Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM KANBAN. Podstawą technik Kanban są formularze, które wypełnia się w następującej kolejności: Dyspozytor na wydziale produkcji w oparciu o dane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM KANBAN. Podstawą technik Kanban są formularze, które wypełnia się w następującej kolejności: Dyspozytor na wydziale produkcji w oparciu o dane."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM KANBAN

2 Podstawą technik Kanban są formularze, które wypełnia się w następującej kolejności: Dyspozytor na wydziale produkcji w oparciu o dane nt. prognozowanego popytu na dany element wypełnia planistyczną część karty Kanban po czym przekazuje ją na dział produkcji Planista na wydziale produkcji sporządza odpowiednie zlecenie produkcyjne dotyczące partii elementów; określa wykonawców i przydziela zasoby niezbędne do wykonania zadania. Wypełnia kolejną część karty. Po zakończeniu produkcji i odbiorze jakościowym partii, wykonawca oddziela od karty jedną część i przekazuje ją planiście; jest to dowód wykonania zlecenia. Pozostałe dwie części karty zostają umieszczone w pojemniku z gotowymi elementami, który zostaje przetransportowany na wydział z którego pochodziły zamówienia. W momencie gdy pracownik zaczyna używać dostarczonego elementu, odrywa drugą część karty Kanban i przekazuje ją dyspozytorowi wydziałowemu produkcji. Dyspozytor jest informowany, że nowy zapas jest już wykorzystywany. W momencie gdy zapas elementu się wyczerpie, pracownik przekazuje dyspozytorowi trzecią część karty Kanban.

3 KANBAN – Podstawowe obliczenia Obliczenia kart KANBAN (liczby pojemników) N = N – liczba pojemników (kart kanban) D – średnie zapotrzebowanie na dany produkt T – średni czas pełnego obiegu pojemnika α – ewentualny zapas bezpieczeństwa n p – pojemność pojemnika DT (1 + α) n p

4 ZADANIE 1.Dla współpracujących ze sobą komórek produkcyjnych (rys. 1) i danych poniższych (praca zsynchronizowana i bez zakłóceń, pojedynczy system KANBAN) – oblicz liczbę niezbędnych kart KANBAN i narysuj harmonogram przebiegu kart. 2.Czynności jak w p-cie 1 wykonaj ponownie dla współczynnika zapasu α=0,1 3.Wykonaj ponownie czynności analogiczne jak w p-cie 1 dla pojemnika o pojemności o 50% bez zakłóceń i zakłóceniami na poziomie α=0,1 4.Czynności, jak p-cie 1 wykonaj ponownie dla czasu jednostkowego obróbki zwiekszonego o 100% 5.Zaprojektuj kartę KANBAN dostosowaną do warunków określonych w zadaniu 6.Zinterpretuj uzyskane wyniki i przedstaw wnioski z wykonanego zadania

5 Schemat obiegu kart KANBAN między stanowiskami obróbki i montażu pustyrozpoczęty pełny n[szt./poj.] kanban Montaż t jm [min/szt.] pustyrozpoczęty pełny n[szt./poj.] kanban Stanowisko robocze Obróbka t jo [min/szt.] LEGENDA; t jm – czas jednostkowy montażu t jp – czas jednostkowy obróbki n p – pojemność pojemnika t tr =t trm-o – czas transpotru pojemnika miedzy stanowiskami obróbki a montażu t trm-o [min]

6 Dane systemu produkcyjnego przedstawionego na rys. slajd nr 3 t jm = 1,00min/szt. – czas jednostkowy operacji montażu t jo = 1,00min/szt. – czas jednostkowy operacji obróbki n p = 20 szt./poj. – wielkość partii dostawy (pojemność pojemnika-palety) t tr o-m = t tr m-o = 5min – czas transportu pojemnika między stanowiskami obróbki i montażu D = 60 szt./h – zapotrzebowanie montażu T – cykl rotacji pojemnika [j. czasu] = n p t jm + t r m-o + n p t jo + t r m-o

7 WARIANT PODSTAWOWY

8 HARMONOGRAM OBIEGU KART KANBAN - WARIANT PODSTAWOWY 102030405060708090100110120 M TMO TOM O LEGENDA: M – montaż TMO – transport montaż-obróbka TOM – transport obróbka-montaż O – obróbka Czas w min Pojemnik nr 1 Pojemnik nr 2 Pojemnik nr 3

9 WARIANT Z UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKA ZAPASU

10 Wariant dla zmniejszonej partii dostawy – bez zakłóceń

11 WARIANT DLA ZMNIEJSZONEJ PARTII DOSTAWY – Z ZAKŁÓCENIAMI

12 WARIANT DLA ZWIĘKSZONEGO CZASU JEDNOSTKOWEGO OPERACJI OBRÓBKI

13


Pobierz ppt "SYSTEM KANBAN. Podstawą technik Kanban są formularze, które wypełnia się w następującej kolejności: Dyspozytor na wydziale produkcji w oparciu o dane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google