Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne Violetta Pluta Poznań, 3 września 2009 r. 2009 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne Violetta Pluta Poznań, 3 września 2009 r. 2009 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne Violetta Pluta Poznań, 3 września 2009 r. 2009 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

2 Poznań, 3 września 2009 r. Działanie 8.1 PO IG – dla kogo ? mikro- i małe firmy prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji z różnych branż, o różnych specjalnościach, niekoniecznie posiadający wiedzę i zasoby IT z pomysłem na rokujący sukces e-biznes oparty na modelu świadczącym e-usługi liczą się nowe pomysły, zapełnianie istniejących nisz i potrzeb – a nie klonowanie znanych modeli

3 Poznań, 3 września 2009 r. Działanie 8.1 PO IG – definicja e-usługi Rozporządzenie MRR dla działania 8.1 i 8.2 PO IG Przez e-usługę należy rozumieć usługę świadczoną: w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji.

4 Poznań, 3 września 2009 r. Działanie 8.1 PO IG - doprecyzowanie definicji e-usługi Usługa elektroniczna jest wykonywana: automatycznie (w czasie rzeczywistym)! drogą elektroniczną (sieć publiczna)! na odległość (zdalnie)! na indywidualne żądanie! Usunięto sporne i nieprecyzyjne fragmenty: częściową automatyzację + niewielki udział człowieka

5 Poznań, 3 września 2009 r. Działanie 8.1 PO IG – na co dofinansowanie? Usługi informatyczne, techniczne, doradcze, itp. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Wynagrodzenia, szkolenia pracowników Inne usługi eksperckie (np. księgowe, prawne) Najem i eksploatacja pomieszczeń inne koszty ogólne (Internet, mat. biurowe, itp) Promocja biznesu i projektu

6 Poznań, 3 września 2009 r. Działanie 8.1 PO IG – ile dla firmy? Max: równowartość 200 000 EUR Max: refundacja 85% wartości projektu Wydatki kwalifikowane: od 20 tys. do 1 mln zł Finansowanie do 24 miesięcy działalności Jedna dotacja na jedną firmę! Budżet do rozdysponowania w latach 2008-2013: 390 mln EUR

7 Poznań, 3 września 2009 r. Działanie 8.1 PO IG – jak się przygotować ? rzetelnie opisany model biznesowy (kto płaci?) określenie grup docelowych rzetelnie opisana konstrukcja e-usługi rzetelnie przewidziane wydatki uzasadnienie rentowności, rzetelne prognozy wskaźniki (przemyślane zobowiązania) strategia promocji e-biznesu wizja biznesu na następne 3 lata (trwałość)

8 Poznań, 3 września 2009 r. Działanie 8.1 POIG - ważne wyjątki W działaniu 8.1 PO IG wsparciu nie podlegają projekty mające na celu: obrót handlowy produktami (e-handel produktami, także cyfrowymi !!!) świadczenie usług poczty elektronicznej świadczenie usług związanych z hostingiem (konta WWW) świadczenie usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych

9 Poznań, 3 września 2009 r. Działanie 8.1 PO IG – nowości 2009 r. Otwarty katalog tzw. kosztów ogólnych, w tym: usługi pomocnicze (np. telekomunikacja) materiały biurowe i eksploatacyjne najem i eksploatacja pomieszczeń ALE ZA TO: Ograniczenie do wysokości 20% całkowitych wydatków kwalifikowanych (bez szkoleń)

10 Poznań, 3 września 2009 r. Działanie 8.1 PO IG – nowości 2009 r. SZKOLENIA – wszystkie, byle uzasadnione i niezbędne dla celu projektu 8.1 CZYLI: Zdjęte ograniczenie do szkoleń specjalistycznych

11 Poznań, 3 września 2009 r. Działanie 8.1 PO IG – nowości 2009 r. NOWA KATEGORIA WYDATKÓW KWALIF.: obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy (np. weksel) CZYLI: Ale tylko zabezpieczenia określone w umowie o dofinansowanie!

12 Poznań, 3 września 2009 r. Działanie 8.1 PO IG – nowości 2009 r. Zdjęty wymóg utrzymania trwałości projektu w tym samym województwie ALE UWAGA: Projekt musi być samowystarczalny ze świadczenia e-usług!

13 Poznań, 3 września 2009 r. Działanie 8.1 PO IG – nowości 2009 r. Spółki kapitałowe w organizacji mogą składać wniosek (po zawarciu umowy sp. z o.o. lub sporządzeniu statutu s.a.) ALE UWAGA: KRS, NIP i REGON będą niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie!

14 Poznań, 3 września 2009 r. Działanie 8.1 PO IG - dotychczasowe nabory Od 15 września do 26 września 2008 r., Od 2 marca do 5 marca 2009 r. Od 13 lipca do 16 lipca 2009 r. Wszystkie nabory zostały zamknięte przed wyznaczonym terminem ze względu na przekroczenie dostępnej alokacji W ramach ww. naborów złożono ponad 2600 wniosków o wartości dofinansowania ponad 1,5 mld zł (na ok. 411 mln zł)

15 Poznań, 3 września 2009 r. Działanie 8.1 PO IG – I nabór 2009 r.

16 Poznań, 3 września 2009 r. Działanie 8.1 PO IG – II nabór 2009 r. Nazwa wojew ó dztwa Ilość złożonych wniosk ó w o dofinansowanie dolnośląskie100 kujawsko-pomorskie22 lubelskie47 lubuskie29 łó dzkie47 małopolskie146 mazowieckie464 opolskie21 podkarpackie43 podlaskie22 pomorskie95 śląskie95 świętokrzyskie32 warmińsko-mazurskie22 wielkopolskie116 zachodniopomorskie28

17 Poznań, 3 września 2009 r. Działanie 8.1 PO IG – ocena wniosków (na podstawie I rundy 2008 r. oraz I rundy 2009 r.)

18 Poznań, 3 września 2009 r. Działanie 8.1 PO IG - bieżące nabory w 2009 r. ogłoszenie rundy II: 29 czerwca 2009 r. nabór: od 13 lipca do 16 lipca 2009 r. ogłoszenie rundy III: 12 października 2009 r. nabór: od 26 października (max do 13 listopada) 2009 r. Budżet na każdą z rund: ponad 32 mln EUR

19 Poznań, 3 września 2009 r. www.web.gov.pl – wsparcie dla ludzi z pomysłem na e-biznes W portalu można znaleźć: przystępne informacje o działaniach 8.1 i 8.2 PO IG przystępne informacje o działaniach 8.1 i 8.2 PO IG przykłady przedsięwzięć e-biznesowych, które się powiodły dzięki dofinansowaniu ze środków UE, przykłady przedsięwzięć e-biznesowych, które się powiodły dzięki dofinansowaniu ze środków UE, wskazówki, jak napisać biznes plan, wskazówki, jak napisać biznes plan, dziesięć kroków do samodzielnego złożenia wniosku o dotację i… dziesięć kroków do samodzielnego złożenia wniosku o dotację i… sześć najczęstszych błędów przy jego składaniu sześć najczęstszych błędów przy jego składaniu oraz wiele cennych rad, jak rozwijać i promować swój pomysł na e-usługi i elektroniczne działania B2B oraz wiele cennych rad, jak rozwijać i promować swój pomysł na e-usługi i elektroniczne działania B2B


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne Violetta Pluta Poznań, 3 września 2009 r. 2009 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google