Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU HONOROWY PATRONAT WÓJT GMINY GUBIN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU HONOROWY PATRONAT WÓJT GMINY GUBIN."— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU HONOROWY PATRONAT WÓJT GMINY GUBIN

2 Motto Przez to, jacy jesteśmy, uczymy dzieci o wiele więcej niż przez to, co im mówimy. Dlatego bądźmy tacy, jakimi chcielibyśmy widzieć w przyszłości nasze dzieci. Joseph Chilton Pearce

3 Założenia Rodzina, szkoła często świadomie stara się kształtować osobowość, wpływać na zachowania, poglądy młodego pokolenia. W praktyce okazuje się, że nasze przepisy, zasady, metody nie wystarczają. Zbyt często występują negatywne zjawiska takie jak: łamanie przepisów drogowych, o wychowaniu w trzeźwości, przemoc w rodzinie, zamykanie oczu na przejawy chuligaństwa, sprzedaż alkoholu czy papierosów nieletnim.

4 Założenia Chcąc zminimalizować przejawy ryzykownych zachowań dorastających dziewcząt i chłopców potrzebne jest wspólne działanie dorosłych. Warto przypomnieć i pokazać naszym dzieciom, że jesteśmy za nie odpowiedzialni.

5 Założenia Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2012/2013 jest wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. Projekt Bezpieczni w domu, szkole, środowisku ma na celu zintegrowanie działań rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników różnych instytucji, aby było bezpieczniej i żyło się bezpieczniej.

6 Cele: Kształtowanie świadomości w zakresie zagrożeń dzieci i młodzieży płynących z nieprzestrzegania przepisów prawa Rozwijanie postawy odpowiedzialności dorosłych za bezpieczeństwo dzieci Uświadomienie dorosłym uczestniczącym w procesie wychowawczym i dzieciom istnienia niebezpieczeństw typu (uzależnienia, internet, narkotyki, papierosy, alkohol, przemoc) oraz ich konsekwencji dla rozwoju dzieci (uzależnienia, choroby psychiczne, utrata zdrowia i życia)

7 Cele c.d.: Zintegrowanie działań wychowawczych, profilaktycznych różnych instytucji i placówek w zakresie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu Wskazanie dzieciom i młodzieży możliwości rozwiązania problemów rówieśniczych, rozwijanie umiejętności społecznych

8 Beneficjenci Uczniowie Nauczyciele Rodzice Mieszkańcy gminy Gubin

9 Podmioty współuczestniczące w realizacji przedsięwzięcia: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gubinie Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżycach Zespół Szkól w Chlebowie Publiczne Gimnazjum w Czarnowicach Zespół Szkół w Grabicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Starosiedlu Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegowie Kuratorzy sądowi, policja, księża

10 Sprawy organizacyjne CZAS REALIZACJI PROGRAMU: 03.09.2012 R. – 31.12.2012 R. Przeprowadzenie w klasach IV – VI oraz w gimnazjach lekcji dotyczącej bezpieczeństwa Organizacja wystawy plastycznej na temat: Bezpieczni w domu, w szkole, w środowisku Przygotowanie przez uczniów listu otwartego (apelu) do dorosłych Przeprowadzenie przez pracowników poradni zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

11 Sprawy organizacyjne c.d. Spotkania z kuratorem sądowym i policjantem Akcja roznoszenia ulotek Inne działania podejmowane przez poszczególne szkoły w ramach przedsięwzięcia (gazetki, konkursy, apele, spektakle profilaktyczne). Dokumentowanie przebiegu wszystkich zajęć, lekcji, spotkań, działań w formie zdjęć oraz pisemnej Bardzo ważne, aby rodzice uczniów podpisali zgodę na fotografowanie i publikowanie wizerunku ich dzieci

12 Organizacja wystawy plastycznej na temat: Bezpieczni w domu, szkole, środowisku: Uczniowie z klas I – III wykonują rysunki dotyczące tematyki bezpieczeństwa (technika dowolna), Uczniowie z klas starszych i z gimnazjum przygotowują plakaty (mogą być prace indywidualne lub zespołowe, technika dowolna) propagujące warunki zapewniające bezpieczeństwo w domu, w szkole, w najbliższej okolicy, przestrzegające przed niebezpiecznymi zachowaniami dzieci i dorosłych. Przygotowanie wystawy na terenie szkoły Wybór przez szkoły najlepszych prac po trzy z każdego etapu edukacyjnego (trzy z poziomu klas I-III, trzy z poziomu klas IV –VI, trzy z gimnazjum) oraz przekazanie ich do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Konieczne jest podanie danych autorów prac oraz nazwę szkoły. Spośród przesłanych prac zostanie wybrana najbardziej ciekawa i przekazana do druku za zgodą autora. TERMIN PRZESYŁANIA PRAC DO 1. 12. 2012 R.

13 Przygotowanie przez uczniów listu otwartego (apelu) do dorosłych. Wskazane jest przeprowadzenie lekcji przygotowującej dla klas IV – VI oraz uczniów z gimnazjum. Wybór najciekawszego, najbardziej interesującego listu należy do uczniów i nauczycieli. List może być pracą indywidualną jak i zbiorową. Jeżeli grono pedagogiczne uzna apel za odpowiedni będzie on odczytany lub wyeksponowany na tablicy ogłoszeń w szkole, w kościele, opublikowany w prasie za zgodą odpowiednich instytucji (zgoda proboszcza, rodziców uczniów).

14 Akcja roznoszenia ulotek Zorganizowanie grupy uczniów z PCK, samorządów klasowych, chętnych, ale odpowiedzialnych w celu rozniesienia ulotek do miejsc użytku publicznego (urzędy, świetlice środowiskowe, sklepy). Prosimy o zebranie odpowiednich ulotek w szkołach (ulotki z różnych instytucji np,. Telefon zaufania, bezpieczny internet, niebieska linia). W miarę możliwości ulotki będą też dostarczone przez poradnię.

15 Przeprowadzenie przez pracowników poradni zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Terminy, ilość lekcji, spotkań realizator programu z danej szkoły uzgadnia bezpośrednio z pedagogiem lub psychologiem odpowiedzialnym za realizację zajęć.

16 Propozycje innych działań Przygotowanie oraz prezentacja spektaklu teatralno – muzycznego w szkołach Wystawa prac plastycznych w GDK Media: radio -odczytanie listu, gazeta - artykuł Przygotowanie prezentacji o projekcie i realizacji przedsięwzięcia Przygotowanie prezentacji na stronę kuratorium oświaty - Dobre praktyki Wypracowanie folderu przez każdą szkołę z działalności w zakresie przedsięwzięcia i promującego daną szkołę.

17 Dokumentowanie Lp.DataTematAdresat(klasa, rodzice, nauczyciele) Imię i nazwisko osoby prowadzącej

18 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Jan Paweł II Dziękujemy za obecność i przystąpienie do przedsięwzięcia


Pobierz ppt "BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU HONOROWY PATRONAT WÓJT GMINY GUBIN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google