Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryzys ale jaki? Oto jest pytanie… Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy 16 kwietnia 2009, Katowice Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryzys ale jaki? Oto jest pytanie… Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy 16 kwietnia 2009, Katowice Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers."— Zapis prezentacji:

1 Kryzys ale jaki? Oto jest pytanie… Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy 16 kwietnia 2009, Katowice Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers

2 Plan prezentacji Źródła globalnego kryzysu i jego dotychczasowy wpływ na polską gospodarkę Przebieg kryzysu na rynkach kapitałowych Wcześniejsze kryzysy i potencjalne wskazówki dla polskiego rynku Wpływ kryzysu na poszczególne branże polskiej gospodarki Polskie przedsiębiorstwa w dobie kryzysu Kryzys to także szansa

3 Źródła globalnego kryzysu Gwałtowne zmiany rozkładu sił gospodarczych na świecie i towarzysząca im nierównowaga Procesy globalizacyjne Zmiany demograficzne – szybkie starzenie się społeczeństw krajów rozwiniętych Niekontrolowany rozwój instrumentów pochodnych Dynamiczny wzrost rynków finansowych Katastrofalne błędy polityki zagranicznej (głównie USA) Strona 3 Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy PricewaterhouseCoopers 16 kwietnia 2009

4 Dotychczasowy wpływ kryzysu na polską gospodarkę Strona 4 Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy PricewaterhouseCoopers 16 kwietnia 2009 negatywny wpływ na giełdę spadający eksport - aktualny udział eksportu w PKB – 40% zmniejszenie napływu inwestycji zagranicznych: relacja skumulowanego zasobu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do PKB – 35% kłopoty na rynku międzybankowym utrudniony dostęp do przedsiębiorstw do kredytów słabsze tempo wzrostu gospodarczego – ostatni kwartał 2008 – 2,9% obniżenie produkcji przemysłowej:styczeń 2009 - o 15% mniej w stosunku do sytuacji sprzed roku; wzrost bezrobocia

5 PricewaterhouseCoopers 16 kwietnia 2009 Strona 5 Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy Załamanie na rynkach kapitałowych Dlaczego WIG spadł bardziej: Gwałtowny wzrost indeksu WIG20 w czasie hossy w latach 2003-2007 Odwrót inwestorów od rynków rozwijających się po roku 2007 Obawy inwestorów przed niekorzystnym wpływem kryzysu finansowego na gospodarkę realną Zawieranie przez spółki giełdowe asymetrycznych transakcji na instrumentach finansowych (opcje walutowe) Przebieg kryzysu na rynkach kapitałowych Spadek na GPW wyprzedził spowolnienie w gospodarce (I poł. 2008 wzrost PKB o 6%) Rynek kapitałowy jest wskaźnikiem zmian koniunktury w gospodarce realnej GPW podąża za głównymi giełdami światowymi WIG20 spadł procentowo dużo bardziej od głównych indeksów giełd światowych

6 PricewaterhouseCoopers 16 kwietnia 2009 Strona 6 Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy Przebieg kryzysu na rynkach kapitałowych Skutki załamania rynku kapitałowego w Polsce Rynek manipulowalny Spadek kapitalizacji i wartości obrotów Aktywność na rynku IPO podąża za cyklem koniunkturalny Awersja do ryzyka i niepewne perspektywy na przyszłość zniechęcają inwestorów Trudności w pozyskaniu kapitału na rynku Liczba i wartość IPO w Europie w latach 2003-2008 Liczba i wartość IPO w Polsce w latach 2003-2008

7 PricewaterhouseCoopers 16 kwietnia 2009 Strona 7 Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy W przeszłości zmiany trendów na giełdach wyprzedzały zmiany cyklu gospodarczego o 4-6 miesięcy Przebieg kryzysu na rynkach kapitałowych Co nas czeka w przyszłości? Wzrost indeksów na GPW i powrót zaufania inwestorów równolegle z poprawą globalnych nastrojów Utrzymanie wzrostu PKB szansą na wyższe odbicie na warszawskim rynku WZROST INDEKSÓW GIEŁDOWYCH POWRÓT NA RYNKU IPO 2010 2011 4 – 6 miesięcy kilka miesięcy ODBICIE W GOSPODARCE Aktywność IPO powróci po odwróceniu trendu na giełdach Wg Global CEO Survey odbicie w gospodarce w 2011 r. Najbliższe miesiące Zwiększenie liczby transakcji na rynku obligacji korporacyjnych Wzrost emisji praw poboru oraz emisji pomocowych i na potrzeby sfinansowania przejęć Zwiększenie liczby transakcji skupu akcji własnych ? ? ?

8 PricewaterhouseCoopers 16 kwietnia 2009 Strona 8 Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy Wcześniejsze kryzysy i potencjalne wskazówki dla polskiego rynku Wpływ recesji lat 90. w Wielkiej Brytanii na wydatki konsumentów Rozmiar: 5 mld £ rocznych wydatków konsumentów przed recesją Legenda - wydatki: Nie- elastyczne Częściowo- elastyczne Elastyczne Hotele Podróże lotnicze Sprzęt audio-video Książki Paliwa i oleje Meble Gry, zabawki, hobby Odzież Opłaty mieszkaniowe i media Biżuteria, zegarki Większe urządzenia domowe Napoje niealkoholowe Higiena osobista Usługi rekreacja i sport Restauracje i kawiarnie Obuwie Alkohole Sprzedaż samochodów -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% -5152025 Ilość kwartałów spadku % spadku rzeczywistych wydatków konsumentów Sektory dotknięte w największym stopniu przez najdłuższy okres: Duże wydatki które mogą być opóźnione (np. samochody, urządzenia domowe) Elastyczne wydatki – mogące być łatwo ograniczone (np. restauracje, przeloty) Głębszy spadek Przedłużony spadek 10 Zdrowie Wycieczki nielotnicze Komunikacja Edukacja Usługi kulturalne Żywność Gazety

9 PricewaterhouseCoopers 16 kwietnia 2009 Strona 9 Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy Wcześniejsze kryzysy i potencjalne wskazówki dla polskiego rynku * w przypadku silnie odczuwalnego kryzysu segment może być bardziej podatny Mniej podatne W zależności od tego, jak silnie kryzys będzie odczuwalny, wybrane sektory powinny być… Bardziej podatne Spożywczy Odzieżowy Dobra luksusowe Sklepy internetowe + Sklepy dyskontowe + Sklepy o szerokiej strukturze cenowej + Odzież dla dzieci + Odzież dla ludzi młodych, bez zobowiązań Spożywczy Odzieżowy Akcesoria dekoracyjne Utrzymanie domu - Sklepy o wąskiej strukturze cenowej - Sklepy w środkowym segmencie rynku - Odzież męska - Obuwie - Glazura i terakota - Meble - AGD + Drogie Samochody + Produkty markowe z segmentu wyższego - Firanki, obrusy - Akcesoria łazienkowe - Dywany itp. Zrób to sam *

10 PricewaterhouseCoopers 16 kwietnia 2009 Strona 10 Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy Wcześniejsze kryzysy i potencjalne wskazówki dla polskiego rynku Analiza korelacji wybranych sektorów i dynamiki PKB w Polsce

11 PricewaterhouseCoopers 16 kwietnia 2009 Strona 11 Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy Wpływ kryzysu na poszczególne branże polskiej gospodarki Zachowanie indeksów branżowych GPW Wybrane indeksy branżowe na GPW na tle indeksu WIG Gwałtowne spadki indeksów nie są odzwierciedlone w wynikach spółek (np. WIG spożywczy) Telekomunikacja i media odporne na kryzys Wyceny banków, deweloperów i spółek paliwowych najbardziej dotknięte kryzysem Odpisy wartości aktywów i instrumenty finansowe problemem IV kwartału niezależnie od branży

12 PricewaterhouseCoopers 16 kwietnia 2009 Strona 12 Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy Przebieg kryzysu na rynkach kapitałowych Czy czeka nas powrót do ekonomii popytu? Konieczność uporządkowania sektora finansowego Czy nastąpią zmiany w funkcjonowaniu rynków finansowych? CO DALEJ? unifikacjanadzórliberalizacjaglobalizacja

13 PricewaterhouseCoopers 16 kwietnia 2009 Strona 13 Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy Kondycja przedsiębiorstwa Czas a możliwości restrukturyzacji Dostępne Opcje Słabe Wyniki (Zyski) Czas Krzywa kryzysu przedsiębiorstw Trend pogarszających się wyników i płynności przedsiębiorstwa zazwyczaj można ustabilizować i odwrócić przez odpowiednie działania restrukturyzacyjne Z czasem jednak liczba dostępnych opcji restrukturyzacyjnych oraz szanse na wyjście z kryzysu maleją Konieczne są szybkie, zakrojone na szeroką skalę działania, które eliminują przyczyny problemów Brak Środków (Bilans) Kryzys (Gotówka)

14 PricewaterhouseCoopers 16 kwietnia 2009 Strona 14 Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy Analiza i zdiagnozowanie sytuacji Restrukturyzację powinna poprzedzać analiza i prawidłowe zdiagnozowanie sytuacji Równolegle należy dążyć do zapewnienia stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa w krótkim okresie Tylko na tej podstawie możliwe jest przejście do opracowania planu restrukturyzacji, jego wdrożenia oraz monitorowania efektów

15 PricewaterhouseCoopers 16 kwietnia 2009 Strona 15 Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy Elementy kompleksowego planu restrukturyzacji W okresie narastających trudności finansowych kluczowego znaczenia nabiera jakość relacji z bankami i innymi wierzycielami Redukcja kosztów administracyjnych Analiza kosztów zatrudnienia Renegocjacja cen i warunków umów z dostawcami Outsourcing wybranych funkcji Agresywne programy motywacyjne dla sił sprzedażowych Optymalizacja kapitału obrotowego Restrukturyzacja operacyjna Zdefiniowanie na nowo podstawowej działalności Określenie przewagi konkurencyjnej Zbudowanie nowej struktury organizacyjnej Segmentacja klientów Re-definicja portfela produktów Przygotowanie scenariuszy Restrukturyzacja strategiczna Ustabilizowanie relacji z podmiotami finansującymi spółkę Zapewnienie odpowiedniej struktury finansowania Zmiana terminów spłaty długów Redukcja części zobowiązań Konwersja części/całości długu na kapitał własny Restrukturyzacja finansowa Zapewnienie dodatkowego czasu na przygotowanie planu restrukturyzacji Zapewnienie zdolności do regulowania zobowiązań wobec dostawców Ścisłe monitorowanie gotówki Zagwarantowanie źródeł finansowania krótkoterminowego Stabilizacja płynności

16 PricewaterhouseCoopers 16 kwietnia 2009 Strona 16 Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy Monitorowanie efektów planu Sukces wdrożenia planu restrukturyzacji zależy od takich czynników jak np: Zapewnienie monitoringu wprowadzanych działań Stworzenie zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie Pełne zaangażowanie zarządu Właściwa komunikacja pomiędzy zainteresowanymi stronami (właściciele, wierzyciele, pracownicy) Monitorowanie Raportowanie Mobilizacja projektowa Faza II Monitorowanie prac wdrożeniowych Faza I Rozpoczęcie prac Biura Projektu Szkolenia z zakresu zarządzania projektami Ustalenie formatów raportowania postępów prac Komunikacja

17 Kryzys to także szansa Szansa na utrzymanie przez Polskę znośnej dynamiki wzrostu gospodarczego. Potrzebne są mądre i odpowiedzialne działania restrukturyzacyjne; nie tylko redukcja kosztów, ale także inwestycje. Strona 17 Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy PricewaterhouseCoopers 16 kwietnia 2009

18 © 2009 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US).


Pobierz ppt "Kryzys ale jaki? Oto jest pytanie… Wpływ kryzysu na polski rynek kapitałowy 16 kwietnia 2009, Katowice Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers."

Podobne prezentacje


Reklamy Google