Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU HONOROWY PATRONAT WÓJT GMINY GUBIN Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gubinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU HONOROWY PATRONAT WÓJT GMINY GUBIN Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gubinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w."— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU HONOROWY PATRONAT WÓJT GMINY GUBIN Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gubinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżycach, Zespół Szkól w Chlebowie, Publiczne Gimnazjum w Czarnowicach, Zespół Szkół w Grabicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Starosiedlu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegowie

2 Motto Przez to, jacy jesteśmy, uczymy dzieci o wiele więcej niż przez to, co im mówimy. Dlatego bądźmy tacy, jakimi chcielibyśmy widzieć w przyszłości nasze dzieci. Przez to, jacy jesteśmy, uczymy dzieci o wiele więcej niż przez to, co im mówimy. Dlatego bądźmy tacy, jakimi chcielibyśmy widzieć w przyszłości nasze dzieci. Joseph Chilton Pearce BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU

3 Założenia Wszyscy wychowujemy dzieci. Jako społeczeństwo tworzymy prawo, które dba o życie, zdrowie, naukę i bezpieczeństwo. Rodzina, szkoła świadomie stara się kształtować osobowość, wpływać na zachowania, poglądy młodego pokolenia. W praktyce okazuje się, że nasze przepisy, zasady, metody nie wystarczają. Zbyt często występują negatywne zjawiska takie jak: łamanie przepisów drogowych, o wychowaniu w trzeźwości, przemoc w rodzinie, zamykanie oczu na przejawy chuligaństwa, sprzedaż alkoholu czy papierosów nieletnim. Wszyscy wychowujemy dzieci. Jako społeczeństwo tworzymy prawo, które dba o życie, zdrowie, naukę i bezpieczeństwo. Rodzina, szkoła świadomie stara się kształtować osobowość, wpływać na zachowania, poglądy młodego pokolenia. W praktyce okazuje się, że nasze przepisy, zasady, metody nie wystarczają. Zbyt często występują negatywne zjawiska takie jak: łamanie przepisów drogowych, o wychowaniu w trzeźwości, przemoc w rodzinie, zamykanie oczu na przejawy chuligaństwa, sprzedaż alkoholu czy papierosów nieletnim. BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU

4 Założenia Chcąc zminimalizować przejawy ryzykownych zachowań dorastających dziewcząt i chłopców potrzebne jest wspólne działanie dorosłych. Warto przypomnieć i pokazać naszym dzieciom, że jesteśmy za nie odpowiedzialni. Chcąc zminimalizować przejawy ryzykownych zachowań dorastających dziewcząt i chłopców potrzebne jest wspólne działanie dorosłych. Warto przypomnieć i pokazać naszym dzieciom, że jesteśmy za nie odpowiedzialni. BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU

5 Założenia Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2012/2013 jest wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2012/2013 jest wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. Myślą przewodnią założeń projektu Bezpieczni w domu, szkole, środowisku było zintegrowanie działań rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników różnych instytucji oraz budzenie odpowiedzialności dorosłych i dzieci za bezpieczeństwo. Myślą przewodnią założeń projektu Bezpieczni w domu, szkole, środowisku było zintegrowanie działań rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników różnych instytucji oraz budzenie odpowiedzialności dorosłych i dzieci za bezpieczeństwo. BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU

6 Cele: Kształtowanie świadomości w zakresie zagrożeń dzieci i młodzieży płynących z nieprzestrzegania przepisów prawaKształtowanie świadomości w zakresie zagrożeń dzieci i młodzieży płynących z nieprzestrzegania przepisów prawa Rozwijanie postawy odpowiedzialności dorosłych za bezpieczeństwo dzieciRozwijanie postawy odpowiedzialności dorosłych za bezpieczeństwo dzieci Zintegrowanie działań wychowawczych, profilaktycznych różnych instytucji i placówek w zakresie zapobiegania występowania ryzykownych zachowańZintegrowanie działań wychowawczych, profilaktycznych różnych instytucji i placówek w zakresie zapobiegania występowania ryzykownych zachowań BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU

7 Cele c.d.: Uświadomienie dorosłym uczestniczącym w procesie wychowawczym i dzieciom istnienia niebezpieczeństw takich jak: uzależnienia od internetu, używek, przemoc oraz ich konsekwencji dla rozwoju dzieci (choroby psychiczne, utrata zdrowia i życia).Uświadomienie dorosłym uczestniczącym w procesie wychowawczym i dzieciom istnienia niebezpieczeństw takich jak: uzależnienia od internetu, używek, przemoc oraz ich konsekwencji dla rozwoju dzieci (choroby psychiczne, utrata zdrowia i życia). Wskazanie dzieciom i młodzieży możliwości rozwiązania problemów rówieśniczych, rozwijanie umiejętności społecznych.Wskazanie dzieciom i młodzieży możliwości rozwiązania problemów rówieśniczych, rozwijanie umiejętności społecznych. BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU

8 Beneficjenci Uczniowie Nauczyciele Rodzice Mieszkańcy gminy Gubin BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU

9 W dniu 21.09.2012 r. w siedzibie poradni odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyli: wójt Gminy Gubin, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, koordynatorzy programu, przedstawiciele policji, sądu, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przewodniczący Gminnego Centrum Trzeźwości, prezes Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych. Opracowano zakres współpracy placówek i instytucji. 18.12. 2012 r. ponownie spotkały się osoby odpowiedzialne za przedsięwzięcie. Dokonano wyboru nadesłanych prac oraz omówiono formę podsumowania. CZAS REALIZACJI PROGRAMU: 03.09.2012 R. – 31.12.2012 R. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Zespół Szkół w Grabicach Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Gubinie Zespół Szkół w Chlebowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegowie

10 Formy zajęć dla uczniów prowadzone we wszystkich szkołach W klasach IV – VI oraz w gimnazjach zrealizowano lekcje dotyczące bezpieczeństwa (godziny wychowawcze i lekcje przedmiotowe). W klasach IV – VI oraz w gimnazjach zrealizowano lekcje dotyczące bezpieczeństwa (godziny wychowawcze i lekcje przedmiotowe). Uczniowie wykonali prace plastyczne. Uczniowie wykonali prace plastyczne. Pod kierunkiem nauczycieli polonistów młodzież opracowała listy otwarte do dorosłych. Pod kierunkiem nauczycieli polonistów młodzież opracowała listy otwarte do dorosłych. Pracownicy poradni przeprowadzili zajęcia warsztatowe. Pracownicy poradni przeprowadzili zajęcia warsztatowe.

11 Formy zajęć dla uczniów prowadzone w poszczególnych szkołach Spektakle profilaktyczne – 4 szkoły Spektakle profilaktyczne – 4 szkoły Spotkania z policjantem – 3 szkoły Spotkania z policjantem – 3 szkoły Ekspozycja listów otwartych na zebraniach z rodzicami, w gablocie szkolnej – 3 szkoły Ekspozycja listów otwartych na zebraniach z rodzicami, w gablocie szkolnej – 3 szkoły Wycieczki edukacyjne (posterunek policji i Ośrodek Szkolno – Wychowawczy) – 2 szkoły Wycieczki edukacyjne (posterunek policji i Ośrodek Szkolno – Wychowawczy) – 2 szkoły Wykonanie gazetki szkolnej – 2 szkoły Wykonanie gazetki szkolnej – 2 szkoły Zajęcia z pielęgniarką i pedagogiem szkolnym – 1 szkoła Zajęcia z pielęgniarką i pedagogiem szkolnym – 1 szkoła Spotkanie ze strażakami – 1 szkoła Spotkanie ze strażakami – 1 szkoła Spotkania profilaktyczne z przedstawicielem Gminnego Centrum Trzeźwości – 1 szkoła Spotkania profilaktyczne z przedstawicielem Gminnego Centrum Trzeźwości – 1 szkoła Organizacja konkursu szkolnego – 1 szkoła Organizacja konkursu szkolnego – 1 szkoła Udział w happeningu – 1 szkoła Udział w happeningu – 1 szkoła Opracowanie i wygłoszenie referatów przez uczniów – 1 szkoła Opracowanie i wygłoszenie referatów przez uczniów – 1 szkoła BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU

12 Organizacja wystawy plastycznej na temat bezpieczeństwa Ze wszystkich szkół nadesłano prace, które zostały wybrane przez uczniów, nauczycieli. Dzieci z młodszych klas wykonywały rysunki, wydzieranki, których tematem przewodnim było szeroko pojęte bezpieczeństwo. Natomiast uczniowie klas IV-VI i gimnazjum przygotowali plakaty propagujące warunki zapewniające bezpieczeństwo w domu, w szkole, w najbliższej okolicy, przestrzegające przed niebezpiecznymi zachowaniami dzieci i dorosłych. Ze wszystkich szkół nadesłano prace, które zostały wybrane przez uczniów, nauczycieli. Dzieci z młodszych klas wykonywały rysunki, wydzieranki, których tematem przewodnim było szeroko pojęte bezpieczeństwo. Natomiast uczniowie klas IV-VI i gimnazjum przygotowali plakaty propagujące warunki zapewniające bezpieczeństwo w domu, w szkole, w najbliższej okolicy, przestrzegające przed niebezpiecznymi zachowaniami dzieci i dorosłych. BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU

13 W czterech szkołach zorganizowano wystawy. Spośród przesłanych prac, zespół składający się z koordynatorów, przedstawiciela urzędu gminy, policji i plastyka z Gubińskiego Domu Kultury wybrał sześć prac, po jednej z każdej szkoły. Zostały one wydrukowane w formie graficznej.

14 Przygotowanie przez uczniów listu otwartego (apelu) do dorosłych. Przeprowadzone zostały lekcje na temat bezpieczeństwa. Uczniowie rozważali, czy dzieci mogą się czuć bezpiecznie oraz czego potrzebują od dorosłych. Przeprowadzone zostały lekcje na temat bezpieczeństwa. Uczniowie rozważali, czy dzieci mogą się czuć bezpiecznie oraz czego potrzebują od dorosłych. Na lekcjach języka polskiego opracowali listy otwarte. Nauczyciele i uczniowie każdej szkoły wybrali najbardziej interesujące. Na lekcjach języka polskiego opracowali listy otwarte. Nauczyciele i uczniowie każdej szkoły wybrali najbardziej interesujące. Zespół koordynujący spośród nadesłanych tekstów wybrał kilka. Zespół koordynujący spośród nadesłanych tekstów wybrał kilka. Niektóre listy zostały odczytane na spotkaniach z rodzicami oraz eksponowane w gablotach w szkołach. Niektóre listy zostały odczytane na spotkaniach z rodzicami oraz eksponowane w gablotach w szkołach.

15 Listy otwarte uczniów (fragmenty) Kochani Doro ś li, Rodzice, Drodzy PolicjanciKochani Doro ś li, Rodzice, Drodzy Policjanci Oczekujemy od Was przede wszystkim miło ś ci, zrozumienia, troski. Pragniemy, aby ś cie uwa ż nie słuchali tego, co do Was mówimy… Apelujemy do Was o zapewnienie dzieciom bezpiecze ń stwa w domach. Zadbajcie o to, ż eby nie zostawia ć dzieci bez opieki przez dłu ż szy czas… Aby dzieci czuły si ę bezpiecznie w domu nale ż y unika ć przemocy, kontaktu z alkoholem. W szkole nale ż y pilnowa ć dzieci oraz dba ć o ich bezpiecze ń stwo w drodze do niej. Ró ż ne miejsca mog ą by ć dla nas niebezpieczne. Zło pochodzi z niewiedzy, dlatego wszyscy: rodzice, opiekunowie, wychowawcy rozejrzyjmy si ę czasem wokoło Chcieliby ś my prosi ć o zwracanie uwagi na problemy innych i zaapelowa ć o zachowanie bezpiecze ń stwa. Oczekujemy od Was przede wszystkim miło ś ci, zrozumienia, troski. Pragniemy, aby ś cie uwa ż nie słuchali tego, co do Was mówimy… Apelujemy do Was o zapewnienie dzieciom bezpiecze ń stwa w domach. Zadbajcie o to, ż eby nie zostawia ć dzieci bez opieki przez dłu ż szy czas… Aby dzieci czuły si ę bezpiecznie w domu nale ż y unika ć przemocy, kontaktu z alkoholem. W szkole nale ż y pilnowa ć dzieci oraz dba ć o ich bezpiecze ń stwo w drodze do niej. Ró ż ne miejsca mog ą by ć dla nas niebezpieczne. Zło pochodzi z niewiedzy, dlatego wszyscy: rodzice, opiekunowie, wychowawcy rozejrzyjmy si ę czasem wokoło Chcieliby ś my prosi ć o zwracanie uwagi na problemy innych i zaapelowa ć o zachowanie bezpiecze ń stwa.

16 Zajęcia dla rodziców i nauczycieli Odbyły się spotkania wychowawców klas z rodzicami, na których omówiono problemy związane z bezpieczeństwem dzieci oraz przygotowano i rozdano obecnym ulotki – 2 szkoły.Odbyły się spotkania wychowawców klas z rodzicami, na których omówiono problemy związane z bezpieczeństwem dzieci oraz przygotowano i rozdano obecnym ulotki – 2 szkoły. Zrealizowano spotkanie rodziców z kuratorem sądowym – 2 szkoły.Zrealizowano spotkanie rodziców z kuratorem sądowym – 2 szkoły. Pani psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wygłosiła dwie prelekcje w jednej szkole.Pani psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wygłosiła dwie prelekcje w jednej szkole. Odbyła się 1 szkoleniowa rada pedagogiczna przeprowadzona przez pedagoga z PP-P.Odbyła się 1 szkoleniowa rada pedagogiczna przeprowadzona przez pedagoga z PP-P.

17 Inne działania Umieszczanie informacji o projekcie na stronach internetowych – 6 szkół Umieszczanie informacji o projekcie na stronach internetowych – 6 szkół Przekazanie artykułów wraz z treścią listów otwartych do Gazety Lubuskiej i Tygodniowej. Przekazanie artykułów wraz z treścią listów otwartych do Gazety Lubuskiej i Tygodniowej. Odczytanie listów otwartych oraz umieszczenie ich na tablicach ogłoszeń w kościołach Odczytanie listów otwartych oraz umieszczenie ich na tablicach ogłoszeń w kościołach Zorganizowanie wystawy prac uczniów Zorganizowanie wystawy prac uczniów Realizacja spotkania podsumowującego przedsięwzięcie Realizacja spotkania podsumowującego przedsięwzięcie BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU

18 Poruszane tematy BEZPIECZEŃSTWO Czynniki warunkujące bezpieczeństwo Bezpieczeństwo w szkole Profilaktyka ryzykownych zachowań Zapobieganie agresji Dbanie o zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne Niesienie pomocy Bezpieczna droga do szkoły Bezpieczeństwo w internecie Umiejętności społeczne Bezpieczne dorastanie

19 Podsumowanie w liczbach Ilość uczniów, nauczycieli, rodziców Ilość godzin zajęć przeprowadzonych z uczniami, rodzicami i nauczycielami przez pracowników poradni, wychowawców, nauczycieli, policjanta, kuratora sądowego oraz inne osoby ok. 277

20 Kontynuacja działań Do końca roku szkolnego odbędą się zajęcia z uczniami rozwijające umiejętności społeczne, radzenia sobie ze złością. Do końca roku szkolnego odbędą się zajęcia z uczniami rozwijające umiejętności społeczne, radzenia sobie ze złością. Planowane są spotkania dla rodziców z psychologiem, kuratorem i policjantem. Planowane są spotkania dla rodziców z psychologiem, kuratorem i policjantem. Opracowana zostanie dobra praktyka. Opracowana zostanie dobra praktyka. BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU

21 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Jan Paweł II Dziękujemy wszystkim za współpracę


Pobierz ppt "BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU HONOROWY PATRONAT WÓJT GMINY GUBIN Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gubinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google