Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6 lat dla Targówka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6 lat dla Targówka."— Zapis prezentacji:

1 6 lat dla Targówka

2 6 lat dla Targówka Założenia
Inwestycje – opracowanie na początku kadencji planów inwestycyjnych i ich konsekwentna realizacja, Budowa „marki” Targówek – zerwanie ze starymi stereotypami i budowa nowego wizerunku dzielnicy

3 6 lat dla Targówka Budżet - dochody

4 6 lat dla Targówka Budżet
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Plan 1.01. Wykonanie 31.12. Dochody 110  115  67  73  75  80  75  87  88  83  96  Wydatki majątkowe (wydatki niewygasajace) 37  37  (804 000) 58  49  (635 000) 61  73 613 699 (1 564 586) 49  50 026 161 (482 241) 21  21 084 517 (1 115 050) 12  14 481 422 (1 734 559) Wypracowane dochody oraz zrealizowane inwestycje przekraczały plan określony w budżecie. Zwiększenie ściągalności podatków i opłat lokalnych oraz skuteczne zabieganie o dodatkowe środki z budżetu m. st. Warszawy przyczyniło się do tak dobrych wyników. Łącznie na wydatki majątkowe przeznaczono: 252,5 mln zł

5 6 lat dla Targówka Budownictwo komunalne
Według stanu na na najem lokalu komunalnego oczekuje obecnie 100 rodzin – 4-krotnie mniej niż na początku kadencji Przyczyniły się do tego: budowa budynków komunalnych przy ul. Oszmiańskiej (137 lokali) i ul. Ossowskiego (144 lokali), modernizacja budynku przy ul. Wincentego 87 (162 lokali), umowa z władzami Dzielnicy Praga Południe dot. przekazywania lokali komunalnych do dyspozycji Dzielnicy Targówek, przygotowanie inwestycji przy ul. Odrowąża róg ul. Budowlanej (161 lokali), systematyczne remonty lokali w zasobach ZGN

6 6 lat dla Targówka Budownictwo komunalne
Jak pokazuje wykres z każdym rokiem rośnie liczba wykonywanych remontów przy jednoczesnym ograniczeniu ich kosztów jednostkowych. Łącznie na remonty zasobu komunalnego przeznaczono sumę ponad 12 mln zł.

7 6 lat dla Targówka Inwestycje oświatowe
W latach wybudowano lub zmodernizowano: 12 boisk wielofunkcyjnych, 13 placów zabaw, w tym w ramach rządowych programów „Moje Boisko - Orlik 2012” oraz „Radosna Szkoła”, Dzielnica realizowała też nowatorski projekt budowy przedszkoli modułowych przy ul. Hieronima 2 i ul. Turmonckiej Wybudowano również nowe przedszkole przy ul. Syrokomli 26, a w trakcie realizacji jest kolejne przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela.

8 6 lat dla Targówka Inwestycje oświatowe
Nowowybudowane przedszkole przy ul. Syrokomli

9 6 lat dla Targówka Inwestycje oświatowe
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Balkonowej otrzymała, w ogólnopolskim konkursie tytuł: „Modernizacja Roku 2008” W 2010 r. Dzielnica otrzymała kolejny tytuł „Modernizacja Roku 2010” za przebudowę VIII Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Suwalskiej 13 oraz wyróżnienie za modernizację Szkoły Podstawowej przy ul. Bartniczej 2. Otrzymane nagrody świadczą o uznaniu dla nowatorskich rozwiązań i jakości wykonania tych obiektów.

10 6 lat dla Targówka Inwestycje oświatowe
Koordynacja remontów w placówkach oświatowych pozwoliła na opracowanie rocznych planów remontów i ograniczenie kosztów. W omawianym okresie na remonty w placówkach oświatowych wydano ponad 28,5 mln zł. Realizowany jest projekt termomodernizacji placówek oświatowych, wdrożono również monitoring zużycia energii cieplnej i gazu.

11 6 lat dla Targówka Inwestycje w infrastrukturę sportową
Dzięki budowie nowoczesnych boisk sportowych powstała szeroka baza do uprawiania sportu przez młodzież z terenu całej Dzielnicy. Wybudowana została pływalnia „Muszelka” przy ul. Balkonowej 2/4 oraz wyremontowano Basen „Polonez” przy ul. Łabiszyńskiej 20. Władze dzielnicy zabiegały o wybudowanie na terenie przy ul. Radzymińskiej hali sportowej. W efekcie tych działań ma zostać zmienione Studium zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Dzięki działaniom władz Dzielnicy udało się uratować ten teren przed przeniesieniem Jarmarku Europa.

12 6 lat dla Targówka Inwestycje w infrastrukturę sportową
Otwarcie boiska Orlik 2012 z udziałem Eusebio da Silva Ferreira i władz państwowych

13 6 lat dla Targówka Ochrona środowiska
Systematycznie realizowany jest projekt Rewitalizacji Kanału Bródnowskiego. W minionych latach przeprowadzono konserwację kanału, regulację stanu prawnego gruntów pod wodami płynącymi. Równolegle prowadzone są działania inwestycyjne, mające na celu udostępnienie mieszkańcom terenów rekreacyjnych wzdłuż kanału. W tym roku oddane zostaną do użytku dwa skwery i kolejne odcinki ciągów pieszo- rowerowych wraz z mostkami. Na ten cel udało się pozyskać środki w wysokości ponad 32,7 mln zł.

14 6 lat dla Targówka Infrastruktura drogowa
W latach systematycznie budowane były nowe ulice, zwłaszcza na terenie Zacisza. Łącznie zrealizowano 30 ulic. Władze dzielnicy skutecznie zabiegały również o remonty dróg przez Zarząd Dróg Miejskich. Znacznie powiększyła się liczba ścieżek rowerowych. Staraniem władz dzielnicy do wypoczynku rowerowego dostosowano również teren Lasu Bródnowskiego. Od wiosny tego roku na Targówku powstanie 6 stacji systemu Veturilo.

15 6 lat dla Targówka Ochrona środowiska
Nowy mostek na Kanale Bródnowskim w sąsiedztwie osiedla Zielone Zacisze

16 6 lat dla Targówka Rewitalizacja Targówka Przemysłowego
Targówek Przemysłowy od początku kadencji objęty został działaniami mającymi na celu jego rewitalizację. Elementami tego procesu były: utworzenie podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ścisła współpraca z parafią pw. Zmartwychwstania Pańskiego w zakresie ubiegania się o środki na remont kościoła i plebanii, uruchomienie programów społecznych obejmujących ten teren, budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół nr 34. Dowodem na skuteczność tych działań jest zainteresowanie ze strony deweloperów i powstanie Osiedla Wilno oraz budowa przystanku kolejowego „Warszawa Zacisze Wilno”.

17 6 lat dla Targówka Kultura i promocja
realizacja projektu Park Rzeźby w Parku Bródnowskim, popularyzacja wiedzy o twórczości Józefa Elsnera, ożywienie życia społeczno-kulturalnego Dzielnicy, poprzez współpracę władz z przedstawicielami środowiska lokalnego zagospodarowanie terenu Grodziska i jego sąsiedztwa w Parku Leśnym Bródno, opracowanie logo Dzielnicy, hasła i strategii promocji,

18 6 lat dla Targówka Kultura
Park Rzeźby jest unikatowym przykładem współpracy artystów, władz i środowiska lokalnego. Kolekcja dzieł światowej sławy artystów rozrasta się z każdym rokiem i budzi zainteresowanie nie tylko w kraju, ale również zagranicą. Film o Parku Rzeźby był elementem wystawy „Siła fantazji”, poświęconej polskiej sztuce współczesnej w galerii BOZAR w Brukseli, towarzyszącej polskiej prezydencji w UE.

19 6 lat dla Targówka Kultura
Otwarcie I etapu Parku Rzeźby

20 6 lat dla Targówka Podsumowanie
Jednocześnie w badaniu przeprowadzonym przez Centrum Komunikacji Społecznej na pytanie o ocenę zmian w funkcjonowaniu dzielnicy od ostatnich wyborów samorządowych 67% odpowiedziało raczej zadowolony, a 10% zdecydowanie zadowolony.


Pobierz ppt "6 lat dla Targówka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google