Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 PARP na rzecz stabilności i rozwoju Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Warszawa, 6 czerwca 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 PARP na rzecz stabilności i rozwoju Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Warszawa, 6 czerwca 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 2009 PARP na rzecz stabilności i rozwoju Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Warszawa, 6 czerwca 2009 r.

2 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi Gospodarki, powołaną na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. Główne zadania: rozwój przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej, wdrażanie nowych technologii, rozwój eksportu, rozwój regionalny, tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój zasobów ludzkich, rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Informacje o organizacji PARP: Rada Nadzorcza, Prezes, Zastępcy Prezesa (3) 21 Zespołów, 500 pracowników (90% zaangażowanych we wdrażanie programów współfinansowanych ze środków unijnych). Budżet na 2009 r.: 2.889 mln PLN

3 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. MSP w warunkach spowolnienia gospodarczego - ogólna niepewność i niestabilność w gospodarce, - zmniejszenie popytu na rynkach zbytu, - ograniczenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, - trudności z utrzymaniem płynności finansowej, - spadek obrotów i konieczność redukcji kosztów, poziomu zatrudnienia, - ograniczenie działalności inwestycyjnej.

4 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. PARP wobec trudności polskich przedsiębiorstw Główne obszary działań Agencji: - szkolenia i doradztwo, - informacje i promocja, - rynki zagraniczne, - dostęp do finansowania, - badania i analizy.

5 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Szkolenia i doradztwo (1/4) Cykl seminariów PARP - alternatywne źródła finansowania - leasing, factoring, franchising, forfaiting itd. (6 marca br.) - restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorcy względem banku (27 marca br.) - kredyt kupiecki w dobie kryzysu - możliwości zabezpieczenia transakcji z odroczonym terminem płatności (7 kwietnia 2009 r.) - zarządzanie przedsiębiorstwem w trudnych czasach (29 kwietnia br.)

6 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Szkolenia i doradztwo (2/4) Cykl seminariów PARP - zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie oraz wykorzystanie instrumentów pochodnych (21 maja br.), - zarządzanie zasobami ludzkimi w okresie kryzysu (25 czerwca br.), - prawo upadłościowe i naprawcze (wrzesień br.) - rozpoczynanie działalności eksportowej (październik br.) - polscy przedsiębiorcy w zamówieniach publicznych systemu narodów zjednoczonych (listopad br.)

7 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Liczba uczestników projektów w ramach poddziałania 2.1.3 PO KL Akademia PARP: 25.000 uczestników Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski 2500 uczestników z 1600 firm i instytucji Firmy Rodzinne 300 uczestników z 50 firm Każdy pracownik jest ważny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach 1000 uczestników z 100 firm Z wiekiem na plus 2600 uczestników

8 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Liczba uczestników projektów w ramach poddziałania 2.1.3 PO KL Inwestycja w kadry 3 2200 uczestników z 600 firm Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem 6900 uczestników z 1100 firm Zamówienia publiczne 4000 uczestników z 3000 firm i instytucji Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw 2060 uczestników z 1400 firm i JST Ogólnopolski program promocji i szkoleń Telepraca II 2000 uczestników z 700 firm Instrument Szybkiego Reagowania 4000 uczestników z 200 firm

9 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Szkolenia i doradztwo (3/4) Akademia PARP – od II połowy 2009 nowe moduły dotyczące: zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i zarządzania kryzysowego, instrumentów pochodnych, zabezpieczania transakcji, ryzyka kursowego, niekonwencjonalnych źródeł finansowania, e-biznes – internet jako medium do prowadzenia działalności gospodarczej.

10 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Dla: Pracowniów MMSP Osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą Instytucje szkoleniowe Działania: Szkolenia (e-learning, blended–learning, szkolenia tradycyjne) Promocja idei e-learningu Efekty: 12 szkoleń e-learningowych dostępnych ponad 30 planowanych szkoleń 39 000 uczestników szkoleń do 2008 roku Certyfikat otrzymało 3 600 osób

11 Warszawa, 8 czerwca 2009 r.

12 Szkolenia i doradztwo (4/4) Projekty systemowe PARP: Instrument Szybkiego Reagowania - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze przedsiębiorstw i ich pracowników, zagrożonych negatywnymi skutkami zmiany gospodarczej, (przewidywany termin uruchomienia III kw. 2009 r.) Analiza oczekiwanych efektów restrukturyzacji i ich wpływu na rynek pracy w sektorach: stalowym, górniczym, przemyśle lekkim (uruchomienie początek 2010 r.)

13 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Działalność informacyjna i promocyjna (1/3) 111 Punktów Konsultacyjne Ponad 300 doświadczonych konsultantów Nowe usługi informacyjne PK związane ze spowolnieniem gospodarczym bieżąca aktualizacja pakietów informacyjnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach spowolnienia. Tematyka usług informacyjnych: administracyjno-prawne aspekty działalności gospodarczej, rozpoczynanie i kończenie działalności gospodarczej, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, finansowanie działalności gospodarczej, restrukturyzacja w przedsiębiorstwie.

14 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Działalność informacyjna i promocyjna (2/3) Biuletyn EuroInfo – artykuły dla przedsiębiorców: Ukazały się: Mezzanine – sposób na finansowanie przedsiębiorstw, Factoring – bezpieczeństwo i finansowanie, Kryzys gospodarczy a banki – instytucje zaufania publicznego, Ubezpieczenia i gwarancje KUKE – szansa na bezpieczny eksport. www.een.org.pl

15 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Działalność informacyjna i promocyjna (3/3) Publikacje dotyczące działalności gospodarczej: Bezpieczny obrót gospodarczy – jak ograniczyć ryzyko kursowe, Przewodnik rynkowy dla przedsiębiorców TURCJA; Zintensyfikowanie kampanii informacyjnej na temat usług KSU

16 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Rynki zagraniczne – ekspansja (1/2) Działanie 6.1 POIG Paszport do eksportu Dofinansowanie na realizację projektów mających na celu: zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

17 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Rynki zagraniczne – ekspansja (2/2) misje handlowe, imprezy targowo-wystawiennicze, giełdy kooperacyjne i fora biznesowe, m.in. d o : Belgii, Chin, H iszpanii, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Tajwanu, Uzbekistanu, Włoch. wymiana ofert współpracy z zagranicą w ramach Enterprise Europe Network (działalność ciągła), seminaria na temat wybranych rynków zbytu (m.in. Bałkany, Chiny, Hiszpania, Kazachstan).

18 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Dostęp do finansowania – bezpośrednie instrumenty wsparcia Dofinansowanie dla: Przedsiębiorców Instytucji otoczenia biznesu Wsparcie na: Inwestycje Doradztwo szkolenia

19 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Dostęp do finansowania (2/2) Pożyczka na innowacje dla MSP – zakup i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, zakup licencji, – zakup i montaż maszyn i urządzeń, budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków lub instalacji, – zakup usług doradczych, – maksymalna wysokość pożyczki – 2 mln PLN. Bony na innowacje: wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców, wysokość wsparcia – 15 tys PLN usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez jednostkę naukową, mające na celu opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorstwa

20 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony Informatorium 22 432 89 91 – 93, 0 801 33 22 02 Punkty Konsultacyjne KSU www.ksu.parp.gov.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©20 Warszawa, 20.08 2008 www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2009 PARP na rzecz stabilności i rozwoju Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Warszawa, 6 czerwca 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google