Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Tomasz Szczygielski Polska Unia UPS Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011 Nowa dyrektywa ramowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Tomasz Szczygielski Polska Unia UPS Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011 Nowa dyrektywa ramowa."— Zapis prezentacji:

1 Dr inż. Tomasz Szczygielski Polska Unia UPS Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH

2 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

3 Rok Popiół lotny kod [tys. t]Żużel kod [tys. t] Razem z węgla brunatnego z węgla kamiennego z węgla brunatnego z węgla kamiennego , , , , , , , , , , ,32144, , , , ,30117, , , , ,68171, , , , ,80314, , , , ,60164, , , , ,00170, , , , ,00188, , , , ,90191, , ,70 Tabela 1. Wytwarzanie popiołów i żużli w energetyce zawodowej w latach 1985 – 2007 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

4 Tabela 2. Tabela 2. Wytwarzanie UPS w energetyce zawodowej w roku 2008 Rodzaj UPSkod Ilość wytworzona, tys. t/rok 2008 z węgla brunatnego z węgla kamiennego elektrociepło- wnie gazowe Razem Popiół lotny , , ,101, ,60 Żużel , , ,509, ,80 Gipsprodukt682,30486,700, ,00 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych ,70382,504,40476,60 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu ,500,00 161,50 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w , , ,000,100,000,10 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem ) ,00190,800, ,80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych , ,6035, ,50 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) , ,300, ,30 Razem 7 021, ,6050, ,20 Łącznie popiół i żużel ,20 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

5 Tabela 3. Tabela 3. Zagospodarowanie popiołów i żużla w latach 1980 – 2007 Rok Popiół lotny i żużel tys. Ton materiały budowlane cement budowa dróg górnictwoinne łącznie wykorzystanie przemysłowe x 100, % ,00569, ,00-704, ,0020, ,00504,80143,30481,50326, ,5014, ,00793,1070, ,00260, ,0019, ,10837,60280, ,70868, ,6054, ,70712,80229, , , ,2075, ,50871,00493, , , ,0074, ,60732,80484, , , ,1076, ,90761,80735, , , ,7076, ,30763,00829, , , ,2083, ,00961,00581, , , ,0082, , ,00576, , , ,0079, , ,10546, , , ,3069,01 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

6 Tabela 4. Tabela 4. Zagospodarowanie ups w roku 2008 Rodzaj UPSkod Ilość wykorzystana w 2008r., tys. t/rok Materiały budowlane Cement Budowa dróg GórnictwoInneRazemx100% Wytw Popiół lotny , ,20505,9092,00719, ,9090, ,60 Żużel , ,6084,00323,5095,40397, ,9081, ,80 Gipsprodukt856,3057,50,00 29,9943,7080, ,00 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych ,600,000,8032,4166,40271,2056,90476,60 Produkty z wapniowych metod odsiarczania w postaci szlamu ,00 100,2100,2062,04161,50 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne ,00 0,10 100,000,10 Piaski ze złóż fluidalnych ,0027,200,500,00315,6343,3012, ,80 Mieszanki popiołowo-żużlowe ,10145,9050,50167,70309,40985,6039, ,50 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów z wapniowych metod odsiarczania ,9021,00181, , , ,00100, ,30 Razem 2 379,70841,50648, , , ,9069, ,20 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

7 Wytwarzanie UPS w Europie w 2008 (w milionach ton) Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

8 Wytwarzanie popiołu lotnego z węgla kamiennego i brunatnego w EU15 w latach węgiel kamienny węgiel brunatny Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

9 Wykorzystanie UPS na przykładzie 15 krajów UE w roku 2008 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

10 Wymagania rynku budowlanego dla gospodarczego wykorzystania UPS 1.Stała dostępność materiału w odpowiednich ilościach 2.Stałe parametry 3.Odpowiednie własności fizyko-chemiczne 4.Spełnienie wymogów technicznych 5.Spełnienie wymagań środowiskowych Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

11 Zapotrzebowanie na materiały drogowe do budowy dróg krajowych. W oparciu o informacje Ministerstwa Transportu związane z programem budowy dróg na EURO stan na – wg. Aleksander Kabziński MISTO Lp.WyszczególnienieJm Planowany koszt robót drogowych – wraz z zadaniami dodatkowymi i rezerwą mld zł Zakres rzeczowy - drogi w budowie: (z PPP) km a/ autostrady w budowie km b/ autostrady PPP km c/ drogi ekspresowe w budowie km d/ inne drogi - obwodnice w budowie (51 szt) km e/ przebudowy i modernizacje dróg km materiały: a / kruszywa mln t15,723,426,519,57,692,7 b/ asfalt mln t0.30,4 0,30,21,6 c/ cement mln t2,13,53,82,81,1133 4Masy ziemne i inne materiałymln t40,050,0100,080,060,0330,0 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

12 Prognoza produkcji kruszyw w latach 2007 – 2015 wg Aleksander Kabziński MISTO Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

13 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

14 Wymagania w zakresie kontroli jakości system 1+ Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

15 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa Normy PN i EN dla UPS Lp. Nr normyNazwa normy Rok wydania PN-EN 451-1Metoda badania popiołu lotnego. Oznaczanie zawartości wolnego tlenku wapnia2004 2PN-EN Metoda badania popiołu lotnego. Oznaczanie miałkości przez przesiewanie na mokro PN-S-02205Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-S-96011Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych1998 5PN-S Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem PN-S-96035Drogi samochodowe. Popioły lotne1997 7PN-S-06103Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego1997 8PN-G-11010Górnictwo. Materiały do podsadzki hydraulicznej. Wymagania i badania1993 9PN-G Górnictwo. Materiały do podsadzki zestalonej i doszczelniania zrobów. Wymagania i badania PN-EN Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 1: Mieszanki związane cementem 2007

16 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa Lp. Nr normyNazwa normy Rok wydania PN-EN Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi PN-EN Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Część 4: Popioły lotne do mieszanek PN-EN Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 3: Mieszanki związane spoiwem drogowym PN-EN Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Część 14: Grunty stabilizowane popiołami lotnymi BN-87/ Gipsobetony. Wymagania i badania PN-B Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe PN-B-12016Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne PN-EN Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym PN-EN 450-1Popiół lotny do betonu – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności PN-EN 450-2Popiół lotny do betonu – Część 2: Ocena zgodności2006

17 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa LISTA NORM BRANŻOWYCH Lp.Nr normyNazwa normyRok wydania 1BN Popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Pobieranie i przygotowywanie próbek BN Popioły lotne z węgla kamiennego do produkcji betonu komórkowego1987 3BN Popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Podział, nazwy i określenia BN Popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Badania chemiczne. Postanowienia ogólne BN Paliwa stałe oraz popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Badania radioaktywności naturalnej BN Popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Badania chemiczne. Oznaczanie masy przy prażeniu BN Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolanowej popiołów lotnych z węgla kamiennego BN-87/ Popioły i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Oznaczanie zawartości mikrosfer w popiele oraz stopnia zanieczyszczenia i wilgotności mikrosfer BN-75/ Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczenie wartości pH1975

18 Normy techniczne UE w trakcie aktualizacji: EN Cement, EN Mieszanki związane hydraulicznie EN Hydrauliczne spoiwa drogowe EN 450 popiół lotny do betonu EN 206 Beton EN Lekkie kruszywa EN Kruszywa do betonu Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

19 Węzeł produkcyjny Nowy Jaworów, Renevis Sp. z o.o. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

20 Węzeł produkcyjny Kawęczyn, Utex-Centrum Sp. z o.o. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

21 Węzeł produkcyjny Częstochowa, EPO Sp. z o.o. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

22 Instalacja mobilna, Utex Sp. z o.o. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

23 Przykłady dokumentów certyfikacyjnych Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

24 W dniu 1 czerwca 2007, weszła w życie regulacja REACH: Rejestracja, Autoryzacja, Ewaluacja i Restrykcja Chemikaliów Z jej mocy wszystkie substancje chemiczne wytworzone lub importowane do UE muszą być zarejestrowane w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (ECHA). Rejestracja ta wymaga przedstawienia informacji o własnościach substancji i potencjalnym ryzyku z nią związanym: fizykochemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

25 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

26 Wykaz badań wykonanych na potrzeby rejestracji w REACH: Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa Badania Toksykologiczne w Aneksach VII oraz VIIIMetoda badania Działanie drażniące lub żrące na skóręOECD 439, EU B.4, EU B.40 Drażnienie okaEU B.5 UczulanieEU B.42 Mutagenność EU B.13/14. EU B.10, EU B.17 Toksyczność ostra: - doustna - przez inhalację EU B.1 tris EU B.2 Toksyczność z powtarzaniem dawkiEU B.26 Toksyczność dla rozroduOECD 421 Toksykokinetykabez badań Badania ekotoksykologiczne w Aneksie VIIMetoda badania Badanie toksyczności krótko-okresowej na bezkręgowcach (preferowany gatunek Daphnia) OECD 202 Studium hamowania wzrostu na roślinach (preferowane algi)EU C.3 statyczna Biodegradacja aerobowaodstąpiono Badania ekotoksykologiczne w Aneksie VIIIMetoda badania Krótko-okresowa toksyczność na rybachEU C.1, EU C.2 statyczna Badanie Hamowania Oddychania Osadu CzynnegoEU C.11 Degradacja (abiotyczna)- Hydroliza jako funkcja pHodstąpiono Przeznaczenie docelowe i zachowanie w środowisku – badanie przesiewowe adsorpcji/desporpcji odstąpiono

27 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa FBC Fly Ash List of tests: FBC Fly Ash Tests required by Annex VII REACH Directive ES 1907/2006 Information requiredTESTTest resultMethod 7. Physical-chemical information 7.1 State of the substance at and 101,3 kPa Assessment of appearancelight grey solid powder, is odourless- 7.2 Melting/freezing temperature Melting temperature Melting point of the substance can not be established between ˚C EU A.1 / OECD Relative density Relative density of the substance is (standard uncertainty 0.033) EU A.3 / OECD Water solubility Water solubility (including analytical support) - Column elution method - Flask method The water solubility of the test substance is g/L at the temperature of 20˚C (The composition of the saturated solution was found to be time dependent) EU A.6 / OECD Explosive properties Explosive properties (3) -expert statement or -study Has not to be performed – see data waiving* EU A Self ignition temperature Relative self-ignition temperature for solids Has not to be performed – see data waiving* EU A Oxidizing properties Oxidizing properties (solids) (3) - expert statement or - limit study or - full study Has not to be performed – see data waiving* EU A GranulometryParticle size distribution Median µm Average µm cumulative 90% Average 6.80 µm cumulative 10% ISO

28 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa Toxicological information 8.1 Skin irritation or skin corrosion In vitro Skin Corrosion: Human Skin Model Test In vitro Skin Irritation Substance was not corrosive for EpiDerm TM tissues (not classified for skin corrosion) OECD 431 OECD draft In vitro Skin Irritation Test (EpiDerm TM Model) Substance was not irritant for EpiDerm TM tissues (not classified for skin irritation) OECD draft 8.2Eye irritationIn vitro Eye Irritation Substance was moderately irritating for EpiOcular TM tissues OECD draft 8.3Skin sensitisation Skin sensitisation – Local lymph node assay (individual approach) Substance is not sensiting EU B.42 / OECD Mutagenicity Mutagenicity - Reverse mutation test using bacteria Substance is not mutagenic in in vitro bacterial test EU B.13/14 / OECD Acute toxicity Acute toxicity oral - Acute toxic class method LD50> 2000 mg/kg Substance is not toxic or harmful (rat) EU B.1tris / OECD 423 REACH Directive ES 1907/2006 Information requiredTESTTest resultMethod

29 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa REACH Directive ES 1907/2006 Information requiredTESTTest resultMethod 9. Ecotoxicological information 9.1 Aquatic toxicity Short term toxicity testing on invertebrates (preferred species Daphnia) Acute toxicity for Daphnia - static test or - semistatic test Substance is not dangerous for the environment (Daphnia magna) 24-hours EC 50 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 48-hours EC 50 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 24-hours NOEC = 100 mgL -1 (nominal concentrations) 48-hours NOEC = 75 mgL -1 (nominal concentrations) 24-hours EC 100 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 48-hours EC 100 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) NOEC = No Observed Effect Concentration EU C.2 / OECD 202 Growth inhibition study aquatic plants (algae preferred) Algae inhibition test - stable sample or - unstable sample Substance is not dangerous for the environment (Desmodesmus subspicatus) 72-hours-E b C 50 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 72-hours-E r C 50 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 72-hours NOEC b = 83 mgL -1 (nominalconcentrations) 72-hours NOEC r = 100 mgL -1 (nominalconcentrations) EU C.3 / OECD 201

30 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa FBC Fly Ash List of tests: FBC Fly Ash Tests required by Annex VIII REACH Directive ES 1907/2006 Information required TESTTest resultMethod 8. Toxicological information 8.1 Skin irritation or skin corrosion Acute toxicity: Dermal irritation/corrosion Substance does not cause irritation to rabbit skin (not classified as an irritant to the skin) EU B.4 / OECD Eye irritationAcute toxicity: Eye irritation/corrosion The test substance is irritating for eye rabbit, the changes observed are reversible (substance does not have to be classified for eye irritation/corrosion) EU B.5 / OECD Mutagenicity Mutagenicity – In vitro Mammallian chromosome aberation test Substance does not induce structural chromosomal aberations in the Chinese hamster cell line, therefore is considered to be non-clastogenic EU B.10 / OECD 473 Mutagenicity – In vitro Mammallian Cell Gene Mutation test(2) Substance is considered to be non-mutagenic in the mouse lymphoma thymidine kinase locus using the cell line L5178Y EU B.17 / OECD Acute toxicity Acute toxicity by inhalation(2) - limit test - each further exposure level if required (without analytics) It is considered that acute inhalation lethal concentration (4h LC50) of substance was greater than 5.38 mg/L (Note: should not be clasified at this endpoint) EU B.2 / OECD 403 Acute toxicity (dermal)Has not to be performed – see data waiving* EU B.3 / OECD Repeated dose toxicity Repeated dose oral toxicity (90-day toxicity study) including DRF (including stability and homogeneity determination) EU B.7 / OECD Reproductive toxicity Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test including DRF (including stability and homogeneity determination) OECD 421

31 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa FBC Fly Ash List of tests: FBC Fly Ash Tests required by Annex IX REACH Directive ES 1907/2006 Information required TESTTest resultMETHOD 9. Ecotoxicological information 9.1 Aquatic toxicity Short term toxicity on fish Acute toxicity for fish - static test or - semistatic test Substance is not dangerous for the environment (Poecilia reticulata) 24-hours LC 50 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 48-hours LC 50 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 72-hours LC 50 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 96-hours LC 50 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 24-hours NOEC = 100 mgL -1 (nominal concentrations) 48-hours NOEC = 100 mgL -1 (nominal concentrations) 72-hours NOEC = 100 mgL -1 (nominal concentrations) 96-hours NOEC = 83 mgL -1 (nominal concentrations) 24-hours LC 100 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 48-hours LC 100 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 72-hours LC 100 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) 96-hours LC 100 > 100 mgL -1 (nominal concentrations) NOEC = No Observed Effect Concentration EU C.1 / OECD 203 Aquatic toxicity Activated Sludge Respiration Inhibition Test EC 50 > 1000 mg/L EU C.11 / OECD Degradation Abiotic Hydrolysis as a function pH – pilot study -for each pH-value (max. 3) Has not to be performed – see data waiving*EU C Fate and behavior in the environment Adsorption/desorpti on screening Estimation of the adsorption coefficient (KOC) on soil and on sewage sludge using HPLC Has not to be performed – see data waiving* EU C.19 / OECD 121

32 Raport Bezpieczeństwa Chemicznego (CSR): -Popiół FBC nie jest klasyfikowany zgodnie z dyrektywą 67/584/EEC. Nie ma obaw w odniesieniu do ludzi czy środowiska wynikających ze stosowania popiołów FBC. Nie stwierdzono konieczności wprowadzenia środków zapobiegania ryzyku. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa Klasyfikacja zgodnie z GHS Dla wszystkich zagrożeń wymienionych po prawej stwierdza się Zagrożenia fizyczne Zagrożenia zdrowia Mutagenność komórek zarodków Karcynogenność Toksyczność dla konkretnego organu - pojedyncza Toksyczność dla konkretnego organu – powtarzana dawka Zagrożenia środowiskowe NIE Stwierdzono Zagrożenia

33 Skuteczna rejestracja Dossier dla popiołu FBC i produktu SDA– wrzesień 2010 REACH opisuje substancje chemiczne wystarczająco i całościowo. Metody ustalania własności oraz ich oceny są adekwatne i wyrafinowane. Pewna ilość badań będzie wykonywana jeszcze po rejestracji, lecz poprzeczka pierwszego kroku jest umieszczona już bardzo wysoko. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

34 Nie udało się: A. Zbudować Partnerstwa dla Polskiego Popiołu (P 3 ) – pomiędzy: – Energetyką zawodową i jednostkami zagospodarowującymi UPS (PU UPS) – Ministerstwem Gospodarki – Ministerstwem Środowiska – Jednostkami Badawczo – Rozwojowych (IBDiM, ITB, IMMB) Aby: 1.Ustanowić dobre prawo, które zadba o zachowanie zasobów surowców naturalnych, 2.Zbudować mechanizmu pierwszeństwa dla wtórnych ani na etapie zlecania projektów, projektowania czy wykonawstwa. 3.Stworzyć systemowego rozwiązania, które skutkowałoby wykorzystaniem UPS ze składowisk i bieżącej produkcji jako istotnego źródła kruszyw antropogenicznych. 4.Utrzymać dobrego wyniku utylizacji UPS z 2006 roku i stworzyć mechanizmów szerokiego udziału UPS w gospodarce. 5.Zapobiec dzikiemu poborowi kruszyw naturalnych, które psują rynek w taki sposób, że czasami dowóz kruszyw antropogenicznych z odległości 20 km staje się nieopłacalny. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

35 Udało się: 1.Skutecznie przebadać i zarejestrować w REACH popioły ze spalania w kotłach pyłowych – konsorcjum niemieckie i ze spalania w kotłach fluidalnych (FBC) i produktów z półsuchego odsiarczania spalin (SDA) – konsorcjum polskie. 2.Wytyczyć nowe kierunki dla uzdatniania gruntów spoistych w drogownictwie i na kolei. 3.Przekonać drogownictwo do produktów na bazie UPS, w tym: a)Wdrożyć ZKP i certyfikować w oparciu o normę dla popiołów wysokowapiennych jako spoiwa drogowe, b)Zaistnieć na rynku spoiw drogowych – łącznie za 2010 – ok. 600 tys. ton – Ekotech, Utex Centrum, Utex, Dyckerhoff, Heidelberg Cement, Silment, Spoiwex, i inni, c)Uzdatniać kruszywa popiołowe innym materiałami – Utex – kamieniem górniczym, Utex Centrum z PolAqua – z piaskiem rzecznym, d)Wykorzystać na jednym projekcie ponad 1,4 mln ton produktów na bazie UPS – Węzeł A1-A4 Sośnica. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

36 4.Uzyskać przez Polskę pozycję europejskiego lidera w zakresie wykorzystania UPS w drogownictwie. 5.Stworzyć europejski standard konferencji popiołowych EuroCoalAsh. Druga edycja tej konferencji odbyła się w Kopenhadze w 2010 roku. 6.Pozyskać przez krajowe zespoły badawcze poważne środki na badania UPS i prace nad nowymi technologiami. Nowe międzynarodowe aplikacje są w trakcie przygotowywania. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

37 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa Podstawowa definicja produktu ubocznego jest zawarta w Artykule 5 Dyrektywy Odpadowej 2008/98/WE, z dnia 19 listopada 2008 Artykuł 5 Substancja lub przedmiot pochodzący z procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest wytworzenie tej rzeczy, tylko wtedy może być uważany za nie będący odpadem, którego dotyczy punkt (1) Artykułu 3, lecz za będący produktem ubocznym, gdy spełnione są następujące warunki: (a)dalsze użytkowanie danej substancji lub przedmiotu jest pewne; (b)dana substancja lub przedmiot może być używany bezpośrednio bez żadnego dalszego przetwarzania, wyjąwszy normalne praktyki przemysłowe; (c)dana substancja lub przedmiot jest wytwarzana jako integralna część pewnego procesu produkcyjnego, oraz (d)dalsze użycie jest zgodne z prawem, tj. dana substancja lub przedmiot spełnia wszelkie stosowne wymogi produktowe, ochrony środowiska i ochrony zdrowia dotyczące konkretnego użycia, i nie doprowadzi ogólnie do niekorzystnego wpływu na środowisko lub zdrowie ludzkie.

38 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa Oczekiwania w stosunku do wdrożenia Dyrektywy Ramowej w Polsce (a)dalsze użytkowanie jest pewne; (b)możliwość używania bezpośrednio bez żadnego dalszego przetwarzania, wyjąwszy normalne praktyki przemysłowe; (c)wytwarzanie jako integralna część pewnego procesu produkcyjnego, oraz (d)dalsze użycie jest zgodne z prawem, spełnia wszelkie stosowne wymogi produktowe, ochrony środowiska i ochrony zdrowia dotyczące konkretnego użycia, Powyższe wymogi Art. 5 w odniesieniu do UPS są spełniane: Ad (a) – Umowy z odbiorcami, Ad (b) – Przetwarzanie w zakresie normalnych praktyk przemysłowych Ad (c) – W przypadku spalania węgla – oczywistość Ad (d) – Spełnianie wymogów norm i systemów produktowych, z naciskiem na systemy zapewnienia jakości - Bieżące badania własności fizyko-chemicznych, poddanie się reżimowi badań przewidzianemu przez regulację REACH Tak więc wytwarzany produkt na bazie UPS automatycznie nie jest odpadem!

39 BUDOWA WĘZŁA A1-A4 SOŚNICA

40 Literatura: 1.Agencja Rynku Energii S.A., EMITOR 2008: EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA W ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH ZAWODOWYCH, CIE, Warszawa, z lat 1991 do 2009 r. 2.Sonia Jarema–Suchorowska, Barbara Kuczak, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.: SPOSOBY UZDATNIANIA POPIOŁÓW I ŻUŻLI ZMODYFIKOWANYCHW WYNIKU WDRAŻANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ EKOLOGICZNYCH, Warszawa, październik Nicolai Bech, Hans Joachim Feuerborn: ASH QUALITY IN EUROPE - PRIMARY AND SECONDARY MEASURES, Warszawa, październik 2010, 4. J.J. Hycnar, T. Szczygielski, S. Jarema-Suchorowska: SKŁADOWISKA POPIOŁÓW ZE SPALANIA WĘGLA ŹRÓDŁEM SUROWCÓW MINERALNYCH; Warszawa, październik Kornacka M., Szczygielski T.: BADANIA I REJESTRACJA UPS W REACH. V konferencja Ochrona środowiska w energetyce, Moskwa Szczygielski T.: COAL COMBUSTION PRODUCTS IN ROAD CONSTRUCTION. II konferencja EuroCoalAsh, Kopenhaga Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

41 Dziękuję za uwagę! TomAsh Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa


Pobierz ppt "Dr inż. Tomasz Szczygielski Polska Unia UPS Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011 Nowa dyrektywa ramowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google