Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZLAKIEM LEGEND POWIATU NOWOSOLSKIEGO Projekt realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Instytut Książki LITERACKI ATLAS POLSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZLAKIEM LEGEND POWIATU NOWOSOLSKIEGO Projekt realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Instytut Książki LITERACKI ATLAS POLSKI."— Zapis prezentacji:

1 SZLAKIEM LEGEND POWIATU NOWOSOLSKIEGO Projekt realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Instytut Książki LITERACKI ATLAS POLSKI

2 Cele projektu wyrównywanie szans edukacyjnych wyrównywanie szans edukacyjnych poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu rozwijanie wiedzy o kulturze i historii swojej małej ojczyzny rozwijanie wiedzy o kulturze i historii swojej małej ojczyzny popularyzowanie literatury regionu popularyzowanie literatury regionu kształcenie umiejętności językowych oraz wrażliwości na piękno języka kształcenie umiejętności językowych oraz wrażliwości na piękno języka doskonalenie umiejętności pracy w grupie doskonalenie umiejętności pracy w grupie

3 Realizatorzy projektu Paulina Frydrych kl. V B Kamila Krawczyk kl. V B Arleta Pater kl. V B Jesica Dragon kl. V A Karolina Figa kl. V A Uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli

4 Etapy realizacji projektu wybór tematu wybór tematu zapoznanie z legendami związanymi z regionem zapoznanie z legendami związanymi z regionem wizyta w Muzeum Miejskim w Nowej Soli wizyta w Muzeum Miejskim w Nowej Soli wędrówka szlakiem legendy O kamiennym krzyżu wędrówka szlakiem legendy O kamiennym krzyżu sporządzenie dokumentacji pracy sporządzenie dokumentacji pracy

5 Powiat nowosolski Herb Nowej Soli Herb powiatu nowosolskiego Powiat nowosolski leży w południowo-wschodniej części województwa lubuskiego, w środkowym dorzeczu Odry. Powiat nowosolski na mapie woj. lubuskiego

6 Walory turystyczne malownicze położenie pośród bogatych w runo leśne i zwierzynę łowną lasów malownicze położenie pośród bogatych w runo leśne i zwierzynę łowną lasów specyficzny mikroklimat specyficzny mikroklimat Odra oraz starorzecza i zakola leżące między jej wałami sprzyjające turystyce wodnej Odra oraz starorzecza i zakola leżące między jej wałami sprzyjające turystyce wodnej liczne zabytki architektoniczne, z którymi związanych jest wiele legend liczne zabytki architektoniczne, z którymi związanych jest wiele legend

7 Wybór legendy Legenda O kamiennym krzyżu Podanie opowiada o tragicznym losie rycerskich rodów Rechenbergów i Braunów. Głównym wątkiem jest nieszczęśliwa miłość Teresy Rechenberg i Dytryka Brauna. Akcja rozgrywa się na terenie obecnego powiatu nowosolskiego. Rękopis legendy O kamiennym krzyżu pochodzi z XIX w., a wersja drukowana z początku XX w. Opowieść tę odnalazł dr Tomasz Andrzejewski, a Muzeum Miejskie w Nowej Soli - po przetłumaczeniu z języka niemieckiego - wydało.

8 Wizyta w muzeum Dzięki rozmowie z panem doktorem Tomaszem Andrzejewskim, autorem wielu publikacji dotyczących naszego regionu, dziewczęta dowiedziały się, że legenda O kamiennym krzyżu opowiada o czasach sprzed 500 lat, kiedy to tereny naszego powiatu należały do księstwa głogowskiego. Opowieść ta oparta jest na wydarzeniach, które mogły mieć miejsce w przeszłości, bowiem postacie, nazwy miejscowości i sytuacje ukazane w legendzie w znacznej mierze odpowiadają wydarzeniom historycznym. Rodziny rycerskie Rechenbergów i Braunów, turnieje na kożuchowskim zamku, najazdy Husytów na początku XV wieku to fakty z przeszłości regionu. Rechenbergowie zamieszkiwali nasze tereny od XIV w. do XVII w., władali ziemiami obejmującymi prawie w całości obszar dzisiejszego powiatu nowosolskiego.

9 Realizatorki projektu z doktorem Tomaszem Andrzejewskim

10 Wędrówka szlakiem legendy Drwalewice. Neogotycki dwór pochodzący z XIX w. W XVI w. Drwalewice należały do rodziny Braunów. Według legendy O kamiennym krzyżu władający miejscowością Dytryk Braun potajemnie poślubił Teresę Rechenberg. Zbieg nieszczęśliwych wypadków doprowadził do tego, że zginął z rąk swojego brata, Wolfa.

11 Gotycki kościół pw. św. Marcina Płyty nagrobne Braunów Miejscowość powstała w II połowie XII wieku. Od XVI do XVII w. właścicielami osady była rodzina Braunów. Według legendy Solniki należały do Wolfa Brauna, który dopuścił się bratobójstwa i popełnił samobójstwo. Solniki

12 Borów Polski Ruiny zamku Pierwsza wzmianka o wsi pojawiła się ok r. Od XIV do XVI w. znajdowała się w rękach Rechenbergów – była ich siedzibą rodową.

13 Borów Wielki Na początku XV w. wieś znalazła się w rękach rodziny Rechenberg. Do dziś w miejscowym kościele zachowały się renesansowe nagrobki przedstawicieli tego rodu, a w kamiennym ogrodzeniu wspomniany w legendzie krzyż pokutny.

14 Kożuchów Należy do jednych z najstarszych miast Środkowego Nadodrza. Po raz pierwszy nazwa miejscowości pojawiła się w 1273 r. W XVI w. należał do rodziny Rechenbergów. Jak podaje legenda, na zamku, po zwycięstwie nad Husytami, odbył się turniej rycerski.

15 Dziś zamek jest siedzibą Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, a tradycje turniejów podtrzymuje bractwo rycerskie.

16 Prezentację przygotowała mgr Iwona Nowalińska nauczyciel-bibliotekarz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli


Pobierz ppt "SZLAKIEM LEGEND POWIATU NOWOSOLSKIEGO Projekt realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Instytut Książki LITERACKI ATLAS POLSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google