Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

o. Jim Mcmanus -Konferncja II

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "o. Jim Mcmanus -Konferncja II"— Zapis prezentacji:

1 o. Jim Mcmanus -Konferncja II
Życie słowem Bożym Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4, 4)

2 Centralne miejsce słowa Bożego w posłudze Kościoła
“Albowiem w księgach świętych Ojciec, który jest w niebie spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę. Tak wielka zaś tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego”. (Dei Verbum 21)

3 Październik 2008 Synod o Słowie Bożym
Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Duchowe działanie, które wyraża i odżywia życie i misję Kościoła, musi być oparte na słowie Bożym”. (Benedykt XVI: 26 stycznia 2007)

4 Religia “żywego i wcielonego Słowa”.
Papież Benedykt przypomina, że wiara chrześcijańska nie jest «religią Księgi»: chrześcijaństwo jest «religią „słowa” Bożego», nie «słowa spisanego i milczącego, ale Słowa Wcielonego i żywego»... człowiek, budujący swoje życie na Jego słowie, buduje naprawdę w sposób solidny i trwały” (Papież Benedykt, Verbum Domini 10)

5 Oblicze żyjącego Słowa
Słowo Boże, którym żyjemy nie jest jedynie słyszalne. Jak mówi Papież Benedykt, “Słowo jest teraz nie tylko słyszalne, nie tylko posiada głos, obecnie Słowo ma widzialne oblicze Jezusa z Nazaretu”. (Verbum Domini, 12)

6 Nasza relacja ze Słowem Wcielonym.
Jak stwierdził Papież Benedykt w swojej pierwszej encyklice, “U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie ”. (Deus Caritas Est 1)

7 Klucz do zrozumienia siebie
“Człowiek jest stworzony w Słowie i w Nim żyje; nie może zrozumieć samego siebie, jeśli nie otwiera się na ten dialog. Słowo Boże ukazuje synowską i relacyjną naturę naszego życia. (Papież Benedykt, Verbum Domini, 22)

8 Nasze podstawowe wierzenia o sobie samych
Obraz i podobieństwo Boże (Wj 1) Upadli i podniesieni (Rdz 3 and 2 Kor 5,17) Cenni w oczach Bożych (Is 43, 4) Niewiele mniejsi od istot niebieskich, uwieńczeni chwałą i czcią (Ps 8, 6) Narodzeni na nowo z wody i Ducha Świętego (J 3, 6) Świątynia Boga (1 Kor 3,16) Świątynia Ducha Świętego (1 Kor 6,19) Dzieło Boga (Ef 2, 10) Ciało Chrystusa (1 Kor 12, 27)

9 Bóg uczy nas odpowiadać
“Słowo Boże przygotowuje każdego z nas do rozmowy z Panem: przemawiający Bóg uczy nas, jak możemy z Nim rozmawiać. Przychodzi nam tu na myśl Księga Psalmów, gdzie On podsuwa nam słowa, którymi możemy się do Niego zwracać, przedstawiać Mu w rozmowie nasze życie, przemieniając je tak, żeby stało się drogą do Boga”.(Pope Benedict, Verbum Domini 24)

10 Dopasowanie umysłu do słowa Bożego
“W swojej Regule święty Benedykt zastosował formułę: Mens nostra concordet voci nostrae – nasz umysł musi być w zgodności z naszym głosem (Reguła, 19, 7). W zwykłym porządku rzeczy to myśl poprzedza słowo. Szuka go i je formułuje. Odwrotnie jest w przypadku modlitwy Psalmami i modlitwy liturgicznej jako takiej: słowo i głos nas wyprzedzają, a nasz umysł musi się do nich dostosować. (Pope Benedict, Jesus of Nazareth, Bloomsbury, London 2007, p.131)

11 Dom Jeśli moje słowo uczynicie swoim domem*,
będziecie prawdziwie moimi uczniami, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. J 8, 31 * w oryginale: If you make my word your home (New Jerusalem Bible), w tłumaczeniu: Jeśli moje słowo uczynicie swoim domem w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia: Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej uwaga tłumacza

12 Życie słowem. Nie myślenie o słowie Nie medytacja słowa
Nie egzegeza słowa ALE ŻYCIE SŁOWEM Jakie jest doświadczenie życia słowem?

13 Kształtowanie obrazu siebie
Dom niszczącego słowa Dom twórczego słowa

14 Formation of Self Image
FORMATION OF THE SELF IMAGE House of destructive word House of creative word Uzdrowienie wewnętrzne Dom niszczącego słowa Dom twórczego słowa

15 Samoakceptacja “Samoakceptacja ma fundamentalne znaczenie. Trzeba zgodzić się być osobą, którą się jest. Trzeba zgodzić się na zdolności, które się posiada. Trzeba zgodzić się ze swymi ograniczeniami. Jednoznaczność i odwaga tej zgody jest fundamentem istnienia”. (Romano Guardini)

16 “Akceptacja jest dziś odpowiedzią na wszystkie moje problemy
“Akceptacja jest dziś odpowiedzią na wszystkie moje problemy. Wiem, że jeśli jestem dziś zaniepokojony to z powodu tego, że nie mogę zaakceptować jakiejś osoby, miejsca, rzeczy lub sytuacji z mojego życia. Nie mogę znaleźć spokoju dopóki nie zaakceptuję tej osoby, miejsca, rzeczy czy sytuacji jako najlepszego rozwiązania na daną chwilę. Nic w Bożym świecie nie dzieje się przez przypadek. Dopóki nie zaakceptowałem swojego alkoholizmu nie mogłem wytrwać w trzeźwości. Dopóki nie zaakceptuję życia na jego warunkach nie mogę być szczęśliwy. Bardziej potrzebuję skupiać się na tym co zmienić w sobie i swoim usposobieniu niż na tym, co zmienić w świecie. ( świadectwo anonimowego alkoholika)

17 Papież Jan Paweł II Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca … musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym, musi sobie „przyswoić”, zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć. (Redemptor Hominis, 10)

18 Zdumieniem nad sobą samym
„Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces, wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumieniem nad sobą samym” (Redemptor Hominis 10)

19 Ewangelia Właśnie owo głębokie zdumienie wobec wartości i godności człowieka nazywa się Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną. Nazywa się też chrześcijaństwem. Stanowi o posłannictwie Kościoła w świecie — również, a może nawet szczególnie — „w świecie współczesnym”. (Redemptor Hominis 10)

20 Informuje czy sprawia? “Używając naszego języka, trzeba powiedzieć, że chrześcijańskie orędzie nie tylko «informuje», ale również «sprawia». Oznacza to: Ewangelia nie jest jedynie przekazem treści, które mogą być poznane, ale jest przesłaniem, które tworzy fakty i zmienia życie” Benedykt XVl, Spe Salvi, 2

21 Bóg w Chrystusie objawił nam swe oblicze
“Czy spotkanie z tym Bogiem, który w Chrystusie objawił nam swoje oblicze i otworzył swe serce, może być również dla nas nie tylko «informujące», ale także «sprawcze», czyli może tak przemieniać nasze życie, abyśmy czuli się odkupieni przez nadzieję, którą wyraża? Benedykt XVl, Spe Salvi, 4

22 Realizacja całej prawdy naszego istnienia
Błogosławiony Jan Paweł II powiedział: “Tylko w tajemnicy Chrystusowego Odkupienia ukryte są „konkretne” możliwości człowieka... Chrystus nas odkupił! Znaczy to, że obdarzył nas  możliwością realizacji całej prawdy naszego istnienia; że wyzwolił naszą wolność spod władzy pożądania” (Veritatis Splendor 103)

23 Łaska stworzenia staje się łaską odkupienia
“Odkupienie jest taką prawdą i taką rzeczywistością, w imię której człowiek musi poczuć się wezwany. Musi poczuć się „skutecznie wezwany”…. Słowa Chrystusa nie są wezwaniem skierowanym w próżnię… Słowa Chrystusa świadczą o tym, że pierwotna moc (a więc zarazem łaska) tajemnicy stworzenia dla każdego z nich staje się mocą (czyli łaską) tajemnicy odkupienia ”. (Jan Paweł II,Teologia ciała, audiencja generalna, , 4, 5)

24 Kolekta Boże, Ty w niewysłowionej tajemnicy odkupienia obdarzyłeś ludzką naturę większą godnością niż w dziele stworzenia, + prosimy Cię, zachowaj dary swojej łaski * w tych, których odrodziłeś przez sakrament chrztu świętego. (Czwartek IV Tygodnia Wielkanocnego)


Pobierz ppt "o. Jim Mcmanus -Konferncja II"

Podobne prezentacje


Reklamy Google