Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWD 2012-2014 III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu I II III IV V.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWD 2012-2014 III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu I II III IV V."— Zapis prezentacji:

1 EWD 2012-2014 III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu I II III IV V

2 Wskaźnik EWD (na wykresie wartość na osi pionowej) dla liceum ogólnokształcącego porównuje wyniki uczniów danej szkoły z wynikami uczniów całej Polski o analogicznych wynikach na egzaminie gimnazjalnym. Pozwala to na ocenę wkładu szkoły na wynik matury. Jest informacją na ile szkoła wykorzystała potencjał przyjętych uczniów. Dodatnia wartość EWD wskazuje na ponadprzeciętną efektywność nauczania w szkole. Ujemną wartość EWD osiągają szkoły, w których efektywność nauczania jest niższa niż przeciętna w kraju. Poniżej zamieszczone wykresy przedstawiają wskaźniki EWD dla III LO w Kaliszu i pochodzą ze strony http://matura.ewd.edu.plhttp://matura.ewd.edu.pl

3 Wyniki egzaminu maturalnego (na wykresie wartość na osi poziomej) przedstawione zostały według skali rozkładu normalnego. Dzięki własnościom rozkładu normalnego wynik przedstawiony na standaryzowanej skali ma ustaloną interpretację ilościową, czyli można powiedzieć, jak dany wynik wygląda na tle populacji odniesienia. Na wykresie przedstawiono wartości procentowe dla wybranych punktów skali. I tak wynik 115 oznacza, że około 16% zdających w danej populacji uzyskało wynik wyższy, natomiast rezultat 70 wskazuje, że tylko nieco ponad 2% uzyskało wynik niższy.

4 Przedmioty humanistyczne. Wyniki pięciu szkół ogólnokształcących z Kalisza. III LO najwyżej z Kalisza III LO I LO II LO IV LO V LO

5 Język polski. Wyniki pięciu szkół ogólnokształcących z Kalisza. III LO najwyżej z Kalisza III LO I LO II LO IV LO V LO

6 Przedmioty matematyczno - przyrodnicze. Wyniki pięciu szkół ogólnokształcących z Kalisza. III LO najwyżej z Kalisza III LO I LO II LO IV LO V LO

7 Matematyka. Wyniki pięciu szkół ogólnokształcących z Kalisza. III LO najwyżej z Kalisza III LO I LO II LO IV LO V LO

8 Pozycja III LO na wykresach wskazuje zdecydowanie wykraczające ponad średnią krajową wyniki uzyskane przez absolwentów na egzaminie maturalnym ze wszystkich objętych analizą przedmiotów oraz na ponadprzeciętne efekty nauczania w szkole. Porównując wyniki pięciu szkół ogólnokształcących z Kalisza można wnioskować, że III LO jest szkołą osiągającą na egzaminie maturalnym wyniki najwyższe w mieście przy jednoczesnym najwyższym wskaźniku EWD (najwyższej efektywności nauczania). Porównanie wykresów wskaźników maturalnych uzyskanych w latach 2010-2012 z wykresami za lata 2011-2013 i 2012-2014 wykazuje, że we wszystkich grupach przedmiotów poddanych analizie, absolwenci III LO osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach maturalnych, a szkoła utrzymuje wysoką efektywność nauczania (EWD).


Pobierz ppt "EWD 2012-2014 III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu I II III IV V."

Podobne prezentacje


Reklamy Google