Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wisła i jej możliwości dla turystyki wodnej Maria Napiórkowska Dyrektor Departamentu Turystyki MSiT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wisła i jej możliwości dla turystyki wodnej Maria Napiórkowska Dyrektor Departamentu Turystyki MSiT."— Zapis prezentacji:

1 1 Wisła i jej możliwości dla turystyki wodnej Maria Napiórkowska Dyrektor Departamentu Turystyki MSiT

2 2 Znaczenie turystyki wodnej Turystyka wodna : stanowi samodzielny produkt turystyczny, (spływy kajakowe, żeglarskie, żegluga pasażerska) stanowi element innych produktów turystycznych, (przyrodnicza) zapewnia szeroki wybór form turystyki aktywnej, możliwa do uprawiania w całym kraju ze względu na gęstość rzek, jezior naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych, kreuje popyt na szereg związanych z nią towarów i usług oraz nowych miejsc pracy, stymuluje rozwój polskiego przemysłu jachtowego oraz produkcję sprzętu pływającego.

3 3 Turystyka wodna roku 2010 w UE i Polsce Komisja Europejska ogłosiła tegoroczny konkurs na Najlepszą Europejską Destynację Turystyczną - EDEN, którego hasłem przewodnim jest Turystyka wodna Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze PTTK ogłosiło Rok 2010 rokiem Turystyki wodnej w Polsce. Przedsięwzięcie to zostało objęte honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki. Ministerstwo Sportu i Turystyki w corocznie ogłaszanym konkursie na przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, uwzględniło w 2010 roku i będzie uwzględniać w latach następnych, priorytetowe zadania związane z turystyką wodną (wytaczanie, znakowanie i konserwacja szlaków wodnych)

4 4 Rozbudowa dróg wodnych oparta na dwóch najważniejszych Polskich rzekach Program dla Odry 2006 – przyjęty do realizacji na drodze ustawy sejmowej w 2001r jako wieloletni program. Obecnie program jest realizowany przez Radę Ministrów za pośrednictwem Pełnomocnika Rządu ds. Programu dla Odry -2006. Program dla Wisły i jej dorzeczy do roku 2020 – inicjatywa podjęta przez organizacje pozarządowe - m.in. Związek Miast Nadwiślańskich, Liga Morska i Rzeczna. Obecnie trwają prace nad aktualizacją programu przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

5 5 Rozbudowa specjalistycznej infrastruktury turystycznej W ramach powyższego działania w obszarze priorytetowym Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności uwidocznionym w dokumencie pt. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 r przewiduje się przedsięwzięcia nakierowane na: tworzenie infrastruktury wokół szlaków turystyki kwalifikowanej, rozwój infrastruktury wodnych szlaków śródlądowych i morskich, Polityka morska RP - dokument opracowany przez MI przy udziale innych resortów w tym MSiT w ramach uzgodnień dokonanych przez Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej RP uwzględnia priorytetowe działania dotyczące turystyki m.in.: rozwój infrastruktury morskiej i nadmorskiej,

6 6 Przedsięwzięcia w realizacji i współfinansowane z Programu Operacyjnego IG w ramach działania 6.4 dotyczących rozwoju turystyki wodnej

7 7 Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej Beneficjent: Województwo Pomorskie Obszar objęty projektem to teren Żuław i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną. Bierze w nim udział 18 podmiotów z dwóch województw: pomorskiego i warmińsko – mazurskiego. W ramach projektu przewidziano stworzenie portów i przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych służących zarówno aktywnemu uprawianiu sportów wodnych jak również innym formom turystyki. Okres realizacji inwestycji: 2009 - 2011 Szacunkowa całkowita wartość projektu: 83 590 300 PLN

8 8 Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku Beneficjent: Miasto Gdańsk Przedsięwzięcie polega na aktywizacji dróg wodnych na terenie miasta znajdującego się w rejonie ujścia Wisły. Planowane zadania obejmują budowę przystanków tramwaju wodnego oraz budowę trzech obiektów dla potrzeb wodniaków. wybudowane zostaną pochylnie dla wodowania jednostek pływających i inne urządzenia hydrotechniczne, Okres realizacji inwestycji: 2009 - 2011 Szacunkowa całkowita wartość projektu: 36 848 000 PLN

9 9 Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec Beneficjent: Miasto Puławy Przedsięwzięcie polega na przygotowaniu kompleksowej oferty turystycznej związanej z żeglugą po Wiśle. Planowane zadania obejmują: - modernizacji portu rzecznego z infrastrukturą towarzyszącą w Puławach, - budowie dwóch przystani wraz z infrastrukturą w Kazimierzu Dolnym oraz Janowcu - budowę bulwarów nadwiślańskich w tych trzech miastach. Wykonana infrastruktura umożliwi uruchomienie regularnej żeglugi pasażerskiej pomiędzy miastami na zasadach tzw. taksówek wodnych czy tramwajów wodnych. Okres realizacji inwestycji: 2009 - 2011 Szacunkowa całkowita wartość projektu: 65 800 000 PLN

10 10 Warszawski Węzeł Rowerowo – Wodny Pedałuj i płyń – I etap Beneficjent: Miasto St. Warszawa Przedsięwzięcie polega na stworzeniu oferty, polegającej na integracji tras turystycznych obejmujących drogi rowerowe oraz rejsy statkami i promami po Wiśle. Planowane zadania obejmują: - budowę trasy rowerowej uzupełnionej o pochylnie łączące komunikację rowerową z przystankami komunikacji rzecznej, - budowę promenady pieszej powiązanej z Traktem Królewskim i Starym Miastem. Okres realizacji inwestycji: 2009 - 2011 Szacunkowa całkowita wartość projektu: 59 500 000 PLN

11 11 Projekty produktu turystycznego oparte na potencjale rzeki Wisły Wiślana Trasa Rowerowa Warszawska Pętla Wodna

12 12 Wiślana Trasa Rowerowa Rowerowy szlak biegnący wzdłuż Wisły, zagospodarowany w infrastrukturę niezbędną dla turysty rowerowego, Całość trasy liczy ponad 1000 km. Początek trasy to źródła rzeki Wisły, a koniec to ujście rzeki do Morza Bałtyckiego, Narodowy produkt turystyczny – pokazujący dziedzictwo kulturowe Polski oraz jej walory krajobrazowe, identyfikowany z Polską w całej Europie. Priorytetem budowy trasy jest bezpieczeństwo turysty rowerowego.

13 13 Warszawska Pętla Wodna (Projekt) Produkt turystyczny oparty na wspaniałych walorach przyrodniczych i kulturowych rzeki Wisły, Narwi i Zalewu Zegrzyńskiego. Podmioty uczestniczące w projekcie – Urząd Marszałkowski, samorządy lokalne, lokalne organizacje turystyczne, organizacje pozarządowe, Centrum Turystyki wodnej PTTK – koordynator produktu Projekt zakłada powstanie: - pełnej infrastruktury rzecznej tj. dworca rzecznego, portów jachtowych, plaż, kąpielisk, wypożyczalni sprzętu wodnego, - pełnej flotylli jednostek pływających tj. statki pasażerskie, tramwaje wodne, kajaki, gondole Produkt umożliwi: - ożywienie ruchu wodnego na Wiśle i poprzez Kanał Żerański, rzekę Narew połączenie z Zalewem Zegrzyńskim - stworzenie szeregu atrakcyjnych pakietów turystycznych np. rejsy statkami pasażerskimi połączonymi ze zwiedzaniem zabytkowych obiektów,

14 14 Imprezy, konkursy oraz konferencje związane z turystyką wodną i rzeką Wisłą - Druga edycja konkursu na najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne – EDEN. Tegoroczna edycja poświęcona TURYSTYCE WODNEJ. Organizator konkursu w Polsce – Polska Organizacja Turystyczna. -Promocja rozwoju turystyki wodnej - w ramach konkursu EDEN – odbyła się w Gdańsku w kwietniu br, -Święto Wisły (22 – 23 maja). Impreza na statku na Wiśle w Warszawie min. Ogłoszenie wyników konkursu EDEN, -Światowy Dzień Turystyki (14-15 października). Obchody planowane na wodzie w Krakowie. -Przygotowany program przez PTTK z licznymi wydarzeniami i uroczystościami obchodzonymi na terenie całej Polski w Roku Turystyki Wodnej. Rzeka Wisła jest tematem dwóch konferencji w 2010r.

15 15 Wnioski Potrzeba podjęcia działań na rzecz: inwentaryzacji istniejących wodnych szlaków turystycznych Wisły i jej dorzeczy (kręgosłup i ości), ujednolicenia oznakowania szlaków wodnych w Polsce, wsparcia i rozbudowy infrastruktury wodnej, realizacji akcji Bezpieczna woda z udziałem szerokiego kręgu partnerów, efektywnej promocji turystyki wodnej,

16 16 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Sportu i Turystyki Tel. (022) 24-43-170 Fax. (022) 24-43-171 E-mail: turystyka@msport.gov.pl


Pobierz ppt "1 Wisła i jej możliwości dla turystyki wodnej Maria Napiórkowska Dyrektor Departamentu Turystyki MSiT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google