Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Základy komunikácie v slovenskom jazyku Kristína Tirpáková

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Základy komunikácie v slovenskom jazyku Kristína Tirpáková"— Zapis prezentacji:

1 Základy komunikácie v slovenskom jazyku Kristína Tirpáková

2 veľká abeceda: A, Á, Ä, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, É, F, G, H, CH, I, Í, J, K, L, Ĺ, Ľ, M, N, Ň, O, Ó, Ô, P, Q, R, Ŕ, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, X, Y, Ý, Z, Ž malá abeceda: a, á, ä, b, c, č, d, ď, dz, dž, e, é, f, g, h, ch, i, í, j, k, l, ĺ, ľ, m, n, ň, o, ó, ô, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, u, ú, v, w, x, y, ý, z, ž Alfabet – Abeceda (46 písmen)

3 Głoski, dzielenie – Hlásky, delenie samohlásky: krátke: a, ä, e, i / y, o, u dlhé: á, é, í / ý, ó, ú dvojhlásky: ia, ie, iu, ô spoluhlásky: tvrdé: d, t, n, l, h, ch, k, g mäkké: ď, ť, ň, ľ, č, š, ž, dž, c, dz, j obojaké: b, p, m, r, s, v, z, f

4 akcent zawsze pada na pierwszą sylabę – prízvuk je vždy na prvej slabike slova: slovenský jazyk, ahoj, dobré ráno dwugłoski (dwuznaki) – dvojhlásky: Wymowa – Výslovnosť dwugłoski - dvojhlásky wymovwa – výslovnosť przykład – príklad ia /i ̯ a/ viac, žiak ie /i ̯ ε / miesto, Pieniny iu /i ̯ u/ cudziu, Július ô /u ̯ɔ / stôl, kôň

5 Wymowa – Výslovnosť miękka wymowa spółgłosek d, t, n, l - mäkká výslovnosť hlások d, t, n, l: dobrý deň [dobri: ďeň], rodina [roďina], dieťa [ďieťa] d + e, i, í, ia, ie, iu = [ďe, ďi, ďi:, ďia, ďie, ďiu] deti [ďeťi], pitie [piťi ̯ e], platí [plaťi:] t + e, i, í, ia, ie, iu = [ťe, ťi, ťi:, ťa, ťi ̯ e, ťi ̯ u] nedeľa [ňeďeľa], niekto [ňi ̯ ekto], dovidenia [doviďeňi ̯ a] n + e, i, í, ia, ie, iu = [ňe, ňi, ňi:, ňi ̯ a, ňi ̯ e, ňi ̯ u] leto [ľeto], lipa [ľipa], líška [ľíška], lienka [ľienka] l + e, i, í, ia, ie, iu = [ľe, ľi, ľi:, ľi ̯ a, ľi ̯ e, ľi ̯ u]

6 Najpopularniejsze słowa – Najčastejšie výrazy TakÁno Nie Proszę bardzo.Nech sa páči. Proszę. Prosím. Dziękuję. Ďakujem. Nie ma za co. Nie je za čo. Smacznego. Dobrú chuť. Nawzajem. Podobne. / Aj vám. Na zdrowie. Na zdravie.

7 Kocham Cię. Milujem ťa. Wybacz / Wybaczcie Prepáč. / Prepáčte. Nic się nie stało. Nič sa nestalo. Uwaga! Pozor! Pali sie! Horí! Pomocy! Pomoc! Najpopularniejsze słowa – Najčastejšie výrazy

8 Zawieranie znajomości – Zoznámenie sa CześćAhoj! / Čau! Dzień dobry.Dobrý deň. Dobry wieczór.Dobrý večer. Dobranoc.Dobrú noc. Do widzenia.Dovidenia. Dovi. Z Bogiem.Zbohom. Miłego dnia.Pekný deň.

9 Proszę pozwolić, że się przedstawię... Dovoľte, aby som sa predstavil/a... Chciałabym przedstawić państwu pana/panią... Rád/rada by som vám predstavila pána/pani... Jak się pan/pani nazywa? Ako sa voláš? / Ako sa voláte? Miło mi.Teší ma. Jak się masz? / Jak się macie? Ako sa máš? / Ako sa máte? Dobrze/ Źle. A ty? / A wy?Dobre. / Zle. A ty? / A vy? Zawieranie znajomości – Zoznámenie sa

10 Zawieranie znajomości – Zoznámenie sa Mówisz po słowacku? / Mówicie po słowacku? Hovoríš po slovensky? / Hovoríte po slovensky? Tak, mówię po słowacku, ale niezbyt dobrze. Áno, hovorím po slovensky, ale nie veľmi dobre. Nie, nie mówię po słowacku. Nie, nehovorím po slovensky. Nie rozumiem.Nerozumiem.

11 Rozhovor Ahoj! Ja som Mária. Ako sa voláš? Ahoj! Ja som Eva. Teší ma. Odkiaľ si, Eva? Som z Poľska. A ty? Ja som zo Slovenska, z Bratislavy. V ktorom meste bývaš? Bývam v Muszyne. Koľko máš rokov? Ja mám 21 rokov. A ty? Ja mám 20 rokov.

12 Rozhovor Mária, ako sa máš? Mám sa dobre, ďakujem. A ty? Tiež dobre. Eva, akými jazykmi hovoríš? Hovorím po poľsky, anglicky a po slovensky. A ty? Ja viem po slovensky, česky, a nemecky.

13 Rozhovor – cvičenie..........! Ja som Pavol........... sa voláš? Wstaw do zdań odpowiednie wyrazy: – Doplňte do viet správne výrazy: koľko, ako, teší, rokov, ja, dobre, ahoj Ahoj!........ som Jakub............ ma........... máš rokov? Ja mám 26 rokov. Mám 22............ Ako sa máš?............, ďakujem. A ty? Tiež dobre.

14 Rozhovor – cvičenie Ahoj! Ja som Pavol. Ako sa voláš? Wstaw do zdań odpowiednie wyrazy: – Doplňte do viet správne výrazy: koľko, ako, teší, rokov, ja, dobre, ahoj Ahoj! Ja som Jakub. Teší ma. Koľko máš rokov? Ja mám 26 rokov. Mám 22 rokov. Ako sa máš? Dobre, ďakujem. A ty? Tiež dobre.

15 Tykanie i vykanie – formy komunikacyjne nieoficjalne i oficjalne W języku słowackim rozróżnia się dwie formy zwracania do innej osoby – V slovenčine rozlišujeme dve formy oslovenia: tykanie – ty-forma (komunikacja nieformalna) forma stosowana między przyjaciółmi, znajomymi, dziećmi, krewnymi itd. – používaná medzi priateľmi, známymi, deťmi, v rodine, medzi študentmi v škole atď. vykanie – vy-forma (formalna komunikacja) wy = pan, pani, państwo forma grzecznosciowa stosowana w stosuku do nieznajomych, dorosłych, nauczycieli, w urzędach itd. – zdvorilostná forma používaná v komunikácii s neznámymi ľuďmi, dospelými, používaná žiakmi pri oslovení učiteľov, na úradoch atď.

16 Tykanie – ty Rozumieš / hovoríš po slovensky? (ty) Áno, rozumiem / hovorím po slovensky, ale veľmi málo. (ja) Praješ si ešte niečo? (ty) Nie, ďakujem. (ja) Vykanie – vy Rozumiete / hovoríte po slovensky? (vy) Áno, rozumiem / hovorím po slovensky, ale veľmi málo. (ja) Prajete si ešte niečo? (vy) Nie, ďakujem. (ja) Tykanie i vykanie – formy komunikacyjne nieoficjalne i oficjalne

17 Kolory – Farby biała biela pomarańczowa oranžová żółta žltá czerwona červená brązowa hnedá niebieskia modrá zielona zelená czarna čierna fioletowa fialová różowa ružová

18 Aká je to farba? biela fialová zelená ružová oranžová červená modrá žltá čierna

19 data – dátum wczoraj – včera dzisiaj – dnes jutro – zajtra dni tygodnia – dni v týždni: pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa dzień pracy – pracovný deň weekend – víkend w tym tygodniu – tento týždeň Kalendarz: dzień – tydzień Kalendár: deň – týždeň

20 Kalendarz: miesiąc – rok Kalendár: mesiac – rok miesiące – mesiace: 1. január, 2. február, 3. marec, 4. apríl, 5. máj, 6. jún, 7. júl, 8. august, 9. september, 10. október, 11. november, 12. december pory roku – ročné obdobia: jar, leto, jeseň, zima dekada – desaťročie wiek – storočie tysiąclecie – tisícročie

21 Liczby – Čísla 0 – nula 1 – jeden 2 – dva 3 – tri 4 – štyri 5 – päť 6 – šesť 7 – sedem 8 – osem 9 – deväť 10 – desať 11 – jedenásť 12 – dvanásť 13 – trinásť 14 – štrnásť 15 – pätnásť 16 – šestnásť 17 – sedemnásť 18 – osemnásť 19 – devätnásť 20 – dvadsať 21 – dvadsaťjeden 30 – tridsať 40 – štyridsať 50 – päťdesiat 60 – šesťdesiat 70 – sedemdesiat 80 – osemdesiat 90 – deväťdesiat 100 – sto

22 Liczby – Čísla 101 – stojeden 110 – stodesať 199 – stodeväťdesiatdeväť 200 – dvesto 300 – tristo 400 – štyristo 500 – päťsto 600 – šesťsto 700 – sedemsto 800 – osemsto 900 – deväťsto 1 000 – tisíc 10 000 – desaťtisíc 20 000 – dvadsaťtisíc 55 500 – päťdesiatpäťtisíc päťsto 100 000 – stotisíc 1 000 000 – milión 1 000 000 000 – miliarda

23 Liczebniki porządkowe – Radové číslovky 0. – nultý 1. – prvý 2. – druhý 3. – tretí 4. – štvrtý 5. – piaty 6. – šiesty 7. – siedmy 8. – ôsmy 9. – deviaty 10. – desiaty 11. – jedenásty 12. – dvanásty 13. – trinásty 14. – štrnásty 15. – pätnásty 16. – šestnásty 17. – sedemnásty 18. – osemnásty 19. – devätnásty 20. – dvadsiaty 21. – dvadsiaty prvý 30. – tridsiaty 40. – štyridsiaty 50. – päťdesiaty 60. – šesťdesiaty 70. – sedemdesiaty 80. – osemdesiaty 90. – deväťdesiaty 100. – stý 101. – sto prvý

24 Która godzina? – Koľko je hodín? 1:00 Je jedna (hodina). 2:00 – 4:00 Sú dve (hodiny).... Sú štyri (hodiny). 5:00 – 12:00 Je päť (hodín).... Je dvanásť (hodín). 1:30 Je pol druhej. 1:15 Je štvrť na dve. Je jedna hodina a pätnásť minút. 1:45 Je tri štvrte na dve. Je jedna hodina a štyridsaťpäť minút.

25 Cvičenie: Koľko je hodín? 1.2. 3.4. 5. 6.

26 Cvičenie: Koľko je hodín? 1. Je štvrť na sedem / Je šesť hodín a pätnásť minút. 2. Sú tri (hodiny). / Je pätnásť hodín. 3. Je tri štvrte na jednu. / Je dvanásť hodín a štyridsaťpäť minút. 4. Je pol ôsmej. / Je sedem hodín a tridsať minút. 5. Sú dve hodiny a desať minút. / Je štrnásť hodín a desať minút. 6. Je jedna (hodina).

27 Strony świata – Svetové strany północ – sever południe – juh wschód – východ zachód – západ północny-wschód – severovýchod północny-zachód – severozápad południowy-wschód – juhovýchod południowy-zachód – juhozápad

28 Kierunki – Smery naprzód – dopredu w lewo doľava do tyłu – dozadu w prawo doprava Dokąd? – Kam? Gdzie? – Kde? na lewo vľavo na prawo vpravo z przodu – vpredu z tyłu – vzadu

29 Kierunki – Smery Gdzie jest...? Kde je...? Dokąd muszę iść? Kam musím ísť? Kantor jest na prawo. Zmenáreň je vpravo. Musi pan/pani iść w prawo. Musíte ísť doprava. Dworzec kolejowy jest na lewo. Vlaková stanica je vľavo. Musi pan/pani iść w lewo. Musíte ísť doľava. Centrum jest z przodu. Centrum je vpredu. Musi pan/ pani iść naprzód. Musíte ísť dopredu. Kiosk jest z tyłu. Novinový stánok je vzadu. Musi pan/pani iść do tyłu. (=cofnąć się) Musíte ísť dozadu.

30 Szkoła – Škola uczeń / uczennica – žiak / žiačka nauczyciel – učiteľ ławka – lavica tablica – tabuľa klasa – trieda lekcja – vyučovacia hodina

31 literatura – literatúra języki – jazyky historia – dejepis matematyka – matematika fizyka – fyzika chemia – chémia geografia – zemepis, geografia biologia – biológia przedmioty ścisłe – prírodné vedy plastyka – umenie muzyka – hudobná výchova wychowanie fizyczne – telesná výchova stopień – známka praca domowa – domáca úloha odpowiedź – odpoveď egzamin – skúška wypracowanie – slohová práca Nauka, przedmioty – Štúdium, predmety

32 Przybory – Učebné pomôcky kreda – krieda teczka szkolna – školská taška zeszyt – zošit, zápisník podręcznik – učebnica d ługopis – pero o łówek – ceruzka kredka – farebná ceruzka, farbička piórnik – peračník linijka – pravítko temperówka – strúhadlo gumka do ścierania – guma kalkulator – kalkulačka

33 Czynności – Činnosti czytać – čítať pisać – písať literować – hláskovať rysować – kresliť pytać – pýtať sa odpowiadać – odpovedať omawiać – diskutovať uczyć się – učiť sa robić notatki – robiť si poznámky

34 W restauracji – V reštaurácii Chciałbym zarezerwować stolik. – Chcel/a by som si rezervovať jeden stôl. Prosimy o stolik dla dwóch/ trzech/ czterech osób. – Prosíme si stôl pre dve / tri / štyri osoby. Czy ten stolik jest wolny? – Je tento stôl voľný? Przykro mi, jest zajęty / Przykro mi, jest zarezerwowany. – Ľutujem, je obsadený / Ľutujem, je rezervovaný. Poproszę jadłospis! / Poproszę kartę napojów! – Jedálny lístok, prosím! / Nápojový lístok, prosím!

35 W restauracji – V reštaurácii Czy już państwo wybrali? – Máte vybrané? Czy chcą (=wybrali) państwo coś do picia? – Čo si prajete na pitie? Chcielibyśmy złożyć zamówienie. – Chceli by sme si objednať. Proszę rachunek. – Zaplatíme. Płacimy razem – Platíme spolu. Każdy płaci osobno. – Platíme každý zvlášť. kelner, kelnerka – čašník, čašníčka rachunek – účet napiwek – tringelt, prepitné

36 Menu, karta dań – Jedálny lístok śniadanie – raňajky obiad – obed podwieczorek – olovrant kolacja – večera zupy – polievky: cesnakováparadajkovázeleninová mięso – mäso: rezeňpečené kurčaryba

37 Lista napojów – Nápojový lístok dodatki – prílohy: zemiakyryžašalát kávačajdžús soľkorenie napoje – nápoje: minerálkapivovíno

38 W hotelu – V hoteli Czy mają państwo wolny pokój? – Máte voľnú izbu? Wszystkie pokoje są zajęte. – Všetky izby sú obsadené. Chciałbym zarezerwować dwa pokoje. – Chcel by som si zarezervovať dve izby. Mam zarezerwowany pokój. – Mám u vás rezervovanú izbu. pokój z łazienką i WC – izba s kúpeľnou a WC

39 Ile kosztuje jedna noc? – Koľko stojí jedna noc? Czy sniadanie jest w cenie? – Sú v cene aj raňajky? Chciałbym nocleg ze śniadaniem. – Chcel by som nocľah s raňajkami. Interesuje nas zakwaterowanie z pełnym / niepełnym wyżywieniem. – Chceme plnú penziu / polpenziu. Czy jest tu klimatyzacjy? – Je tu klimatizácia? Płace teraz czy przy odjeździe? – Platím teraz alebo pri odchode? Weźmiemy ten pokój. – Berieme to. Gdzie jest nasz pokój? – Kde je naša izba? W hotelu – V hoteli

40 Sport – Šport piłka nożna, futbol – futbalhokej – hokej koszykówka – basketbalsiatkówka – volejbal

41 Sport – Šport tenis – tenis lekkoatletyka – atletika gimnastyka – gymnastika pływanie – plávanie

42 Czas wolny – Voľný čas teatr – divadlo kino – kino koncert – koncert instrumenty – hudobné nástroje zwiedzanie – návšteva pamiatok zajęcia na świeżym powietrzu – aktivity vo voľnej prírode plac zabaw – ihrisko gry – hry malarstwo – maľovanie fotografika – fotografovanie rozrywka domowa – zábava doma

43 http://slovake.eu/sk/ KRČOVÁ, A. Poľsko-slovenský a slovensko-poľský slovník. Košice, Pezolt PVD, 2002. 672 s. ISBN 80-88797-37-3 MARUŠIAK, J. a kol. Ilustrovaný poľsko-slovenský dvojjazyčný slovník. Bratislava: Slovart, 2009. 360 s. ISBN 978-80-8085-812-4 STANO, M. a kol.1988. Poľsko-slovenský a slovensko-poľský slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986. 764 s. ISBN 067-460-87. Kolektív autorov: Lingea konverzácia slovensko-poľská. Bratislava: Lingea, s.r.o., 2010. 320 s. ISBN 978-8089323-53-1 Zdroje a použitá literatúra

44 Zdroje obrázkov a fotografií http://fruit-and-love.blog.cz/ http://obrazky.superia.cz/mapy/smerova_ruzice-800.php http://www.dm-3.com/confused-what-colors-to-chose-for-your-website-this-infographic-will-help/ http://www.pszs.cz/cz/ctvrtecni-caje/zari--rijen-2009/ http://cz.clipartlogo.com/premium/detail/texture-of-human-footprint-on_106497899.html http://fotky-foto.sk/fotobanka/farebne-ruky-tlaci(27340736)/ http://www.comensa.co.za/NEWSLETTERS/COMENSAnews_2011_(Jan_-_Dec)/COMENSANews- May-2011/articleType/ArticleView/articleId/208/Reflections-on-Race-Gender-and-Age-Blackness-is-not- a-Colour--Its-a-way-of-Being.aspx http://www.comensa.co.za/NEWSLETTERS/COMENSAnews_2011_(Jan_-_Dec)/COMENSANews- May-2011/articleType/ArticleView/articleId/208/Reflections-on-Race-Gender-and-Age-Blackness-is-not- a-Colour--Its-a-way-of-Being.aspx http://www.medvedici.com/kalendar-akcii/ http://www.pvk.sk/category/kalendar-sutazi/ http://www.sageworks.com/blog/post/2012/02/02/Fumbling-financials-Part-2.aspx http://www.h-triathlon.sk/view.php?cisloclanku=2012020001 http://rybarskydvor.sk/sk/restauracia-piestany http://slovake.eu/sk/ http://www.tourist- channel.sk/proj_camping/piktogramy.php3?NEW=OK&lang=SK&body=START&ic_camp=9&ic_vybav enie=9 http://www.tourist- channel.sk/proj_camping/piktogramy.php3?NEW=OK&lang=SK&body=START&ic_camp=9&ic_vybav enie=9 http://www.privat-tatry.com/sk/grand-hotel-praha-tatranska-lomnica

45 http://croatia.hr/sk-SK/Ubytovanie/Kongresovych-centier/Kongresovych- centrum/Miesto/Savudrija/Hotel/Kongresovych-centier/Kempinski-Hotel- Adriatic?bGNcMzc2OQ%3D%3D http://croatia.hr/sk-SK/Ubytovanie/Kongresovych-centier/Kongresovych- centrum/Miesto/Savudrija/Hotel/Kongresovych-centier/Kempinski-Hotel- Adriatic?bGNcMzc2OQ%3D%3D http://www.cas.sk/kempinski http://zdravie.pravda.sk/zdrava-vyziva/clanok/13757-ako-sa-pri-diete-stravovat-v-restauracii/ http://www.pixmac.cz/fotka/k%C5%99i%C5%BEovatka+d%C5%99ev%C4%9Bn%C3%A9+sm%C4 %9Brov%C3%A9+%C5%A1ipky+zna%C4%8Dky/000080072809 http://www.pixmac.cz/fotka/k%C5%99i%C5%BEovatka+d%C5%99ev%C4%9Bn%C3%A9+sm%C4 %9Brov%C3%A9+%C5%A1ipky+zna%C4%8Dky/000080072809 http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/293812-rodicom-zostane-slobodny-vyber-skoly/ http://vikariat-zvjs.fara.sk/charita-os-a-oz-sr/udalosti http://edu-semanova1.webnode.sk/prvacikovia/slovna-zasoba/skolske-pomocky/ http://www.zskalinovo.edu.sk/013_ucebne_predmety.html http://www.zshutnickasnv.sk/predmety/ http://najmama.aktuality.sk/clanok/231880/skola-bez-domacich-uloh-co-na-to-hovoria-odbornici/ http://www.hl.rs/zacalo-sa-vyucovanie-na-co-je-dobra-skola http://www.totalbarca.com/2012/matches/the-pictures-fc-barcelona-5-1-valencia-cf/attachment/fc- barcelona-v-valencia-cf-liga-bbva-8/ http://www.totalbarca.com/2012/matches/the-pictures-fc-barcelona-5-1-valencia-cf/attachment/fc- barcelona-v-valencia-cf-liga-bbva-8/ http://www.cas.sk/clanok/249555/v-nhl-sa-zacalo-play-off-hossa-vstrelil-gol-jeho-chicago-vyhralo-po- predlzeni.html http://www.cas.sk/clanok/249555/v-nhl-sa-zacalo-play-off-hossa-vstrelil-gol-jeho-chicago-vyhralo-po- predlzeni.html http://www.noviny.sk/multimedia/foto/sport/basketbal-all-stars-vychod-zapad/strana-27.html http://zv-podujatia.com/2013/02/26/vo-zvolene-bodoval-stavbar-aj-lokomotiva/mvk-zvolen-stavbar- prievidza-2013-volejbal-muzi-3/ http://zv-podujatia.com/2013/02/26/vo-zvolene-bodoval-stavbar-aj-lokomotiva/mvk-zvolen-stavbar- prievidza-2013-volejbal-muzi-3/ Zdroje obrázkov a fotografií

46 http://www.bet365.com/news/sk/betting/tenis/cibulkov-vyhrala-svoj-titul http://www.gymsokolpce.wbs.cz/O-gymnastice.html http://atletika-masters.webnode.cz/ http://sport.sme.sk/c/6222740/sportovy-gymnasta-samuel-piasecky-pred-prvym-saltom-to-bolo- napinave.html http://sport.sme.sk/c/6222740/sportovy-gymnasta-samuel-piasecky-pred-prvym-saltom-to-bolo- napinave.html http://www.trnava-live.sk/2010/10/13/v-kine-hviezda-mozno-pribudne-digitalna-technologia-pre- vysielanie-3d/ http://www.trnava-live.sk/2010/10/13/v-kine-hviezda-mozno-pribudne-digitalna-technologia-pre- vysielanie-3d/ http://www.foofightersfans.cz/debut-sound-city-players-park-city-live-ohromila-trihodinova-show/ http://www.hobbyportal.sk/umenie/fotografovanie/fotografovanie-ako-na-to http://udalosti.noviny.sk/zo-zahranicia/17-10-2008/cesi-si-vymysleli-maliara-a-predavali-jeho- diela.html http://udalosti.noviny.sk/zo-zahranicia/17-10-2008/cesi-si-vymysleli-maliara-a-predavali-jeho- diela.html http://www.dio.sk/index.php?akcia=podrobne&kod=50602.P Zdroje obrázkov a fotografií


Pobierz ppt "Základy komunikácie v slovenskom jazyku Kristína Tirpáková"

Podobne prezentacje


Reklamy Google