Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje – opracowanie na początku kadencji 2006-2010 planów inwestycyjnych i ich konsekwentna realizacja, Budowa marki Targówek – zerwanie ze starymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje – opracowanie na początku kadencji 2006-2010 planów inwestycyjnych i ich konsekwentna realizacja, Budowa marki Targówek – zerwanie ze starymi."— Zapis prezentacji:

1

2 Inwestycje – opracowanie na początku kadencji 2006-2010 planów inwestycyjnych i ich konsekwentna realizacja, Budowa marki Targówek – zerwanie ze starymi stereotypami i budowa nowego wizerunku dzielnicy 6 lat dla Targówka 6 lat dla Targówka Założenia

3 6 lat dla Targówka 6 lat dla Targówka Budżet - dochody

4 2007 20082009201020112012 Plan 1.01. Wykonanie 31.12. Plan 1.01. Wykonanie 31.12. Plan 1.01. Wykonanie 31.12. Plan 1.01. Wykonanie 31.12. Plan 1.01. Wykonanie 31.12. Plan 1.01. Wykonanie 31.12. Dochody 110 701 931 115 705 276 67 375 39573 074 72375 862 32080 774 78375 007 43487 910 27780 182 20488 754 43083 956 58096 184 898 Wydatki majątkowe (wydatki niewygasaja ce) 37 120 00037 300 120 (804 000) 58 866 00049 691 474 (635 000) 61 101 00073 613 699 (1 564 586) 49 788 80550 026 161 (482 241) 21 772 69621 084 517 (1 115 050) 12 506 10314 481 422 (1 734 559) Wypracowane dochody oraz zrealizowane inwestycje przekraczały plan określony w budżecie. Zwiększenie ściągalności podatków i opłat lokalnych oraz skuteczne zabieganie o dodatkowe środki z budżetu m. st. Warszawy przyczyniło się do tak dobrych wyników. Łącznie na wydatki majątkowe przeznaczono: 252,5 mln zł 6 lat dla Targówka 6 lat dla Targówka Budżet

5 6 lat dla Targówka 6 lat dla Targówka Budownictwo komunalne Według stanu na 31.12.2012 na najem lokalu komunalnego oczekuje obecnie 100 rodzin – 4-krotnie mniej niż na początku kadencji 2006-2010. Przyczyniły się do tego: budowa budynków komunalnych przy ul. Oszmiańskiej (137 lokali) i ul. Ossowskiego (144 lokali), modernizacja budynku przy ul. Wincentego 87 (162 lokali), umowa z władzami Dzielnicy Praga Południe dot. przekazywania lokali komunalnych do dyspozycji Dzielnicy Targówek, przygotowanie inwestycji przy ul. Odrowąża róg ul. Budowlanej (161 lokali), systematyczne remonty lokali w zasobach ZGN

6 6 lat dla Targówka 6 lat dla Targówka Budownictwo komunalne Jak pokazuje wykres z każdym rokiem rośnie liczba wykonywanych remontów przy jednoczesnym ograniczeniu ich kosztów jednostkowych. Łącznie na remonty zasobu komunalnego przeznaczono sumę ponad 12 mln zł.

7 W latach 2006-2010 wybudowano lub zmodernizowano: 12 boisk wielofunkcyjnych, 13 placów zabaw, w tym w ramach rządowych programów Moje Boisko - Orlik 2012 oraz Radosna Szkoła, Dzielnica realizowała też nowatorski projekt budowy przedszkoli modułowych przy ul. Hieronima 2 i ul. Turmonckiej 20. Wybudowano również nowe przedszkole przy ul. Syrokomli 26, a w trakcie realizacji jest kolejne przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela. 6 lat dla Targówka 6 lat dla Targówka Inwestycje oświatowe

8 Nowowybudowane przedszkole przy ul. Syrokomli

9 6 lat dla Targówka 6 lat dla Targówka Inwestycje oświatowe Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Balkonowej otrzymała, w ogólnopolskim konkursie tytuł: Modernizacja Roku 2008 W 2010 r. Dzielnica otrzymała kolejny tytuł Modernizacja Roku 2010 za przebudowę VIII Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Suwalskiej 13 oraz wyróżnienie za modernizację Szkoły Podstawowej przy ul. Bartniczej 2. Otrzymane nagrody świadczą o uznaniu dla nowatorskich rozwiązań i jakości wykonania tych obiektów.

10 6 lat dla Targówka 6 lat dla Targówka Inwestycje oświatowe Koordynacja remontów w placówkach oświatowych pozwoliła na opracowanie rocznych planów remontów i ograniczenie kosztów. W omawianym okresie na remonty w placówkach oświatowych wydano ponad 28,5 mln zł. Realizowany jest projekt termomodernizacji placówek oświatowych, wdrożono również monitoring zużycia energii cieplnej i gazu.

11 Dzięki budowie nowoczesnych boisk sportowych powstała szeroka baza do uprawiania sportu przez młodzież z terenu całej Dzielnicy. Wybudowana została pływalnia Muszelka przy ul. Balkonowej 2/4 oraz wyremontowano Basen Polonez przy ul. Łabiszyńskiej 20. Władze dzielnicy zabiegały o wybudowanie na terenie przy ul. Radzymińskiej hali sportowej. W efekcie tych działań ma zostać zmienione Studium zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Dzięki działaniom władz Dzielnicy udało się uratować ten teren przed przeniesieniem Jarmarku Europa. 6 lat dla Targówka 6 lat dla Targówka Inwestycje w infrastrukturę sportową

12 Otwarcie boiska Orlik 2012 z udziałem Eusebio da Silva Ferreira i władz państwowych

13 Systematycznie realizowany jest projekt Rewitalizacji Kanału Bródnowskiego. W minionych latach przeprowadzono konserwację kanału, regulację stanu prawnego gruntów pod wodami płynącymi. Równolegle prowadzone są działania inwestycyjne, mające na celu udostępnienie mieszkańcom terenów rekreacyjnych wzdłuż kanału. W tym roku oddane zostaną do użytku dwa skwery i kolejne odcinki ciągów pieszo- rowerowych wraz z mostkami. Na ten cel udało się pozyskać środki w wysokości ponad 32,7 mln zł. 6 lat dla Targówka 6 lat dla Targówka Ochrona środowiska

14 W latach 2007-2012 systematycznie budowane były nowe ulice, zwłaszcza na terenie Zacisza. Łącznie zrealizowano 30 ulic. Władze dzielnicy skutecznie zabiegały również o remonty dróg przez Zarząd Dróg Miejskich. Znacznie powiększyła się liczba ścieżek rowerowych. Staraniem władz dzielnicy do wypoczynku rowerowego dostosowano również teren Lasu Bródnowskiego. Od wiosny tego roku na Targówku powstanie 6 stacji systemu Veturilo. 6 lat dla Targówka 6 lat dla Targówka Infrastruktura drogowa

15 6 lat dla Targówka 6 lat dla Targówka Ochrona środowiska Nowy mostek na Kanale Bródnowskim w sąsiedztwie osiedla Zielone Zacisze

16 6 lat dla Targówka 6 lat dla Targówka Rewitalizacja Targówka Przemysłowego Targówek Przemysłowy od początku kadencji 2006-2010 objęty został działaniami mającymi na celu jego rewitalizację. Elementami tego procesu były: utworzenie podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ścisła współpraca z parafią pw. Zmartwychwstania Pańskiego w zakresie ubiegania się o środki na remont kościoła i plebanii, uruchomienie programów społecznych obejmujących ten teren, budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół nr 34. Dowodem na skuteczność tych działań jest zainteresowanie ze strony deweloperów i powstanie Osiedla Wilno oraz budowa przystanku kolejowego Warszawa Zacisze Wilno.

17 realizacja projektu Park Rzeźby w Parku Bródnowskim, popularyzacja wiedzy o twórczości Józefa Elsnera, ożywienie życia społeczno-kulturalnego Dzielnicy, poprzez współpracę władz z przedstawicielami środowiska lokalnego zagospodarowanie terenu Grodziska i jego sąsiedztwa w Parku Leśnym Bródno, opracowanie logo Dzielnicy, hasła i strategii promocji, 6 lat dla Targówka 6 lat dla Targówka Kultura i promocja

18 6 lat dla Targówka 6 lat dla Targówka Kultura Park Rzeźby jest unikatowym przykładem współpracy artystów, władz i środowiska lokalnego. Kolekcja dzieł światowej sławy artystów rozrasta się z każdym rokiem i budzi zainteresowanie nie tylko w kraju, ale również zagranicą. Film o Parku Rzeźby był elementem wystawy Siła fantazji, poświęconej polskiej sztuce współczesnej w galerii BOZAR w Brukseli, towarzyszącej polskiej prezydencji w UE.

19 6 lat dla Targówka 6 lat dla Targówka Kultura Otwarcie I etapu Parku Rzeźby

20 6 lat dla Targówka 6 lat dla Targówka Podsumowanie Jednocześnie w badaniu przeprowadzonym przez Centrum Komunikacji Społecznej na pytanie o ocenę zmian w funkcjonowaniu dzielnicy od ostatnich wyborów samorządowych 67% odpowiedziało raczej zadowolony, a 10% zdecydowanie zadowolony.


Pobierz ppt "Inwestycje – opracowanie na początku kadencji 2006-2010 planów inwestycyjnych i ich konsekwentna realizacja, Budowa marki Targówek – zerwanie ze starymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google