Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Badań Systemowych PAN

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Badań Systemowych PAN"— Zapis prezentacji:

1 Instytut Badań Systemowych PAN
dr E.Michalewski mgr A. Barski Instytut Badań Systemowych PAN Warszawa ul. Newelska 6 (+48-22) Metodyka DIANA - wspomagana komputerowo DIAgnostyczna ANAliza i projektowanie systemów zarządzania Różne podejścia przy opracowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych Metodyka DIANA Aplikacja metodyki - pakiet DIANA 10 Wprowadzanie danych Analiza diagnostyczna Projektowanie struktur organizacyjnych Wstępne projektowanie systemów informatycznych Przykłady zastosowania pakietu DIANA na obiektach rzeczywistych

2 Różne podejścia przy opracowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych
Podejście diagnostyczne Podejście prognostyczne Podejście klasyczne Podejście systemowe

3

4

5

6 DIANA 10 (wersja 5.0) Komputerowo wspomagana DIAgnostyczna ANAliza i
Instytut Badań Systemowych PAN DIANA 10 (wersja 5.0) Komputerowo wspomagana DIAgnostyczna ANAliza i projektowanie systemów zarządzania

7 Użytkownikami metodyki DIANA są między innymi:
1) Centrala Narodowego Banku Polskiego, 2) Komenda Główna Policji, 3) Telekomunikacja Polska S.A., 4) PKO BP, III Oddział w Warszawie "ROTUNDA", 5) Olsztyńskie Zakłady Przemysłu Opon Samochodowych "STOMIL", 6) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON, 7) Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie (obecnie FSO-DAEWOO), 8) Rzeszowska Gospodarka Komunalna - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, 9) Urząd Wojewódzki, 10) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo - Centrala, 11) Stocznia GDYNIA S.A., 12) Główny Urząd Ceł, 13) Urząd Ochrony Państwa, 14) Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

8

9 Moduły pakietu DIANA-10 Wprowadzanie danych
Analiza diagnostyczna systemu zarządzania Usprawnianie sytemu zarządzania Projektowanie struktury organizacyjnej Usprawnianie obiegu informacji zarządczej Wspomaganie procesów reorganizacji, restrukturyzacji i re-engineering`u Wspomaganie bieżące zarządzania - monitoring

10

11 Wprowadzanie danych Wprowadzenie struktury organizacyjnej
Wprowadzenie celów i zasobów Wprowadzenie pracowników i danych psycho-socjologicznych Wprowadzenie zadań Wprowadzenie powiązań informacyjnych pomiędzy zadaniami Wprowadzenie powiązań zadań z celami

12 zaselektowana komórka organizacyjna

13 A N A L I Z A D I A G N O S T YC Z N A
Blok wspomaganej komputerowo analizy diagnostycznej wykrywa 64 objawy nieprawidłowości, jak np.na poziomie czynności: "ślepe uliczki" informacyjne; dublowanie czynności; "wąskie gardła"; źródła błędów i opóźnień; brak synchronizacji w czasie;

14

15 A N A L I Z A D I A G N O S T YC Z N A
Przykłady objawów na poziomie pracowników: ukryte sytuacje konfliktowe; nieodpowiednie predyspozycje; nieodpowiedni przydział ludzi; brak satysfakcji z wykonywanej pracy;

16

17 A N A L I Z A D I A G N O S T YC Z N A
Przykłady objawów na poziomie komórek organizacyjnych oraz celów i zasobów: dysfuncjonalność; rozbieżność hierarchii stanowisk; nieodpowiedni podział komórek; brak powiązań z celami; nieodpowiednie zasoby itd.

18

19

20 PROEKTOWANIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
Wykorzystuje się tu tzw. zalążki - najbardziej istotne dla projektowanych komórek organizacyjnych stanowiska, wyznaczane przez zespół projektantów. Komputer, realizując algorytm typu "cluster - analysis", ściąga do tych zalążków najsilniej powiązane z nimi inne stanowiska.

21 Miarą jakości projektowanych komórek jest tzw
Miarą jakości projektowanych komórek jest tzw. siła powiązań, która świadczy o zwartości wykonywanych wewnątrz komórek czynności. Jakość całego projektu określa tzw. miara rozproszenia - charakteryzująca powiązania między komórkami.

22 W trakcie projektowania dążymy do maksymalizacji siły powiązań i minimalizacji miary rozproszenia.
Wspomagana przez pakiet DIANA-10 realizacja tego procesu, dla kolejnych poziomów struktury, daje możliwość uzyskania kompletnego projektu organizacyjnego badanego systemu zarządzania.

23

24

25

26 Stan początkowy

27 Stan końcowy

28 M O N I T O R I N G Umożliwia na bieżąco wykrycie sytuacji alarmujących - (kolor żółty) oraz sytuacji niebezpiecznych - (kolor czerwony) Daje możliwość dokładnego ustalenia miejsca zaistnienia nieprawidłowości Podaje sposoby usunięcia wykrytych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania

29

30 Pakiet DIANA-10 nie tylko więc odpowiada w pełni najnowocześniejszym narzędziom usprawniania systemów zarządzania ale daje również nowe zupełnie unikalne możliwości, a mianowicie: wariantowe projektowanie restrukturyzacji przedsiębiorstwa; adaptacja struktury organizacyjnej do wybranego projektu restrukturyzacji; uwzględnienie tak istotnego czynnika w systemach zarządzania, jak czynnik ludzki

31 Wykorzystanie pakietu DIANA-10 (Wspomaganej komputerowo DIAgnostycznej ANAlizy systemów zarządzania) * Analiza drzewa celów - model

32

33

34

35

36

37 Wykorzystanie pakietu DIANA-10 (Wspomaganej komputerowo DIAgnostycznej ANAlizy systemów zarządzania) ** Analiza przepływu informacji - dostawcy

38 Wykorzystanie pakietu DIANA-10 (Wspomaganej komputerowo DIAgnostycznej ANAlizy systemów zarządzania) ** Analiza przepływu informacji - odbiorcy

39 Wykorzystanie pakietu DIANA-10 (Wspomaganej komputerowo DIAgnostycznej ANAlizy systemów zarządzania) *** Projektowanie zmian organizacyjnych Ocena stanu istniejącego Projekt nowego rozwiązania organizacyjnego Ocena projektu Porównanie projektu ze stanem istniejącym

40

41

42 Miejsce pomiaru Wyniki pomiaru

43

44 Miejsce pomiaru Było: 40`028,379 5`448,609 Wyniki pomiaru

45 Wnioski końcowe Wykorzystanie wspomagania komputerowego umożliwia wybór najlepszego wariantu rozwiązania: - bezkonfliktowego - najbardziej racjonalnego Wykorzystanie narzędzi komputerowych pozwalają: - w sposób bezpieczny zamodelować zmiany organizacyjne - monitorować proces zmian organizacyjnych


Pobierz ppt "Instytut Badań Systemowych PAN"

Podobne prezentacje


Reklamy Google