Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej

2 1. Cel powstania programu Powiatowy Program jest dokumentem, który ma wspomóc proces aplikacji o środki pomocowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz innych programów europejskich. 2. Zadanie programu Dokument ten ma zapewnić jak najlepsze wykorzystanie w/w środków finansowych w powiecie malborskim poprzez realizację działań dotyczących rynku pracy, przedsiębiorczości, integracji społecznej, czy edukacji. Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej na lata 2007-2013 zakłada budowanie systemu rozwiązywania problemów społecznych w oparciu o wzajemny dialog i współpracę trzech sektorów: instytucji państwowych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

3 3. Budowa programu Program jako dokument strategiczny stworzony w celu efektywnego wykorzystania środków określa m.in.: Diagnozę Opis stanu wyjściowego (powiatu), Analiza danych zawartych w opisie stanu wyjściowego (w wyniku takiej analizy powstaje lista najistotniejszych barier w rozwoju powiatu). Cele Ustalenie, w oparciu o diagnozę, pożądanego stanu, jaki możliwy jest do osiągnięcia w danych warunkach realizacji, Ustalenie pożądanych wskaźników charakteryzujących zaplanowane cele. Sposób wdrożenia Analiza możliwych ścieżek realizacji założonych celów, Określenie tematów i liczby projektów realizujących ustalone cele.

4 Harmonogram Zaplanowanie w czasie głównych etapów wdrożenia programu. Struktura zarządzania Zaplanowanie optymalnej struktury zarządzania Programem i jego częściami. Monitoring i ewaluacja Opracowanie systemu monitorowania realizacji programu i zmian wskaźników, Opracowanie planu ewaluacji poszczególnych etapów realizacji programu i jego całości. Budżet Oszacowanie i zaplanowanie w czasie wydatków związanych z realizacją programu (szacunkowe wartości projektów + wydatki związane z obsługą programu).

5 Wykaz członków zespołu roboczego ds. opracowania Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej na lata 2007-2013 ADMINISTRACJA 1. Jolanta Leszczyńska - Wice Starosta Powiatu Malborskiego 2. Jolanta Grenda - Sekretarz Powiatu Malborskiego 3. Małgorzata Grosicka - Naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego 4. Joanna Reszka - Dyrektor PUP Malbork 5. Iwona Frymark - PUP Malbork 6. Justyna Fischer - PUP Malbork SAMORZĄD GMINNY 7. Małgorzata Majchrzak - UM Malborka 8. Łukasz Niedźwiedzki - UM Nowy Staw 9. Ewa Borkowska - UG Lichnowy 10. Rajmund Kossarzecki - UG Miłoradz 11. Zdzisław Mikulak - UG Stare Pole 12. Jacek Kita - UG Malbork

6 POMOC SPOŁECZNA I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE - NGO 13. Irena Szczepanik - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 14. Waldemar Konopka – Stowarzyszenie AGAPE 15. Janusz Gutkowski - FIDES 16. Danuta Kubiak - TU I TERAZ 17. Waldemar Kalwiński - MC 2 18. Iwona Błaszczyk - Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości PRZEDSIĘBIORCY 19. Beata Stawarska - Muzeum Zamkowe 20. Krystyna Mielnik - Grupa Hoteli DEDAL EDUKACJA 21. Ewa Dąbrowska - Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego 22. Henryka Kropidłowska - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 23. Teresa Żelazo - Miejski Dom Kultury ZDROWIE 24. Dariusz Kostrzewa - NZOZ ALMED 25. Marek Winiarski - NZOZ MEDERI

7

8 Główne problemy zidentyfikowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy: Wysoka stopa bezrobocia, Duży wskaźnik długotrwale bezrobotnych, Zjawisko bezrobocia strukturalnego, Niski poziom wykształcenia bezrobotnych, Mało elastyczny rynek pracy, Ubóstwo społeczne i wysoki poziom patologii społecznej, Słabo rozwinięta informacja gospodarcza, Szczupłe środki finansowe samorządu i ludności, Niedoinwestowany majątek firm, Mała liczba organizacji pozarządowych, Niski poziom pozyskania środków z programów UE przez organizacje pozarządowe, Zbyt mała liczba miejsc w przedszkolach.

9 Priorytet Nazwa Liczba zaplanowanych projektów Uwagi VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich37 9 projektów nie wypisuje się w priorytet 6 i wytyczne wynikające z dokumentacji konkursowych VII Promocja integracji społecznej40 11 projektów nie wypisuje się w priorytet 7 i wytyczne wynikające z dokumentacji konkursowych VIII Regionalne kadry gospodarki6 - IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach31 8 projektów nie wypisuje się w priorytet 7 i wytyczne wynikające z dokumentacji konkursowych

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google