Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka w procesie innowacyjnego przedsięwzięcia opartego o działalność badawczo-rozwojową -Logistyczne uwarunkowania działalności badawczo-rozwojowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka w procesie innowacyjnego przedsięwzięcia opartego o działalność badawczo-rozwojową -Logistyczne uwarunkowania działalności badawczo-rozwojowej."— Zapis prezentacji:

1 Logistyka w procesie innowacyjnego przedsięwzięcia opartego o działalność badawczo-rozwojową
-Logistyczne uwarunkowania działalności badawczo-rozwojowej -Procesy logistyczne działalności badawczo-rozwojowej -Organizacja projektu B+R na potrzeby przedsięwzięcia innowacyjnego

2 Logistyczne uwarunkowania działalności badawczo-rozwojowej
Fazy/ Podfazy Tworzenie idei innowacyjnej Realizacja idei Przygotowanie zaplecza dla działalności B+R Realizacja projektu B+R Uświadomienie problemu Sformułowanie problemu Podjęcie decyzji Realizacja Rozwiązanie problemu Kontrola o ocena rozwiązania

3 CELE, ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE PROJEKTU
Zasoby finansowe Budynki, pomieszczenia Sprzęt, urządzenia, wyposażenie Działalność B+R Organizacja Zasoby ludzkie

4

5

6

7

8

9 Przedsiębiorstwo macierzyste Spółka-córka projektowa
Udziały Nadzór właścicielski Spółka-córka projektowa Kierownictwo spółki

10 Umowa o wykonanie projektu Sterowanie i realizacja
Naczelne Kierownictwo przedsiębiorstwa Kierownictwo Instytucji projektowej Kierownictwo projektu Współpraca bieżąca Zespół projektowy

11 Przedsiębiorstwo biotechnologiczne
Przedsiębiorstwo farmaceutyczne/ biotechnologiczne Obszar kontraktu Wartość kontraktu w mln. EUR 1 Medarex Inc. Bristol-Myers Squibb Badania monoklonalnych ciał w trzeciej fazie badań 392 2 Merck & Co Opracowanie leku przeciwdepresyjnego 336 3 Dov Pharmaceutical Pfizer Inc 10 letni kontrakt na opracowanie 50 antyciał. 296 4 Vertex Pharmaceuticals Opracowanie molekuły dla leku przeciw rakowi 284 5 Plexxikon Wyeth Laboratories Opracowanie leków diabetologicznych I metabolicznych 275 6 Opracowanie regulatora diety PYY3-36 252 7 Nastech Pharmaceutical Endo Pharmaceuticals Opracowanie leków migrenowych 251 8 Vernalis plc Roche Holding AG Opracowanie leków na infekcje typu HCV 222 9 Pharmasset Serano Opracowanie leków na immunoterapie 207 10 ArQule Opracowanie leku na niszczenie komórek rakowych 204

12 Przykładowy model zmodyfikowanej warstwowej interpretacji zachowań systemów przedsiębiorstwa farmaceutycznego z innymi uczestnikami w ramach wirtualnej sieci badawczo-rozwojowej.

13 O1 O2 O2 Przykładowy model hipergrafu wzorców faktów. Opracowanie własne na podstawie Krupa T. Elementy organizacji. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.Warszawa 2006

14

15

16 zrządzania kontraktami
Ustalenie procesu zrządzania kontraktami Przygotowanie kontraktów Standaryzowanie kontraktów – merytoryczna i formalna Negocjacje kontraktów Zawieranie kontraktów Pozyskiwanie kontraktów Zarządzanie kontraktami Kontrola realizacji kontraktów Nadzór nad realizacja kontraktów Rejestracja kontraktów Archiwizowanie kontraktów Zamknięcie kontraktów Rozliczenia kontraktów

17 Rys.1.Cykl życia produktu

18 W fazie wprowadzenia na rynek występuje niewielka sprzedaż i prawie zerowy zysk. Produkt nie jest jeszcze dobrze znany na rynku, dlatego też sprzedaż rośnie powoli. Jego cena jest wysoka lecz brak konkurencji umożliwia odzyskanie poniesionych kosztów. Ważną rolę w tym etapie odgrywa promocja, która polega na informowaniu nabywców o walorach produktu i zachęcaniu ich do jego wypróbowania. Strategia koncentruje się na zwiększeniu udziału w rynku oraz na badaniach i rozwoju. W fazie wzrostu sprzedaż, jak i zysk rośnie bardzo szybko co wynika z akceptacji produktu przez konsumentów. Występuje konieczność zwiększenia ilości produktu na rynku oraz miejsc jego sprzedaży. Na skutek coraz silniejszej konkurencji powstaje potrzeba ulepszania produktu. Strategia marketingowa opiera się na zmianie ceny lub jakości oraz organizacji kanałów dystrybucji i systemów promocji.

19 W fazie dojrzałości następuje spowolnienie sprzedaży, które jest związane z nasyceniem rynku oraz z pojawieniem się na nim wielu innych produktów, zaspakajających te same potrzeby. Przychód osiąga swój najwyższy poziom, a w końcowej części fazy dojrzałości zaczyna spadać. Celem marketingowym jest utrwalanie zaufania do marki. Stosowane są także specjalne akcje promocyjne, które mogą zdecydowanie ożywić popyt. Ostatnia faza to schyłek, który cechuje wyraźny spadek sprzedaży oraz zmniejszający się przychód na skutek pojawienia się licznych substytutów, nasycenia rynku czy zmian mody. W tej fazie ogranicza się produkcję, dystrybucję i aktywizację sprzedaży. Stosuje się też sprzedaż posezonową ze znacznym obniżeniem cen.

20 Procesy logistyczne działalności badawczo-rozwojowej
Tworzenie nowego produktu Identyfikacja możliwości szans rynkowych Projektowanie nowego produktu B+R Testowanie nowego produktu Wprowadzenie nowego produktu na rynek Zarządzanie produktem

21 Złożony model procesu innowacyjnego
potrzeba Potrzeby społeczne i rynkowe Nowy pomysł Prace B+R Wdrożenie Marketing Rynek Nowa możliwość techniczna Stan techniki i technologii

22 Fazowa innowacja Faza 0 Określenie użyteczności pomysłu Faza 1
Projektowanie koncepcji Faza 2 Specyfikacja i projektowanie Faza 3 Budowa Prototypu i testowanie Faza 4 Produkcja Decyzja 1 Rozpocznij przedsięwzięcie Decyzja 2 Zatwierdź techniczny rozwój produktu Decyzja 3 Zatwierdź projekt produktu Decyzja 4 Rozpocznij produkcję

23 Fazy procesu innowacji
Działalność badawczo-rozwojowa Badania podstawowe Badania stosowane Prace rozwojowe Wdrożenie innowacji Rynek Dyfuzja Organizacja Ludzie Infrastruktura techniczna Zasoby finansowe CYKL ŻYCIA PRODUKTU

24 Potencjalne korzyści wynikające z efektywnego zarządzania przedsięwzięciem innowacyjnym są następujące: Określenie funkcjonalnych odpowiedzialności za wszystkie operacje i działania Minimalizacja potrzeb ciągłej kontroli i raportowania Określenie ograniczeń czasowych dla potrzeb opracowania harmonogramów, Określenie metod optymalizacyjnych i symulacyjnych Pomiar odchyleń wielkości rzeczywistych od wielkości planowanych Eliminacja problemów napotykanych w trakcie realizacji działań przedsięwzięcia

25 Firmy stosujące fazowy proces innowacji wskazują na występujące w nim zalety takie jak:
Łagodzenie ryzyka rozwoju wadliwego produktu Ciągła ocena decyzji alokacji zasobów Ograniczenie zakresu kontroli Zapewnienie udziału zarządu we wczesnych fazach realizacji przedsięwzięcia

26 Fazy przedsięwzięcia innowacyjnego są określane jako cykl życia przedsięwzięcia. Każde przedsięwzięcie ma swój określony cykl życia. Określa on początek i koniec danego przedsięwzięcia. Cykl życia przedsięwzięcia innowacyjnego obejmuje kilka faz:

27 Badania podstawowe których celem są odkrycia i rozwój nowych teorii, koncepcji, materiałów czy procesów, które stanowią źródła pomysłów nowych produktów Badania stosowane, to faza przekształcania nowych idei i koncepcji rozwiązań o charakterze praktyczno-użytecznym. Główny cel tych działań to definicja, wybór rozwiązań technologicznych i weryfikacja wstępnych koncepcji nowych produktów czy usług

28 Prace rozwojowe, obejmujące projektowanie, budowę i testowanie prototypów nowych produktów w warunkach zbliżonych do tych, które występują u typowego użytkownika. Końcowym efektem prac tej fazy jest pierwszy funkcjonujący egzemplarz nowego produktu. Jest to faza przekształcenia inwencji w innowacje.

29 Prace wdrożeniowe, obejmujące działania, których celem jest przygotowanie nowego produktu do wprowadzenia go na rynek. Działania te to opracowanie właściwej technologii wytwarzania i dokumentacji produkcyjnej oraz ich weryfikacji przez produkcję małych ilości nowego produktu o charakterze pilotażowym. Ta faza jest także określana jako komercjalizacja nowego produktu. Obejmuje ona znaczną ilość działań marketingowych.

30 Przykład struktury sieciowej przedsięwzięcia z przedstawieniem czynności jako łuków grafu
Zlecenie Wykonania prototypu Wybór miejsca wykonawców badań prototypu Opracowanie planu Badań prototypu Podjecie inicjatywy rozwoju produktu Opracowanie koncepcji rozwoju produktu Opracowanie zasad rozwiązania konstrukcyjnego Badania prototypu Ocena wyników badań prototypu 12 13 Badania i analiza rynku Ocena koncepcji, decyzja,założenia dla dalszych prac Opracowanie Konstrukcji produktu Opracowanie koncepcji części składowych produktu Opracowanie technologii wykonania prototypu Budowa prototypu Podjęcie decyzji co do dalszych prac rozwojowych 1 2 3 4 6 7 8 9 11 14 15 16 18 Określenie budżetu prac konstrukcyjnych Sporządzenie specyfikacji materiałowej Zamówienie i dostawa materiałów do budowy prototypu Wprowadzenie usprawnień konstrukcyjnych Czynność pozorna 5 Pozyskanie środków na realizację prac konstrukcyjnych 10 17 Czynność pozorna Wstępna kalkulacja ceny produktu

31 Koncepcja działalności badawczo-rozwojowej nad lekarstwami w firmie Roche
Rozwój od 1 do 2 lat Rozwój od 2 do 4 lat potencjalnych substancji 20-30 substancji 18 substancji 10 substancji potencjalnych substancji Badania ukierunkowane Synteza aktywnych substancji Screeening (przeszukiwania) Przedkliniczna faza I Przedkliniczna faza II Planowanie badań Medyczne namierzanie Analiza rynku Planowanie chemicznej struktury Analiza literaturowa Analiza patentów Selekcja struktury Planowanie syntezy Synteza aktywnych substancji w laboratorium Determinacja substancji w oparciu o metodologie zwierzęcą Podstawowe przeszukiwania farmakologiczne i biochemiczne Wstępne sprawdzanie toksyczności Szczegółowe studium farmakologiczne. Analiza aktywnej substancji Stabilność aktywnej substancji Farmakokinetyka toksyczność Studia toksykologii Testy mutageniczne Synteza na skalę produkcyjną Rozwój badań nad dawkowaniem Produkcja próbek Rozwój od 6 do 7 lat Rozwój od 2 do 4 lat 4-7 substancji 2-3 substancji 1 substancja 1 substancja Faza I Faza II Faza III Rejestracja leku Wejście leku na rynek Badania na zdrowych ochotnikach Farmokinetyka człowieka Dodatkowe badania na zwierzętach Opatentowanie pierwszych kontrolnych próbek Testy toksykologiczne na zwierzętach Genetyczne testy na zwierzętach Duża skala bdaań terapeutycznych w kliku centrach medycznych Zatwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa Demonstracja korzyści Badania interakcji z innymi lekami Zebranie dokumentacji do rejestracji Przygotowanie wejścia z lekiem na rynek Plan marketingowy Plany sprzedaży Przygotowanie opakowań Wysyłka próbek Produkcja finalnego produktu Kontrola jakości produkcji

32 Organizacja projektu B+R na potrzeby przedsięwzięcia innowacyjnego
Komórka Kreowania pomysłów Komórka projektowania Komórka realizacji Projekty wyrobów Procesy wynalazczo- Innowacyjne wyrobów A B C Stanowisko pracy

33 Projekty wyrobów Kreowanie Projektowanie Realizacja A Procesy wynalazczo- Innowacyjne wyrobów B C Stanowisko pracy

34 Dyrekcja Model macierzowy Zespół projektowy Zespół A Zespół B
Strefa działalności B+R Dyrekcja Dział zaopatrzenia Działy produkcyjne Dział zbytu Model macierzowy Zespół projektowy Kierownik projektu A Zespół A Zespół projektowy Zespół B Kierownik projektu B Zespół C Zespół projektowy Kierownik Projektu C

35 Struktury zespołu Projekt Podprojekt 1 Podprojekt 2 Podprojekt 3 Podprojekt 4 Zespół projektowy Podzespół 1 Podzespół 2 Podzespół 3 Podzespół 4

36 Ekspert A Ekspert B Ekspert C Kierownik projektu Podprojekt 1 Podprojekt 2 Podprojekt 3 Podprojekt 4 Ekspercka struktura zespołu projektowego

37 Kolektywna struktura zespołu projektowego
Członek zespołu A Członek zespołu B Członek zespołu C Podprojekt 1 Podprojekt 2 Podprojekt 3 Podprojekt 4

38

39

40 Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 x Poziom Niski Średni Wysoki
Umiejętności kierownicze x Umiejętności organizacyjne Umiejętności biznesowe Bezkonfliktowość Umiejętności komunikacyjne Elastyczność Mobilność Przejrzystość działań, uczciwość Ogłada Nastawienie prospołeczne Myślenie globalne

41 Dziękuję za uwagę! Tomasz Krawczyk
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego


Pobierz ppt "Logistyka w procesie innowacyjnego przedsięwzięcia opartego o działalność badawczo-rozwojową -Logistyczne uwarunkowania działalności badawczo-rozwojowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google