Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody"— Zapis prezentacji:

1 Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
Konferencja chiropterologiczna z okazji międzynarodowego roku nietoperza 2011/2012 Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody Warszawa listopada 2012 r.

2 Zobowiązania administracji rządowej w stosunku do zawartych umów międzynarodowych
Ratyfikacja – decyzja polityczna. Procedura opisana w ustawie o umowach międzynarodowych Dz. U. Nr 39 poz. 443 z 2000 r. Płacenia składek. Skala przyjęta przez ONZ. Zobowiązanie budżetu państwa.

3 Zobowiązania administracji rządowej w stosunku do zawartych umów międzynarodowych
Udział w spotkaniach. Przekazanie informacji działalności w kraju. Przekazanie wiedzy, doświadczeń z innych krajów i implementacja postanowień Porozumienia w Polsce (np. poprzez organizację imprez z okazji roku nietoperza). Ratyfikacja zmian do Porozumienia zaakceptowanych przez spotkanie Stron.

4 Zobowiązania administracji rządowej w stosunku do zawartych umów międzynarodowych
Wyznaczenie focal point. Sporządzanie raportów krajowych, zarówno rocznych nieobowiązkowych jak i obowiązkowych przed spotkaniami stron odbywającymi się w cyklu 4-letnim.

5 Raporty – status i trendy
Wg Dr Christine Harbrusch, (Kesselingen, DE, r.) z 26 gatunków nietoperzy w Europie Zachodniej i Środkowej więcej niż połowa osiągnęła stabilny lub rosnący trend - te gatunki osiągnęły zakładany do 2010 cel zatrzymania utraty różnorodności biologicznej do 2010. Wg polskiego raportu dla KE z roku 2007 prawie połowa gatunków występujących w Polsce (9) osiągnęła właściwy status ochronny.

6 Polski raport dla EUROBATS za 2011rok.
Środowiska i kryjówki. Zagrożenia dla nietoperzy. Zbieranie, analiza, interpretacja i upowszechnianie danych. Działania prawne. Obszary i obiekty objęte ochroną. Działania promocyjne. Działania badawcze. Wdrażanie poszczególnych postanowień Porozumienia. _porozumienie_eurobats.html

7 Bieżące prace w ramach Porozumienia EUROBATS – grupy robocze:
Schronienia podziemne. Ochrona nietoperzy i zrównoważone zarządzanie lasami – dr Aleksander Rachwald. Monitoring i wskaźniki. Dzienne i sezonowe wędrówki nietoperzy. Turbiny wiatrowe a populacja nietoperzy- dr Andrzej Kepel.

8 Bieżące prace w ramach Porozumienia EUROBATS grupy robocze cd.
Zanieczyszczenia światłem. Najważniejsze żerowisk i szlaki komunikacyjne. Schroniska dla nietoperzy budowane przez człowieka. Wpływ dróg i innej infrastruktury związanej z komunikacją na nietoperze. Choroba białych nosów.

9 Bieżące prace w ramach Porozumienia EUROBATS cd.
Gatunki priorytetowych. Wdrażanie Porozumienia – Monika Lesz. Przegląd formatu raportów krajowych – Monika Lesz. Nowa grupa utworzona na wniosek Ukrainy podczas ostatniego spotkania Komitetu Doradczego w Dublinie w maju br. poświęcona rehabilitacji nietoperzy.

10 Współpraca z ekspertami z innymi instytucjami z NGO-sami

11 Współpraca Parki Narodowe.
Na stronach internetowych 14 parków można znaleźć informacje o nietoperzach a w 5 informacje o prowadzonym monitoringu, badaniach bądź inwentaryzacji . Pieniński PN zadania ochronne na lata 2010 i 2012, kontrola rozrodu i zimowania nietoperzy Inwentaryzacja nietoperzy na terenie całego parku. PN Roztoczański - monitoring stanowisk i ocena liczebności hibernujących nietoperzy. PN „Bory Tucholskie” – coroczna kontrola skrzynek, o wysokim 80% zasiedleniu. Zakup 2 detektorów ultradźwiękowych. Zorganizowano wykład o nietoperzach.

12 Współpraca Słowiński PN monitoring terytorialny oraz badania naukowe nad składem chiropterofauny w 2001 r. Drawieński PN – inwentaryzacja koordynowana przez Centrum Informacji Chiropterologicznej, Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN. Zabezpieczono uszkodzone miejsca hibernacji. Kampinoski PN 2 letni projekt monitoringu zimujących nietoperzy. Adaptacja ziemianek. Suwalski PN i Babiogórski PN liczenie nietoperzy w 2011r.Badania nad nietoperzami prowadzone od kilku lat – liczba nietoperzy wzrosła

13 Współpraca międzynarodowa - pomoc rozwojowa
Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego, dążenie do łagodzenia i ograniczania skutków zmian klimatu. Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Afganistan, Turkmenistan, Tadżykistan, Autonomia Palestyńska. Burundi, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan, Południowy, Tanzania, Uganda, Libia Tunezja.

14 Dziękuję za uwagę Monika Lesz Radca Ministra Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska


Pobierz ppt "Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody"

Podobne prezentacje


Reklamy Google