Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodyka DIANA - wspomagana komputerowo DIAgnostyczna ANAliza i projektowanie systemów zarządzania Różne podejścia przy opracowaniu i wdrażaniu zmian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodyka DIANA - wspomagana komputerowo DIAgnostyczna ANAliza i projektowanie systemów zarządzania Różne podejścia przy opracowaniu i wdrażaniu zmian."— Zapis prezentacji:

1

2 Metodyka DIANA - wspomagana komputerowo DIAgnostyczna ANAliza i projektowanie systemów zarządzania Różne podejścia przy opracowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych Metodyka DIANA Aplikacja metodyki - pakiet DIANA 10 –Wprowadzanie danych –Analiza diagnostyczna –Projektowanie struktur organizacyjnych –Wstępne projektowanie systemów informatycznych Przykłady zastosowania pakietu DIANA na obiektach rzeczywistych dr E.Michalewski mgr A. Barski Instytut Badań Systemowych PAN 01-447 Warszawa ul. Newelska 6 (+48-22) 836-41-67

3 Różne podejścia przy opracowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych –Podejście diagnostyczne –Podejście prognostyczne –Podejście klasyczne –Podejście systemowe

4

5

6

7 DIANA 10 (wersja 5.0) Komputerowo wspomagana DIAgnostyczna ANAliza i projektowanie systemów zarządzania Instytut Badań Systemowych PAN

8 Użytkownikami metodyki DIANA są między innymi: 1) Centrala Narodowego Banku Polskiego, 2) Komenda Główna Policji, 3) Telekomunikacja Polska S.A., 4) PKO BP, III Oddział w Warszawie "ROTUNDA", 5) Olsztyńskie Zakłady Przemysłu Opon Samochodowych "STOMIL", 6) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON, 7) Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie (obecnie FSO-DAEWOO), 8) Rzeszowska Gospodarka Komunalna - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, 9) Urząd Wojewódzki, 10) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo - Centrala, 11) Stocznia GDYNIA S.A., 12) Główny Urząd Ceł, 13) Urząd Ochrony Państwa, 14) Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

9

10 Moduły pakietu DIANA-10 Wprowadzanie danych Analiza diagnostyczna systemu zarządzania Usprawnianie sytemu zarządzania Projektowanie struktury organizacyjnej Usprawnianie obiegu informacji zarządczej Wspomaganie procesów reorganizacji, restrukturyzacji i re-engineering`u Wspomaganie bieżące zarządzania - monitoring

11

12 Wprowadzanie danych Wprowadzenie struktury organizacyjnej Wprowadzenie celów i zasobów Wprowadzenie pracowników i danych psycho- socjologicznych Wprowadzenie zadań Wprowadzenie powiązań informacyjnych pomiędzy zadaniami Wprowadzenie powiązań zadań z celami

13 zaselektowana komórka organizacyjna

14 A N A L I Z A D I A G N O S T YC Z N A Blok wspomaganej komputerowo analizy diagnostycznej wykrywa 64 objawy nieprawidłowości, jak np.na poziomie czynności: u"ślepe uliczki" informacyjne; udublowanie czynności; u"wąskie gardła"; u źródła błędów i opóźnień; ubrak synchronizacji w czasie;

15

16 A N A L I Z A D I A G N O S T YC Z N A Przykłady objawów na poziomie pracowników: ukryte sytuacje konfliktowe; u nieodpowiednie predyspozycje; u nieodpowiedni przydział ludzi; u brak satysfakcji z wykonywanej pracy;

17

18 A N A L I Z A D I A G N O S T YC Z N A Przykłady objawów na poziomie komórek organizacyjnych oraz celów i zasobów: u dysfuncjonalność; u rozbieżność hierarchii stanowisk; u nieodpowiedni podział komórek; u brak powiązań z celami; u nieodpowiednie zasoby itd.

19

20

21 PROEKTOWANIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ Wykorzystuje się tu tzw. zalążki - najbardziej istotne dla projektowanych komórek organizacyjnych stanowiska, wyznaczane przez zespół projektantów. Komputer, realizując algorytm typu "cluster - analysis", ściąga do tych zalążków najsilniej powiązane z nimi inne stanowiska.

22 u Miarą jakości projektowanych komórek jest tzw. siła powiązań, która świadczy o zwartości wykonywanych wewnątrz komórek czynności. u Jakość całego projektu określa tzw. miara rozproszenia - charakteryzująca powiązania między komórkami.

23 u W trakcie projektowania dążymy do maksymalizacji siły powiązań i minimalizacji miary rozproszenia. u Wspomagana przez pakiet DIANA-10 realizacja tego procesu, dla kolejnych poziomów struktury, daje możliwość uzyskania kompletnego projektu organizacyjnego badanego systemu zarządzania.

24

25

26

27 Stan początkowy

28 Stan końcowy

29 M O N I T O R I N G Umożliwia na bieżąco wykrycie sytuacji alarmujących - (kolor żółty) oraz sytuacji niebezpiecznych - (kolor czerwony) Daje możliwość dokładnego ustalenia miejsca zaistnienia nieprawidłowości Podaje sposoby usunięcia wykrytych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania

30

31 Pakiet DIANA-10 nie tylko więc odpowiada w pełni najnowocześniejszym narzędziom usprawniania systemów zarządzania ale daje również nowe zupełnie unikalne możliwości, a mianowicie: uwariantowe projektowanie restrukturyzacji przedsiębiorstwa; uadaptacja struktury organizacyjnej do wybranego projektu restrukturyzacji; uuwzględnienie tak istotnego czynnika w systemach zarządzania, jak czynnik ludzki

32 Wykorzystanie pakietu DIANA-10 (Wspomaganej komputerowo DIAgnostycznej ANAlizy systemów zarządzania) * Analiza drzewa celów - model

33

34

35

36

37

38 Wykorzystanie pakietu DIANA-10 (Wspomaganej komputerowo DIAgnostycznej ANAlizy systemów zarządzania) ** Analiza przepływu informacji - dostawcy

39 Wykorzystanie pakietu DIANA-10 (Wspomaganej komputerowo DIAgnostycznej ANAlizy systemów zarządzania) ** Analiza przepływu informacji - odbiorcy

40 Wykorzystanie pakietu DIANA-10 (Wspomaganej komputerowo DIAgnostycznej ANAlizy systemów zarządzania) *** Projektowanie zmian organizacyjnych Ocena stanu istniejącego Projekt nowego rozwiązania organizacyjnego Ocena projektu Porównanie projektu ze stanem istniejącym

41

42

43 Miejsce pomiaru Wyniki pomiaru

44

45 Miejsce pomiaru Wyniki pomiaru Było: 40`028,379 5`448,609

46 Wnioski końcowe Wykorzystanie wspomagania komputerowego umożliwia wybór najlepszego wariantu rozwiązania: - bezkonfliktowego - najbardziej racjonalnego Wykorzystanie narzędzi komputerowych pozwalają: - w sposób bezpieczny zamodelować zmiany organizacyjne - monitorować proces zmian organizacyjnych


Pobierz ppt "Metodyka DIANA - wspomagana komputerowo DIAgnostyczna ANAliza i projektowanie systemów zarządzania Różne podejścia przy opracowaniu i wdrażaniu zmian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google