Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAKTYKI STUDENCKIE Informacja dla urzędów oraz jednostek podległych i nadzorowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAKTYKI STUDENCKIE Informacja dla urzędów oraz jednostek podległych i nadzorowanych."— Zapis prezentacji:

1 PRAKTYKI STUDENCKIE Informacja dla urzędów oraz jednostek podległych i nadzorowanych

2 Podstawowe informacje Przyjęcie zaleceń w sprawie praktyk studenckich jest realizacją złożonej w trakcie exposé Prezesa RM Ewy Kopacz zapowiedzi umożliwienia studentom zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego w administracji rządowej oraz jednostek podległych lub nadzorowanych, będących częścią sektora finansów publicznych

3 Podstawowe informacje Administracja rządowa przygotuje ponad 16 000 miejsc praktyk dla studentów w ponad 1500 urzędach w całej Polsce Praktyki będą organizowane w urzędach administracji rządowej oraz jednostkach będących częścią sektora finansów publicznych. Ich wykaz dostępny jest na BIP KPRMBIP KPRM

4 I. Organizacja Praktyka powinna odbywać się na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią a urzędem/jednostką pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią a urzędem/jednostką Program praktyki przygotowany przez uczelnię powinien stanowić nieodłączny element skierowania na praktykę skierowania na praktykę Program przygotowuje uczelnia dla każdego studenta indywidualnie

5 I. Organizacja Miejsce pracy praktykanta ma odpowiadać standardowi miejsca pracy pracownika Praktykant musi posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków WAŻNE ! Studentów na praktyki kierują wyłącznie uczelnie, zgłoszenia indywidualne nie będą rozpatrywane WYJĄTEK ! Urzędy/jednostki mogą rozpatrywać zgłoszenia indywidualne, jeżeli zrealizują zadeklarowaną liczbę miejsc praktyk lub w przypadku braku zainteresowania ofertą praktyki przez okres jednego miesiąca od momentu jej ogłoszenia

6 I. Organizacja – wzory dokumentów Wzory dokumentów: porozumienie uczelnia-urząd/jednostka, porozumienie uczelnia-urząd/jednostka skierowanie z uczelni do urzędu na praktykę, skierowanie z uczelni do urzędu na praktykę zaświadczenie o ukończeniu praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki formularz oceny praktyk dla uczelni, formularz oceny praktyk dla uczelni formularz oceny praktyk dla studentów – do wykorzystania przez urzędy/jednostki zainteresowane uzyskaniem indywidualnych ocen studentów formularz oceny praktyk dla studentów – do wykorzystania przez urzędy/jednostki zainteresowane uzyskaniem indywidualnych ocen studentów

7 I. Organizacja – jak i gdzie opublikować ofertę praktyk ? Informacje jak i gdzie opublikować ofertę praktyk są opisane w: Instrukcji wprowadzania oferty praktyki w serwisie praca.gov.pl Instrukcji wprowadzania oferty praktyki w serwisie praca.gov.pl

8 II. Kryteria selekcji studentów Spełnianie wymogów określonych w ofercie praktyki Do wyłącznej decyzji urzędu/jednostki należy ewentualna dodatkowa selekcja (odbycie rozmowy, prośba o dodatkowe dokumenty). Nie przewiduje się obowiązkowego dla urzędów/jednostek konkurencyjnego naboru na miejsca praktyk. Kolejność zgłoszeń uczelni nie będzie miała decydującego znaczenia.

9 III. Kierowanie na praktyki 1. Uczelnia chcąca skierować studenta/ów na praktyki w urzędzie/jednostce (organizator praktyk) zobowiązana będzie do przekazanie organizatorowi praktyk skierowania na praktykę studencką – indywidualnie dla każdego studenta. skierowania na praktykę studencką 2. Załącznikiem do skierowania jest program praktyki opracowany przez uczelnię. 3. Odbycie praktyki w danym urzędzie/jednostce jest uzależnione od wyrażenia zgody przez ten urząd/jednostkę.

10 IV. Porozumienie w sprawie praktyki W porozumieniu o warunkach odbywania praktyki strony (uczelnia i urząd/jednostka – organizator praktyki) w szczególności ustalają: oznaczenie stron i osób je reprezentujących, dane personalne praktykanta, czas trwania praktyk i ich wymiar godzinowy, prawa i obowiązki stron porozumienia,

11 V. Przebieg i dokumentowanie praktyki Każdy praktykant w urzędzie/jednostce ma wyznaczonego opiekuna praktyki. Po zakończeniu praktyki, jej organizator wystawia „Zaświadczenie o ukończeniu praktyki studenckiej”Zaświadczenie o ukończeniu praktyki studenckiej W zaświadczeniu urząd/jednostka (organizator praktyki) potwierdza uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wynikających z programu praktyki

12 VI. Zakończenie praktyki i jej ocena Uczelnie dokonują oceny przebiegu praktyki z wykorzystaniem formularza dostępnego na BIP KPRM i przekazują go do urzędu/jednostkiformularza dostępnego na BIP KPRM Urzędy/jednostki mogą (ale nie ma takiego obowiązku) wystąpić do studentów o ocenę przebiegu praktyki z wykorzystaniem formularza dostępnego na BIP KPRM.formularza dostępnego na BIP KPRM

13 Procedura krok po kroku 1. Urząd/jednostka wprowadza ofertę miejsca praktyki do formularza na stronie praca.gov.pl. 2. Wprowadzone oferty znajdą się w Centralnej Bazie Ofert Pracy na stronie oferty.praca.gov.pl 3. Uczelnia/student korzystając z wyszukiwarki może dokonywać wyboru interesującej oferty praktyki. 4. Zainteresowany student kontaktuje się ze swoją uczelnią wskazując na preferowane miejsce praktyki. 5. Uczelnia kontaktuje się z urzędem/jednostką.

14 Procedura krok po kroku 5. Uczelnia w imieniu studenta pozyskuje miejsce praktyki oferowane przez urząd/jednostkę. 6. Uczelnia przesyła urzędowi/jednostce indywidualne skierowanie dla studenta na uzgodnione z urzędem/jednostką miejsce praktyki. 7. W przypadku uzgodnienia miejsca praktyki uczelnia podpisuje porozumienie z urzędem/jednostką na realizację praktyki dla studenta. 8. Urząd/jednostka realizuje uzgodnioną praktykę zgodnie z jej programem.

15 WAŻNE przed rozpoczęciem praktyki  Dostęp praktykanta do danych osobowych i innych informacji podlega ograniczeniom na zasadach ogólnych, obowiązujących pracowników  Przed dopuszczeniem praktykanta do wykonywania zadań należy uzyskać od praktykanta podpis pod oświadczeniem, że zapoznał się z wewnętrznymi zasadami funkcjonowania urzędu/jednostki  Przed dopuszczeniem praktykanta do wykonywania zadań należy zapewnić praktykantowi wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym szkolenie stanowiskowe

16 Dodatkowe informacje: oferty.praca.gov.pl – oferty praktyk przedstawione przez urzędy i jednostki, możliwości wyszukiwania wg różnych kryteriów oferty.praca.gov.pl BIP KPRM – wykaz urzędów i jednostek biorących udział w programie praktyk, dokumenty wzorcowe, instrukcja wypełniania formularza oferty praktyki oraz instrukcja wyszukiwania ofert praktyk. BIP KPRM

17 Dodatkowe informacje: Dodatkowe informacje można uzyskać: 1) nadsyłając pytanie na adres mailowy: praktykiRM@kprm.gov.pl praktykiRM@kprm.gov.pl 2) dzwoniąc na numery telefonu: (22) 694 74 69 (22) 694 74 41 w godzinach 9.00 – 15.00 w dniach roboczych


Pobierz ppt "PRAKTYKI STUDENCKIE Informacja dla urzędów oraz jednostek podległych i nadzorowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google