Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOALICJA ŁAMANIA OPORÓW SPOŁECZNYCH KŁOS Marzena Bednarkiewicz Vice prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Augustów 29 stycznia 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOALICJA ŁAMANIA OPORÓW SPOŁECZNYCH KŁOS Marzena Bednarkiewicz Vice prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Augustów 29 stycznia 2008r."— Zapis prezentacji:

1 KOALICJA ŁAMANIA OPORÓW SPOŁECZNYCH KŁOS Marzena Bednarkiewicz Vice prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Augustów 29 stycznia 2008r. Bliżej rynku pracy dla osób chorujących psychicznie Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

2 KOALICJA ŁAMANIA OPORÓW SPOŁECZNYCH KŁOS Partnerstwo lokalne KŁOS lider Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych TPN Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Gmina Zgierz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Grotnikach k/Łodzi Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Grotnikach k/Łodzi Partnerstwo ponadlokalne MEGAPARTNERSTWO SPINACZ lider TPN PROGRES MORS Zagórze k/Warszawy Twarzą w twarz z Rynkiem Pracy Model Zatrudnienia Przejściowego Warszawa Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Suwałki Partnerstwo ponadnarodowe SENDI Finlandia AKSELI Francja IQUALS Włochy DESTIN Polska KŁOS Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

3 Nadrzędne cele projektu KŁOS Powrót na rynek pracy osób chorujących psychicznie i długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich dzięki przetestowaniu dualnego modelu współdziałania firmy społecznej działającej przy organizacji pozarządowej wspieranej przez zaplecze doradcze Ośrodek Gospodarki Społecznej Cele strategiczne projektu KŁOS wypracowywanie i wdrażanie modelu tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, na przykładzie firmy społecznej utworzenie i przetestowanie Ośrodka Gospodarki Społecznej (OGS), który ma stanowić instytucjonalne zaplecze przy tworzeniu firm społecznych. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

4 Inspiracje doświadczenia firm społecznych prowadzonych przez Forth Sector z Edynburga w Szkocji i współpraca w polsko-szkockim projekcie adaptacji firmy społecznej w warunkach polskich doświadczenia firm społecznych skupionych wokół FAF w Niemczech standardy wypracowane przez CEFEC (Konfederację Europejskich Firm Społecznych, Inicjatyw Zatrudnieniowych oraz Spółdzielni Społecznych) oraz Social Firms UK i Social Firms Scotland Doświadczenia własne w aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

5 Beneficjenci projektu KŁOS osoby chorujące psychicznie osoby długotrwale bezrobotne pochodzą z: regionów wiejskich gminy Zgierz Miasta Łodzi Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

6 Dualny model firma społeczna Ośrodek Szkoleniowy Hotel Kłos Branża hotelarsko-gastronomiczna Ośrodek Gospodarki Społecznej OGS struktura wspierająca firmę społeczną Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

7 Firma społeczna – definicja Firma społeczna jest rodzajem przedsiębiorstwa społecznego, podmiotem który realizuje cele społeczne z wykorzystaniem narzędzi biznesowych. Jej działalność jest nakierowana na osiągnięcie konkretnych celów społecznych, takich jak zatrudnianie osób dyskryminowanych na rynku pracy – w tym szczególnie chorujących psychicznie. Konkuruje standardem usług lub produkcji na wolnym rynku tworząc realne środowisko pracy. Wymaga wsparcia finansowego i merytorycznego. Firma społeczna jest przedsiębiorstwem założonym po to, aby stworzyć dla osób dyskryminowanych na rynku pracy, miejsca pracy dobrej jakości. Firma społeczna opiera się na trzech głównych zasadach, dotyczących przedsiębiorczości, zatrudnienia i wzmocnienia Social Firms UK Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

8 Firma społeczna Ośrodek Szkoleniowy – Hotel Kłos W ramach testowania modelu firmy społecznej został uruchomiony Ośrodek Szkoleniowy - Hotel Kłos oraz stworzono 20 miejsc stażu, które w przyszłości będą także miejscami zatrudnienia stałego i przejściowego dla osób chorujących psychicznie znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

9 Ośrodek Gospodarki Społecznej w projekcie KŁOS Struktura wspierająca firmę społeczną Ośrodek Szkoleniowy Hotel KŁOS Działania podejmowane przez OGS obejmują: planowanie profilu i strategii działania firmy społecznej, w tym biznesplanu firmy jako podstawowego narzędzia w zakresie ekonomicznego funkcjonowania przedsięwzięcia organizację dla beneficjentów projektu warsztatów psychologicznych i praktycznych prowadzonych przez kadrę psychologiczną oraz szkoleń zawodowych i staży pod kierunkiem przygotowanych branżowo i pedagogicznie instruktorów zawodu współpracę z pracodawcami i szereg działań podejmowanych w zakresie edukacji i pozyskiwania miejsc pracy dla beneficjentów projektu. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

10 1/ tworzenie i konsulting firmy społecznej Udzielanie wsparcia menadżerowi firmy społecznej w zakresie zarządzania firmą, w tym podnoszenia jakości usług. Analizy porównawcze produktu w celu określenia ceny. Wspieranie podmiotów prowadzących firmy społeczne np. organizacji pozarządowych. 2/ monitorowanie działań firmy społecznej Monitoring zewnętrzny firmy, ocena działania, ewaluacja założeń, czuwanie nad zgodnością działania danej firmy z obowiązującym modelem uregulowanym w Ustawie o firmie społecznej 3/ szkolenia Szkolenia dla pracowników oraz zespołu zarządzającego firmą społeczną, badania predyspozycji zawodowych beneficjentów, zapewnienie system wsparcia na stanowiskach pracy dla osób wykluczonych, prowadzenie dokumentacji pracowników firmy, czuwanie nad stworzeniem terapeutycznego środowiska pracy opartego na zasadzie pomocy w podtrzymywaniu procesu readaptacji i integracji 4/ promocja firm społecznych Planowanie strategii marketingowych i upowszechnianie modelu Ośrodki Gospodarki Społecznej Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

11 Beneficjenci projektu KŁOS 1.Grupa początkowa 20 beneficjentów z terenów wiejskich Gminy Zgierz (styczeń 2005 – aktualnie) 8 osób chorujących psychicznie głównie na schizofrenię 12 osób długotrwale bezrobotnych 2. Nowa rekrutacja 5 osób chorujących psychicznie z terenu Miasta Łódź (listopad 2007 - aktualnie) Osoby które mogą samodzielnie dotrzeć do firmy społecznej, są gotowe i mają potencjał do teoretycznej i praktycznej nauki zawodu, są w okresie remisji choroby psychicznej Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

12 MANAGER Ośrodka Gospodarki Społecznej Specjalista ds. szkoleń Specjalista ds. beneficjentów Doradca zawodowy Specjalista ds. biznesu Zespół ds. pracodawców MANAGER FIRMY SPOŁECZNEJ hotelarz Ośrodek Szkoleniowy hotel KŁOS Instruktor zawodu recepcjonista i sprzątaczka-pokojówka Instruktor zawodu pracownik gospodarczy i ogrodnik Instruktor zawodu pomoc kuchni i kelner Stażyści Szkolenia stanowiskowe i staże w firmie społecznej stażyści Szkolenia stanowiskowe i staże w firmie społecznej stażyści Szkolenia stanowiskowe i staże w firmie społecznej Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

13 PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BENEFICJENTÓW 1. BLOK PSYCHOLOGICZNY OGS 3. KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE OGS 6.WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE OGS Indywidualne i grupa wsparcia 2. BLOK PRAKTYCZNY OGS 4. PRAKTYCZNE STAŻE ZAWODOWE -Firm społeczna Ośrodek Szkoleniowy KŁOS -OGS REKRUTACJA (konsultant ds. szkoleń) BADANIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH (doradca zawodowy) USTALENIE INDYWIDUALNEGO PLANU ROZWOJU (IPR) (konsultant ds. szkoleń) OGS Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

14 Blok psychologiczny warsztaty integracyjne i rozwijające umiejętności społeczne Komunikacja Gry i zabawy integracyjne Przełamywanie barier w kontakcie Wzmacnianie poczucia własnej wartości Radzenie sobie ze stresem Reagowanie na zmiany Grupa jako zespół Motywacja do pracy Psychoedukacja Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

15 Blok praktyczny Warsztaty z zakresu przystosowania zawodowego i lektorat języka angielskiego Kreatywny zespół pracowniczy Obowiązki w pracy Komunikacja społeczna zewnętrzna i wewnętrzna Równouprawnienie Rozwiązywanie problemów i radzenie sobie z konfliktami Metody uczenia się Etyka biznesu Marketing społeczny i marketing w turystyce Autoprezentacja Język angielski Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

16 Kursy i szkolenia zawodowe I Rekrutacja SZKOLENIA CERTYFIKOWANE dla wszystkich beneficjentów Przeciwpożarowe Dobre praktyka higieniczna Obsługa komputera KURSY ZAWODOWE CERTYFIKOWANE według indywidualnego programu na podstawie badania predyspozycji zawodowych i preferencji beneficjentów organizator przyjęć okolicznościowych pracownik administracyjno-biurowy recepcjonista organizator zajęć kulturalnych sprzątaczka-pokojówka pomoc kucharza kelner pracownik gospodarczy ogrodnik terenów zielonych I ETAP II ETAP Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

17 Kursy i szkolenia zawodowe II Rekrutacja SZKOLENIA CERTYFIKOWANE dla wszystkich beneficjentów Dobre praktyka higieniczna Przeciwpożarowe Kelner SZKOLENIA STANOWISKOWE z INSTRUKTORAMI w Ośrodku Szkoleniowym hotel KŁOS zgodnie z AUTORSKIM PROGRAMEM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 2 szkolenia dla każdego beneficjenta według Indywidualnego Planu Rozwoju uwzględniającego badania predyspozycji i preferencje beneficjentów recepcjonista sprzątaczka-pokojówka pomoc kucharza kelner pracownik gospodarczy ogrodnik terenów zielonych I ETAP II ETAP Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

18 Każdy beneficjent odbywa staż na kilku stanowiskach pracy w firmie społecznej, zgodnie z Indywidualnym Planem Rozwoju Na danym stanowisku jest przez okres minimum 3 miesięcy Łącznie około 600 godzin praktycznej nauki zawodu dla każdej z osób Staże zewnętrzne oferują: Kompleks sportowo-rekreacyjny Stacja Nowa Gdynia w Łodzi Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich BARTEK w Zgierzu Pracownicy i kierownictwo tych obiektów odbywa wstępnie spotkania z psychologami z OGS Praktyczne staże zawodowe w firmie społecznej – Ośrodek Szkoleniowy Hotel oraz w obiektach zewnętrznych hotelarsko-gastronomicznych Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Staże zawodowe realizowane są pod opieka instruktorów w Ośrodku Szkoleniowym hotel KŁOS

19 Rezultaty dla beneficjentów (raport z badań) Podniesienie kwalifikacji zawodowych Chęć podjęcia próby znalezienia pracy na otwartym rynku pracy Wzrost wiary w szansę znalezienia pracy Wzrost poczucia decydowania o swoim życiu i wpływu na swój los Wysoki poziom samopoznania (znajomość czynności, które wykonują najlepiej i najgorzej) Wysoka nadzieja na sukces Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

20 Indywidualny Plan Rozwoju (IPR) Oceny instruktorów: - ze szkolenia stanowiskowego - ze stażu w firmie społecznej Samooceny beneficjentów podczas szkolenia stanowiskowego na specjalnych ankietach Ankiety i kwestionariusze dotyczące programu (na podstawie wniosków 1 grupy doprecyzowano program dla 2 grupy) EWALUACJA Ewaluacja IPR co 3 miesiące z udziałem specjalisty ds. szkoleń, beneficjenta i instruktora Kontakty telefoniczne z beneficjentami którzy zakończyli udział w projekcie po 3 miesiącach i po 6 miesiącach Możliwość powrotu do projektu w ciągu 3 miesięcy (w przypadku osób, które np.podjęły pracę) MONITORING I EWALUACJA Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

21 Korzyści dla beneficjentów firmy społecznej możliwość pogodzenia pracy z życiem rodzinnym praca elastyczna, zaplanowana na godziny, w ramach otwartych umów (umowa zlecenie) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poprzez dostosowanie szkoleń w miejscu pracy do możliwości i predyspozycji beneficjentów i zindywidualizowanie przebiegu edukacji firma społeczna umożliwia podjęcie zatrudnienia w warunkach zbliżonych do funkcjonowania firm na wolnym rynku wyjście z izolacji społecznej wzrost poczucia własnej wartości poprawa stanu zdrowia poprawa sytuacji materialnej. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

22 Główne korzyści społeczne funkcjonowania firm społecznych powstanie nowych miejsc pracy szansa zdobycia nowych umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia przez grupy wykluczone odejście od modelu pomocowego kształtującego bierne, pasywne postawy społeczne zwiększenie aktywności trzeciego sektora w sferze tworzenia zatrudnienia wspieranego dla osób wykluczonych niwelowanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy przełamywanie stereotypów związanych z osobami chorującymi psychicznie w wyniku wzrostu świadomości społecznej na temat potrzeb tej grupy osób wykluczanych Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

23 grupy docelowe finansowanie wsparcie merytoryczne monitorowanie akredytacja USTAWA O FIRMIE SPOŁECZNEJ

24 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KOALICJA ŁAMANIA OPORÓW SPOŁECZNYCH KŁOS Marzena Bednarkiewicz Vice prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Augustów 29 stycznia 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google