Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Próby niezależne versus próby zależne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Próby niezależne versus próby zależne"— Zapis prezentacji:

1 Porównywanie średnich 2 i więcej prób niezależnych o rozkładach innych niż normalny

2 Próby niezależne versus próby zależne
Próby niezależne: mierzone w dwóch lub więcej różnych obiektach albo w tym samym obiekcie ale nie poddanym ingerencji. czas

3 Schematy postępowania
2 GRUPY(ZMIENNE) NIEZALEŻNE rozkład normalny rozkład inny niż normalny test parametryczny test t-studenta test nieparametryczny test U Manna-Whitneya Test serii Walda-Wofowitza Test Kołmogorowa-Smirnowa xśr 1 xśr 2 xśr 1 xśr 2

4 Test U Manna-Whitneya dla 2 grup niezależnych
Najmocniejsza nieparametryczna alternatywa dla testu t-studenta. Obliczenia wykonywane są w oparciu o sumę rang a nie średnie. Wynik testu: U=......, Z=......, p= Jeśli p<0.05 to średnie istotnie się różnią!

5 Test serii Walda-Wolfowitza dla 2 grup niezależnych
Wynik testu: Z=......, p= Jeśli p<0.05 to średnie istotnie się różnią!

6 Test Kołmogorowa-Smirnowa dla 2 grup niezależnych
Wynik testu: Maks. Ujemna różnica=…….; Maks. Dodatnia różnica=…… p= Jeśli p<0.05 to średnie istotnie się różnią!

7 Schematy postępowania
WIĘCEJ NIŻ 2 GRUPY NIEZALEŻNE rozkład normalny rozkład inny niż normalny Analiza ANOVA testy nieparametryczny ANOVA rang Kruskala-Wallisa Test mediany

8 ANOVA rang Kruskala-Wallisa i test mediany dla więcej niż 2 grup niezależnych
Kruskal-Wallis: Jeśli p<0.05 to pomiędzy jakimiś grupami istnieją statystycznie istotne różnice Test mediany: Porównania wielokrotne: Dokładnie wskazują, pomiędzy którymi grupami są różnice

9 Testy nieparametryczne versus parametryczne
Testy nieparametryczne charakteryzują się mniejszą mocą (wrażliwością) niż ich odpowiedniki parametryczne. Metody nieparametryczne są najbardziej odpowiednie w przypadku prób o małych licznościach. W przypadku dużych zbiorów danych (np. n > 100) stosowanie statystyk nieparametrycznych najczęściej nie ma uzasadnienia.

10 Testy nieparametryczne versus parametryczne
Idea centralnego twierdzenia granicznego. Gdy liczność próby bardzo wzrasta, wówczas średnie prób podlegają rozkładowi normalnemu.


Pobierz ppt "Próby niezależne versus próby zależne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google