Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dla osób chorujących psychicznie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dla osób chorujących psychicznie"— Zapis prezentacji:

1 dla osób chorujących psychicznie
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Bliżej rynku pracy dla osób chorujących psychicznie KOALICJA ŁAMANIA OPORÓW SPOŁECZNYCH KŁOS Marzena Bednarkiewicz Vice prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Augustów 29 stycznia 2008r.

2 KOALICJA ŁAMANIA OPORÓW SPOŁECZNYCH KŁOS
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Partnerstwo lokalne KŁOS lider Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych TPN Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Gmina Zgierz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Grotnikach k/Łodzi Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Grotnikach k/Łodzi Partnerstwo ponadlokalne MEGAPARTNERSTWO SPINACZ lider TPN PROGRES „MORS” Zagórze k/Warszawy Twarzą w twarz z Rynkiem Pracy „Model Zatrudnienia Przejściowego” Warszawa Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Suwałki Partnerstwo ponadnarodowe SENDI Finlandia AKSELI Francja IQUALS Włochy DESTIN Polska KŁOS KOALICJA ŁAMANIA OPORÓW SPOŁECZNYCH KŁOS

3 Nadrzędne cele projektu „KŁOS”
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Nadrzędne cele projektu „KŁOS” Powrót na rynek pracy osób chorujących psychicznie i długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich dzięki przetestowaniu dualnego modelu współdziałania firmy społecznej działającej przy organizacji pozarządowej wspieranej przez zaplecze doradcze Ośrodek Gospodarki Społecznej Cele strategiczne projektu „KŁOS” wypracowywanie i wdrażanie modelu tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, na przykładzie firmy społecznej utworzenie i przetestowanie Ośrodka Gospodarki Społecznej (OGS), który ma stanowić instytucjonalne zaplecze przy tworzeniu firm społecznych.

4 Inspiracje doświadczenia firm społecznych
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Inspiracje doświadczenia firm społecznych prowadzonych przez Forth Sector z Edynburga w Szkocji i współpraca w polsko-szkockim projekcie adaptacji firmy społecznej w warunkach polskich doświadczenia firm społecznych skupionych wokół FAF w Niemczech standardy wypracowane przez CEFEC (Konfederację Europejskich Firm Społecznych, Inicjatyw Zatrudnieniowych oraz Spółdzielni Społecznych) oraz Social Firms UK i Social Firms Scotland Doświadczenia własne w aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie

5 Beneficjenci projektu „KŁOS”
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Beneficjenci projektu „KŁOS” osoby chorujące psychicznie osoby długotrwale bezrobotne pochodzą z: regionów wiejskich gminy Zgierz Miasta Łodzi

6 Dualny model firma społeczna Ośrodek Szkoleniowy — Hotel „Kłos”
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Dualny model firma społeczna Ośrodek Szkoleniowy — Hotel „Kłos” Branża hotelarsko-gastronomiczna Ośrodek Gospodarki Społecznej OGS struktura wspierająca firmę społeczną

7 Firma społeczna – definicja
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Firma społeczna – definicja „Firma społeczna jest rodzajem przedsiębiorstwa społecznego, podmiotem który realizuje cele społeczne z wykorzystaniem narzędzi biznesowych. Jej działalność jest nakierowana na osiągnięcie konkretnych celów społecznych, takich jak zatrudnianie osób dyskryminowanych na rynku pracy – w tym szczególnie chorujących psychicznie. Konkuruje standardem usług lub produkcji na wolnym rynku tworząc realne środowisko pracy. Wymaga wsparcia finansowego i merytorycznego. Firma społeczna jest przedsiębiorstwem założonym po to, aby stworzyć dla osób dyskryminowanych na rynku pracy, miejsca pracy dobrej jakości. Firma społeczna opiera się na trzech głównych zasadach, dotyczących przedsiębiorczości, zatrudnienia i wzmocnienia” Social Firms UK

8 Firma społeczna Ośrodek Szkoleniowy – Hotel „Kłos”
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Firma społeczna Ośrodek Szkoleniowy – Hotel „Kłos” W ramach testowania modelu firmy społecznej został uruchomiony Ośrodek Szkoleniowy - Hotel „Kłos” oraz stworzono 20 miejsc stażu, które w przyszłości będą także miejscami zatrudnienia stałego i przejściowego dla osób chorujących psychicznie znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy

9 Ośrodek Gospodarki Społecznej w projekcie KŁOS
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Ośrodek Gospodarki Społecznej w projekcie KŁOS Struktura wspierająca firmę społeczną Ośrodek Szkoleniowy Hotel „KŁOS” Działania podejmowane przez OGS obejmują: planowanie profilu i strategii działania firmy społecznej, w tym biznesplanu firmy jako podstawowego narzędzia w zakresie ekonomicznego funkcjonowania przedsięwzięcia organizację dla beneficjentów projektu warsztatów psychologicznych i praktycznych prowadzonych przez kadrę psychologiczną oraz szkoleń zawodowych i staży pod kierunkiem przygotowanych branżowo i pedagogicznie instruktorów zawodu współpracę z pracodawcami i szereg działań podejmowanych w zakresie edukacji i pozyskiwania miejsc pracy dla beneficjentów projektu.

10 Ośrodki Gospodarki Społecznej
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Ośrodki Gospodarki Społecznej 1/ tworzenie i konsulting firmy społecznej Udzielanie wsparcia menadżerowi firmy społecznej w zakresie zarządzania firmą, w tym podnoszenia jakości usług. Analizy porównawcze produktu w celu określenia ceny. Wspieranie podmiotów prowadzących firmy społeczne np. organizacji pozarządowych. 2/ monitorowanie działań firmy społecznej Monitoring zewnętrzny firmy, ocena działania, ewaluacja założeń, czuwanie nad zgodnością działania danej firmy z obowiązującym modelem uregulowanym w Ustawie o firmie społecznej 3/ szkolenia Szkolenia dla pracowników oraz zespołu zarządzającego firmą społeczną, badania predyspozycji zawodowych beneficjentów, zapewnienie system wsparcia na stanowiskach pracy dla osób wykluczonych, prowadzenie dokumentacji pracowników firmy, czuwanie nad stworzeniem terapeutycznego środowiska pracy opartego na zasadzie pomocy w podtrzymywaniu procesu readaptacji i integracji 4/ promocja firm społecznych Planowanie strategii marketingowych i upowszechnianie modelu

11 Beneficjenci projektu „KŁOS”
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Beneficjenci projektu „KŁOS” Grupa początkowa 20 beneficjentów z terenów wiejskich Gminy Zgierz (styczeń 2005 – aktualnie) 8 osób chorujących psychicznie głównie na schizofrenię 12 osób długotrwale bezrobotnych 2. Nowa rekrutacja 5 osób chorujących psychicznie z terenu Miasta Łódź (listopad aktualnie) Osoby które mogą samodzielnie dotrzeć do firmy społecznej, są gotowe i mają potencjał do teoretycznej i praktycznej nauki zawodu, są w okresie remisji choroby psychicznej

12 MANAGER Ośrodka Gospodarki Społecznej
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. MANAGER Ośrodka Gospodarki Społecznej Specjalista ds. szkoleń Specjalista ds. beneficjentów Doradca zawodowy Specjalista ds. biznesu Zespół ds. pracodawców MANAGER FIRMY SPOŁECZNEJ hotelarz Ośrodek Szkoleniowy hotel KŁOS Instruktor zawodu recepcjonista i sprzątaczka-pokojówka Instruktor zawodu pracownik gospodarczy i ogrodnik Instruktor zawodu pomoc kuchni i kelner Stażyści Szkolenia stanowiskowe i staże w firmie społecznej stażyści

13 PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BENEFICJENTÓW 6.WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. OGS REKRUTACJA (konsultant ds. szkoleń) BADANIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH (doradca zawodowy) USTALENIE INDYWIDUALNEGO PLANU ROZWOJU (IPR) (konsultant ds. szkoleń) PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BENEFICJENTÓW 1. BLOK PSYCHOLOGICZNY OGS 3. KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE OGS 6.WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE OGS Indywidualne i grupa wsparcia 2. BLOK PRAKTYCZNY OGS 4.PRAKTYCZNE STAŻE ZAWODOWE -Firm społeczna Ośrodek Szkoleniowy „KŁOS” -OGS

14 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Blok psychologiczny warsztaty integracyjne i rozwijające umiejętności społeczne Komunikacja Gry i zabawy integracyjne „Przełamywanie” barier w kontakcie Wzmacnianie poczucia własnej wartości Radzenie sobie ze stresem Reagowanie na zmiany Grupa jako zespół Motywacja do pracy Psychoedukacja

15 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Blok praktyczny Warsztaty z zakresu przystosowania zawodowego i lektorat języka angielskiego Kreatywny zespół pracowniczy Obowiązki w pracy Komunikacja społeczna zewnętrzna i wewnętrzna Równouprawnienie Rozwiązywanie problemów i radzenie sobie z konfliktami Metody uczenia się Etyka biznesu Marketing społeczny i marketing w turystyce Autoprezentacja Język angielski

16 Kursy i szkolenia zawodowe I Rekrutacja
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Kursy i szkolenia zawodowe I Rekrutacja I ETAP SZKOLENIA CERTYFIKOWANE dla wszystkich beneficjentów Przeciwpożarowe Dobre praktyka higieniczna Obsługa komputera II ETAP KURSY ZAWODOWE CERTYFIKOWANE według indywidualnego programu na podstawie badania predyspozycji zawodowych i preferencji beneficjentów organizator przyjęć okolicznościowych pracownik administracyjno-biurowy recepcjonista organizator zajęć kulturalnych sprzątaczka-pokojówka pomoc kucharza kelner pracownik gospodarczy ogrodnik terenów zielonych

17 Kursy i szkolenia zawodowe II Rekrutacja
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Kursy i szkolenia zawodowe II Rekrutacja SZKOLENIA CERTYFIKOWANE dla wszystkich beneficjentów Dobre praktyka higieniczna Przeciwpożarowe Kelner SZKOLENIA STANOWISKOWE z INSTRUKTORAMI w Ośrodku Szkoleniowym hotel KŁOS zgodnie z AUTORSKIM PROGRAMEM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 2 szkolenia dla każdego beneficjenta według Indywidualnego Planu Rozwoju uwzględniającego badania predyspozycji i preferencje beneficjentów recepcjonista sprzątaczka-pokojówka pomoc kucharza kelner pracownik gospodarczy ogrodnik terenów zielonych I ETAP II ETAP

18 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Praktyczne staże zawodowe w firmie społecznej – Ośrodek Szkoleniowy Hotel oraz w obiektach zewnętrznych hotelarsko-gastronomicznych Każdy beneficjent odbywa staż na kilku stanowiskach pracy w firmie społecznej, zgodnie z Indywidualnym Planem Rozwoju Na danym stanowisku jest przez okres minimum 3 miesięcy Łącznie około 600 godzin praktycznej nauki zawodu dla każdej z osób Staże zewnętrzne oferują: Kompleks sportowo-rekreacyjny „Stacja Nowa Gdynia” w Łodzi Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich „BARTEK” w Zgierzu Pracownicy i kierownictwo tych obiektów odbywa wstępnie spotkania z psychologami z OGS Staże zawodowe realizowane są pod opieka instruktorów w Ośrodku Szkoleniowym hotel „KŁOS”

19 Rezultaty dla beneficjentów (raport z badań)
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Rezultaty dla beneficjentów (raport z badań) Podniesienie kwalifikacji zawodowych Chęć podjęcia próby znalezienia pracy na otwartym rynku pracy Wzrost wiary w szansę znalezienia pracy Wzrost poczucia decydowania o swoim życiu i wpływu na swój los Wysoki poziom samopoznania (znajomość czynności, które wykonują najlepiej i najgorzej) Wysoka nadzieja na sukces

20 MONITORING I EWALUACJA
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. MONITORING I EWALUACJA Indywidualny Plan Rozwoju (IPR) Oceny instruktorów: ze szkolenia stanowiskowego ze stażu w firmie społecznej Samooceny beneficjentów podczas szkolenia stanowiskowego na specjalnych ankietach Ankiety i kwestionariusze dotyczące programu (na podstawie wniosków 1 grupy doprecyzowano program dla 2 grupy) EWALUACJA Ewaluacja IPR co 3 miesiące z udziałem specjalisty ds. szkoleń, beneficjenta i instruktora Kontakty telefoniczne z beneficjentami którzy zakończyli udział w projekcie po 3 miesiącach i po 6 miesiącach Możliwość powrotu do projektu w ciągu 3 miesięcy (w przypadku osób, które np.podjęły pracę)

21 Korzyści dla beneficjentów firmy społecznej
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Korzyści dla beneficjentów firmy społecznej możliwość pogodzenia pracy z życiem rodzinnym — praca elastyczna, zaplanowana na godziny, w ramach otwartych umów (umowa zlecenie) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poprzez dostosowanie szkoleń w miejscu pracy do możliwości i predyspozycji beneficjentów i zindywidualizowanie przebiegu edukacji firma społeczna umożliwia podjęcie zatrudnienia w warunkach zbliżonych do funkcjonowania firm na wolnym rynku wyjście z izolacji społecznej wzrost poczucia własnej wartości poprawa stanu zdrowia poprawa sytuacji materialnej.

22 Główne korzyści społeczne funkcjonowania firm społecznych
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Główne korzyści społeczne funkcjonowania firm społecznych powstanie nowych miejsc pracy szansa zdobycia nowych umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia przez grupy wykluczone odejście od modelu pomocowego kształtującego bierne, pasywne postawy społeczne zwiększenie aktywności trzeciego sektora w sferze tworzenia zatrudnienia wspieranego dla osób wykluczonych niwelowanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy przełamywanie stereotypów związanych z osobami chorującymi psychicznie w wyniku wzrostu świadomości społecznej na temat potrzeb tej grupy osób wykluczanych

23 USTAWA O FIRMIE SPOŁECZNEJ
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. USTAWA O FIRMIE SPOŁECZNEJ grupy docelowe finansowanie wsparcie merytoryczne monitorowanie akredytacja

24 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "dla osób chorujących psychicznie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google