Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I OGÓLNOPOSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA KARTOGRAFIA NUMERYCZNA I INFORMATYKA GEODEZYJNA Roman Kadaj - Politechnika Rzeszowska PROBLEMATYKA PRZEKSZTAŁCEŃ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I OGÓLNOPOSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA KARTOGRAFIA NUMERYCZNA I INFORMATYKA GEODEZYJNA Roman Kadaj - Politechnika Rzeszowska PROBLEMATYKA PRZEKSZTAŁCEŃ."— Zapis prezentacji:

1 I OGÓLNOPOSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA KARTOGRAFIA NUMERYCZNA I INFORMATYKA GEODEZYJNA Roman Kadaj - Politechnika Rzeszowska PROBLEMATYKA PRZEKSZTAŁCEŃ ZASOBÓW GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DO UKŁADU „2000” ● UkĨady wspóĨrzędnych a ukĨady odniesienia ● Transformacje matematyczne pomiędzy ukĨadami ● Zagadnienie korekt empirycznych ukĨadu „65” ● UkĨady lokalne a ukĨad „2000”

2 Schemat bezpośrednich przejść transformacyjnych pomiędzy układami współrzędnych

3

4

5 Osnowa I i II klasy województwa łódzkiego

6 miasto Łódź

7 Osnowa powiatu wieluńskiego

8 Osnowa powiatu rzeszowskiego

9 Osnowa III klasy i osnowa pomiarowa

10 Osnowa powiatu siedleckiego

11 Powiat gorlicki -sieć zintegrowana III klasy

12 Współrzędne geodezyjne B,L,H i kartezjańskie - X,Y,Z
(BLH)G - dla elipsoidy GRS-80 (WGS-84) (BLH)K - dla elipsoidy Krasowskiego

13 Wzajemne położenie układów kartezjańskich związanych z elipsoidami: GRS-80 i Krasowskiego

14

15 Odwzorowanie Gaussa-KrÜgera
Metoda KrÜgera: o.Lagrange’a + o.Mercatora + o.G.-K.

16 Zasada aplikacji odwzorowania Gaussa-Krügera

17 Rozkład elementarnych zniekształceń długości w układzie „1992”

18 Parametry lokacyjne odwzorowania quasi-stereograficznego

19 Izolinie zniekształceń elementarnych w strefach 1-4 układu „1965”

20

21 Wielomian zespolony Z = a0 + a1 • z + a2 • z an • zn = a0 + z (a1 + z ( a2 + z (a z • an )) gdzie: z = (x , y)

22

23

24 Strefy i parametry charakterystyczne układu „1965”

25 Współrzędne matematyczne a współrzędne empiryczne
(x,y)1965==>(~x,~y)1965 [ukł. matematyczny] [ukł. empiryczny]

26

27

28 Efekty zastosowania uniwersalnych korekt ukadu „1965”
STREFA liczba Statystyki odchyłek bezwzględnych w q% punktów Odchyłki Punktów lub [n] liczebność dla próbek q% < 1% średniokwadratowe Kl I + II przedziały odchyłek [cm] sx sy [m] PRZED KOREKTĄ [12] [5] [42] [1] [1] [5] [5] PO KOREKCIE [7] [2] [4] [5] [1] [7] [2][1] [7] [6][2] [1] - [1]

29

30 Obiekt transformowany, zewnętrzne i wewnętrzne punkty dostosowania oraz punkty kontrolne
sumowania po i = 1, 2, ..., n j - wskaźnik punktu transformowanego

31 Osnowa pozioma III klasy powiatu ciechanowskiego

32

33

34 Wysokości elipsoidalne i normalne
HK≈Hn oraz HG ≈Hn+34

35 Grawimetryczna quasigeoida dla obszaru Polski, izolinie co 25 centymetrów

36 Globalne parametry statystyczno – dokładnościowe sieci
BŁĄD ŚREDNI JEDNOSTKOWY SIECI W POSTACI NIEMIANOWANEJ Mo = przy następujących założeniach dokladnościowych a’ priori: Błąd średni kierunku Mk = 30 [cc] Błąd średni długości Md = sort(a2 + b2 * D2); a = m, b = 0.02m/1km Bład średni współrzędnej „ruchomego” punktu wpasowania mx=my=0.04m CZĄSTKOWE ESTYMATY BŁĘDU ŚREDNIEGO JEDNOSTKOWEGO i liczby stopni swobody: - dla długości Mo(1) = f1 = - dla kątów Mo(2) = f2 = - dla kierunków Mo(3) = f3 = - dla azymutów Mo(4) = f4 = - dla ~x, ~y (naw.) Mo(5) = f5 = Kontrolne parametry numeryczne: Sumy krańcowe w równaniach normalnych: [pLL] = [pdd] = (dla p. nawiązania) [pll] + [pdd] = KONTROLNE PARAMETRY WYRÓWNANIA: [pll]+[pdd] = [pvv] = PRZECIĘTNY BŁĄD POŁOŻENIA = m MAKSYMALNY BŁĄD POŁOŻENIA = m NRP:7579 (punkt nie ujęty w banku osnowy)

37 ------------------------------------------------------------------------------
DANE OBSERWACJE DŁUGOŚCI - REDUKCJE ODWZOROWAWCZE - BŁĘDY ŚREDNIE | Nr(I) | Nr(J) | Dobs |dD(odwzor)| dD(GRS80)| D(zred) | mD | ... obserwacje klasyczne ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ……. DANE OBSERWACJE KĄTOWE - REDUKCJE ODWZOROWAWCZE - BŁĘDY ŚREDNIE | Nr(L) | Nr(C) | Nr(P) | Alfa(obs) | Redukcja | Alfa(zred)| mAl(prior)| | | | | [cc] | [cc] | [cc] | [cc] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | …… DANE AZYMUTY - REDUKCJE ODWZOROWAWCZE - BŁĘDY ŚREDNIE | Nr(i) | Nr(j) | Az(obs) | Redukcja | Az(zred) | mAz | | | | [cc] | [cc] | [ cc ] | [cc] | ... azymuty topograficzne (kąty kierunkowe) .... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

38 | PLANY BOKÓW | OBSERWACJE | WIELKOŚCI WYRÓWNANE |
DŁUGOŚCI BOKÓW geonet_w | PLANY BOKÓW | OBSERWACJE | WIELKOŚCI WYRÓWNANE | | | | Nr(i) | Nr(j) |D+redukcje| mD*Mo| V | mV | Dwyr | mDwyr| | | | |0.0171| |0.0021| |0.0169| | | | |0.0156| |0.0033| |0.0152| | | | |0.0165| |0.0051| |0.0157| | | | |0.0156| |0.0020| |0.0154| | | | |0.0154| |0.0024| |0.0152| | | | |0.0165| |0.0039| |0.0161| | | | |0.0158| |0.0034| |0.0154| | | | |0.0155| |0.0028| |0.0153| | | | |0.0154| |0.0033| |0.0150| …………… MIARY KĄTÓW lub KIERUNKÓW (klasyczny model wyrównania kierunków) geonet_w | P L A N Y K Ą T Ó W | OBSERWACJE | WIELKOŚCI WYRÓWNANE | | | | | Nr(L) | Nr(C) | Nr(P) | Al(obs) |mA*Mo| V | mV | Al(wyr) |mAwyr| | | | [ g ] |[cc] | [cc]|[cc] | [ g ] |[cc] | | | | | | | | 40.5| 5.4| 24.6| | 32.1| | | | | | 40.5| 14.0| 21.8| | 34.1| | | | | | 40.5| -0.7| 21.5| | 34.3| | | | | | 40.5| 2.7| 21.6| | 34.2| | | | | | 40.5| 1.1| 20.5| | 34.9| | | | | | 40.5| -9.2| 19.3| | 35.6| | | | | | 40.5| -16.7| 21.2| | 34.5| | | | | | 40.5| -2.4| 16.4| | 37.0| | | | | | 40.5| 5.5| 19.9| | 35.3| | | | | | 40.5| -1.8| 21.1| | 34.6|


Pobierz ppt "I OGÓLNOPOSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA KARTOGRAFIA NUMERYCZNA I INFORMATYKA GEODEZYJNA Roman Kadaj - Politechnika Rzeszowska PROBLEMATYKA PRZEKSZTAŁCEŃ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google