Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OD ODPADU DO PRODUKTU NA PRZYKŁADZIE UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OD ODPADU DO PRODUKTU NA PRZYKŁADZIE UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA"— Zapis prezentacji:

1 OD ODPADU DO PRODUKTU NA PRZYKŁADZIE UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH OD ODPADU DO PRODUKTU NA PRZYKŁADZIE UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA Dr inż. Tomasz Szczygielski Polska Unia UPS Ministerstwo Środowiska, Warszawa

2 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Ministerstwo Środowiska, Warszawa

3 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania
Tabela 1. Wytwarzanie popiołów i żużli w energetyce zawodowej w latach 1985 – 2007 Rok Popiół lotny kod [tys. t] Żużel kod [tys. t] Razem z węgla brunatnego z węgla kamiennego 1985 18 074,50 3 335,00 21 409,50 1989 19 758,60 3 219,70 22 978,30 1995 12 763,40 1 792,50 14 555,90 2000 5 646,85 7 718,32 144,65 1 718,99 15 228,81 2001 4 991,10 7 163,30 117,90 1 859,30 14 131,60 2002 5 018,40 6 829,68 171,60 1 872,82 13 892,50 2003 6 346,00 5 690,80 314,00 1 748,20 14 099,00 2004 6 316,70 7 140,60 164,80 2 073,50 15 695,60 2005 5 955,00 6 755,00 170,00 1 886,00 14 766,00 2006 6 157,00 7 156,00 188,00 2 126,00 15 627,00 2007 5 714,90 7 487,90 191,70 2 273,20 15 667,70 Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

4 Tabela 2. Wytwarzanie UPS w energetyce zawodowej w roku 2008
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Tabela 2. Wytwarzanie UPS w energetyce zawodowej w roku 2008 Rodzaj UPS kod Ilość wytworzona, tys. t/rok 2008 z węgla brunatnego z węgla kamiennego elektrociepło-wnie gazowe Razem Popiół lotny , 330,40 3 152,10 1,10 3 483,60 Żużel , 0,00 1 336,50 9,30 1 345,80 Gips produkt 682,30 486,70 1 169,00 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 89,70 382,50 4,40 476,60 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu 161,50 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w , , 0,10 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem ) 2 479,00 190,80 2 669,80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 1 111,50 1 366,60 35,40 2 513,50 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) 2 167,00 1 988,30 4 155,30 7 021,40 8 903,60 50,20 15 975,20 Łącznie popiół i żużel 14 806,20 Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

5 Tabela 3. Zagospodarowanie popiołów i żużla w latach 1980 – 2007
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Tabela 3. Zagospodarowanie popiołów i żużla w latach 1980 – 2007 Rok Popiół lotny i żużel tys. Ton materiały budowlane cement budowa dróg górnictwo inne łącznie wykorzystanie przemysłowe x 100, % 1980 1 671,00 569,00 1 064,00 - 704,00 4 008,00 20,60 1985 1 556,00 504,80 143,30 481,50 326,90 3 012,50 14,10 1989 1 681,00 793,10 70,70 1 682,00 260,20 4 487,00 19,50 1995 1 346,10 837,60 280,70 4 524,70 868,50 7 857,60 54,00 2000 2 194,70 712,80 229,10 3 391,10 4 906,50 11 434,20 75,10 2001 1 783,50 871,00 493,40 3 348,00 4 091,10 10 587,00 74,80 2002 1 827,60 732,80 484,40 5 413,70 2 189,60 10 648,10 76,65 2003 1 391,90 761,80 735,10 5 156,70 2 785,20 10 830,70 76,80 2004 1 924,30 763,00 829,50 5 635,50 3 948,90 13 101,20 83,50 2005 1 724,00 961,00 581,00 4 848,00 4 120,00 12 234,00 82,90 2006 1 907,00 1 095,00 576,00 4 616,00 4 214,00 12 408,00 79,40 2007 2 379,20 1 620,10 546,20 2 740,50 3 526,30 10 812,30 69,01 Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

6 Tabela 4. Zagospodarowanie ups w roku 2008
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Tabela 4. Zagospodarowanie ups w roku 2008 Rodzaj UPS kod Ilość wykorzystana w 2008r., tys. t/rok Materiały budowlane Cement Budowa dróg Górnictwo Inne Razem x100% Wytw. 2008 Popiół lotny , 910,20 505,90 92,00 719,8 926 3 153,90 90,54 3 483,60 Żużel , 197,60 84,00 323,50 95,40 397,40 1 097,90 81,58 1 345,80 Gips produkt 856,30 57,5 0,00 29,9 943,70 80,73 1 169,00 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 71,60 0,80 32,4 166,40 271,20 56,90 476,60 Produkty z wapniowych metod odsiarczania w postaci szlamu 100,2 100,20 62,04 161,50 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne 0,10 100,00 Piaski ze złóż fluidalnych 27,20 0,50 315,6 343,30 12,86 2 669,80 Mieszanki popiołowo-żużlowe 312,10 145,90 50,50 167,70 309,40 985,60 39,21 2 513,50 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów z wapniowych metod odsiarczania 31,90 21,00 181,60 1 029,40 2 898,10 4 162,00 100,16 4 155,30 2 379,70 841,50 648,90 2 044,70 5 143,10 11 057,90 69,22 15 975,20 Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

7 Wytwarzanie UPS w Europie w 2008 (w milionach ton)
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Wytwarzanie UPS w Europie w 2008 (w milionach ton) Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

8 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Wytwarzanie popiołu lotnego z węgla kamiennego i brunatnego w EU15 w latach węgiel brunatny węgiel kamienny Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

9 Wykorzystanie UPS na przykładzie 15 krajów UE w roku 2008
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Wykorzystanie UPS na przykładzie 15 krajów UE w roku 2008 Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

10 Wymagania rynku budowlanego dla gospodarczego wykorzystania UPS
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Wymagania rynku budowlanego dla gospodarczego wykorzystania UPS Stała dostępność materiału w odpowiednich ilościach Stałe parametry Odpowiednie własności fizyko-chemiczne Spełnienie wymogów technicznych Spełnienie wymagań środowiskowych Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

11 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Zapotrzebowanie na materiały drogowe do budowy dróg krajowych. W oparciu o informacje Ministerstwa Transportu związane z programem budowy dróg na EURO stan na – wg. Aleksander Kabziński MISTO Lp. Wyszczególnienie Jm 2008 2009 2010 2011 2012 1 Planowany koszt robót drogowych – wraz z zadaniami dodatkowymi i rezerwą mld zł 23 31 32 25 15 126 2 Zakres rzeczowy - drogi w budowie: (z PPP) km 940 1045 1165 960 513 4623 a/ autostrady w budowie 100 150 200 140 30 620 b/ autostrady PPP 130 13 473 c/ drogi ekspresowe w budowie 310 455 515 495 199 1974 d/ inne drogi - obwodnice w budowie (51 szt) 40 125 145 35 48 393 e/ przebudowy i modernizacje dróg 390 185 175 190 223 1163 3 materiały: a / kruszywa mln t 15,7 23,4 26,5 19,5 7,6 92,7 b/ asfalt 0.3 0,4 0,3 0,2 1,6 c/ cement 2,1 3,5 3,8 2,8 1,1 133 4 Masy ziemne i inne materiały 40,0 50,0 100,0 80,0 60,0 330,0 Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

12 Prognoza produkcji kruszyw w latach 2007 – 2015
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Prognoza produkcji kruszyw w latach 2007 – 2015 wg Aleksander Kabziński MISTO Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

13 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

14 Wymagania w zakresie kontroli jakości system 1+
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Wymagania w zakresie kontroli jakości system 1+ Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

15 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Normy PN i EN dla UPS Lp. Nr normy Nazwa normy Rok wydania 1 2 3 4 PN-EN 451-1 Metoda badania popiołu lotnego. Oznaczanie zawartości wolnego tlenku wapnia 2004 PN-EN 451-2 Metoda badania popiołu lotnego. Oznaczanie miałkości przez przesiewanie na mokro. 1998 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych 5 PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 1997 6 PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne 7 PN-S-06103 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego 8 PN-G-11010 Górnictwo. Materiały do podsadzki hydraulicznej. Wymagania i badania 1993 9 PN-G-11011 Górnictwo. Materiały do podsadzki zestalonej i doszczelniania zrobów. Wymagania i badania 10 PN-EN Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 1: Mieszanki związane cementem 2007 Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

16 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Lp. Nr normy Nazwa normy Rok wydania 1 2 3 4 11 PN-EN Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi 2007 12 PN-EN Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Część 4: Popioły lotne do mieszanek 2005 13 PN-EN Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 3: Mieszanki związane spoiwem drogowym 14 PN-EN Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Część 14: Grunty stabilizowane popiołami lotnymi 2006 15 BN-87/ Gipsobetony. Wymagania i badania 1988 16 PN-B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe 1997 17 PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 1970 18 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 2008 19 PN-EN 450-1 Popiół lotny do betonu – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 2009 20 PN-EN 450-2 Popiół lotny do betonu – Część 2: Ocena zgodności Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

17 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania LISTA NORM BRANŻOWYCH Lp. Nr normy Nazwa normy Rok wydania 1 BN Popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Pobieranie i przygotowywanie próbek 1982 2 BN Popioły lotne z węgla kamiennego do produkcji betonu komórkowego 1987 3 BN Popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Podział, nazwy i określenia 1980 4 BN Popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Badania chemiczne. Postanowienia ogólne 5 BN Paliwa stałe oraz popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Badania radioaktywności naturalnej 1985 6 BN Popioły lotne i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Badania chemiczne. Oznaczanie masy przy prażeniu. 7 BN Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolanowej popiołów lotnych z węgla kamiennego 1994 8 BN-87/ Popioły i żużle z kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Oznaczanie zawartości mikrosfer w popiele oraz stopnia zanieczyszczenia i wilgotności mikrosfer 1988 9 BN-75/ Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczenie wartości pH 1975 Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

18 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Normy techniczne UE w trakcie aktualizacji: EN Cement, EN 14 227 Mieszanki związane hydraulicznie EN Hydrauliczne spoiwa drogowe EN 450 popiół lotny do betonu EN 206 Beton EN 13 055 Lekkie kruszywa EN 12 620 Kruszywa do betonu Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

19 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Węzeł produkcyjny Nowy Jaworów, Renevis Sp. z o.o. Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

20 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Węzeł produkcyjny Kawęczyn, Utex-Centrum Sp. z o.o. Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

21 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Węzeł produkcyjny Częstochowa, EPO Sp. z o.o. Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

22 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Instalacja mobilna, Utex Sp. z o.o. Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

23 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Przykłady dokumentów certyfikacyjnych Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

24 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania W dniu 1 czerwca 2007, weszła w życie regulacja REACH: Rejestracja, Autoryzacja, Ewaluacja i Restrykcja Chemikaliów Z jej mocy wszystkie substancje chemiczne wytworzone lub importowane do UE muszą być zarejestrowane w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (ECHA). Rejestracja ta wymaga przedstawienia informacji o własnościach substancji i potencjalnym ryzyku z nią związanym: fizykochemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

25 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

26 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Wykaz badań wykonanych na potrzeby rejestracji w REACH: Badania Toksykologiczne w Aneksach VII oraz VIII Metoda badania Działanie drażniące lub żrące na skórę OECD 439, EU B.4, EU B.40 Drażnienie oka EU B.5 Uczulanie EU B.42 Mutagenność EU B.13/14. EU B.10, EU B.17 Toksyczność ostra: - doustna - przez inhalację EU B.1 tris EU B.2 Toksyczność z powtarzaniem dawki EU B.26 Toksyczność dla rozrodu OECD 421 Toksykokinetyka bez badań Badania ekotoksykologiczne w Aneksie VII Badanie toksyczności krótko-okresowej na bezkręgowcach (preferowany gatunek Daphnia) OECD 202 Studium hamowania wzrostu na roślinach (preferowane algi) EU C.3 statyczna Biodegradacja aerobowa odstąpiono Badania ekotoksykologiczne w Aneksie VIII Krótko-okresowa toksyczność na rybach EU C.1, EU C.2 statyczna Badanie Hamowania Oddychania Osadu Czynnego EU C.11 Degradacja (abiotyczna)- Hydroliza jako funkcja pH Przeznaczenie docelowe i zachowanie w środowisku – badanie przesiewowe adsorpcji/desporpcji Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

27 List of tests: FBC Fly Ash Tests required by Annex VII
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania List of tests: FBC Fly Ash Tests required by Annex VII REACH Directive ES 1907/2006 Information required TEST Test result Method 7. Physical-chemical information 7.1 State of the substance at and 101,3 kPa Assessment of appearance light grey solid powder, is odourless - 7.2 Melting/freezing temperature Melting temperature Melting point of the substance can not be established between ˚C EU A.1 / OECD 102 7.4 Relative density Relative density of the substance is (standard uncertainty 0.033) EU A.3 / OECD 109 7.7 Water solubility Water solubility (including analytical support) - Column elution method - Flask method The water solubility of the test substance is g/L at the temperature of 20˚C (The composition of the saturated solution was found to be time dependent) EU A.6 / OECD 105 7.11 Explosive properties Explosive properties(3) -expert statement or -study Has not to be performed – see data waiving* EU A.14 7.12 Self ignition temperature Relative self-ignition temperature for solids EU A.16 7.13 Oxidizing properties Oxidizing properties (solids)(3) - expert statement or - limit study or - full study EU A.17 7.14 Granulometry Particle size distribution Median µm Average µm cumulative 90% Average 6.80 µm cumulative 10% ISO Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

28 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania
REACH Directive ES 1907/2006 Information required TEST Test result Method 8. Toxicological information 8.1 Skin irritation or skin corrosion In vitro Skin Corrosion: Human Skin Model Test In vitro Skin Irritation Substance was not corrosive for EpiDermTM tissues (not classified for skin corrosion) OECD 431 OECD draft In vitro Skin Irritation Test (EpiDermTM Model) Substance was not irritant for EpiDermTM tissues (not classified for skin irritation) 8.2 Eye irritation In vitro Eye Irritation Substance was moderately irritating for EpiOcularTM tissues 8.3 Skin sensitisation Skin sensitisation – Local lymph node assay (individual approach) Substance is not sensiting EU B.42 / OECD 429 8.4 Mutagenicity Mutagenicity - Reverse mutation test using bacteria Substance is not mutagenic in in vitro bacterial test EU B.13/14 / OECD 471 8.5 Acute toxicity Acute toxicity oral - Acute toxic class method LD50> 2000 mg/kg Substance is not toxic or harmful (rat) EU B.1tris / OECD 423 Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

29 Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania
REACH Directive ES 1907/2006 Information required TEST Test result Method 9. Ecotoxicological information 9.1 Aquatic toxicity Short term toxicity testing on invertebrates (preferred species Daphnia) Acute toxicity for Daphnia - static test or - semistatic test Substance is not dangerous for the environment (Daphnia magna) 24-hours EC50 > 100 mgL-1 (nominal concentrations) 48-hours EC50 > 100 mgL-1 24-hours NOEC = 100 mgL-1 48-hours NOEC = 75 mgL-1 24-hours EC100 > 100 mgL-1 48-hours EC100 > 100 mgL-1 NOEC = No Observed Effect Concentration EU C.2 / OECD 202 Growth inhibition study aquatic plants (algae preferred) Algae inhibition test - stable sample or - unstable sample (Desmodesmus subspicatus) 72-hours-EbC50 > 100 mgL-1 72-hours-ErC50 > 100 mgL-1 72-hours NOECb = 83 mgL-1 (nominalconcentrations) 72-hours NOECr = 100 mgL-1 EU C.3 / OECD 201 Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

30 List of tests: FBC Fly Ash Tests required by Annex VIII
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania List of tests: FBC Fly Ash Tests required by Annex VIII REACH Directive ES 1907/2006 Information required TEST Test result Method 8. Toxicological information 8.1 Skin irritation or skin corrosion Acute toxicity: Dermal irritation/corrosion Substance does not cause irritation to rabbit skin (not classified as an irritant to the skin) EU B.4 / OECD 404 8.2 Eye irritation Acute toxicity: Eye irritation/corrosion The test substance is irritating for eye rabbit, the changes observed are reversible (substance does not have to be classified for eye irritation/corrosion) EU B.5 / OECD 405 8.4 Mutagenicity Mutagenicity – In vitro Mammallian chromosome aberation test Substance does not induce structural chromosomal aberations in the Chinese hamster cell line, therefore is considered to be non-clastogenic EU B.10 / OECD 473 Mutagenicity – In vitro Mammallian Cell Gene Mutation test(2) Substance is considered to be non-mutagenic in the mouse lymphoma thymidine kinase locus using the cell line L5178Y EU B.17 / OECD 476 8.5 Acute toxicity Acute toxicity by inhalation(2) - limit test - each further exposure level if required (without analytics) It is considered that acute inhalation lethal concentration (4h LC50) of substance was greater than 5.38 mg/L (Note: should not be clasified at this endpoint) EU B.2 / OECD 403 Acute toxicity (dermal) Has not to be performed – see data waiving* EU B.3 / OECD 402 8.6 Repeated dose toxicity Repeated dose oral toxicity (90-day toxicity study) including DRF (including stability and homogeneity determination) EU B.7 / OECD 407 8.7 Reproductive toxicity Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test OECD 421 Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

31 List of tests: FBC Fly Ash Tests required by Annex IX
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania List of tests: FBC Fly Ash Tests required by Annex IX REACH Directive ES 1907/2006 Information required TEST Test result METHOD 9. Ecotoxicological information 9.1 Aquatic toxicity Short term toxicity on fish Acute toxicity for fish - static test or - semistatic test Substance is not dangerous for the environment (Poecilia reticulata) 24-hours LC50 > 100 mgL-1 (nominal concentrations) 48-hours LC50 > 100 mgL-1 (nominal concentrations) 72-hours LC50 > 100 mgL-1 (nominal concentrations) 96-hours LC50 > 100 mgL-1 (nominal concentrations) 24-hours NOEC = 100 mgL-1 (nominal concentrations) 48-hours NOEC = 100 mgL-1 (nominal concentrations) 72-hours NOEC = 100 mgL-1 (nominal concentrations) 96-hours NOEC = 83 mgL-1 (nominal concentrations) 24-hours LC100 > 100 mgL-1 (nominal concentrations) 48-hours LC100 > 100 mgL-1 (nominal concentrations) 72-hours LC100 > 100 mgL-1 (nominal concentrations) 96-hours LC100 > 100 mgL-1 (nominal concentrations) NOEC = No Observed Effect Concentration EU C.1 / OECD 203 Activated Sludge Respiration Inhibition Test EC50 > 1000 mg/L EU C.11 / OECD 209 9.2 Degradation Abiotic Hydrolysis as a function pH – pilot study -for each pH-value (max. 3) Has not to be performed – see data waiving* EU C.7 9.3 Fate and behavior in the environment Adsorption/desorption screening Estimation of the adsorption coefficient (KOC) on soil and on sewage sludge using HPLC EU C.19 / OECD 121 Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

32 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Raport Bezpieczeństwa Chemicznego (CSR): -Popiół FBC nie jest klasyfikowany zgodnie z dyrektywą 67/584/EEC. Nie ma obaw w odniesieniu do ludzi czy środowiska wynikających ze stosowania popiołów FBC. Nie stwierdzono konieczności wprowadzenia środków zapobiegania ryzyku. Klasyfikacja zgodnie z GHS Dla wszystkich zagrożeń wymienionych po prawej stwierdza się Zagrożenia fizyczne Zagrożenia zdrowia Mutagenność komórek zarodków Karcynogenność Toksyczność dla konkretnego organu - pojedyncza Toksyczność dla konkretnego organu – powtarzana dawka Zagrożenia środowiskowe NIE Stwierdzono Zagrożenia Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

33 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Skuteczna rejestracja Dossier dla popiołu FBC i produktu SDA– wrzesień 2010 REACH opisuje substancje chemiczne wystarczająco i całościowo. Metody ustalania własności oraz ich oceny są adekwatne i wyrafinowane. Pewna ilość badań będzie wykonywana jeszcze po rejestracji, lecz poprzeczka pierwszego kroku jest umieszczona już bardzo wysoko. Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

34 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Nie udało się: A. Zbudować Partnerstwa dla Polskiego Popiołu (P3) – pomiędzy: Energetyką zawodową i jednostkami zagospodarowującymi UPS (PU UPS) Ministerstwem Gospodarki Ministerstwem Środowiska Jednostkami Badawczo – Rozwojowych (IBDiM, ITB, IMMB) Aby: Ustanowić dobre prawo, które zadba o zachowanie zasobów surowców naturalnych, Zbudować mechanizmu „pierwszeństwa dla wtórnych” ani na etapie zlecania projektów, projektowania czy wykonawstwa. Stworzyć systemowego rozwiązania, które skutkowałoby wykorzystaniem UPS ze składowisk i bieżącej produkcji jako istotnego źródła kruszyw antropogenicznych. Utrzymać dobrego wyniku utylizacji UPS z 2006 roku i stworzyć mechanizmów szerokiego udziału UPS w gospodarce. Zapobiec dzikiemu poborowi kruszyw naturalnych, które psują rynek w taki sposób, że czasami dowóz kruszyw antropogenicznych z odległości 20 km staje się nieopłacalny. Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

35 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Udało się: Skutecznie przebadać i zarejestrować w REACH popioły ze spalania w kotłach pyłowych – konsorcjum niemieckie i ze spalania w kotłach fluidalnych (FBC) i produktów z półsuchego odsiarczania spalin (SDA) – konsorcjum polskie. Wytyczyć nowe kierunki dla uzdatniania gruntów spoistych w drogownictwie i na kolei. Przekonać drogownictwo do produktów na bazie UPS, w tym: Wdrożyć ZKP i certyfikować w oparciu o normę 14 227 dla popiołów wysokowapiennych jako spoiwa drogowe, Zaistnieć na rynku spoiw drogowych – łącznie za 2010 – ok. 600 tys. ton – Ekotech, Utex Centrum, Utex, Dyckerhoff, Heidelberg Cement, Silment, Spoiwex, i inni, Uzdatniać kruszywa popiołowe innym materiałami – Utex – kamieniem górniczym, Utex Centrum z PolAqua – z piaskiem rzecznym, Wykorzystać na jednym projekcie ponad 1,4 mln ton produktów na bazie UPS – Węzeł A1-A4 Sośnica. Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

36 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Uzyskać przez Polskę pozycję europejskiego lidera w zakresie wykorzystania UPS w drogownictwie. Stworzyć europejski standard konferencji popiołowych EuroCoalAsh. Druga edycja tej konferencji odbyła się w Kopenhadze w 2010 roku. Pozyskać przez krajowe zespoły badawcze poważne środki na badania UPS i prace nad nowymi technologiami. Nowe międzynarodowe aplikacje są w trakcie przygotowywania. Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

37 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Podstawowa definicja “produktu ubocznego” jest zawarta w Artykule 5 Dyrektywy Odpadowej 2008/98/WE, z dnia 19 listopada 2008 Artykuł 5 Substancja lub przedmiot pochodzący z procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest wytworzenie tej rzeczy, tylko wtedy może być uważany za nie będący odpadem, którego dotyczy punkt (1) Artykułu 3, lecz za będący produktem ubocznym, gdy spełnione są następujące warunki: (a) dalsze użytkowanie danej substancji lub przedmiotu jest pewne; (b) dana substancja lub przedmiot może być używany bezpośrednio bez żadnego dalszego przetwarzania, wyjąwszy normalne praktyki przemysłowe; (c) dana substancja lub przedmiot jest wytwarzana jako integralna część pewnego procesu produkcyjnego, oraz (d) dalsze użycie jest zgodne z prawem, tj. dana substancja lub przedmiot spełnia wszelkie stosowne wymogi produktowe, ochrony środowiska i ochrony zdrowia dotyczące konkretnego użycia, i nie doprowadzi ogólnie do niekorzystnego wpływu na środowisko lub zdrowie ludzkie. Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

38 Oczekiwania w stosunku do wdrożenia Dyrektywy Ramowej w Polsce
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Oczekiwania w stosunku do wdrożenia Dyrektywy Ramowej w Polsce (a) dalsze użytkowanie jest pewne; (b) możliwość używania bezpośrednio bez żadnego dalszego przetwarzania, wyjąwszy normalne praktyki przemysłowe; (c) wytwarzanie jako integralna część pewnego procesu produkcyjnego, oraz dalsze użycie jest zgodne z prawem, spełnia wszelkie stosowne wymogi produktowe, ochrony środowiska i ochrony zdrowia dotyczące konkretnego użycia, Powyższe wymogi Art. 5 w odniesieniu do UPS są spełniane: Ad (a) – Umowy z odbiorcami, Ad (b) – Przetwarzanie w zakresie normalnych praktyk przemysłowych Ad (c) – W przypadku spalania węgla – oczywistość Ad (d) – Spełnianie wymogów norm i systemów produktowych, z naciskiem na systemy zapewnienia jakości - Bieżące badania własności fizyko-chemicznych, poddanie się reżimowi badań przewidzianemu przez regulację REACH Tak więc wytwarzany produkt na bazie UPS automatycznie nie jest odpadem! Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

39 BUDOWA WĘZŁA A1-A4 SOŚNICA

40 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Literatura: Agencja Rynku Energii S.A., EMITOR 2008: EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA W ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH ZAWODOWYCH, CIE, Warszawa, z lat 1991 do 2009 r. Sonia Jarema–Suchorowska, Barbara Kuczak, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.: SPOSOBY UZDATNIANIA POPIOŁÓW I ŻUŻLI ZMODYFIKOWANYCHW WYNIKU WDRAŻANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ EKOLOGICZNYCH, Warszawa, październik 2010 Nicolai Bech, Hans Joachim Feuerborn: ASH QUALITY IN EUROPE - PRIMARY AND SECONDARY MEASURES, Warszawa, październik 2010, J.J. Hycnar, T. Szczygielski, S. Jarema-Suchorowska: SKŁADOWISKA POPIOŁÓW ZE SPALANIA WĘGLA ŹRÓDŁEM SUROWCÓW MINERALNYCH; Warszawa, październik 2010 Kornacka M., Szczygielski T.: BADANIA I REJESTRACJA UPS W REACH. V konferencja „Ochrona środowiska w energetyce”, Moskwa 2010 Szczygielski T.: COAL COMBUSTION PRODUCTS IN ROAD CONSTRUCTION. II konferencja EuroCoalAsh, Kopenhaga 2010. Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa

41 Ministerstwo Środowiska, Warszawa 18.02.2011
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Dziękuję za uwagę! TomAsh Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH „Od odpadu do produktu na przykładzie Ubocznych Produktów Spalania” Ministerstwo Środowiska, Warszawa


Pobierz ppt "OD ODPADU DO PRODUKTU NA PRZYKŁADZIE UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google