Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAJAMI1 1. MAJAMI2 2 stosuje ogólne reguły sprawdzania zadań otwartych tworzy schematy punktowania zadań otwartych projektuje sprawdzanie zadań otwartych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAJAMI1 1. MAJAMI2 2 stosuje ogólne reguły sprawdzania zadań otwartych tworzy schematy punktowania zadań otwartych projektuje sprawdzanie zadań otwartych."— Zapis prezentacji:

1 MAJAMI1 1

2 MAJAMI2 2 stosuje ogólne reguły sprawdzania zadań otwartych tworzy schematy punktowania zadań otwartych projektuje sprawdzanie zadań otwartych porównywalnie sprawdza zadania Po zajęciach uczestnik :

3 MAJAMI3 3 Wszystko, co jest w pracy ucznia pozytywne - każda część rozwiązania - powinno być sprawdzone oraz, jeśli jest poprawne, ocenione zgodnie ze schematem punktowania. Reguła 1.

4 MAJAMI4 4 Jeśli w rozwiązaniu uczeń popełni błąd i będzie konsekwentnie używał błędnego wyniku do dalszych obliczeń, a : nie spowoduje to drastycznego obniżenia stopnia trudności zadania, wykonane przez ucznia czynności są zgodne lub równoważne z tymi, które należałoby wykonać przy rozwiązaniu bezbłędnym, nie miał możliwości skorygowania błędnego wyniku to za niepoprawnie wykonaną czynność nie otrzymuje punktów, natomiast pozostałe części rozwiązania powinny być wypunktowane tak, jakby błąd nie wystąpił. Reguła 2.

5 MAJAMI5 5 Jeśli uczeń stosował metodę różną od opisanej w schemacie punktowania i rozwiązanie jest w pełni poprawne, powinien otrzymać maksymalną liczbę punktów. Reguła 3.

6 MAJAMI6 6 Jeśli uczeń zastosował metodę poprawną ale różną od opisanej w schemacie punktowania i w rozwiązaniu popełnił błędy to należy, po konsultacji z Kierownikiem Zespołu, zbudować schemat punktowania odpowiadający zastosowanej metodzie rozwiązania i według niego ocenić rozwiązanie. Reguła 4.

7 MAJAMI7 7 Nie są przyznawane punkty w danym etapie rozwiązania, gdy wynikają one ze stosowania błędnej metody Reguła 5.

8 MAJAMI8 8 Punkty przyznawane są tylko za czynności objęte schematem punktowania. Reguła 6. (opracowano na podstawie materiałów metodycznych Matematyka 2001, WSiP)

9 MAJAMI9 9 punkty oraz uwagi egzaminatora nanoszone są do arkusza recenzji lub na pasek oceniania). Na pracy egzaminator nie umieszcza żadnych znaków, nie podkreśla błędów = praca jest czysta (punkty oraz uwagi egzaminatora nanoszone są do arkusza recenzji lub na pasek oceniania). Możliwe zapisy w komórce paska oceniania: przyznana liczba punktów F Rozwiązanie poprawne (całkowicie lub częściowo) - przyznana liczba punktów 0 F Błędne rozwiązanie - 0 X F Nie podjął próby rozwiązania - X Przykładowy pasek do wypełnienia

10 MAJAMI10 oceny tego samego nauczyciela podlegają zmianom w czasie błąd tendencji centralnej efekt kontrastu efekt pierwszeństwa efekt świeżości efekt aureoli widzenie świata przez różowe bądź przeciwnie czarne okulary

11 MAJAMI11 A. Cechy związane z wykonywanym przez egzaminatora zadaniem 1. wymagana długotrwała koncentracja 2. powtarzanie prostych czynności, monotonia 3. co chwilę coś nowego 4. zaskakiwanie metodą rozwiązania zadania

12 MAJAMI12 B. B. Cechy wynikające z organizacji pracy egzaminatora 5. narzucone z góry tempo pracy 6. presja czasu 7. konflikt roli 8. ciągłe zmiany 9. niezastępowalność 10. przeciążenie roli 11. potrzeba dostosowania się 12. brak pewności zatrudnienia 13. organizacyjne ograniczenia w pracy

13 MAJAMI13 C. C. Cechy wynikające z konieczności interakcji z ludźmi 14. możliwość rywalizacji 15. potrzeba kooperacji, kompromisów 16. możliwość konfliktu z osobami z zewnątrz

14 MAJAMI14 D. D. Psychologiczne cechy pracy wynikające z relacji do potrzeb i preferencji egzaminatora 17. niski prestiż społeczny 18. odpowiedzialność 19. dylematy moralne

15 MAJAMI15 E. Cechy pracy wywołujące zakłócenia w relacji praca – dom 20. dyspozycyjność 21. nieobecność w domu 22. system zatrudnienia 23. zabieranie pracy do domu 24. czasowy, negatywny wpływ pracy na sytuację rodzinną

16 MAJAMI16 F. F. Fizyczne warunki pracy 25. utrudniające, przez co wymagają dodatkowej mobilizacji organizmu (oświetlenie, niewygodna pozycja itp.)

17 MAJAMI17 Organizacja pracy egzaminatora

18 MAJAMI18 Koniec Dziękuję za uwagę Jan Chyży & M M ałgorzata Rostkowska A A ndrzej Chruściany J J an Chyży A A ndrzej Dyrek M M ariusz Kussy I I wona Toborowicz


Pobierz ppt "MAJAMI1 1. MAJAMI2 2 stosuje ogólne reguły sprawdzania zadań otwartych tworzy schematy punktowania zadań otwartych projektuje sprawdzanie zadań otwartych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google