Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grafiki pobrane ze stron

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grafiki pobrane ze stron"— Zapis prezentacji:

1 Grafiki pobrane ze stron http://gdziebylec.pl/artykul/Polskie_symbole_narodowe/66; http://www.rumia.edu.pl/sp10/start.html;http://gdziebylec.pl/artykul/Polskie_symbole_narodowe/66http://www.rumia.edu.pl/sp10/start.html http://www.dabrowa.pl/dg_historia_herbarz_rzeczpospolita-polska.htm;http://www.dabrowa.pl/dg_historia_herbarz_rzeczpospolita-polska.htm http://santisimatrinidad.jun.pl/viewtopic.php?t=472&sid=fd83e6564f7b118a04fd99eac794389a Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

2 Patriotyzm to pojęcie określające szacunek i umiłowanie do Ojczyzny. Jest to umiejętność poświęcenia siebie, swojego czasu i osobistych korzyści dla wyższych celów. O patriotyzmie świadczy nasza postawa jaką prezentujemy w różnych sytuacjach, to jak myślimy i mówimy o rodakach, Ojczyźnie. Patriota zna i szanuje kulturę i tradycję, nie unika obowiązków obywatelskich oraz przestrzega prawa i dba o wspólne dobro. Ponieważ świadczą o nas czyny i to jakimi jesteśmy ludźmi patriotą można być w każdym wieku. Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi Grafika ze strony http://c21nieruchomosci.pl/polski-rynek-neiruchomosci-okiem-zachodniego-eksperta/http://c21nieruchomosci.pl/polski-rynek-neiruchomosci-okiem-zachodniego-eksperta/

3 Możemy wyróżnić klika typów patriotyzmu: - Patriotyzm narodowy. Jest to miłość do swojej Ojczyzny oraz zamieszkujących ją mieszkańców. - Patriotyzm regionalny objawia się przywiązaniem do mniejszych niż państwo regionów, na przykład do województwa, powiatu, krainy geograficznej. - Patriotyzm lokalny to przywiązanie do miejsca, w którym mieszkamy lub się urodziliśmy. Grafika pobrana ze strony http://www.zsp.kalisz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=943&Itemid=1http://www.zsp.kalisz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=943&Itemid=1 Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

4 Gen. Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818) Gen. Józef Haller (1873-1960) Tadeusz Kościuszko (1746-1817) Bardzo zasłużył się w historii nie tylko Polski ale i całej Europy, nigdy się nie poddawał, nawet gdy inni nie widzieli już wyjścia z sytuacji, bardzo waleczny i oddany swojej Ojczyźnie. Swoim życiem i swoim wojskiem pokazał, że żadna armia nie przetrwa, nie odniesie zwycięstwa, jeśli jej wódz nie będzie dbał o najwyższe wartości moralne i duchowe. W trudnych dla Polski chwilach potrafił obudzić w Polakach narodową świadomość i poprowadzić ich do walki. Zdjęcia pochodzą ze stron http://jhdwodz.blogspot.com/2010/01/genera-dabrowski-w-drodze-do-warszawy.html ;http://jhdwodz.blogspot.com/2010/01/genera-dabrowski-w-drodze-do-warszawy.html http://www.touchofart.eu/Pawel-Wolos/pwo11-General-Jozef-Haller/ ; http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Kościuszko ;http://www.touchofart.eu/Pawel-Wolos/pwo11-General-Jozef-Haller/http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Kościuszko Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego.

5 Niewątpliwie pierwszoplanowa postać polskiej historii I połowy XX wieku. Przynajmniej dwukrotnie jego poczynania wpłynęły na losy całej społeczności europejskiej: 1918 – odzyskanie niepodległości przez Polskę, 1920 – powstrzymanie ekspansji bolszewickiej na Zachód Europy. Józef Piłsudski (1867-1935) Romuald Traugutt (1826-1864) Władysław Sikorski (1881-1943) Polski generał, który podniósł Królestwo Polskie na duchu i pomógł chociaż trochę polepszyć sytuację polską podczas Powstania Styczniowego. Polski generał i polityk, w okresie II Wojny Światowej, pełnił funkcję premiera Rządu RP na Uchodźstwie oraz Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych. Zdjęcia pochodzą ze stron http://www.fundacja-wzzpik.pl/news.php?day.20110523 ;http://www.fundacja-wzzpik.pl/news.php?day.20110523 http://www.wojsko-polskie.pl/articles/view/4029; http://komandir.wrzuta.pl/obraz/0nZl7yaUEqU/romuald_traugutt ;http://www.wojsko-polskie.pl/articles/view/4029http://komandir.wrzuta.pl/obraz/0nZl7yaUEqU/romuald_traugutt Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

6 Historia Polski przeplatana była trudnymi okresami, w których cały naród pokazywał prawdziwe znaczenie patriotyzmu. Liczne powstania i wojny jednoczyły naród w trudnych chwilach. To wtedy widać było prawdziwą siłę ludzi, którzy czuli się Polakami walcząc i wspierając nasz kraj nawet za jego granicami. Legiony Polskie we Włoszech – polskie formacje wojskowe, tworzone na terenie Polski oraz za granicą, których celem była walka o niepodległość. Walczące u boku wojsk francuskich i włoskich w latach 1797-1807, utworzone z inicjatywy Jana Henryka Dąbrowskiego. 303 Dywizjon Myśliwski "Warszawski im. Tadeusza Kościuszki" – jednostka lotnicza Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii w czasie II Wojny Światowej. Przykłady znanych formacji wojskowych działających za granicą: Zdjęcie pochodzi ze strony http://www.polinst.hu/pl/node/3985http://www.polinst.hu/pl/node/3985 Zdjęcie pochodzi ze strony http://www.polinst.hu/pl/node/3985http://www.polinst.hu/pl/node/3985 Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

7 Józef Wybicki (1747-1822) Juliusz Słowacki (1809-1849) Autor polskiego hymnu, bez reszty oddany krajowi, przez całe swoje długie życie angażował się z powodzeniem w sprawy narodu polskiego. Adam Mickiewicz (1798-1855) Uważany za największego poetę polskiego romantyzmu, którego niemal każdy utwór został poświęcony krajowi, tęsknocie za Ojczyzną, za wolnością. Dostrzegał wartości, które są ważne w każdym czasie, takie jak honor, poczucie godności narodowej i osobistej, sprawiedliwość, prawo do wolności. Utwory poety uczyły miłości do kraju, podtrzymywały przekonanie o konieczności walki o wolną Polskę i głosiły wiarę w zwycięstwo tej walki. Cała jego twórczość przesiąknięta była miłością do ukochanego kraju, do Ojczyzny, od której był daleko i do której nie mógł wrócić. Miłość do Ojczyzny i narodu jest obecna prawie w każdym jego utworze, w którym to nawołuje gorąco do zmobilizowania się Polaków i zachęca ich do działania i walki o wolność i niepodległość Polski. Zdjęcia pochodzą ze stron http://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Wybicki ;http://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Wybicki http://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Słowacki ; http://info-poland.buffalo.edu/classroom/mickiewicz/grol.htmlhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Słowackihttp://info-poland.buffalo.edu/classroom/mickiewicz/grol.html Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

8 Ignacy Krasicki (1735-1801) Był wybitnym reprezentantem polskiego klasycyzmu. Zadebiutował strofą – Hymn do miłości Ojczyzny, który głosił uniwersalną ideę patriotyzmu wyrażoną wysokim i wzniosłym tonem. Maria Konopnicka (1842-1910) Jest autorką "Roty - jednego z najpiękniejszych wierszy patriotycznych w polskiej literaturze o charakterze uroczystego przyrzeczenia. Autorka stwierdza, że Polacy nie opuszczą rodzimej ziemi, ani nie zapomną ojczystej mowy, nie pozwolą na poniżanie przez zaborców i germanizację. Zdjęcia pochodzą ze stron http://www.info.kalisz.pl/biograf/konopnic.htm ; http://literat.ug.edu.pl/monach/index.htm ;http://www.info.kalisz.pl/biograf/konopnic.htmhttp://literat.ug.edu.pl/monach/index.htm "Święta miłości kochanej Ojczyzny, Czują Cię tylko umysły poczciwe, Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny, Dla Ciebie więzy, pęta niezelżywie! Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe! Byle Cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać! Ignacy Krasicki Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

9 Wirtuoz kompozytor, polityk, poliglota i filantrop, którego całe życie wypełniała ciężka praca. Dzięki niej stał się jednym z najwybitniejszych pianistów swej epoki. Jego celem nadrzędnym było Państwo, jego niezawisłość, siła i wewnętrzna spójność. O zgodę i współpracę wszystkich Polaków nieustannie walczył. Fryderyk Chopin (1810-1849) Kompozytor i pianista polski, przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu, nazywany poetą fortepianu. U źródeł jego twórczości leżała wrażliwość artystyczna oraz umiejętność czerpania wzorców z polskiej muzyki ludowej. Był wielkim patriotą i losy kraju nie były mu nigdy obojętne. Zdjęcia pochodzą ze stron http://gim44.home.pl/prace_uczniow/alicja/zyciorys; htm, http://www.polishamericancenter.org/Paderewski.htm;http://gim44.home.pl/prace_uczniow/alicja/zyciorys; htm, http://www.polishamericancenter.org/Paderewski.htm Ignacy Jan Paderewski (1860- 1941) Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

10 Mikołaj Kopernik (1473-1543) Jan Matejko (1838-1893) Jeden z najpotężniejszych umysłów świata – jest dla nas wielkim wzorem uczonego, człowieka gorąco miłującego prawdę, śmiało obalającego przeszkody na drodze postępu myśli ludzkiej. Był nie tylko astronomem. Jako gorący polski patriota budował fortyfikacje Olsztyna i kierował obroną tego miasta przed Krzyżakami. Malarz polski, twórca obrazów historycznych i batalistycznych. Pod wpływem narodowych klęsk postanowił porzucić malarstwo religijne, które uważał za swoje powołanie i poświęcił się prawie wyłącznie malarstwu historycznemu. Jego drugą pasją był kraj. Dofinansowywał miasto, biednych i kulturę, pokazując swoje obrazy za darmo lub przekazując je państwu. Zdjęcia pochodzą ze stron http://ngopole.pl/wp-content/uploads/2011/05/kopernik.jpg, ; http://www.zycie.ca/tag/600-lat ;http://ngopole.pl/wp-content/uploads/2011/05/kopernik.jpg,http://www.zycie.ca/tag/600-lat http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Jan_Matejko-Auto_portrait.jpg&filetimestamp=20070214140454;http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Jan_Matejko-Auto_portrait.jpg&filetimestamp=20070214140454 Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

11 Jan Paweł II (1920-2005) Karol Józef Wojtyła Błogosławiony Kościoła katolickiego. Jest autorytetem i przewodnikiem po ścieżkach wiary, ale także nauczycielem patriotyzmu i szacunku do polskiego dziedzictwa. Jego współpracownicy wielokrotnie powtarzali, że Ojciec Święty, choć kochał Rzym i mówił o nim: moja druga Ojczyzna, to jednak zawsze z tęsknotą wracał myślami do Polski. Jego miłość do kraju to także miłość do Polaków, do tych, którzy zasłużyli się dla Ojczyzny. Znał ich życiorysy i przy różnych okazjach je przypominał. Jako Ojciec Święty beatyfikował i kanonizował niektórych z tych, którzy oprócz heroiczności i świętości wykazali się szczególnym patriotyzmem. Zdjęcie pobrane ze strony http://janpawelii-wielki_polak.terazwww.pl/http://janpawelii-wielki_polak.terazwww.pl/ Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

12 Utwór pochodzi z 1901 roku i został napisany przez polskiego poetę - Władysława Bełzę. Te proste słowa posiadają magiczną moc. Uświadamiają każdemu dziecku kim ono naprawdę jest. Wiersz uczy miłości do swojej Ojczyzny, nakazuje w nią zawsze wierzyć i jej ufać, a w razie potrzeby oddać za nią własne życie. Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

13 Zawsze najtrudniej jest dostrzec to co mamy najbliżej, na co dzień. Tak to już jest, że większą wartość stanowią dla nas rzeczy, które nie są stałym elementem naszego życia. Czasem bardziej cenimy to co obce nie widząc i nie doceniając tego co mamy na co dzień. Wyjazd nad nasze morze lub jeziora może być równie atrakcyjny jak podróż za granicę. Oczywiście nie ma nic złego w poznawaniu świata i innej kultury, ale zawsze będziemy Polakami i tu jest NASZA OJCZYZNA. Zamiast zazdrościć innym poznajmy to, czego zazdroszczą nam inni. Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

14 Rynek konsumencki jest coraz bardziej wymagający. Coraz większa konkurencja wymusza na producentach wytwarzanie coraz lepszych, bardziej zróżnicowanych produktów i ich odpowiednie reklamowanie. Duże firmy, w dużej mierze zagraniczne, zdominowały rynki światowe w wielu dziedzinach. Lokalne, małe firmy mają duże problemy by zyskać uznanie i nasze zainteresowanie. Ze względu na małe fundusze często muszą być dużo lepsze od konkurencyjnych produktów by mogły być dostrzeżone. Nie mamy jednak się czego wstydzić. Nasze produkty zdobywają uznanie na całym świecie. Paradoksalnie niektóre z nich znane są głównie za granicą. Polacy doceniają wysoką jakość naszych produktów i często je wybierają. Dużym uznaniem cieszy się na przykład zdrowa, polska żywność. Z pomocą przychodzi państwo, które wspiera krajowe, wysokiej jakości produkty. Inicjatywa Teraz Polska wyróżnia najlepszych i ułatwia nam wybór. Logo pobrane ze strony http://www.terazpolska.pl/http://www.terazpolska.pl/ Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

15 W dzisiejszych czasach coraz częściej wszelkiego rodzaju święta narodowe traktowane są tylko jako dni wolne od pracy, szkoły. Zapomina się o kontekście historycznym jaki towarzyszy obchodzonej rocznicy. Wynika to przede wszystkim z wygody, nowoczesnego i luźnego podejścia do życia. Duży wpływ ma rodzina oraz środowisko w jakim się wychowujemy. Podejście to jest widoczne ogólnie w stosunku do tradycji. Dziś często wybieramy to co jest bardziej popularne i co daje nam większą swobodę przy minimalnym wkładzie z naszej strony. Więcej oczekujemy, mniej chcemy dawać od siebie. Niepokojącym zjawiskiem jest też ciągłe zubażanie języka polskiego. Stosowane przez młodzież skróty językowe, nie przykładanie wagi do poprawności gramatycznej oraz wprowadzanie zwrotów z języków obcych przyspiesza ten proces. Tradycja coraz mniej pasuje do naszego codziennego życia i wielu z nas jest z nią nie po drodze. Moim zdaniem można pogodzić nowoczesne życie z tradycją. Jest to kwestia chęci I odpowiedniego wychowania. Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

16 Każdy z nas wie, że należy dbać o środowisko naturalne oraz o nasze wspólne dziedzictwo. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że jest to także oznaka naszego patriotyzmu. Zdjęcia pochodzą ze stron http://odkryjpomorze.pl ; http://krakow-executive.com ; http://www.biurorys.internetdsl.pl ;http://odkryjpomorze.plhttp://krakow-executive.comhttp://www.biurorys.internetdsl.pl http://www.fotoplatforma.pl/fotografia/it/4544/ Zdjęcia pochodzą ze stron http://odkryjpomorze.pl ; http://krakow-executive.com ; http://www.biurorys.internetdsl.pl ;http://odkryjpomorze.plhttp://krakow-executive.comhttp://www.biurorys.internetdsl.pl http://www.fotoplatforma.pl/fotografia/it/4544/ Troszcząc się o środowisko, zamieszkujące je zwierzęta i rosnące tam rośliny, pielęgnując zabytki, dbając o czystość otaczającego nas świata wystawiamy świadectwo nam samym i całemu naszemu społeczeństwu. Jednocześnie poznajemy lepiej to co jest nasze i co określa nas jako naród, społeczeństwo i uczymy się bardziej to co cenne pielęgnować. Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

17 Być patriotą to być z OJCZYZNĄ i mieszkającymi tam osobami na dobre i na złe. Zdecydowanie łatwiej jest być patriotą, gdy nie wymaga to od nas poświęcenia oraz gdy wszystkie sprawy toczą się po naszej myśli. Często pogoń za wyższym standardem życia i uznaniem w społeczeństwie powoduje, że zatracane są podstawowe wartości, w tym te patriotyczne. Na przykładzie obecnego światowego kryzysu widać, że w obliczu pojawiających się kłopotów tracą one mocno na znaczeniu. Ludzie emigrują w poszukiwaniu lepszego życia, pozbawionego problemów. Nie wszyscy akceptują trudną sytuację i nie godzą się na świadome pogorszenie warunków życia. Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

18 Identyfikacja z krajem i społeczeństwem uwidacznia się w wielu elementach życia codziennego. Każdy z nas nie raz był dumny z sukcesów osiąganych przez naszych muzyków, aktorów, reżyserów filmowych, projektantów mody, sportowców… Tam, gdzie pojawia się rywalizacja pojawiają się emocje, identyfikacja z naszymi faworytami i często patriotyzm. To właśnie wydarzenia sportowe są najbardziej nasączone patosem, dumą i identyfikacją ze swoimi zawodnikami. Atmosferę podgrzewa doping kibiców oraz odpowiedni podkład muzyczny. Sami zawodnicy często powtarzają, że grają dla swojego kraju, kibiców, a doping niesie ich ku zwycięstwu. Czy Wam nie zdarzyło się doświadczyć tego uczucia ? Czy po wygranym meczu byliście dumni, że jesteście Polakami ? Ja TAK ! Zdjęcia pochodzą ze stron http://mrjuve.blox.pl/2009/09/Turcja-8211-ziemia-obiecana-polskiej-siatkowki.html;http://mrjuve.blox.pl/2009/09/Turcja-8211-ziemia-obiecana-polskiej-siatkowki.html http://sport.gadu-gadu.pl/5623915088605930513/brazylijczycy-zachwyceni1-cudownie-jest-grac-dla-takich-kibicow Zdjęcia pochodzą ze stron http://mrjuve.blox.pl/2009/09/Turcja-8211-ziemia-obiecana-polskiej-siatkowki.html;http://mrjuve.blox.pl/2009/09/Turcja-8211-ziemia-obiecana-polskiej-siatkowki.html http://sport.gadu-gadu.pl/5623915088605930513/brazylijczycy-zachwyceni1-cudownie-jest-grac-dla-takich-kibicow Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

19 Nasze wychowanie w duchu patriotycznym zaczyna się właśnie tu. To najbliższa rodzina uczy nas podejścia do życia, przekazuje nam najważniejsze wartości, na których będziemy w przyszłości budować swoje życie. Uczymy się być dobrymi i wartościowymi ludźmi przez całe życie, ale to właśnie rodzina daje nam podstawy, które kształtują nasz charakter i system wartości. Dlatego tak ważne jest by nasze postrzeganie świata było kształtowane nie tylko w szkole. Ważne by zdobyta wiedza znaczyła coś więcej niż garść informacji, które z czasem przestaną mieć jakąkolwiek wartość. Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

20 Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Refren Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami, Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy. Refren Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania Wracał się przez morze. Refren Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za Twoim przewodem Złączym się z narodem. Autor: Józef Wybicki. Oficjalnie przyjęty w 1927 Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi Hymn pobrany ze strony http://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfAhttp://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA

21 Pamiętaj o tym ucząc się historii, czytając dzieła polskich pisarzy i poetów, podziwiając obrazy polskich malarzy, oglądając polskie filmy, słuchając polskiej muzyki, wspominając znane postacie i wydarzenia, zwiedzając zabytki, kupując polskie produkty i odpoczywając w przepięknych rejonach naszego kraju. Bądź dumny z tego, że jesteś Polakiem gdziekolwiek będziesz. Szanuj rodzinę i swój kraj wraz z mieszkańcami, bo razem jesteśmy wielką rodziną. Marta Muchewicz, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi


Pobierz ppt "Grafiki pobrane ze stron"

Podobne prezentacje


Reklamy Google