Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACJE SPOŁECZNE A ROZWÓJ MIAST 24 KWIETNIA 2015, WARSZAWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACJE SPOŁECZNE A ROZWÓJ MIAST 24 KWIETNIA 2015, WARSZAWA."— Zapis prezentacji:

1 INNOWACJE SPOŁECZNE A ROZWÓJ MIAST 24 KWIETNIA 2015, WARSZAWA

2 Projekty unijne w latach 2008-2014

3 Społeczna Strategia Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2020 Programy Operacyjne Od systemowego podejścia do realizacji Program Rodzina na lata 2010 – 2020 Warszawski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 – 2020 Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020

4 Projekty partnerskie Porozumienia z uczelniami Od systemowego podejścia do realizacji Uniwersytet Warszawski w zakresie analizy danych i wspólnej realizacji przedsięwzięć w obszarze: - seniorzy, - profilaktyka uzależnień - pomoc społeczna

5 Od map problemów społecznych do zintegrowanych działań wspierających Obszary kumulacji problemów społecznych dotyczących dzieci w 2012 r.

6 Obecne i planowane miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 organizowane przez m.st. Warszawa Od map problemów społecznych do zintegrowanych działań wspierających

7 1. Funkcjonowanie Lokalnych Systemów Wsparcia Przykładowe projekty

8 koncepcja realizowana przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi zintegrowany system oddziaływań poprzez kompleksową ofertę dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 Czym są Lokalne Systemy Wsparcia?

9 założenia - wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych w rozwoju dzieci i młodzieży poprzez: - podniesienie wyników w nauce dzieci i młodzieży - podniesienie frekwencji dzieci i młodzieży - reintegracja z grupą rówieśniczą - zwiększenie kompetencji społecznych - rozwój współpracy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych działania prowadzone są w mikroobszarach (kwartał ulic, wokół szkoły) angażowanie w realizację projektu środowiska lokalnego prowadzenie jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy na zasadach określonych przez Miasto Czym są Lokalne Systemy Wsparcia?

10 Gdzie są realizowane LSW?

11 prawobrzeżna Warszawa prawobrzeżna Warszawa Praga Północ, Praga Południe, Targówek

12 lewobrzeżna Warszawa lewobrzeżna Warszawa Bielany, Śródmieście, Ochota, Ursus

13 Lokalne Systemy Wsparcia Zintegrowane działania

14 Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie publikacja „Tak konsultowaliśmy…Warszawa dzieli się dobrymi praktykami” Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych publikacja „Od diagnozy do strategii. Partycypacyjne planowanie usług publicznych w samorządach lokalnych” 2. Konsultacje społeczne Od koncepcji do pomiaru

15 3. Rozwój przedsiębiorczości Zwiększenie aktywności zawodowej Warszawa stolicą Ambitnego Biznesu MAGUS - Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia Zostań w Polsce - swoim szefem! Lepszy start dla „zawodowca” Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości

16 4. Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy BEST METROPOLISES – best development conditions in European metropolises: Paris, Berlin and Warsaw

17 5. Wsparcie ekonomii społecznej TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim

18 6. Sektor kreatywny Zanikające zawody FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych

19 Virtualna Warszawa 7. Nowe technologie Innowacje światowe

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Tomasz Pactwa tpactwa@um.warszawa.pl Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl tpactwa@um.warszawa.pl www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl


Pobierz ppt "INNOWACJE SPOŁECZNE A ROZWÓJ MIAST 24 KWIETNIA 2015, WARSZAWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google