieruj się w życiu stereotypami. Poznaj tych, którzy są blisko Ciebie

2 Cmentarz żydowski w Dębnie
W 1995 r. grupa jedenastu młodych mieszkańców Dębna przejęta losem i stanem żydowskiej nekropolii złożyła wniosek w Zarządzie Miasta o dofinansowanie prac porządkowych na cmentarzu, które chciała przeprowadzić we własnym zakresie 9 listopada 1995 r.

3 Cmentarz żydowski w Dębnie znajduje się przy ul. Kostrzyńskiej.
Pochodzi z XIX wieku. W okresie II wojny światowej został zdewastowany przez Niemców. Poprzewracane macewy zarosły trawą. Płyta z cmentarza żydowskiego w Dębnie

4 Zarząd rozpatrzył wniosek i zapowiedział, że miasto pomoże w przedsięwzięciu. Jednocześnie Fundacja Rodziny Nissenbaumów zobowiązała się otoczyć cmentarz kamiennym murem. Planowano także wystawienie tablicy pamiątkowej z nazwiskami pochowanych tu osób.

5 Żydzi na terenach polskich
Pierwsze informacje o Żydach na ziemiach polskich pochodzą z XI/XII w., dotyczą Żydów przybyłych z Niemiec, Czech oraz Rusi Kijowskiej. Masowy ich napływ rozpoczął się w XIV w., po fali prześladowań Żydów w Europie Zachodniej. Ci, którzy zdecydowali się osiedlić w Polsce, zostali otoczeni opieką książąt i królów polskich, gwarantujących im swobody religijne oraz gospodarcze.

6 Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się niebawem głównym krajem żydowskiej diaspory, określanym przez współczesnych jako paradisus Iudaeorum (raj dla Żydów). Stała się też centrum życia religijnego i kulturalnego Żydów aszkenazyjskich. Przez wieki Żydzi polscy wyznawali judaizm, mówili językiem jidysz i tworzyli własną kulturę. Zamieszkiwali z reguły wydzielone dzielnice miast lub małe miasteczka (tzw. sztetle). Stosunki z chrześcijanami układały się różnie. Zdarzało się, że napotykano wrogość.

7 Romowie Romowie są grupą etniczną pochodzenia indyjskiego. Podczas muzułmańskich najazdów (VIII–X w.) przodkowie dzisiejszych Romów opuścili Indie i przez Persję dotarli do Europy. Nazwa „Romowie” pochodzi od słowa „Rom”, co w języku romani oznacza „człowieka”, „mężczyznę”. Romowie nazywani są także Cyganami.

8 Z uwagi na pejoratywne znaczenie tego słowa, na początku lat 70. XX w
Z uwagi na pejoratywne znaczenie tego słowa, na początku lat 70. XX w. zaczęto upowszechniać i promować nazwę Romowie wobec wszystkich członków tej grupy. Romowie mają w Polsce status mniejszości etnicznej. Podczas spisu powszechnego z 2011 r. przynależność do romskiej grupy etnicznej zadeklarowało ok. 16 tys. osób, niemniej według nieoficjalnych danych mieszka ich obecnie ok. 30 tys. W Polsce wyróżniane są cztery grupy Romów: Polska Roma, Bergitka Roma, Lowarzy i Kełderasze. Geneza nazwy

9 Barwni, muzykalni Romowie
https://www.youtube.com/watch?v=fEipJdokEyo

10 Problemy narodu romskiego
Najciężej obecnie odczuwane społeczne i ekonomiczne problemy narodu romskiego kształtowane są głównie istniejącymi w wielu społeczeństwach stereotypami oraz długą historią prześladowań. W wielu krajach tzw. antycyganizm, prowadzi do rozmaitych przejawów nietolerancji, a nawet do wykluczenia społecznego. Antycyganizm ma swe uzasadnienie w stereotypie stanowiącym przekonanie o istnieniu zależności pomiędzy Romami a przestępstwami, czy też pomiędzy bliskim sąsiedztwem Romów a wzrostem przestępczości w okolicy.

11 Wielonarodowość Polski na przestrzeni wieków
Po zakończeniu działań wojennych w roku 1945 Polska stała się jednolitym krajem pod względem narodowym, na co złożyło się kilka czynników, m.in. przesunięcie granic polskich bardziej na zachód oraz przymusowe przesiedlenia Niemców z polskich ziem zachodnich i sprowadzenie w ich miejsce nowych mieszkańców.

12 Źródła informacji i zdjęć:
1.Tadeusz Sylwester Humiński-zbiór autorskich zdjęć 2.http://www.glamrap.pl/szn/8938-zyt-toster-w-rapluz-tv-video 3.http://malygosc.pl/doc/ Zydzi-w-Lezajsku 4.http://salartf16.dobreportfolio.pl/salonikowe-wiesci-w-dialogu-cygan-relacja/ http://krakow.pl/aktualnosci/43981,33,komunikat,romowie_na_bloniach.html


Pobierz ppt "Nie kieruj się w życiu stereotypami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google