Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Tomasz Szczygielski Polska Unia UPS Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011 Nowa dyrektywa ramowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Tomasz Szczygielski Polska Unia UPS Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011 Nowa dyrektywa ramowa."— Zapis prezentacji:

1 Dr inż. Tomasz Szczygielski Polska Unia UPS Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011 Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH

2 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

3 Rok Popiół lotny kod 10 01 02 [tys. t]Żużel kod 10 01 01 [tys. t] Razem z węgla brunatnego z węgla kamiennego z węgla brunatnego z węgla kamiennego 198518 074,503 335,0021 409,50 198919 758,603 219,7022 978,30 199512 763,401 792,5014 555,90 20005 646,857 718,32144,651 718,9915 228,81 20014 991,107 163,30117,901 859,3014 131,60 20025 018,406 829,68171,601 872,8213 892,50 20036 346,005 690,80314,001 748,2014 099,00 20046 316,707 140,60164,802 073,5015 695,60 20055 955,006 755,00170,001 886,0014 766,00 20066 157,007 156,00188,002 126,0015 627,00 20075 714,907 487,90191,702 273,2015 667,70 Tabela 1. Wytwarzanie popiołów i żużli w energetyce zawodowej w latach 1985 – 2007 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

4 Tabela 2. Tabela 2. Wytwarzanie UPS w energetyce zawodowej w roku 2008 Rodzaj UPSkod Ilość wytworzona, tys. t/rok 2008 z węgla brunatnego z węgla kamiennego elektrociepło- wnie gazowe Razem Popiół lotny 10 01 02, 10 01 17 330,403 152,101,103 483,60 Żużel 10 01 01, 10 01 15 0,001 336,509,301 345,80 Gipsprodukt682,30486,700,001 169,00 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 10 01 0589,70382,504,40476,60 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu 10 01 07161,500,00 161,50 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07, 10 01 18 10 01 190,000,100,000,10 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)10 01 242 479,00190,800,002 669,80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 10 01 801 111,501 366,6035,402 513,50 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) 10 01 822 167,001 988,300,004 155,30 Razem 7 021,408 903,6050,2015 975,20 Łącznie popiół i żużel 14 806,20 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

5 Tabela 3. Tabela 3. Zagospodarowanie popiołów i żużla w latach 1980 – 2007 Rok Popiół lotny i żużel tys. Ton materiały budowlane cement budowa dróg górnictwoinne łącznie wykorzystanie przemysłowe x 100, % 1980 1 671,00569,001 064,00-704,004 008,0020,60 1985 1 556,00504,80143,30481,50326,903 012,5014,10 1989 1 681,00793,1070,701 682,00260,204 487,0019,50 1995 1 346,10837,60280,704 524,70868,507 857,6054,00 2000 2 194,70712,80229,103 391,104 906,5011 434,2075,10 2001 1 783,50871,00493,403 348,004 091,1010 587,0074,80 2002 1 827,60732,80484,405 413,702 189,6010 648,1076,65 2003 1 391,90761,80735,105 156,702 785,2010 830,7076,80 2004 1 924,30763,00829,505 635,503 948,9013 101,2083,50 2005 1 724,00961,00581,004 848,004 120,0012 234,0082,90 2006 1 907,001 095,00576,004 616,004 214,0012 408,0079,40 2007 2 379,201 620,10546,202 740,503 526,3010 812,3069,01 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

6 Tabela 4. Tabela 4. Zagospodarowanie ups w roku 2008 Rodzaj UPSkod Ilość wykorzystana w 2008r., tys. t/rok Materiały budowlane Cement Budowa dróg GórnictwoInneRazemx100% Wytw. 2008 Popiół lotny 10 01 02, 10 01 17 910,20505,9092,00719,89263 153,9090,543 483,60 Żużel 10 01 01, 10 01 15 197,6084,00323,5095,40397,401 097,9081,581 345,80 Gipsprodukt856,3057,50,00 29,9943,7080,731 169,00 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 10 01 0571,600,000,8032,4166,40271,2056,90476,60 Produkty z wapniowych metod odsiarczania w postaci szlamu 10 01 070,00 100,2100,2062,04161,50 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne 10 01 190,00 0,10 100,000,10 Piaski ze złóż fluidalnych10 01 240,0027,200,500,00315,6343,3012,862 669,80 Mieszanki popiołowo-żużlowe10 01 80312,10145,9050,50167,70309,40985,6039,212 513,50 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów z wapniowych metod odsiarczania 10 01 8231,9021,00181,601 029,402 898,104 162,00100,164 155,30 Razem 2 379,70841,50648,902 044,705 143,1011 057,9069,2215 975,20 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

7 Wytwarzanie UPS w Europie w 2008 (w milionach ton) Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

8 Wytwarzanie popiołu lotnego z węgla kamiennego i brunatnego w EU15 w latach 1993-2008 węgiel kamienny węgiel brunatny Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

9 Wykorzystanie UPS na przykładzie 15 krajów UE w roku 2008 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

10 Wymagania rynku budowlanego dla gospodarczego wykorzystania UPS 1.Stała dostępność materiału w odpowiednich ilościach 2.Stałe parametry 3.Odpowiednie własności fizyko-chemiczne 4.Spełnienie wymogów technicznych 5.Spełnienie wymagań środowiskowych Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

11 Zapotrzebowanie na materiały drogowe do budowy dróg krajowych. W oparciu o informacje Ministerstwa Transportu związane z programem budowy dróg na EURO 2012 - stan na 18.09.2007 – wg. Aleksander Kabziński MISTO Lp.WyszczególnienieJm20082009201020112012 2008- 2012 1 Planowany koszt robót drogowych – wraz z zadaniami dodatkowymi i rezerwą mld zł2331322515126 2 Zakres rzeczowy - drogi w budowie: (z PPP) km940104511659605134623 a/ autostrady w budowie km10015020014030620 b/ autostrady PPP km100130 10013473 c/ drogi ekspresowe w budowie km3104555154951991974 d/ inne drogi - obwodnice w budowie (51 szt) km401251453548393 e/ przebudowy i modernizacje dróg km3901851751902231163 3 materiały: a / kruszywa mln t15,723,426,519,57,692,7 b/ asfalt mln t0.30,4 0,30,21,6 c/ cement mln t2,13,53,82,81,1133 4Masy ziemne i inne materiałymln t40,050,0100,080,060,0330,0 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

12 Prognoza produkcji kruszyw w latach 2007 – 2015 wg Aleksander Kabziński MISTO Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

13 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

14 Wymagania w zakresie kontroli jakości system 1+ Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

15 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011 Normy PN i EN dla UPS Lp. Nr normyNazwa normy Rok wydania 1234 1PN-EN 451-1Metoda badania popiołu lotnego. Oznaczanie zawartości wolnego tlenku wapnia2004 2PN-EN 451-2 Metoda badania popiołu lotnego. Oznaczanie miałkości przez przesiewanie na mokro. 1998 3PN-S-02205Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.1998 4PN-S-96011Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych1998 5PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 1997 6PN-S-96035Drogi samochodowe. Popioły lotne1997 7PN-S-06103Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego1997 8PN-G-11010Górnictwo. Materiały do podsadzki hydraulicznej. Wymagania i badania1993 9PN-G-11011 Górnictwo. Materiały do podsadzki zestalonej i doszczelniania zrobów. Wymagania i badania 1998 10PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 1: Mieszanki związane cementem 2007

16 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011 Lp. Nr normyNazwa normy Rok wydania 1234 11PN-EN 14227-3 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi 2007 12PN-EN 14227-4 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Część 4: Popioły lotne do mieszanek 2005 13PN-EN 14227-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 3: Mieszanki związane spoiwem drogowym 2007 14PN-EN 14227-14 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Część 14: Grunty stabilizowane popiołami lotnymi 2006 15BN-87/6735-01Gipsobetony. Wymagania i badania1988 16PN-B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe 1997 17PN-B-12016Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne1970 18PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 2008 19PN-EN 450-1Popiół lotny do betonu – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.2009 20PN-EN 450-2Popiół lotny do betonu – Część 2: Ocena zgodności2006

17 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011 LISTA NORM BRANŻOWYCH Lp.Nr normyNazwa normyRok wydania 1BN-0623-01 Popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Pobieranie i przygotowywanie próbek 1982 2BN-6713-02Popioły lotne z węgla kamiennego do produkcji betonu komórkowego1987 3BN-6722-09 Popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Podział, nazwy i określenia 1980 4BN-6722-10 Popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Badania chemiczne. Postanowienia ogólne 1982 5BN-6722-11 Paliwa stałe oraz popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Badania radioaktywności naturalnej 1985 6BN-6722-10.02 Popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Badania chemiczne. Oznaczanie masy przy prażeniu. 1982 7BN-8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolanowej popiołów lotnych z węgla kamiennego 1994 8BN-87/6722-12 Popioły i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Oznaczanie zawartości mikrosfer w popiele oraz stopnia zanieczyszczenia i wilgotności mikrosfer 1988 9BN-75/9180-03Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczenie wartości pH1975

18 Normy techniczne UE w trakcie aktualizacji: EN 187-1 Cement, EN 14 227 Mieszanki związane hydraulicznie EN 13 282 Hydrauliczne spoiwa drogowe EN 450 popiół lotny do betonu EN 206 Beton EN 13 055 Lekkie kruszywa EN 12 620 Kruszywa do betonu Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

19 Węzeł produkcyjny Nowy Jaworów, Renevis Sp. z o.o. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

20 Węzeł produkcyjny Kawęczyn, Utex-Centrum Sp. z o.o. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

21 Węzeł produkcyjny Częstochowa, EPO Sp. z o.o. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

22 Instalacja mobilna, Utex Sp. z o.o. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

23 Przykłady dokumentów certyfikacyjnych Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

24 W dniu 1 czerwca 2007, weszła w życie regulacja REACH: Rejestracja, Autoryzacja, Ewaluacja i Restrykcja Chemikaliów Z jej mocy wszystkie substancje chemiczne wytworzone lub importowane do UE muszą być zarejestrowane w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (ECHA). Rejestracja ta wymaga przedstawienia informacji o własnościach substancji i potencjalnym ryzyku z nią związanym: fizykochemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

25 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

26 Wykaz badań wykonanych na potrzeby rejestracji w REACH: Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011 Badania Toksykologiczne w Aneksach VII oraz VIIIMetoda badania Działanie drażniące lub żrące na skóręOECD 439, EU B.4, EU B.40 Drażnienie okaEU B.5 UczulanieEU B.42 Mutagenność EU B.13/14. EU B.10, EU B.17 Toksyczność ostra: - doustna - przez inhalację EU B.1 tris EU B.2 Toksyczność z powtarzaniem dawkiEU B.26 Toksyczność dla rozroduOECD 421 Toksykokinetykabez badań Badania ekotoksykologiczne w Aneksie VIIMetoda badania Badanie toksyczności krótko-okresowej na bezkręgowcach (preferowany gatunek Daphnia) OECD 202 Studium hamowania wzrostu na roślinach (preferowane algi)EU C.3 statyczna Biodegradacja aerobowaodstąpiono Badania ekotoksykologiczne w Aneksie VIIIMetoda badania Krótko-okresowa toksyczność na rybachEU C.1, EU C.2 statyczna Badanie Hamowania Oddychania Osadu CzynnegoEU C.11 Degradacja (abiotyczna)- Hydroliza jako funkcja pHodstąpiono Przeznaczenie docelowe i zachowanie w środowisku – badanie przesiewowe adsorpcji/desporpcji odstąpiono

27 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011 FBC Fly Ash List of tests: FBC Fly Ash Tests required by Annex VII REACH Directive ES 1907/2006 Information requiredTESTTest resultMethod 7. Physical-chemical information 7.1 State of the substance at and 101,3 kPa Assessment of appearancelight grey solid powder, is odourless- 7.2 Melting/freezing temperature Melting temperature Melting point of the substance can not be established between 30-640 ˚C EU A.1 / OECD 102 7.4Relative density Relative density of the substance is 2.455 (standard uncertainty 0.033) EU A.3 / OECD 109 7.7Water solubility Water solubility (including analytical support) - Column elution method - Flask method The water solubility of the test substance is 0.719 g/L at the temperature of 20˚C (The composition of the saturated solution was found to be time dependent) EU A.6 / OECD 105 7.11Explosive properties Explosive properties (3) -expert statement or -study Has not to be performed – see data waiving* EU A.14 7.12 Self ignition temperature Relative self-ignition temperature for solids Has not to be performed – see data waiving* EU A.16 7.13Oxidizing properties Oxidizing properties (solids) (3) - expert statement or - limit study or - full study Has not to be performed – see data waiving* EU A.17 7.14GranulometryParticle size distribution Median 20.76 µm Average 73.79 µm cumulative 90% Average 6.80 µm cumulative 10% ISO 13320-1

28 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011 8. Toxicological information 8.1 Skin irritation or skin corrosion In vitro Skin Corrosion: Human Skin Model Test In vitro Skin Irritation Substance was not corrosive for EpiDerm TM tissues (not classified for skin corrosion) OECD 431 OECD draft In vitro Skin Irritation Test (EpiDerm TM Model) Substance was not irritant for EpiDerm TM tissues (not classified for skin irritation) OECD draft 8.2Eye irritationIn vitro Eye Irritation Substance was moderately irritating for EpiOcular TM tissues OECD draft 8.3Skin sensitisation Skin sensitisation – Local lymph node assay (individual approach) Substance is not sensiting EU B.42 / OECD 429 8.4Mutagenicity Mutagenicity - Reverse mutation test using bacteria Substance is not mutagenic in in vitro bacterial test EU B.13/14 / OECD 471 8.5Acute toxicity Acute toxicity oral - Acute toxic class method LD50> 2000 mg/kg Substance is not toxic or harmful (rat) EU B.1tris / OECD 423 REACH Directive ES 1907/2006 Information requiredTESTTest resultMethod

29 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011 REACH Directive ES 1907/2006 Information requiredTESTTest resultMethod 9. Ecotoxicological information 9.1 Aquatic toxicity Short term toxicity testing on invertebrates (preferred species Daphnia) Acute toxicity for Daphnia - static test or - semistatic test Substance is not dangerous for the environment (Daphnia magna) 24-hours EC 50 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 48-hours EC 50 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 24-hours NOEC = 100 mgL -1 (nominal concentrations) 48-hours NOEC = 75 mgL -1 (nominal concentrations) 24-hours EC 100 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 48-hours EC 100 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) NOEC = No Observed Effect Concentration EU C.2 / OECD 202 Growth inhibition study aquatic plants (algae preferred) Algae inhibition test - stable sample or - unstable sample Substance is not dangerous for the environment (Desmodesmus subspicatus) 72-hours-E b C 50 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 72-hours-E r C 50 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 72-hours NOEC b = 83 mgL -1 (nominalconcentrations) 72-hours NOEC r = 100 mgL -1 (nominalconcentrations) EU C.3 / OECD 201

30 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011 FBC Fly Ash List of tests: FBC Fly Ash Tests required by Annex VIII REACH Directive ES 1907/2006 Information required TESTTest resultMethod 8. Toxicological information 8.1 Skin irritation or skin corrosion Acute toxicity: Dermal irritation/corrosion Substance does not cause irritation to rabbit skin (not classified as an irritant to the skin) EU B.4 / OECD 404 8.2Eye irritationAcute toxicity: Eye irritation/corrosion The test substance is irritating for eye rabbit, the changes observed are reversible (substance does not have to be classified for eye irritation/corrosion) EU B.5 / OECD 405 8.4Mutagenicity Mutagenicity – In vitro Mammallian chromosome aberation test Substance does not induce structural chromosomal aberations in the Chinese hamster cell line, therefore is considered to be non-clastogenic EU B.10 / OECD 473 Mutagenicity – In vitro Mammallian Cell Gene Mutation test(2) Substance is considered to be non-mutagenic in the mouse lymphoma thymidine kinase locus using the cell line L5178Y EU B.17 / OECD 476 8.5Acute toxicity Acute toxicity by inhalation(2) - limit test - each further exposure level if required (without analytics) It is considered that acute inhalation lethal concentration (4h LC50) of substance was greater than 5.38 mg/L (Note: should not be clasified at this endpoint) EU B.2 / OECD 403 Acute toxicity (dermal)Has not to be performed – see data waiving* EU B.3 / OECD 402 8.6 Repeated dose toxicity Repeated dose oral toxicity (90-day toxicity study) including DRF (including stability and homogeneity determination) EU B.7 / OECD 407 8.7 Reproductive toxicity Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test including DRF (including stability and homogeneity determination) OECD 421

31 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011 FBC Fly Ash List of tests: FBC Fly Ash Tests required by Annex IX REACH Directive ES 1907/2006 Information required TESTTest resultMETHOD 9. Ecotoxicological information 9.1 Aquatic toxicity Short term toxicity on fish Acute toxicity for fish - static test or - semistatic test Substance is not dangerous for the environment (Poecilia reticulata) 24-hours LC 50 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 48-hours LC 50 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 72-hours LC 50 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 96-hours LC 50 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 24-hours NOEC = 100 mgL -1 (nominal concentrations) 48-hours NOEC = 100 mgL -1 (nominal concentrations) 72-hours NOEC = 100 mgL -1 (nominal concentrations) 96-hours NOEC = 83 mgL -1 (nominal concentrations) 24-hours LC 100 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 48-hours LC 100 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 72-hours LC 100 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 96-hours LC 100 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) NOEC = No Observed Effect Concentration EU C.1 / OECD 203 Aquatic toxicity Activated Sludge Respiration Inhibition Test EC 50 > 1000 mg/L EU C.11 / OECD 209 9.2 Degradation Abiotic Hydrolysis as a function pH – pilot study -for each pH-value (max. 3) Has not to be performed – see data waiving*EU C.7 9.3 Fate and behavior in the environment Adsorption/desorpti on screening Estimation of the adsorption coefficient (KOC) on soil and on sewage sludge using HPLC Has not to be performed – see data waiving* EU C.19 / OECD 121

32 Raport Bezpieczeństwa Chemicznego (CSR): -Popiół FBC nie jest klasyfikowany zgodnie z dyrektywą 67/584/EEC. Nie ma obaw w odniesieniu do ludzi czy środowiska wynikających ze stosowania popiołów FBC. Nie stwierdzono konieczności wprowadzenia środków zapobiegania ryzyku. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011 Klasyfikacja zgodnie z GHS Dla wszystkich zagrożeń wymienionych po prawej stwierdza się Zagrożenia fizyczne Zagrożenia zdrowia Mutagenność komórek zarodków Karcynogenność Toksyczność dla konkretnego organu - pojedyncza Toksyczność dla konkretnego organu – powtarzana dawka Zagrożenia środowiskowe NIE Stwierdzono Zagrożenia

33 Skuteczna rejestracja Dossier dla popiołu FBC i produktu SDA– wrzesień 2010 REACH opisuje substancje chemiczne wystarczająco i całościowo. Metody ustalania własności oraz ich oceny są adekwatne i wyrafinowane. Pewna ilość badań będzie wykonywana jeszcze po rejestracji, lecz poprzeczka pierwszego kroku jest umieszczona już bardzo wysoko. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

34 Nie udało się: A. Zbudować Partnerstwa dla Polskiego Popiołu (P 3 ) – pomiędzy: – Energetyką zawodową i jednostkami zagospodarowującymi UPS (PU UPS) – Ministerstwem Gospodarki – Ministerstwem Środowiska – Jednostkami Badawczo – Rozwojowych (IBDiM, ITB, IMMB) Aby: 1.Ustanowić dobre prawo, które zadba o zachowanie zasobów surowców naturalnych, 2.Zbudować mechanizmu pierwszeństwa dla wtórnych ani na etapie zlecania projektów, projektowania czy wykonawstwa. 3.Stworzyć systemowego rozwiązania, które skutkowałoby wykorzystaniem UPS ze składowisk i bieżącej produkcji jako istotnego źródła kruszyw antropogenicznych. 4.Utrzymać dobrego wyniku utylizacji UPS z 2006 roku i stworzyć mechanizmów szerokiego udziału UPS w gospodarce. 5.Zapobiec dzikiemu poborowi kruszyw naturalnych, które psują rynek w taki sposób, że czasami dowóz kruszyw antropogenicznych z odległości 20 km staje się nieopłacalny. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

35 Udało się: 1.Skutecznie przebadać i zarejestrować w REACH popioły ze spalania w kotłach pyłowych – konsorcjum niemieckie i ze spalania w kotłach fluidalnych (FBC) i produktów z półsuchego odsiarczania spalin (SDA) – konsorcjum polskie. 2.Wytyczyć nowe kierunki dla uzdatniania gruntów spoistych w drogownictwie i na kolei. 3.Przekonać drogownictwo do produktów na bazie UPS, w tym: a)Wdrożyć ZKP i certyfikować w oparciu o normę 14 227 dla popiołów wysokowapiennych jako spoiwa drogowe, b)Zaistnieć na rynku spoiw drogowych – łącznie za 2010 – ok. 600 tys. ton – Ekotech, Utex Centrum, Utex, Dyckerhoff, Heidelberg Cement, Silment, Spoiwex, i inni, c)Uzdatniać kruszywa popiołowe innym materiałami – Utex – kamieniem górniczym, Utex Centrum z PolAqua – z piaskiem rzecznym, d)Wykorzystać na jednym projekcie ponad 1,4 mln ton produktów na bazie UPS – Węzeł A1-A4 Sośnica. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

36 4.Uzyskać przez Polskę pozycję europejskiego lidera w zakresie wykorzystania UPS w drogownictwie. 5.Stworzyć europejski standard konferencji popiołowych EuroCoalAsh. Druga edycja tej konferencji odbyła się w Kopenhadze w 2010 roku. 6.Pozyskać przez krajowe zespoły badawcze poważne środki na badania UPS i prace nad nowymi technologiami. Nowe międzynarodowe aplikacje są w trakcie przygotowywania. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

37 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011 Podstawowa definicja produktu ubocznego jest zawarta w Artykule 5 Dyrektywy Odpadowej 2008/98/WE, z dnia 19 listopada 2008 Artykuł 5 Substancja lub przedmiot pochodzący z procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest wytworzenie tej rzeczy, tylko wtedy może być uważany za nie będący odpadem, którego dotyczy punkt (1) Artykułu 3, lecz za będący produktem ubocznym, gdy spełnione są następujące warunki: (a)dalsze użytkowanie danej substancji lub przedmiotu jest pewne; (b)dana substancja lub przedmiot może być używany bezpośrednio bez żadnego dalszego przetwarzania, wyjąwszy normalne praktyki przemysłowe; (c)dana substancja lub przedmiot jest wytwarzana jako integralna część pewnego procesu produkcyjnego, oraz (d)dalsze użycie jest zgodne z prawem, tj. dana substancja lub przedmiot spełnia wszelkie stosowne wymogi produktowe, ochrony środowiska i ochrony zdrowia dotyczące konkretnego użycia, i nie doprowadzi ogólnie do niekorzystnego wpływu na środowisko lub zdrowie ludzkie.

38 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011 Oczekiwania w stosunku do wdrożenia Dyrektywy Ramowej w Polsce (a)dalsze użytkowanie jest pewne; (b)możliwość używania bezpośrednio bez żadnego dalszego przetwarzania, wyjąwszy normalne praktyki przemysłowe; (c)wytwarzanie jako integralna część pewnego procesu produkcyjnego, oraz (d)dalsze użycie jest zgodne z prawem, spełnia wszelkie stosowne wymogi produktowe, ochrony środowiska i ochrony zdrowia dotyczące konkretnego użycia, Powyższe wymogi Art. 5 w odniesieniu do UPS są spełniane: Ad (a) – Umowy z odbiorcami, Ad (b) – Przetwarzanie w zakresie normalnych praktyk przemysłowych Ad (c) – W przypadku spalania węgla – oczywistość Ad (d) – Spełnianie wymogów norm i systemów produktowych, z naciskiem na systemy zapewnienia jakości - Bieżące badania własności fizyko-chemicznych, poddanie się reżimowi badań przewidzianemu przez regulację REACH Tak więc wytwarzany produkt na bazie UPS automatycznie nie jest odpadem!

39 BUDOWA WĘZŁA A1-A4 SOŚNICA

40 Literatura: 1.Agencja Rynku Energii S.A., EMITOR 2008: EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA W ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH ZAWODOWYCH, CIE, Warszawa, z lat 1991 do 2009 r. 2.Sonia Jarema–Suchorowska, Barbara Kuczak, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.: SPOSOBY UZDATNIANIA POPIOŁÓW I ŻUŻLI ZMODYFIKOWANYCHW WYNIKU WDRAŻANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ EKOLOGICZNYCH, Warszawa, październik 2010 3.Nicolai Bech, Hans Joachim Feuerborn: ASH QUALITY IN EUROPE - PRIMARY AND SECONDARY MEASURES, Warszawa, październik 2010, 4. J.J. Hycnar, T. Szczygielski, S. Jarema-Suchorowska: SKŁADOWISKA POPIOŁÓW ZE SPALANIA WĘGLA ŹRÓDŁEM SUROWCÓW MINERALNYCH; Warszawa, październik 2010 5.Kornacka M., Szczygielski T.: BADANIA I REJESTRACJA UPS W REACH. V konferencja Ochrona środowiska w energetyce, Moskwa 2010 6.Szczygielski T.: COAL COMBUSTION PRODUCTS IN ROAD CONSTRUCTION. II konferencja EuroCoalAsh, Kopenhaga 2010. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011

41 Dziękuję za uwagę! TomAsh Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011


Pobierz ppt "Dr inż. Tomasz Szczygielski Polska Unia UPS Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011 Nowa dyrektywa ramowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google