Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Fundusz Wsparcia z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w roku 2007 24.09.2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Fundusz Wsparcia z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w roku 2007 24.09.2007r."— Zapis prezentacji:

1 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Fundusz Wsparcia z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w roku 2007 24.09.2007r.

2 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Fundusz Wsparcia Województwa (dalej Fundusz) jest nowym instrumentem Samorządu Województwa, tworzonym dla zwiększenia skuteczności polityki spójności społeczno-ekonomicznej i przestrzennej w regionie. Celem głównym Funduszu jest wzmocnienie działań prowadzących do zmniejszenia dysproporcji rozwojowych w ramach województwa. Idea Funduszu wsparcia realizuje obowiązujące we Wspólnocie Europejskiej zasady subsydiarności i dodatkowości.

3 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zasady przydzielania wsparcia W celu wyrównania dysproporcji rozwojowych pomiędzy gminami województwa kujawsko-pomorskiego Funduszem Wsparcia objęto gminy charakteryzujące się najmniejszym potencjałem rozwojowym, wyrażającym się poziomem dochodu własnego na 1 mieszkańca oraz gminy, które w niewielkim stopniu korzystały z funduszy europejskich. Dochód własny określony został na podstawie oficjalnych danych Regionalnej Izby Obrachunkowej uwzględniających dochody własne jednostek samorządu terytorialnego.

4 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Kryteria wyboru 1.Zgłoszony przez gminę projekt został poddany ocenie formalnej i merytorycznej. 2.Oceny dokonał Zespół Oceny Projektów powołany przez Zarząd Województwa spośród pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek podległych Samorządowi Województwa. Kryteria formalne objęły: termin złożenia i kompletność wniosku, zgodność projektu z założeniami aktualnego Lokalnego Planu Rozwoju lub innego dokumentu programowego rozwoju gminy, harmonogram rzeczowo-finansowy projektu.

5 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Kryteria wyboru Kryteria merytoryczne objęły: efektywność finansowo-ekonomiczną projektu, założenia techniczno-organizacyjne realizacji projektu, zdolność projektu do oddziaływania na rozwój społeczny i gospodarczy gminy.

6 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Potencjalni beneficjenci Funduszu Wsparcia

7 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Beneficjenci Funduszu Wsparcia

8 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

9 GminaTytuł projektuUzyskana kwota dotacji Aleksandrów KujawskiPrzebudowa (modernizacja) drogi gminnej Rożno-Parcele-Służewo 398 400,00 zł BrzozieRozbudowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Wielkie Leźno 888 242,00 zł ChoceńPoprawa atrakcyjności inwestycyjnej w gminie Choceń poprzez budowę infrastruktury drogowej 409 200,00 zł CiechocinModernizacja drogi gminnej w miejscowości Miliszewy 130 000,00 zł CiechocinRozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Małszyce i Ciechocin 340 000,00 zł

10 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego GminaTytuł projektu Uzyskana kwota dotacji CzernikowoPrzebudowa odcinków drogowych w gminie Czernikowo o strategicznym ponadlokalnym znaczeniu 510 000,00 zł Izbica KujawskaPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Pasieka 400 000,00 zł KęsowoBudowa dróg wraz z kanalizacja deszczową w miejscowości Żalno - etap 1 300 000,00 zł KęsowoOpracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Kęsowo 164 700,00 zł KikółBudowa drogi gminnej Ciełuchowo-Janiszewo na odcinku Ciełuchowo-Grodzyń 399 920,00 zł

11 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego GminaTytuł projektu Uzyskana kwota dotacji KowalModernizacja gminnego ujęcia wody w miejscowości Grabkowo 543 990,00 zł LipnoRozbudowa stacji uzdatniania wody w Głodowie 383 590,00 zł LubraniecPrzebudowa nawierzchni ulic Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Lubrańcu - etap 1 394 540,00 zł ŁabiszynBudowa sali gimnastycznej w Lubostroniu 400 000,00 zł ObrowoRozbudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Obrowie 400 000,00 zł

12 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego GminaTytuł projektu Uzyskana kwota dotacji OsiekRozbudowa gminnej infrastruktury w zakresie ochrony środowiska w miejscowości Osiek 460 000,00 zł OsięcinyBudowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz wymiany sieci wodociągowej z przyłączami 420 000,00 zł Piotrków KujawskiPoprawa układu komunikacyjnego część 1 - "Remont nawierzchni i chodników w Piotrkowie Kujawskim" 121 600,00 zł Piotrków KujawskiPrzebudowa układu komunikacyjnego część 2 - "Przebudowa drogi gminnej Anusin-Wąsewo" 220 800,00 zł RaciążekRozbudowa ujęcia wodociągowego w miejscowości Raciążek 261 000,00 zł

13 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego GminaTytuł projektu Uzyskana kwota dotacji RadominPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Radomin 403 000,00 zł SadkiPrzebudowa budynku "GOP w budowie" na centrum turystyczne (Gminne Centrum Kulturalno-Administracyjne) 400 000,00 zł ŚwiedziebniaPrzebudowa dróg gminnych w gminie Świedziebnia (droga Janowo-Mełno) 500 000,00 zł WarlubieBudowa zintegrowanego obszaru sportowego - boisko sportowe z obiektem socjalno technicznym 406 000,00 zł ZbójnoPrzebudowa drogi gminnej Ruże-Wojnowo 445 000,00 zł

14 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego GminaTytuł projektu Uzyskana kwota dotacji Golub -DobrzyńPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Skępsk 150 000,00 zł ChrostkowoBudowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi we wsiach Ksawery, Gołuchowo, część sołectw: Wildno, Chrostkowo, Chojno, Nowa Wieś, Adamowo i Stalmierz 150 000,00 zł SUMA9 592 422,00 zł

15 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Projektowanie Funduszu Wsparcia na rok 2008 i lata następne Przygotowanie założeń funkcjonowania Funduszu Wsparcia Konsultacje z przedstawicielstwami samorządów terytorialnych (Konwent Starostów, Wójtów i Burmistrzów) Możliwość indywidualnych konsultacji

16 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Projektowanie Funduszu Wsparcia na rok 2008 i lata następne c.d. Prezentacja wstępnych założeń Zarządowi Województwa Przedstawienie propozycji komisji Polityki Regionalnej Rozwoju Województwa i Infrastruktury Dalszy ciąg prac prowadzonych przez departament Przedstawienie wypracowanej koncepcji Sejmikowi Województwa, w celu zatwierdzenia i przyjęcia stosownej uchwały

17 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Pierwszy kwartał 2008 zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Funduszu Wsparcia Projektowanie Funduszu Wsparcia na rok 2008 i lata następne c.d.

18 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń psg@kujawsko-pomorskie.pl wydzial-analiz@kujawsko-pomorskie.pl Tel. 056 62-18-320, 62-18-454 Fax. 056 62-18-493


Pobierz ppt "Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Fundusz Wsparcia z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w roku 2007 24.09.2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google