Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli"— Zapis prezentacji:

1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli
Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli

2 Szkoła wykorzystuje 73 komputery (w tym 53 laptopy):
3 pracownie komputerowe: - 16 laptopów (oprogrmowanie Windows 7, Office 2007, LibreOffice 3.5) - 16 komputerów (oprogrmowanie Windows XP - Profesional, Office 2007, LibreOffice 3.5) - 16 laptopów (oprogrmowanie Windows XP - Profesional, Office 2003, LibreOffice 3.5) W każdej sali lekcyjnej laptop wraz z projektorem i możliwość bezprzewodowego korzystania z Internetu Aula szkolna posiada projektor, ekran projekcyjny elektryczny 3,5 x 3,5 i możliwość bezprzewodowego korzystania z Internetu - 17 laptopów - 17 projektorów - telewizor projekcyjny 50 cali - 3 tablice interaktywne - 2 zestawy Testico - nowoczesny system sprawdzania wiedzy grupy oparty o testy multimedialne (po 35 pilotów w każdym zestawie) - wizualizer - Zestaw COACH (do nauczania przedmiotów przyrodniczych, technicznych i matematyki

3 Koła zainteresowań Spotkania w PSP1 Projekty Konferencje w PSP1
Laboratorium ECDL-PLLAB0053 "Szkoła bez Przemocy" Projekt Leopard Szkoła globalna Info-mat za pan brat w Nowej Soli MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Wolontariusz - Twój Anioł Stróż Zajęcia komputerowe dla dzieci romskich Konferencje w PSP1 WSiP-u Helionu ODN-u Zielona Góra firmy KEN (z Wrocławia) PSP1 na Konferencjach I Zielonogórskie Spotkania z TI II Zielonogórskie Spotkania z TI KASSK Nowy Tomyśl Ustroń Warszawa Koła zainteresowań Kółka informatyczne e-Citizen Kółko informatyczne klas III Gazetka szkolna "LUZ" Kółko matematyczne "Kangurek" Kółka języka niemieckiego Kółka języka angielskiego Kółka matematyczne Kółka przyrodnicze Zajęcia logopedyczne i terapeutyczne Spotkania w PSP1 CyberPark Centrum Nauki Kopernik Projekty międzynarodowe są opracowane w punkcie (na stronie konkursowej) Opis kontaktów uczniów i nauczycieli z zagranicą za pośrednictwem sieci Internet w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć

4 Powrót do Spisu Treści Koła zainteresowań na których wykorzystywane są komputery i urządzenia multimedialne Kółka informatyczne e-Citizen W styczniu 2009r. 11 uczniów z naszej szkoły przystąpiło do egzaminu e-Citizen. Uczniowie Ci byli uczęszczali na Kółko informatyczne. W ciągu kolejnych lat kolejni uczniowie uczęszczali na Kółko informatyczne, które dla chętnych umożliwia zdawanie egzaminu honorowanego w 146 krajach.

5 kształcenie umiejętności selekcji i wyboru informacji,
Powrót do Spisu Treści Cele: -przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji -poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów, -rozwijanie własnych zainteresowań i rozbudzenie ciekawości poznawczej, kształcenie umiejętności selekcji i wyboru informacji, -popularyzacja grafiki komputerowej jako współczesnej dziedziny sztuki, ukazywanie możliwości techniki komputerowej w twórczości plastycznej, doskonalenie warsztatu pracy, -kształtowanie jednostki twórczej, otwartej, kreatywnej, krytycznej i wrażliwej. -uświadomienie zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z komputera i oprogramowania (np. zły dobór gier komputerowych), rozbudzenie aspiracji i chęci do dalszej nauki

6 Kółko informatyczne klas III
Powrót do Spisu Treści Kółko informatyczne klas III Treści: Kółko informatyczne adresowane jest do dzieci zainteresowanych komputerami i informatyką. Program zajęć kółka informatycznego obejmuje praktyczne ćwiczenia z następujących tematów: CELE: Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem. Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w życiu codziennym. Opracowanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy. Wykorzystanie programów multimedialnych do pogłębiania wiedzy. Udział w konkursach.

7 Gazetka szkolna "LUZ" http://www.sp1nsol.zgora.pl/luz/luz.html
Powrót do Spisu Treści Gazetka szkolna "LUZ" Gazetka szkolna jest formą pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowaną poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi. Wydawana jest w szkole jako plon pracy zespołów uczniowskich i kółka dziennikarskiego. Jednocześnie jest efektem realizacji ścieżki edukacyjnej czytelniczej i medialnej.         Dążymy do tego, aby gazetka szkolna przyciągała wizualnie, interesowała zawartością i znajdowała odbiorców. Założeniem gazetki jest przygotowanie zespołu do odbioru formy kultury literackiej, zwiększenie więzi dzieci z naszą szkołą i przygotowanie jednostki twórczej, otwartej, kreatywnej, krytycznej i wrażliwej. Młodzi redaktorzy z opiekunem spotykają się raz w tygodniu. Opiekunka inspiruje uczniów do zadań twórczych. Dzieci opracowują zadania, segregują materiał, a na koniec dokonują korekty i składu numeru. Gazetka wydawana jest systematycznie raz w miesiącu.

8 Kółko matematyczne "Kangurek"
Powrót do Spisu Treści Kółko matematyczne "Kangurek" Kółko działa od kilku lat. Cieszy się popularnością wśród młodszych uczniów. Obecnie w jego ramach rozwija swoje zainteresowania matematyczne uczniów klas II i III. Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do konkursu matematycznego "Kangurek", którego etap szkolny odbywa się w naszej szkole każdego roku w miesiącu marcu.

9 Kółka języka niemieckiego
Powrót do Spisu Treści Kółka języka niemieckiego Uczniowie uczą się komunikowania z innymi osobami w najczęstszych sytuacjach życia codziennego. Udzielają informacji o sobie, swojej rodzinie, zainteresowaniach, zajęciach szkolnych i hobby oraz o swoich potrzebach.

10 Kółka języka angielskiego
Powrót do Spisu Treści Kółka języka angielskiego W zajęciach kółka języka angielskiego aktywnie uczestniczy dzieci z klas IV-VI. Zajęcia maja na celu wyrównanie dyspozycji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów. W trakcie kółka uczniowie rozwijają i odkrywają swoje zainteresowania. Zajęcia te również pomagają dzieciom opanowanie języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w życiu codziennym.

11 Powrót do Spisu Treści Kółka matematyczne Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, rozwijanie logicznego myślenia i postawy badawczej, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych.

12 Powrót do Spisu Treści Kółka przyrodnicze ZAŁOŻENIA: Kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do przyrody i wyrabianie nawyków umiejętnego chronienia jej wymaga rozwijania pozalekcyjnej działalności uczniów, w ramach której mogą być realizowane zagadnienia związane z ochroną przyrody. Podczas w/w działań kółka przyrodniczego realizowane będą nie tylko problemy związane z "ekologią", ale także prace związane z podniesieniem wyników kształcenia na KONKURSACH PRZYRODNICZYCH.

13 Zajęcia logopedyczne i terapeutyczne
Powrót do Spisu Treści Zajęcia logopedyczne i terapeutyczne Stałym elementem zajęć ORTOGRAFFITI jest praca z wykorzystaniem edukacyjnych programów komputerowych: "Porusz umysł", "Wesoła Szkoła", "Pinokio", "Matematyka na wesoło", "Lekcje z komputerem", "Gry ortomagiczne", "Dyktanda z piratami". Zajęcia logopedyczne prowadzone są systematycznie w oparciu o indywidualne programy reedukacji logopedycznej. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice, którzy otrzymują wskazówki do dalszej pracy w domu.

14 Powrót do Spisu Treści Zajęcia logopedyczne Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska logopedów, opracowano kompleksowy multimedialny pakiet programów do diagnozy i terapii logopedycznej LOGOPEDIA, dodatkowo wzbogacony o aplikację zarządzającą (tzw. Aplikacja logopedy, która dodatkowo posiada wbudowany moduł Badanie mowy) – jest to pakiet wykorzystywany w naszej szkole. Nowości w Aplikacji logopedy w wersji 2.0. nowy, jeszcze bardziej intuicyjny interfejs programu narzędzia pozwalające na profesjonalne zarządzanie pracą terapeuty wzory przydatnych dokumentów (m.in. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia) możliwość tworzenia i zarządzania rozbudowanymi bazami pacjentów rozbudowany moduł diagnostyczny aplikację do kontroli postępów terapii mechanizm pozwalający na nagranie i opisanie dowolnej liczby dźwięków możliwość zlecania prac domowych umieszczonych w Portalu eduSensus.pl

15 Zajęcia terapeutyczne
Powrót do Spisu Treści Zajęcia terapeutyczne Oprogramowanie daje gwarancję prowadzenia terapii zgodnej z promowanym w literaturze wzorcem planowania i programowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej. Dysleksja przeznaczona jest dla terapeutów i nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i dydaktyczne z dziećmi mającymi problemy z nauką czytania i pisania. Szczególnym przeznaczeniem programu jest praca z dziećmi z dysleksją rozwojową oraz z grupy ryzyka dysleksji. Aplikacja terapeuty umożliwia: Tworzenie bazy uczestników zajęć i zarządzanie nią, np. grupowanie dzieci pod względem tych samych obszarów terapii Przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej i zapis jej wyników Śledzenie postępów terapii Swobodne kreowanie scenariusza zajęć za pomocą Kreatora zajęć

16 Powrót do Spisu Treści CyberPark w PSP1 Akcja Telekomunikacji Polskiej SA adresowana jest głównie do uczniów gimnazjów i wyższych klas szkół podstawowych. Jej cele to: - upowszechnianie wiedzy o Internecie, - uświadamianie zagrożeń związanych z obecnością (zwłaszcza dzieci) w wirtualnym świecie, - dostarczenie umiejętności i narzędzi potrzebnych do swobodnego poruszania się w sieci i czerpania jak największych korzyści z zawartości serwisów internetowych.

17 Centrum Nauki Kopernik Świat w Twoich rękach :) 21.04.08-26.04.08
Powrót do Spisu Treści Centrum Nauki Kopernik Świat w Twoich rękach :) Centrum nauki to:        * królestwo eksperymentów        * raj dla ciekawych świata        * przygoda i świetna zabawa        * miejsce magnetyczne        * podglądanie przyszłości

18 Zajęcia informatyczne dla przedszkoli
Powrót do Spisu Treści Zajęcia informatyczne dla przedszkoli W roku szkolnym 2004/2005 zapoczątkowaliśmy zajęcia dla przedszkolaków z Państwowych Przedszkoli nr 6,7, 8. Dzieci uczestnicząc w zajęciach mogą poznawać komputer i jego możliwości. Program zajęć z „maluszkami” dostosowany jest do ich rozwoju i umiejętności w oparciu o takie programy multimedialne jak: „Gabi uczy literki”, „Gabi uczy cyferki”, „Gabi poznaje świat”, „Porusz umysł”, „Zabawy z komputerem – ćwiczenia dla klas I-III” i wiele własnych autorskich pomysłów prowadzących zajęcia. Zajęcia obejmują 5 grup dzieci. Mimo dużego zainteresowania nie możemy współpracować z większą liczbą przedszkoli, ponieważ uniemożliwiają to warunki lokalowe i czasowe obłożonych pracowni. Rodzice naszych pociech, mają możliwość obejrzenia prac dzieci wykonanych w pracowni:z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Dnia Matki na stronie internetowej szkoły. Przykłady: Laurki dla mamy (2008) Kartki wielkanocne przedszkolaków (2008) Kartki Wielkanocne przedszkolaków (2007) Przedszkolaki rysują Kartki Bożonarodzeniowe (2006)

19 Laboratorium ECDL-PLLAB0053
Powrót do Spisu Treści Laboratorium ECDL-PLLAB0053 PSP1 w Nowej Soli posiada certyfikowane Laboratorium ECDL, w którym mogą odbywać się egzaminy. Laboratorium spełnia wymagania stawiane przez Fundację ECDL w Dublinie i Polskie Biuro ECDL. Wyposażone jest w odpowiedni sprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia egzaminów ECDL i ECDL-A. W laboratorium można zdawać egzaminy: ECDL Core ECDL Start ECDL e-Citizen ECDL WebStarter ECDL Advanced

20 Wszystkie notebooki mają takie same parametry techniczne.
Powrót do Spisu Treści Wszystkie notebooki mają takie same parametry techniczne. - Notebook Asus A52F-EX943V  Zainstalowane oprogramowanie:  - System operacyjny: Windows 7 - Pakiet Microsoft Office 2007 - Pakiet Open Office

21 Powrót do Spisu Treści "Szkoła bez Przemocy"      W roku szkolnym 2006/2007,nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej "Szkoła bez Przemocy". Głównym zadaniem szkoły jest ukierunkowanie poszczególnych inicjatyw zgodnie z opracowaniami specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania agresji w szkole oraz podniesienie świadomości wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Jego celem jest pomoc wszystkim zainteresowanym stronom w radzeniu sobie z agresją i przemocą w szkole.        W związku z tym nasza szkoła podjęła następujące działania: Zapoznanie uczniów, grono pedagogiczne z kodeksem "Szkoły bez Przemocy". Ukazanie pozytywnych sposobów rozwiązywania konfliktów - przygotowanie i występ teatrzyku profilaktycznego Zapoznanie wychowawców z literaturą, dostarczenie "Niezbędnika dla Nauczycieli" i scenariuszy do prowadzenia zajęć Realizacja programu "kultura bezpieczeństwa w szkole" Zagospodarowanie popołudniowego czasu wolnego dzieci poprzez szereg zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli Opracowanie projektu działań "Szkoła bez przemocy" Udział dzieci w konkursie na projekt koszulki "Szkoła bez Przemocy" Zapoznanie ze zjawiskiem przemocy uczniów i rodziców Koordynatorem kampanii w naszej szkole jest pani Róża Kuliczkowska, która ma stały kontakt z Joanną Knap z Biura Kampanii "Szkoła bez przemocy". koordynator akcji: Róża Kuliczkowska Więcej informacji na sprawozdanie "Dzień bez przemocy" WIĘCEJ... Dzień Szkoły bez Przemocy w PSP WIĘCEJ

22 Powrót do Spisu Treści Projekt Leopard Bierzemy udział w programie Leopard, jako tester beta. Program Leopard jest programem firmy PolyVision. Mającej duże doświadczenie w dziedzinie tablic interaktywnych. Tablica Leopard jest w pełni bezprzewodowa i praktycznie niezniszczalna, nie wymaga żadnych przewodów, kabli ani żadnego fizycznego połączenia z zasilaniem lub danymi.

23 Powrót do Spisu Treści Szkoła globalna – 2009/2010 Nad projektem pracowali uczniowie klas IV-VI oraz klasy IIA. O prawach człowieka, sprawiedliwym handlu i zmianach klimatu dzieci dowiadywały się na lekcjach wychowawczych, języku polskim, historii, przyrodzie, matematyce, plastyce, technice i religii. W pracę nad projektem zaangażowana była również biblioteka szkolna. W ramach programu zorganizowaliśmy happening uliczny, wystawę dotyczącą sprawiedliwego handlu oraz uroczystość Barwy Afryki. Powstały także cztery prezentacje multimedialne. Nasza praca została doceniona przez Polską Akcję Humanitarną - uzyskaliśmy tytuł Szkoły Globalnej.

24 „Info-mat za pan brat w Nowej Soli”
Powrót do Spisu Treści „Info-mat za pan brat w Nowej Soli” kompleksowy program dodatkowych zajęć edukacyjnych z matematyki i informatyki 2009/2010

25 Powrót do Spisu Treści

26 Powrót do Spisu Treści

27 MKK - Moje Kluczowe Kompetencje
Powrót do Spisu Treści MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Projekt „MKK – Moje Kluczowe Kompetencje” realizowany jest w terminie od sierpnia 2010 do końca lipca 2013 roku przez Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o., należące do grupy Syntea SA. Poprzez udział w przedsięwzięciu młodzież ma szansę na wzrost kompetencji kluczowych i poprawę wyników w nauce w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych oraz przedsiębiorczości.  Zajęcia z informatyki (10 uczniów uzyskało certyfikat ECCC - M6 Technologie informacyjno-komunikacyjne - poziom A)

28 Działania w ramach projektu w PSP 1:
Powrót do Spisu Treści Działania w ramach projektu w PSP 1: Zajęcia językowe „Poznaję świat” - W ramach bloku językowego masz do wyboru 120-godzinny kurs nauki języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Przed rozpoczęciem zajęć będziesz miał możliwość napisania testu kwalifikacyjnego, dzięki czemu poziom kursu zostanie dopasowany do Twoich umiejętności. Pamiętaj, że dzięki znajomości języków obcych nie tylko poszerzysz swoją wiedzę, ale będziesz mógł komunikować się z przyjaciółmi na całym świecie. „Edukacja komputerowa IT/ICT” - Uczestnictwo w zajęciach udoskonali Twoje umiejętności w zakresie technologii informatycznych oraz profesjonalnej obsługi komputera. Warsztaty obejmują m.in. posługiwanie się narzędziami IT/ITC w zastosowaniach praktycznych i obsługę pakietu Office oraz baz danych.

29 Wolontariusz - Twój Anioł Stróż – 2011r.
Powrót do Spisu Treści Wolontariusz - Twój Anioł Stróż – 2011r. Promocja wolontariatu wśród dzieci i młodzieży oraz pomysłów na ciekawe spędzenie wolnego czasu to główne zadania projektu „Wolontariusz – Twój Anioł Stróż”, który był realizowany w Szkole Podstawowej nr 1. W zajęciach z języków francuskiego i angielskiego, plastycznych komputerowych, tanecznych, z gotowania, pomocy przedmedycznej, samoobrony oraz kursie dla wolontariuszy brali udział uczestnicy projekty „Wolontariusz – Twój Anioł Stróż”. Projekt powstał z myślą o dzieciach i młodzieży z środowisk zagrożonych patologią społeczną, biedą i przemocą. - Głównym celem projektu było kształtowanie postawy empatii, chęci pomocy innym ludziom i reagowanie na akty przemocy. Chcielibyśmy by dzieci poznały zasady budowania pozytywnych relacji koleżeńskich oraz umiały z nich korzystać – podkreślają koordynatorzy projektu. Projekt był dofinansowany z pieniędzy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

30 Zajęcia komputerowe dla dzieci romskich – 2011/2012
Powrót do Spisu Treści Zajęcia komputerowe dla dzieci romskich – 2011/2012 organizator Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli Szkoła organizuje wiele akcji skierowanych do społeczności Romskiej  W Nowej Soli Dzień Roma obchodzono 26 kwietnia. Z tej okazji w Nowosolskim Domu Kultury odbył się koncert, którego gwiazdą był zespół romski Vanessa & Sorba. Oprócz licznie zgromadzonej społeczności Romskiej i młodzieży szkolnej, uczestniczyli w nim również przedstawiciele władz powiatu, miasta i urzędu marszałkowskiego. Na scenie królowały śpiew, taniec i kolorowe stroje. Uczennice z SP nr 1 w Nowej Soli recytowały poezję słynnej Romskiej poetki Papuszy. W trakcie odbyła się również projekcja filmu o historii Romów.

31 Powrót do Spisu Treści Po koncercie w holu NDK można było obejrzeć wystawę fotografii pt. „Poznaj swojego sąsiada”, na którą złożyły się zdjęcia i pamiątki rodzinne ze zbiorów prywatnych Romów. Organizatorami imprezy byli: NDK, Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli „Integracja”, PSP nr 1 w Nowej Soli oraz Muzeum Miejskie.

32 WSiP-u Konferencje w PSP1 Konferencja matematyczna WSIP
Powrót do Spisu Treści Konferencje w PSP1 Konferencja matematyczna WSIP Dnia 26 listopada 2008 roku w naszej szkole odbyły się jesienne warsztaty wydawnictwa WSiP dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. Głównym celem spotkania była praca z płytami CD "Matematyka 2001". Dotyczyła ona: - tworzenia materiałów dydaktycznych, - uatrakcyjnienia lekcji prezentacjami, - diagnozowania i monitorowania osiągnięć uczniów. Poza tym została przeprowadzona prezentacja podręczników " Matematyka wokół nas".       Po odbytych warsztatach każdy uczestnik otrzymał:       - pakiet konferencyjny,       - bloczki matematyczne: oś liczbowa, układ współrzędnych,       - certyfikat uczestnictwa.                   

33 Helionu Konferencje w PSP1 Konferencja "Helionu"
Powrót do Spisu Treści Konferencje w PSP1 Helionu Konferencja "Helionu"       Dnia 7 października 2008r. już po raz drugi mieliśmy przyjemność gościć wydawnictwo "Helion", które przygotowalo ciekawe spotkanie dla nauczycieli informatyki z naszego Powiatu, prezentujące nowe możliwości portalu. Nauczanie hybrydowe w oparciu o bezpłatny serwis internetowy Spotkanie prowadził Grzegorz Jankowski - Kierownik Projektu Helion Edukacja        Projekt "Informatyka europejczyka" oferuje połączenie dwóch elementów nauczania: tradycyjny podręcznik oraz bezpłatnego serwisu internetowego przeznaczonego zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.                   

34 ODN-u Zielona Góra Konferencje w PSP1 Tablice interaktywne
Powrót do Spisu Treści Konferencje w PSP1 ODN-u Zielona Góra Tablice interaktywne        11 marca br. o godzinie w naszej szkole, odbyło się kolejne z cyklu spotkań organizowanych przez ODN w Zielonej Górze: "Nowe technologie w szkole". Tym razem tematem spotkania było wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach. Tablicę interaktywną jako narzędzie pracy nauczyciela przedstawili m.in. nauczyciele praktycy z PSP 1 (p. Magdalena Piątek-matematyka, p. Aleksandra Wijatkowska-historia), przedstawiciel firmy KEN Technologie Informatyczne z Wrocławia (p. Robert Maurer) i p. Halina Adaszyńska (ODN-Zielona Góra). zaprezentowano 4 rodzaje tablic: -Tablica interaktywna Mimio -Tablica ENO firmy PolyVision -Tablica SMART Board -Tablica interaktywna 80" rezystywno-dotykowa IQ Board PS Była także możliwość wypróbowania pod kierunkiem trenerów jak pracuje się z tablicą multimedialną.

35 firmy KEN (z Wrocławia)
Powrót do Spisu Treści Konferencje w PSP1 firmy KEN (z Wrocławia) Konferencja ODN r. ODN-u Zielona Góra W środę o godzinie w naszej szkole, odbyło się kolejne z cyklu spotkań organizowanych przez ODN w Zielonej Górze: "Nowe technologie w szkole". Tym razem tematem spotkania było wykorzystanie TESTICO na lekcjach. Co to jest Testico? Testico to grupa produktów przeznaczonych do podnoszenia skuteczności kształcenia oraz szybkiego zbierania informacji od grupy. Autorskie oprogramowanie współpracuje z bezprzewodowymi pilotami oraz odbiornikiem własnej produkcji. System może być wykorzystany zarówno przez szkoły, uczelnie, instytucje edukacyjne oraz firmy szkoleniowe. TESTICO jako narzędzie pracy nauczyciela przedstawili m.in. nauczyciele praktycy z PSP 1 (p. Magdalena Piątek-matematyka, p. Aleksandra Wijatkowska-historia, Beata Binder – nauczanie zintegrowane, Izabela Szwaja-język niemiecki), przedstawiciel firmy KEN Technologie Informatyczne z Wrocławia (p. Robert Maurer)

36 ODN-u Zielona Góra PSP1 – na Konferencjach
Powrót do Spisu Treści PSP1 – na Konferencjach ODN-u Zielona Góra Zielonogórskie Spotkania z Technologią Informacyjną I Konferencja Dnia r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze zorganizował konferencję na temat roli i miejsca technologii informacyjnej w edukacji. Wśród zaproszonych prelegentów był pan Bogusław Greń, który opowiedział zebranym o wyposażeniu naszej szkoły w najnowsze środki technologii informacyjnej oraz ich wykorzystaniu w codziennej pracy z uczniami. Dopełnieniem wystąpienia pana dyrektora był film o nowosolskiej PSP nr 1. Prezentacja spotkała się z żywym zainteresowaniem uczestników konferencji. Na konferencji wystąpiła również nasza koleżanka pani Jolanta Pańczak z tematem "Interaktywny system edukacyjny TESTICO". więcej... informacje i prezentacja PowerPoint z konferencji (film jest dostarczony na płycie DVD)

37 ODN-u Zielona Góra PSP1 – na Konferencjach
Powrót do Spisu Treści PSP1 – na Konferencjach ODN-u Zielona Góra II Zielonogórskie Spotkania z TI 17 października 2008 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego miała miejsce konferencja Zielonogórskie Spoykaniaz Technologią Informacyjną. Jest to już druga konferencja organizowana przez ODN w Zielonej Górze, w której czynnie uczestniczymy.        Była to wyjątkowa szansa na wysłuchania wystąpienia profesora Macieja Sysło, niekwestiowanego guru w dziedzinie TI w edukacji, czy zapoznanie się z najnowszą platforma e-learningową firmy Young Digital Planet, czy też możliwości systemu NetSupportSchool. Więcej szczegółow na stronie konferencja.ti.zgora.pl

38 KASSK Nowy Tomyśl PSP1 – na Konferencjach
Powrót do Spisu Treści PSP1 – na Konferencjach KASSK Nowy Tomyśl W dniach 3-5 kwietnia 2009 r. odbyła się konferencja w Nowym Tomyślu KASSK Nauczyciele naszej Szkoły już po raz drugi brali w niej czynny udział. Przebiegała ona pod hasłem "Od Szkoły do eSzkoły". Organizatorzy przekonani są, że nowoczesną szkołę - eSzkołę budować należy na solidnych podstawach jakimi są: infrastruktura, usługi, edukacja i zarządzanie. Tym filarom poświęcone były specjalne bloki tematyczne, przez które przechodziły 3 specjalistyczne ścieżki programowe przeznaczone dla:        * dla nauczycieli przedmiotów informatycznych        * dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych        * dla bibliotekarzy, pedagogów i psychologów        W programie odbyły się wykłady plenarne z udziałem znakomitości ze świata informatyki i edukacji (Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, Prof. dr hab. Stanisław Dylak, Ryszard Stefanowski, Dariusz Fabicki, Ewa Jabłońska-Stefanowicz, Grażyna Koba , Zbigniew Talaga) ciekawe warsztaty, seminaria i wystawy a także ciekawe konkursy z cennymi nagrodami, gry, zabawy... V Konferencję Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych w Nowym Tomyślu swym patronatem objęła Ministerster Edukacji Narodowej pani Katarzyna Hall.        W trakcie trwania Konferencji Szkoła Nasza jako jeden z trzech laureatów konkursu na Innowacyjną Szkołę 2008 (otrzymaliśmy 3 miejsce w Polsce) została zaproszona do Kapituły Partnerstwa dla Przyszłości, która będzie opiniowała prace tegorocznych nauczycieli i dorobek szkół w konkursach Innowacyjnej Szkoły i Innowacyjnego Nauczyciela WIĘCEJ

39 Ustroń PSP1 – na Konferencjach
Powrót do Spisu Treści PSP1 – na Konferencjach Forum Innowacyjnych Szkół I Innowacyjnych Nauczycieli Ustroń: 23 – 25 czerwca 2008 r. Na konferencji p. Jolanta Pańczak jako przedstawiciel PSP nr 1, wygłosiła wystąpienie dotyczące Naszej Szkoły jako kandydata Konkursu Innowacyjnych Szkół. (telekonferencja) Już po raz drugi uczestniczymy w Konferencji w Ustroniu (2007). W maju br. bierzemy czynny udział w Konferencji w Ustroniu, ponieważ zostaliśmy zaproszeni do Kapituły Partnerstwa dla Przyszłości, która będzie opiniowała prace tegorocznych nauczycieli i dorobek szkół w konkursach Innowacyjnej Szkoły i Innowacyjnego Nauczyciela 2009.

40 Warszawa PSP1 – na Konferencjach
Powrót do Spisu Treści PSP1 – na Konferencjach r. Społeczeństwo wiedzy - mit czy szansa dla Polski? Szkoła została oficjalnie zaproszona przez senator G. Staniszewską W dniach 9-10 stycznia w Sali Kolumnowej Sejmu RP pod patronatem Marszałka Bronisława Komorowskiego odbywała się konferencja "Społeczeństwo wiedzy - mit czy szansa dla Polski?", w której uczestniczyli przedstawiciele polskiego rządu, Sejmu, Unii Europejskiej, instytucji edukacyjnych, samorządów, organizacji biznesu i organizacji pozarządowych. Obradom przewodniczyła Grażyna Staniszewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego.        W konferencji tej brali również udział p.Bogusław Greń i p.Andrzej Antonowicz, zaproszeni przez senator Grażynę Staniszewską.        EUROSTAT podaje, że pod względem wyników na polu innowacyjności można wyróżnić w Europie cztery grupy państw: kraje - liderzy, kraje osiągające średnie wyniki, kraje nadrabiające dystans i kraje tracące grunt. Dramatyczne jest to, że Polska znalazła się w tej ostatniej grupie.        Czy społeczeństwo wiedzy naprawdę stanowi wyzwanie, przed którym stoi dzisiejsza Polska? Co powinniśmy zrobić w Polsce aby się zmierzyć z tym wyzwaniem? Konferencja stworzyła możliwość przedyskutowania wielu kwestii i była próbą szukania odpowiedzi na te pytania. Czy pomoże w podejmowaniu praktycznych kroków i działań? źródło:                   

41 Prezentację wykonała: Jolanta Pańczak (informatyk PSP nr 1)
Powrót do Spisu Treści Prezentację wykonała: Jolanta Pańczak (informatyk PSP nr 1)


Pobierz ppt "Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google