Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doradztwo Gospodarcze DGA SA Innowacyjne rozwiązania dedykowane energetyce – możliwości finansowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doradztwo Gospodarcze DGA SA Innowacyjne rozwiązania dedykowane energetyce – możliwości finansowania."— Zapis prezentacji:

1 Doradztwo Gospodarcze DGA SA Innowacyjne rozwiązania dedykowane energetyce – możliwości finansowania

2 2 Innowacje – smutna rzeczywistość Pytanie: W jaki sposób w Waszej firmie powstają rozwiązania innowacyjne ? Standardowe odpowiedzi: mamy Departament mamy Zespół Prezes wymyśla Michał cały czas myśli Innowacje – stan faktyczny Retoryka Stan faktyczny przepaść

3 3 Innowacje w Polsce Poziom innowacyjności polskich firm odbiega od poziomu europejskiego i światowego

4 4 Innowacje budują wartość firmy Poziomy innowacji: procesy biznesowe produkty i obsługa klienta model biznesowy architektura sektora Ocena rozwiązań innowacyjnych: czy zmienię oczekiwania klientów? czy zmienię pozycję konkurencyjną? Skąd się biorą strategie, które łamią reguły?: innowacje z umysłów, wielcy menedżerowie demokratyzacja działań, otwartość w firmach wszyscy są twórcami

5 5 Jak można codziennie wprowadzać innowacje? Praca bez dogmatów Jak powstają innowacje? Potrzeby, które nie zostały zgłoszone Niezauważalne trendy Bezpłatna gazeta Oprogramowanie w zamian za oglądanie reklam Producent penów dla diabetyków Coraz więcej singli Potrzeba ciągle nowej treści You Tube Kompleksowa obsługa energetyczna gospodarstwa

6 6 Polskie firmy a innowacje POTRZEBA MATKĄ WYNALAZKU… zaczynamy myśleć o innowacjach dopiero wtedy, gry inne metody nie gwarantują zachowania pozycji konkurencyjnej na danym rynku lub gdy pojawia się na nim nowy gracz, uzbrojony w nowatorskie, a przez to – przyszłościowe rozwiązania … POTRZEBA MATKĄ WYNALAZKU… zaczynamy myśleć o innowacjach dopiero wtedy, gry inne metody nie gwarantują zachowania pozycji konkurencyjnej na danym rynku lub gdy pojawia się na nim nowy gracz, uzbrojony w nowatorskie, a przez to – przyszłościowe rozwiązania … …a zaczarowany ołówek istnieje tylko w bajce

7 7 Polskie firmy a innowacje Innowacyjność jest jednym z najważniejszych elementów konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorstw Albo ciągle coś się wymyśla i wprowadza na rynek albo się z tego rynku wypada… (wg Toma Kelleya) Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie staje się coraz ważniejszą dziedziną funkcjonowania firmy Innowacyjność nie jest już receptą, ale warunkiem sina qua non rozwoju przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, profilu czy pozycji na rynku

8 8 Deszcz unijnych pieniędzy PO Infrastruktura i Środowisko36,4 mld W ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Polska otrzyma 67,3 mld euro które dystrybuowane będą poprzez programy operacyjne (wkład UE): Wkład krajowy = 12 mld Wkład prywatny = 6 mld Dodatkowo do Polski spłynie 17,9 mld z Europejskiego Funduszu Rolnego i Europejskiego Funduszu Rybackiego (w tym 1,1 mld na działania inwestycyjne w PROW) PO Kapitał Ludzki11,4 mld PO Innowacyjna Gospodarka9,7 mld PO Rozwój Polski Wschodniej2,7 mld PO Europejska Współpraca Terytorialna0,9 mld PO Pomoc Techniczna0,6 mld Regionalne Programy Operacyjne23,5 mld

9 9 Badania i rozwój na rzecz sektora energetycznego Kapitał na innowacje Kadry dla nowoczesnej energetyki Inwestycje w innowacyjną infrastrukturę Innowacje a fundusze UE Polscy przedsiębiorcy nie narzekają na brak pomysłów ale na brak środków, fundusze strukturalne Unii Europejskiej mają być motorem nowatorskich rozwiązań… … także w sektorze energetycznym

10 10 Badania i rozwój na rzecz sektora energetycznego Kapitał na innowacje Kadry dla nowoczesnej energetyki Inwestycje w innowacyjną infrastrukturę Fundusze UE na badania i rozwój Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, na podstawie konkretnych potrzeb danego przedsiębiorcy (przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne) Finansowanie badań w obszarach strategicznych dla gospodarki ze środków publicznych Wsparcie konsorcjów naukowo-przemysłowych, platform technologicznych i innych form współpracy między sferą nauki a biznesem Współpraca międzynarodowa Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Dofinansowanie wdrożeń wyników prac B+R do momentu komercjalizacji – od pomysłu do przemysłu Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach – wyposażenie laboratorium, certyfikacja, wydzielenie centrum badawczo-rozwojowego + regionalne programy operacyjne

11 11 Badania i rozwój na rzecz sektora energetycznego Kapitał na innowacje Kadry dla nowoczesnej energetyki Inwestycje w innowacyjną infrastrukturę Fundusze UE na kapitał ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Dofinansowanie projektów szkoleniowych szytych na miarę przedsiębiorstw i spójnych z ich strategią Szeroka oferta nowatorskich kursów oraz studiów podyplomowych Nowoczesne formy nauczania: e-learning, blended learning Otwarte szkolenia i konferencje promujące i upowszechniające nowe trendy w zarządzaniu, funkcjonowaniu i pozycjonowaniu firm, innowacje, współpracę przedsiębiorców z naukowcami, nowe formy organizacji pracy itp… Kształcenie ustawiczne i wysoko wykwalifikowane kadry nową przewagą konkurencyjną i źródłem innowacyjności w biznesie! Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Szkolenia menedżerskie, funkcyjne i zawodowe Transfer wiedzy między przedsiębiorstwami a jednostkami naukowo-badawczymi: staże, praktyki, rotacja pracy

12 12 Badania i rozwój na rzecz sektora energetycznego Kapitał na innowacje Kadry dla nowoczesnej energetyki Inwestycje w innowacyjną infrastrukturę Fundusze UE na finansowanie inwestycji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 3 Kapitał dla innowacji Wspieranie powstawania przedsiębiorstw opartych na nowoczesnych technologiach Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka i dostęp do kapitału na przedsięwzięcia innowacyjne System ułatwiający inwestowanie w MSP Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Kredyt technologiczny BGK Dofinansowanie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych Regionalne programy operacyjne Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, inkubatory biznesu, parki technologiczne i przemysłowe, etc

13 13 Badania i rozwój na rzecz sektora energetycznego Kapitał na innowacje Kadry dla nowoczesnej energetyki Inwestycje w innowacyjną infrastrukturę Fundusze UE na infrastrukturę dla innowacji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Wdrożenia wyników prac B+R wypracowanych w firmie bądź zleconych Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko Zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności (marketing, logistyka, ICT, zarządzanie) Tworzenie i rozwój centrów usług wspólnych, centrów IT, centrów badawczo-rozwojowych Priorytet 5 Dyfuzja innowacji Wspieranie tworzenia i rozwoju klastrów oraz powiązań kooperacyjnych (opracowanie strategii, przygotowanie wspólnej oferty, dofinansowanie inwestycji na rzecz klastra/powiązania, doradztwo)

14 14 Nowe kierunki rozwoju sektora energetycznego w oparciu o fundusze strukturalne Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko Priorytet 4 Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Systemy zarządzania środowiskowego Racjonalizacja gospodarki odpadami Wdrażanie najlepszych dostępnych technik (BAT) Ochrona powietrza Odzysk i unieszkodliwianie odpadów Priorytet 10 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Modernizacja jednostek wytwarzania energii i ciepła w skojarzeniu (kogeneracja, zwłaszcza z OZE) Modernizacja sieci dystrybucji energii i ciepła Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz produkcja linii technologicznych dla wykorzystania OZE Produkcja biopaliw i biokomponentów Priorytet 11 Bezpieczeństwo energetyczne Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego Budowa i modernizacja sieci dystrybucji gazu ziemnego

15 15 Oceniamy efekty Kolejne kroki do innowacyjności Szukamy rozwiązań pomysł Motywujemy pracowników DGA CUP Pozyskujemy wsparcie

16 16 PODSUMOWANIE DYSKUSJA O INNOWACYJNOŚCI – STOP INNOWACYJNE DZIAŁANIA – START Przedstawiamy Państwu przygotowane razem praktyczne rozwiązania

17 Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy Andrzej Głowacki Prezes Zarządu Doradztwo Gospodarcze DGA SA mail: andrzej.glowacki@dga.pl D O R A D Z A M Y W I E L K I M J U T R A !


Pobierz ppt "Doradztwo Gospodarcze DGA SA Innowacyjne rozwiązania dedykowane energetyce – możliwości finansowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google