Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Porównywanie średnich 2 i więcej prób niezależnych o rozkładach innych niż normalny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Porównywanie średnich 2 i więcej prób niezależnych o rozkładach innych niż normalny."— Zapis prezentacji:

1 Porównywanie średnich 2 i więcej prób niezależnych o rozkładach innych niż normalny

2 Próby niezależne versus próby zależne Próby niezależne: mierzone w dwóch lub więcej różnych obiektach albo w tym samym obiekcie ale nie poddanym ingerencji. czas

3 Schematy postępowania 2 GRUPY(ZMIENNE) NIEZALEŻNE rozkład normalnyrozkład inny niż normalny test parametryczny test t-studenta test nieparametryczny test U Manna-Whitneya Test serii Walda-Wofowitza Test Kołmogorowa-Smirnowa x śr 1 x śr 2 x śr 1 x śr 2

4 Test U Manna-Whitneya dla 2 grup niezależnych Najmocniejsza nieparametryczna alternatywa dla testu t-studenta. Obliczenia wykonywane są w oparciu o sumę rang a nie średnie. Wynik testu: U=......, Z=......, p=....... Jeśli p<0.05 to średnie istotnie się różnią!

5 Test serii Walda-Wolfowitza dla 2 grup niezależnych Wynik testu: Z=......, p=....... Jeśli p<0.05 to średnie istotnie się różnią!

6 Test Kołmogorowa-Smirnowa dla 2 grup niezależnych Wynik testu: Maks. Ujemna różnica=…….; Maks. Dodatnia różnica=…… p=....... Jeśli p<0.05 to średnie istotnie się różnią!

7 Schematy postępowania WIĘCEJ NIŻ 2 GRUPY NIEZALEŻNE rozkład normalnyrozkład inny niż normalny Analiza ANOVAtesty nieparametryczny ANOVA rang Kruskala-Wallisa Test mediany

8 ANOVA rang Kruskala-Wallisa i test mediany dla więcej niż 2 grup niezależnych Kruskal-Wallis: Jeśli p<0.05 to pomiędzy jakimiś grupami istnieją statystycznie istotne różnice Test mediany: Jeśli p<0.05 to pomiędzy jakimiś grupami istnieją statystycznie istotne różnice Porównania wielokrotne: Dokładnie wskazują, pomiędzy którymi grupami są różnice

9 Testy nieparametryczne versus parametryczne Testy nieparametryczne charakteryzują się mniejszą mocą (wrażliwością) niż ich odpowiedniki parametryczne. Metody nieparametryczne są najbardziej odpowiednie w przypadku prób o małych licznościach. W przypadku dużych zbiorów danych (np. n > 100) stosowanie statystyk nieparametrycznych najczęściej nie ma uzasadnienia.

10 Testy nieparametryczne versus parametryczne Idea centralnego twierdzenia granicznego. Gdy liczność próby bardzo wzrasta, wówczas średnie prób podlegają rozkładowi normalnemu.


Pobierz ppt "Porównywanie średnich 2 i więcej prób niezależnych o rozkładach innych niż normalny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google