Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka w procesie innowacyjnego przedsięwzięcia opartego o działalność badawczo-rozwojową -Logistyczne uwarunkowania działalności badawczo-rozwojowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka w procesie innowacyjnego przedsięwzięcia opartego o działalność badawczo-rozwojową -Logistyczne uwarunkowania działalności badawczo-rozwojowej."— Zapis prezentacji:

1 Logistyka w procesie innowacyjnego przedsięwzięcia opartego o działalność badawczo-rozwojową -Logistyczne uwarunkowania działalności badawczo-rozwojowej -Procesy logistyczne działalności badawczo-rozwojowej -Organizacja projektu B+R na potrzeby przedsięwzięcia innowacyjnego

2 Logistyczne uwarunkowania działalności badawczo-rozwojowej Fazy/ Podfazy Tworzenie idei innowacyjnej Realizacja idei innowacyjnej Przygotowanie zaplecza dla działalności B+R Realizacja projektu B+R Uświadomienie problemu Sformułowanie problemu Podjęcie decyzji Realizacja Rozwiązanie problemu Kontrola o ocena rozwiązania

3 Działalność B+R Budynki, pomieszczenia Sprzęt, urządzenia, wyposażenie Organizacja Zasoby ludzkie CELE, ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE PROJEKTU Zasoby finansowe

4

5

6

7

8

9 Przedsiębiorstwo macierzyste UdziałyNadzór właścicielski Spółka-córka projektowa Kierownictwo spółki

10 Kierownictwo Instytucji projektowej Kierownictwo projektu Naczelne Kierownictwo przedsiębiorstwa Zespół projektowy Umowa o wykonanie projektu Sterowanie i realizacja projektu Współpraca bieżąca

11 Przedsiębiorstwo biotechnologiczne Przedsiębiorstwo farmaceutyczne/ biotechnologiczne Obszar kontraktuWartość kontraktu w mln. EUR 1Medarex Inc.Bristol-Myers SquibbBadania monoklonalnych ciał w trzeciej fazie badań 392 2Medarex Inc.Merck & CoOpracowanie leku przeciwdepresyjneg o 336 3Dov PharmaceuticalPfizer Inc10 letni kontrakt na opracowanie 50 antyciał. 296 4Vertex PharmaceuticalsMerck & CoOpracowanie molekuły dla leku przeciw rakowi 284 5PlexxikonWyeth LaboratoriesOpracowanie leków diabetologicznych I metabolicznych 275 6PlexxikonMerck & CoOpracowanie regulatora diety PYY3-36 252 7Nastech PharmaceuticalEndo PharmaceuticalsOpracowanie leków migrenowych 251 8Vernalis plcRoche Holding AGOpracowanie leków na infekcje typu HCV 222 9PharmassetSeranoOpracowanie leków na immunoterapie 207 10ArQuleRoche Holding AGOpracowanie leku na niszczenie komórek rakowych 204

12 Przykładowy model zmodyfikowanej warstwowej interpretacji zachowań systemów przedsiębiorstwa farmaceutycznego z innymi uczestnikami w ramach wirtualnej sieci badawczo- rozwojowej.

13 O1 O2 Przykładowy model hipergrafu wzorców faktów. Opracowanie własne na podstawie Krupa T. Elementy organizacji. Wydawnictwo Naukowo- Techniczne.Warszawa 2006

14

15

16 Zarządzanie kontraktami Przygotowanie kontraktów Zawieranie kontraktów Kontrola realizacji kontraktów Zamknięcie kontraktów Ustalenie procesu zrządzania kontraktami Standaryzowanie kontraktów – merytoryczna i formalna Negocjacje kontraktów Pozyskiwanie kontraktów Nadzór nad realizacja kontraktów Rejestracja kontraktów Archiwizowanie kontraktów Rozliczenia kontraktów

17 Rys.1.Cykl życia produktu

18 W fazie wprowadzenia na rynek występuje niewielka sprzedaż i prawie zerowy zysk. Produkt nie jest jeszcze dobrze znany na rynku, dlatego też sprzedaż rośnie powoli. Jego cena jest wysoka lecz brak konkurencji umożliwia odzyskanie poniesionych kosztów. Ważną rolę w tym etapie odgrywa promocja, która polega na informowaniu nabywców o walorach produktu i zachęcaniu ich do jego wypróbowania. Strategia koncentruje się na zwiększeniu udziału w rynku oraz na badaniach i rozwoju. W fazie wzrostu sprzedaż, jak i zysk rośnie bardzo szybko co wynika z akceptacji produktu przez konsumentów. Występuje konieczność zwiększenia ilości produktu na rynku oraz miejsc jego sprzedaży. Na skutek coraz silniejszej konkurencji powstaje potrzeba ulepszania produktu. Strategia marketingowa opiera się na zmianie ceny lub jakości oraz organizacji kanałów dystrybucji i systemów promocji.

19 W fazie dojrzałości następuje spowolnienie sprzedaży, które jest związane z nasyceniem rynku oraz z pojawieniem się na nim wielu innych produktów, zaspakajających te same potrzeby. Przychód osiąga swój najwyższy poziom, a w końcowej części fazy dojrzałości zaczyna spadać. Celem marketingowym jest utrwalanie zaufania do marki. Stosowane są także specjalne akcje promocyjne, które mogą zdecydowanie ożywić popyt. Ostatnia faza to schyłek, który cechuje wyraźny spadek sprzedaży oraz zmniejszający się przychód na skutek pojawienia się licznych substytutów, nasycenia rynku czy zmian mody. W tej fazie ogranicza się produkcję, dystrybucję i aktywizację sprzedaży. Stosuje się też sprzedaż posezonową ze znacznym obniżeniem cen.

20 Procesy logistyczne działalności badawczo- rozwojowej Tworzenie nowego produktu Identyfikacja możliwości szans rynkowych Projektowanie nowego produktu Testowanie nowego produktu Wprowadzenie nowego produktu na rynek Zarządzanie produktem B+R

21 Potrzeby społeczne i rynkowe Nowa potrzeba Nowy pomysł Nowa możliwość techniczna Prace B+R Wdrożenie Marketing Rynek Stan techniki i technologii Złożony model procesu innowacyjnego

22 Faza 0 Określenie użyteczności pomysłu Faza 1 Projektowanie koncepcji Faza 2 Specyfikacja i projektowanie Faza 3 Budowa Prototypu i testowanie Faza 4 Produkcja Decyzja 1 Rozpocznij przedsięwzięcie Decyzja 2 Zatwierdź techniczny rozwój produktu Decyzja 3 Zatwierdź projekt produktu Decyzja 4 Rozpocznij produkcję Fazowa innowacja

23 Fazy procesu innowacji Badania podstawowe Badania stosowane Prace rozwojowe Wdrożenie innowacji Rynek Dyfuzja Działalność badawczo-rozwojowa OrganizacjaLudzie Infrastruktura techniczna CYKL ŻYCIA PRODUKTU Zasoby finansowe

24 Potencjalne korzyści wynikające z efektywnego zarządzania przedsięwzięciem innowacyjnym są następujące: Określenie funkcjonalnych odpowiedzialności za wszystkie operacje i działania Minimalizacja potrzeb ciągłej kontroli i raportowania Określenie ograniczeń czasowych dla potrzeb opracowania harmonogramów, Określenie metod optymalizacyjnych i symulacyjnych Pomiar odchyleń wielkości rzeczywistych od wielkości planowanych Eliminacja problemów napotykanych w trakcie realizacji działań przedsięwzięcia

25 Firmy stosujące fazowy proces innowacji wskazują na występujące w nim zalety takie jak: Łagodzenie ryzyka rozwoju wadliwego produktu Ciągła ocena decyzji alokacji zasobów Ograniczenie zakresu kontroli Zapewnienie udziału zarządu we wczesnych fazach realizacji przedsięwzięcia

26 Fazy przedsięwzięcia innowacyjnego są określane jako cykl życia przedsięwzięcia. Każde przedsięwzięcie ma swój określony cykl życia. Określa on początek i koniec danego przedsięwzięcia. Cykl życia przedsięwzięcia innowacyjnego obejmuje kilka faz:

27 1.Badania podstawowe których celem są odkrycia i rozwój nowych teorii, koncepcji, materiałów czy procesów, które stanowią źródła pomysłów nowych produktów 2.Badania stosowane, to faza przekształcania nowych idei i koncepcji rozwiązań o charakterze praktyczno-użytecznym. Główny cel tych działań to definicja, wybór rozwiązań technologicznych i weryfikacja wstępnych koncepcji nowych produktów czy usług

28 3.Prace rozwojowe, obejmujące projektowanie, budowę i testowanie prototypów nowych produktów w warunkach zbliżonych do tych, które występują u typowego użytkownika. Końcowym efektem prac tej fazy jest pierwszy funkcjonujący egzemplarz nowego produktu. Jest to faza przekształcenia inwencji w innowacje.

29 4.Prace wdrożeniowe, obejmujące działania, których celem jest przygotowanie nowego produktu do wprowadzenia go na rynek. Działania te to opracowanie właściwej technologii wytwarzania i dokumentacji produkcyjnej oraz ich weryfikacji przez produkcję małych ilości nowego produktu o charakterze pilotażowym. Ta faza jest także określana jako komercjalizacja nowego produktu. Obejmuje ona znaczną ilość działań marketingowych.

30 123467891114151618 5 10 1213 17 Podjecie inicjatywy rozwoju produktu Badania i analiza rynku Opracowanie koncepcji rozwoju produktu Ocena koncepcji, decyzja,założenia dla dalszych prac Opracowanie zasad rozwiązania konstrukcyjnego Opracowanie Konstrukcji produktu Opracowanie planu Badań prototypu Wybór miejsca wykonawców badań prototypu Opracowanie koncepcji części składowych produktu Opracowanie technologii wykonania prototypu Budowa prototypu Badania prototypu Ocena wyników badań prototypu Podjęcie decyzji co do dalszych prac rozwojowych Czynność pozorna Wprowadzenie usprawnień konstrukcyjnych Wstępna kalkulacja ceny produktu Czynność pozorna Pozyskanie środków na realizację prac konstrukcyjnych Określenie budżetu prac konstrukcyjnych Sporządzenie specyfikacji materiałowej Zamówienie i dostawa materiałów do budowy prototypu Zlecenie Wykonania prototypu Przykład struktury sieciowej przedsięwzięcia z przedstawieniem czynności jako łuków grafu

31 Rozwój od 1 do 2 latRozwój od 2 do 4 lat 8000-10 000 potencjalnych substancji20-30 substancji18 substancji10 substancji potencjalnych substancji Badania ukierunkowane Synteza aktywnych substancji Screeening (przeszukiwania) Przedkliniczna faza I Przedkliniczna faza II Planowanie badań Medyczne namierzanie Analiza rynku Planowanie chemicznej struktury Analiza literaturowa Analiza patentów Selekcja struktury Planowanie syntezy Synteza aktywnych substancji w laboratorium Determinacja substancji w oparciu o metodologie zwierzęcą Podstawowe przeszukiwania farmakologiczne i biochemiczne Wstępne sprawdzanie toksyczności Szczegółowe studium farmakologiczne. Analiza aktywnej substancji Stabilność aktywnej substancji Farmakokinetyka toksyczność Studia toksykologii Testy mutageniczne Synteza na skalę produkcyjną Rozwój badań nad dawkowaniem Produkcja próbek Rozwój od 6 do 7 latRozwój od 2 do 4 lat 4-7 substancji2-3 substancji1 substancja Faza I Badania na zdrowych ochotnikach Farmokinetyka człowieka Dodatkowe badania na zwierzętach Faza IIFaza IIIRejestracja lekuWejście leku na rynek Opatentowanie pierwszych kontrolnych próbek Testy toksykologiczne na zwierzętach Genetyczne testy na zwierzętach Duża skala bdaań terapeutycznych w kliku centrach medycznych Zatwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa Demonstracja korzyści Badania interakcji z innymi lekami Zebranie dokumentacji do rejestracji Przygotowanie wejścia z lekiem na rynek Plan marketingowy Plany sprzedaży Przygotowanie opakowań Wysyłka próbek Produkcja finalnego produktu Kontrola jakości produkcji Koncepcja działalności badawczo- rozwojowej nad lekarstwami w firmie Roche

32 Organizacja projektu B+R na potrzeby przedsięwzięcia innowacyjnego A B C Komórka Kreowania pomysłów Komórka projektowania Komórka realizacji Projekty wyrobów Procesy wynalazczo- Innowacyjne wyrobów Stanowisko pracy

33 A B C KreowanieProjektowanieRealizacja Projekty wyrobów Stanowisko pracy Procesy wynalazczo- Innowacyjne wyrobów

34 Strefa działalności B+R Zespół A Zespół B Zespół C Dyrekcja Kierownik projektu A Kierownik projektu B Kierownik Projektu C Dział zaopatrzenia Działy produkcyjne Dział zbytu Zespół projektowy Model macierzowy

35 Projekt Podprojekt 1Podprojekt 2Podprojekt 3Podprojekt 4 Zespół projektowy Struktury zespołu Podzespół 1Podzespół 2Podzespół 3Podzespół 4

36 Kierownik projektu Ekspert AEkspert BEkspert C Podprojekt 1Podprojekt 2Podprojekt 3Podprojekt 4 Ekspercka struktura zespołu projektowego

37 Podprojekt 1Podprojekt 2Podprojekt 3Podprojekt 4 Członek zespołu A Członek zespołu B Członek zespołu C Kolektywna struktura zespołu projektowego

38

39

40 Wyszczególnienie Poziom NiskiŚredniWysoki 12345 Umiejętności kierownicze x Umiejętności organizacyjne x Umiejętności biznesowe x Bezkonfliktowość x Umiejętności komunikacyjne x Elastyczność x Mobilność x Przejrzystość działań, uczciwość x Ogłada x Nastawienie prospołeczne x Myślenie globalne x

41 Dziękuję za uwagę! Tomasz Krawczyk Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego tkrawczyk@uott.uw.edu.pl


Pobierz ppt "Logistyka w procesie innowacyjnego przedsięwzięcia opartego o działalność badawczo-rozwojową -Logistyczne uwarunkowania działalności badawczo-rozwojowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google