Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

2 Spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015
(zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz )). We wrześniu 2014 r.: obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci letnie urodzone między 1 stycznia a 30 czerwca 2008 r. ; spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców; spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci 5-letnie (urodzone w 2009 r.), jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki. We wrześniu 2015 r. obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

3 Dojrzałość szkolna – czyli co moje dziecko powinno umieć przed pójściem do szkoły?
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA to gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość szkolna obejmuje: Dojrzałość emocjonalną Dojrzałość społeczną Rozwój poznawczy i fizyczny Nie zawsze jednak te sfery rozwijają się w sposób harmonijny. Zdarza się, że dzieci o bardzo wysokim poziomie rozwoju intelektualnego nie dają sobie rady z nauką, obowiązkami, nową organizacją pracy itp. Dzieje się tak, ponieważ mimo posiadania szerokiego zasobu wiedzy i umiejętności, np. liczenia, czytania, a nawet pisania, nie osiągnęły jeszcze dojrzałości emocjonalnej. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice zwracali szczególną uwagę na usamodzielnienie dziecka,  budzenie wiary we własne możliwości i na motywację do pracy, a przede wszystkim na pozytywny stosunek dziecka do obowiązków.

4 Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi:
wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć, zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, zamki, powiedzieć, jak ma imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców, dobrać w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikować je wg określonej zasady, np. owoce, pojazdy, zwierzęta, łączyć zbiory wg określonej cechy, np. wielkość, kolor, wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach, rozpoznać różne dźwięki z otoczenia, głosy zwierząt, narysować rysunek postaci ludzkiej: postać jest kompletna, części ciała są proporcjonalne do całości, części ciała są rozmieszczone właściwie, obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazwać to co narysowało, ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny, wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych, wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost, liczyć kolejno do 10 ; po przeliczeniu liczmanów powiedzieć, ile ich jest, dokonywać dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10 prawidłowo wymawiać wszystkie głoski, nazwać głoskę na początku i na końcu wyrazu, różnicować wyrazy o podobnym brzmieniu,

5 Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi cd.:
podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby, opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową, rozwiązać proste zagadki, uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, muzyki, doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej, zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej, działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym poleceniom, ma dobrą koncentrację uwagi, jest zainteresowane pracą i jej efektami, jest odporne na niepowodzenia, jest wytrwałe przy dłuższym wysiłku, ma dobre tempo pracy, siedmiolatek potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, jest wrażliwy na opinię nauczycieli i innych osób dorosłych.

6 Emocjonalne przygotowanie dziecka do szkoły:
• zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego, • łagodzenie lęku przed szkołą poprzez budowanie pozytywnego obrazu szkoły (m.in. poprzez wizytę w szkole), • wzmacnianie poczucia wartości dziecka.

7 Zadania przedszkola w zakresie właściwego przygotowania 6-latkow do startu w szkole :
Prowadzenie obserwacji pedagogicznych: poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowanie obserwacji. Badanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (tzw. diagnoza przedszkolna): Nauczyciel w przedszkolu przy użyciu arkuszów diagnostycznych (badanie wstępne i końcowe) dokonuje oceny podstawowych umiejętności i wiedzy z różnych dziedzin życia, którą powinno posiadać dziecko, zanim rozpocznie naukę w szkole. Wyniki badania w formie opisowej są przekazywane rodzicom do końca kwietnia każdego roku szkolnego. Dla rodziców wynik diagnozy przedszkolnej jest o tyle ważny, że może podpowiedzieć, jak wspierać swe pociechy w ich rozwoju. Ważnym jest, by oceniać dziecko OBIEKTYWNIE i ZGODNIE ZE STANEM FAKTYCZNYM, aby nie narażać dziecka na niepotrzebne stresy czy stany lękowe, które w konsekwencji mogą nawet doprowadzić do powstania fobii szkolnej, jednostki leczonej przez psychologów i uznanej za jedną z najczęstszych i najpoważniejszych przyczyn niepowodzeń szkolnych.

8 W związku z tym, co robi nasze przedszkole, aby:
jak najlepiej przygotować sześciolatki? pomóc podjąć optymalną decyzję rodzicom?

9 OPRACOWAŁA: Mirosława Wołujewicz
Dziękujemy za uwagę! OPRACOWAŁA: Mirosława Wołujewicz


Pobierz ppt "Przygotowanie dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google