Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z dyrektorami tarnowskich placówek oświatowych Tarnów, sierpień 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z dyrektorami tarnowskich placówek oświatowych Tarnów, sierpień 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z dyrektorami tarnowskich placówek oświatowych Tarnów, sierpień 2009 r.

2 Podsumowanie roku szkolnego 2008/2009 Rok szkolny w liczbach: 40 tys. młodych ludzi uczy się każdego dnia w Tarnowie ( w tym 10tys. studentów) 79 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto 2 835 etatów nauczycielskich (mniej o ok.100 etatów – rok 2007/2008) 1051 etatów pracowników AiO 26 279 uczniów - spadek o ok. 1 400 uczniów, mimo dobrego naboru spoza Tarnowa – ponad 65% 3 276 przedszkolaków 24 uczniów - średnia liczebność oddziałów 184 mln zł wydatki oświatowe (subwencja – 134 mln zł), w tym: przedszkola - 27,1 mln, zad. inwestycyjne – 8,3 mln, w tym remonty 1,6 mln 45% wydatków budżetowych (budżet 407 mln zł)

3 Podsumowanie roku szkolnego 2008/2009 uczeń zdolny Stypendia dla najzdolniejszych Stypendia dla najzdolniejszych w ramach ZPORR, wypłacono ponad 1 mln zł, ogółem: 480 stypendiów po 2 000 zł Zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych Zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych - umowa z PWSZ, zajęcia z j. polskiego, matematyki, chemii, fizyki i informatyki (największa popularność: matematyka i chemia) 480 godzin, 223 uczniów; koszt: ponad 40 tys. zł Stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa Stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa 84 stypendia dla uczniów, po 2 000 zł/kwota: 164 tys. uczeń o specjalnych wymaganiach edukacyjnych Zespół Wczesnego Wspomagania otwarto Zespół Wczesnego Wspomagania przy Przedszkolu Nr 18; w sumie 38 dzieci objętych opieką specjalistów stypendia socjalne stypendia socjalne – ponad 760 tys. zł, w tym 80 tys. środki gminy, ponad 1100 uczniów program adresowany do dzieci romskich program adresowany do dzieci romskich – 85 uczniów, kwota: 50 tys,

4 Podsumowanie roku szkolnego 2008/2009 Oferta edukacyjna poszerzona o zajęcia, formy w ramach projektów unijnych tj. zajęcia pozalekcyjne zajęcia pozalekcyjne nakierowane na przedmioty ścisłe, języki, przedsiębiorczość, informatykę; Równym Krokiem w Przyszłość – lider Gimnazjum Nr 1, projekt zakończony, 40 szkół, ponad 2800 uczniów, 300 nauczycieli, kwota: ponad 1,7 mln złotych doradztwo zawodowe i planowanie kariery zawodowej doradztwo zawodowe i planowanie kariery zawodowej przez uczniów (uruchomienie centrum doradztwa) Szkolny Ośrodek Kariery – Szansa na Sukces lider: ZSM-E, kwota: 680 tys. zł, 2008-2011; odbiorca: blisko 900 gimnazjalistów dodatkowe kwalifikacje, przekwalifikowanie się dodatkowe kwalifikacje, przekwalifikowanie się Klucz do sukcesu – Nowe Kwalifikacje Zawodowe – lider: Tarnowskie Centrum Edukacji, wartość projektu: ok. 600 tys. zł, 180 odbiorców, kwalifikacje: spawacz, grafik komputerowy, serwisant komputerowy, administrator sieci

5 Podsumowanie roku szkolnego 2008/2009 wydatki na edukację: 184 mln zł (subwencja – 134 mln zł), różnica: 50 mln zł 2008 – 184 mln zł (subwencja – 134 mln zł), różnica: 50 mln zł w tym: przedszkola - 27,1 mln, zadania inwestycyjne – 8,3 mln, w tym remonty 1,6 mln zł; 45% wydatków budżetowych (budżet ponad 407 mln zł) 215 mln (subwencja 150 mln zł),różnica 65 mln zł plan na 2009 – 215 mln (subwencja 150 mln zł), różnica 65 mln zł w tym: przedszkola – 27,3 mln, zadania inwestycje - 26,6 mln, w tym remonty, awarie – ok. 1,6 mln) ponad 40 % wydatków budżetu (budżet: ponad 535 mln zł) większe środki na motywacje i dodatki dla nauczycieli kwota 6,8 mln zł więcej o 600 tys. niż w 2008 roku. w sumie w 2009 r. na dodatki po stronie samorządu kwota 6,8 mln zł, więcej o 600 tys. niż w 2008 roku. nagrody dla pracowników AiO, nowe regulacje dla głównych księgowych

6 Podsumowanie roku szkolnego 2008/2009 większe nakłady na zadania inwestycyjne i remonty większe nakłady na zadania inwestycyjne i remonty: rok 2008 – 8,2 mln złotych plan na 2009 - 26,6 mln zł na remonty w placówkach do sierpnia 2009 – kwota rozpisana: 1,1 mln zł same remonty wakacyjne na 2009 r. - kwota 688 tys. (ponad 3 razy więcej niż w 2007 r. – 200 tys.) poprawa infrastruktury, w 2008 r. m.in.: Orlik przy ZSO Nr 1 – ponad 1.3 mln zł boisko wielofunkcyjne przy SP Nr 14 – ponad 450 tys. Szkolno-Osiedlowe Centrum Sportowe przy Gimnazjum Nr 4 – 500 tys. wymiana stolarki okiennej w I LO – ponad 1,4 zł modernizacja ZSPlastycznych – 1 etap – 4 mln zł wymiana posadzek w SP Nr 8,Gimn Nr 4, SP nr 2 - na kwotę: 400tys. termomodernizacja ZSME– na kwotę 270tys. (1 etap) przebudowa SOSW -dzieci autystyczne i niedosłyszące – całość: 2,1 mln zł

7 Podsumowanie roku szkolnego 2008/2009 e- Tarnów, nowoczesne metody i technologie pracowni multimedialnych zakończono proces tworzenia pracowni multimedialnych monitoring w szkołach monitoring w szkołach – dalsza rozbudowa tablice interaktywne tablice interaktywne – wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja w ramach programu Równym Krokiem w Przyszłość; planowane sukcesywne doposażanie szkół wsparcie ekspertów: Tarnów odwiedzili m.in. Colin Rose – WBrytania, ekspert, nowoczesne metody uczenia się (tablice multimedialne) Dalina Dolya – Rosjanka, ekspert WBrytania, klucz do uczenia się, wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne, metoda Wygotzkiego Kazimiera Krakowiak, metoda fonogestów – profesor, Lublin (dzieci głuche i niedosłyszące) e-wywiadówka e-wywiadówka: pilotażowo w szkołach (co 6 uczeń objęty) elektronicznej rekrutacji cd. elektronicznej rekrutacji Cyfrowy Urząd Cyfrowy Urząd w komunikowaniu się UMT – Szkoły

8 Podsumowanie roku szkolnego 2008/2009 Aktywna Młodzieżowa Rada Miejska – nowe inicjatywy, Zmiany kadrowe: 17 konkursów na dyrektorów szkół i placówek, w tym 6 zmian na tym stanowisku (w tej kadencji w sumie odbyło się 62 konkursów, ½ zmian). Podziękowanie za wychowanie patriotyczne Podziękowanie za wychowanie patriotyczne, m.in. udział w wydarzeniach patriotycznych: - Pierwsze niepodległe - Rok Tartila - Rok Kwiatkowskiego - Rok Bema - akcja: Dęby Katyńskie obecność z pocztami na uroczystościach, współpracę ze środowiskami kombatanckimi - obecność z pocztami na uroczystościach, współpracę ze środowiskami kombatanckimi 2 szkoły – nadanie patrona: XVI LO im. Armii Krajowej i Technikum w ZSM-E – Tadeusz Tertil

9 Wyniki sprawdzianu po klasie 6

10 SPADEK ŚREDNIEJ LICZBY PUNKTÓW Z EGZAMINU PO KLASIE 6 m. Kraków 26,71 m. Nowy Sącz 24,99 m. Tarnów 24,53 m. Kraków 29,47 m. Nowy Sącz 28,13 m. Tarnów 27,10 20082009

11 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2009

12 Jakie tarnowskie gimnazja? ocena efektywności nauczania Narzędzia do oceny – EWD, wynik egzaminu zewnętrznego po kl. 6 Wnioski: Na 14 tarnowskich gimnazjów – w cz. humanistycznej 9 to Szkoły Sukcesu, 4 – Szkoły Wymagające Pomocy w cz. mat - 5 – Szkoły sukcesu, 4 Szkoły Wymagające Pomocy, 2 szkoły niewykorzystanych możliowści, 2 szkoły z pogranicza SS a SNM 4 gimnazja to szkoły sukcesu w obu obszarach: GDwujęzyczne w ZSO Nr 2, G nr 9 w ZSSportowych, G nr 10 w ZSO Nr 1, Społeczne Gimnazjum w ZSSpołecznych

13 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2009 Jezyk obcy j. angielski

14 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2009 Język obcy j. niemiecki

15 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2009 Język obcy j. francuski

16 Wyniki egzaminu maturalnego 2008 Zdawalność w %

17 Wyniki egzaminu maturalnego 2009 Zdawalność w %

18 Rok szkolny 2009/2010 w liczbach: 78 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto (G Nr 3 – wygaśnięcie, SP Nr 7 – uspołeczniona) 60 placówek niepublicznych 2 583 etaty nauczycielskie (mniej o 251 etatów – rok 2008/2009) 1051 etatów pracowników AiO ponad 22 tys. uczniów - spadek o ponad 1 500, mimo bardzo dobrego naboru spoza Tarnowa –70 % największy spadek – 987 - szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja - o 383, szkoły podstawowe – o 189, w tym klasy pierwsze o 126 średnia liczebność klas: 23 – podstawówki, 25 gimnazja, 28 - ponadgimnazjalne 3 470 przedszkolaków 215 mln wydatki – plan (subwencja 150 mln zł),różnica 65 mln zł 215 mln wydatki – plan (subwencja 150 mln zł), różnica 65 mln zł w tym: przedszkola – 27,3 mln, zadania inwestycje - 26,6 mln, w tym remonty, awarie – ok. 1,6 mln) ponad 40 % wydatków budżetu (budżet: ponad 535 mln zł)

19 WYDATKI NA OŚWIATĘ BUDŻET MIASTA 2009 - planowane wydatki

20 Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2009 - procent uczniów spoza Tarnowa

21 Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 2009 - liczba i procent uczniów przyjętych

22 ogółem 6106 klasa I 1014 Szkoła Podstawowa ogółem3771 klasa I 1194 Gimnazjum ogółem11921 klasa I 3505 Szkoły ponadgimnazjalne Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010 – ponad 22 tys., spadek o ok.1 500

23 Modernizacja i remonty 2009 (1) kwota ponad 1,6 mln złotych. Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych na prace remontowe kwota ponad 1,6 mln złotych. Inwestycje oświatowe – kwota 25 mln (plan) - budowa boiska sportowego SP 15 – ponad 400 tys. zł (termin: pocz. IX 2009) przebudowa hali sportowej przy ZSLiZ Nr 1 – 1,5 mln zł (termin: IX/X 2009) odnowienie elewacji i stolarki G2 – 1 etap: ok. 1 mln zł zabytkowa elewacja internatu ZSOiT – 2 etap: 230 tys. zł (całość: 600 tys. zł) remont posadzek SP 18 – 150 tys. zł (zakończono w wakacje) wymiana ogrzewania sala gimnastyczna SP Nr 1 – 113 tys. (zakończono) przebudowa internatu przy ul. Szarych Szeregów pod potrzeby Bursy i Pogotowia Opiekuńczego – ponad 3 mln zł, całość – 5,5 mln (termin: VI 2010) budowa kompleksu boisk Orlik 2012 przy SP 5- 1,1mln zł (15.X.2009) adaptacja SOSW na potrzeby dzieci autystycznych i niedosłyszących – ok. 2,2mln zł, termin: jesień 2009 modernizacja PP 26 – ponad 100 000 zł. (zakończona).

24 Modernizacja i remonty 2009 (2) Inwestycje cd. - termomodernizacja ZSM-E- 2 etap: 380tys. (całość: 650 tys., zakończono) - modernizacja ZSPlastycznych – 14,1 mln zł (2 i 3 etap; termin 2010), umowa z MKiDN, przetarg otwarty - sala teatralna Pałacu Młodzieży – 1,2 mln zł (pocz. IX 2009) - doposażenia Szkoły Muzycznej (wniosek o dotację z MKiDN w wys. 150tys. zł), zakup instrumentów na kwotę 200 tys. zł; termin: do XII. br. -doposażenie Pałacu Młodzieży – pracownia ceramiczna (lista rankingowa MKiDN) – zakup pracowni, kwota: 200 tys. zł złożono wniosek Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach PO IiŚ, na kwotę 53 mln zł (39 obiektów publicznych, 99% to szkoły i placówki), zakres włącznie z wymianą CO, dociepleniem, stolarką okienną i drzwiową, kolektorami słonecznymi (11 obiektów); czas realizacji do 2013 roku Zaproszenie do składania wniosków na Centrum Budowlane (całość 4,4 mln)

25 6 latki idą do szkoły Obowiązkowa matura z matematyki Nowa podstawa programowa w SP i G Wyzwania z 2008/2009 - kontynuacja wyzwania wyzwania w roku szkolnym 2009/2010 technologia IT w szkołach i zarządzaniu szkołami środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne i miękkie % placówek niepublicznych praca z uczniem zdolnym wspomaganie ucznia o szczególnych wymaganiach edukacyjnych efektywność kształcenia wspomaganie funkcji wychowawczej rodziny

26 Wyzwania - kontynuacja w roku szkolnym 2008/2009 wysoka jakość kształcenia zwiększenie % placówek niepublicznych, w tym przedszkoli alternatywnych płynna wymiana pokoleniowa nauczycieli wspomaganie nauczycieli – doradztwo, doskonalenie, przekwalifikowanie pełne wykorzystanie możliwości Edunet i jego rozbudowa (Edunet 2) elektroniczny obieg dokumentów UMT – szkoły (Cyfrowy Urząd) wzmocnienie kompetencji kadry dyrektorskiej placówek praca z uczniem zdolnym – współpraca z PWSZ, także politechniczna wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny - Szkoła dla Rodziców wzmacnianie kapitału ludzkiego – przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele, rodzice – w ramach projektów unijnych poprawa infrastruktury (systemowe działania) baza sportowa – poprawa stanu, kolejne zadania inwestycje


Pobierz ppt "Spotkanie z dyrektorami tarnowskich placówek oświatowych Tarnów, sierpień 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google