Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procesory PENTIUM. Pentium Pro optymalizacja pod kątem obsługi oprogramowania 32-bitowego oraz pracy w systemach wieloprocesorowych (serwery). implementacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procesory PENTIUM. Pentium Pro optymalizacja pod kątem obsługi oprogramowania 32-bitowego oraz pracy w systemach wieloprocesorowych (serwery). implementacja."— Zapis prezentacji:

1 Procesory PENTIUM

2 Pentium Pro optymalizacja pod kątem obsługi oprogramowania 32-bitowego oraz pracy w systemach wieloprocesorowych (serwery). implementacja rozwiązań procesorów RISC kompatybilności wstecz z poprzednimi procesorami duża liczba rejestrów roboczych

3 Schemat Pentium Pro

4 Pentium Pro istnienie dwóch magistral komunikacji procesora z pamięciami –pierwsza zapewnia komunikację z pamięcią zewnętrzną (pamięcią operacyjną komputera) oraz innymi urządzeniami zewnętrznymi i została później nazwana Frontside Bus i oznaczona skrótem FSB. –druga zapewnia komunikację z cache L2 i nosiła później nazwę Backside Bus, w skrócie BSB. magistrale te mogą pracować równolegle (niezależnie) i dlatego istotnie przyspieszają pracę procesora rozwiązanie to zostało później nazwane Dual Independent Bus (niezależną podwójną magistralą) i oznaczane skrótem DIB.

5 Pentium Pro zastosowanie lokalnego zaawansowanego kontrolera przerwań (ang. APIC - Advanced Programmable Interrupt Controller) zapewnia on obsługę przerwań w systemach wieloprocesorowych, komunikując się z lokalnymi kontrolerami przerwań innych procesorów za pomocą dedykowanej,trójsygnałowej magistrali dynamiczna realizacja instrukcji

6 Pentium MMX do listy rozkazów dodano grupę ułatwiającą obsługę urządzeń multimedialnych - zestaw instrukcji MMX, realizujący rozkazy wykonujące równolegle tę samą operację na danych spakowanych - operacje typu SIMD (ang. Single Instruction Multiple Data). dwie 16-kilobajtowe wewnętrzne pamięci cache (jedna dla kodu programu i jedna dla danych), ulepszony układ przewidywania rozgałęzień, udoskonalona praca potokowa, praca potokowa w trybie MMX, możliwość wykonania do dwóch instrukcji na takt

7 Pentium II łączy w sobie rozwiązania rdzenia P6 zastosowane w Pentium Pro z technologią MMX mikroarchitektura dynamicznej realizacji instrukcji, dwie rozdzielone magistrale, osobna dla pamięci cache L2 i osobna magistrala zewnętrzna (Dual Independent Bus), zwiększona pojemność pamięci cache L1-2x16 kB, technologia MMX, udoskonalony system zarządzania poborem mocy zintegrowana 512-kilobajtowa pamięć cache L2, możliwość pracy w systemach dwuprocesorowych.

8 Celeron tania wersja procesora Pentium II obniżenie ceny osiągnięto usuwając z płytki procesora pamięć cache L2 lub w późniejszych wersjach ograniczając jego rozmiar do 128 kB, pozwoliło to rzeczywiście obniżyć cenę oraz zmniejszyć pobór mocy (procesor nie wymaga radiatora), lecz obniżyło szybkość jego działania, pozostałe rozwiązania architektury i możliwości są takie jak dla Pentium II.

9 Pentium III (maj 1999) architektura tego procesora jest 32-bitowa, rozszerzono zestaw rozkazów technologii MMX, rozszerzenie rozkazów typu SIMD na rozkazy zmiennoprzecinkowe, osiem nowych instrukcji buforowania danych, które są wykorzystywane przy realizacji kompresji wideo oraz obsłudze grafiki 3D, nowe rozkazy + wzrost wydajności obliczeniowej umożliwiły programową realizację kompresji MPEG-2 pełnoekranowego obrazu w czasie rzeczywistym.

10 Pentium IV Schemat blokowy

11 Pentium IV - architektura NetBurst jednostka wykonawcza Rapid Execution Engine,w jej skład wchodzą: –dwie jednostki arytmetyczno-logiczne ALU –oraz dwie jednostki adresowe AGU. układy te pracują z podwojoną częstotliwością zegara procesora. zmieniony podsystem pamięci cache - w której umieszczane są mikrooperacje zdekodowanych instrukcji (Execution Trace Cache). Pamięć ta może przechowywać około. 12 000 mikrooperacji. Ponadto zarówno pamięci cache L1, jak i L2 pracują z pełną szybkością zegaraprocesora.

12 Pentium IV - architektura NetBurst ulepszona architektura dynamicznej realizacji instrukcji oraz zmieniony 20 - stopniowy potok, rozszerzono zestaw instrukcji SIMD, które tworzą obecnie zestaw 144 instrukcji o nazwie SSE 2, a w nowszych wersjach procesora Pentium 4 realizujących technologię Hyper-Threading zestaw SSE 3, wykonujący także rozkazy SIMD dla instrukcji zmiennoprzecinkowych. magistrala adresowa Pentium 4 ma szerokość 36 bitów, co pozwala na zaadresowanie fizycznej pamięci o pojemności 64 GB.

13 Technologia Hyper-Threading angielski termin thread odpowiada polskiemu terminowi wątek, wątek jest wydzielonym fragmentem kodu, który może być wykonywany w dużej mierze niezależnieod pozostałych wykonywane wątki mogą należeć do jednej aplikacji (programu), wykonując różne podzadania, lub realizować różne programy. w systemie jednoprocesorowym z procesorem bez technologii HT może on realizować dwa wątki naprzemiennie, przy czym przełączanie pomiędzywątkami może wynikać bądź z upływu określonego odcinka czasu, bądź z wystąpieniaokreślonego zdarzenia

14 Technologia Hyper-Threading rzeczywista równoległa realizacja wątków możliwa jest w systemach wieloprocesorowych MPS (Multiprocessor System) lub zbliżony termin SMP (Symetric Multiprocessing) każdy z fizycznie obecnych procesorów może realizować osobny wątek.

15 Technologia Hyper-Threading procesor, w którym zastosowano technologię HT, umożliwia realizację dwóch lub więcej wątków naprzemiennie przez wspólne układy wykonawcze procesora, przy czym każdy z wątków dysponuje własnym zestawem zasobów, takich jak rejestry ogólnego przeznaczenia, segmentowe, sterujące czy kontrolery przerwań (APIC - Advanced Progammable Iterrupt Controller). inaczej mówiąc, w obrębie jednego fizycznego procesora tworzone są dwa (lub więcej) procesory logiczne z określonymi zasobami, korzystające z wspólnych układów wykonawczych.

16 Technologia Hyper-Threading

17 Procesory dwurdzeniowe moc obliczeniowa procesora i szybkość jego działania może być zwiększana przez zwiększanie częstotliwości zegara taktującego operacje procesora, sposób ten ma jednak ograniczenia wynikające z praw fizyki i zasad funkcjonowania układów elektronicznych i nie może być prowadzony w nieskończoność, częstotliwości taktowania współczesnych procesorów zbliżają się do wartości granicznych, rozwiązanie - równoległe wykonywanie operacji powodujące przyspieszenie przetwarzania informacji przez jednoczesne jej przetwarzanie przez dwa lub więcej układów.

18 Procesory dwurdzeniowe technikę tę wykorzystuje się w konstrukcji architektury procesorów rodziny IA 32 i nazywa się technologią wielordzeniową (ang. Multi-Core Technology) procesory, w których ją zastosowano: –Pentium 4 Extreme Edition, –Pentium D –Pentium M z architekturą Intel Core Duo.

19 Procesory dwurdzeniowe

20 Centrino Mobile Technology w celu zmniejszenia poboru energii dla komputerów mobilnych firma Intel - wprowadziła rozwiązanie będące połączeniem współpracy trzech elementów: –procesora, –chipsetu, –bezprzewodowej karty sieciowej (ang. Wirełess LAN). współpraca tych elementów jest optymalizowanapod kątem zmniejszenia zużycia energii i nosi właśnie nazw technologii mobilnej Centrino - Centrino Mobile Technology. po raz pierwszy zastosowana dla procesora Pentium M w połączeniu z chipsetem Intel® 855, nosiła nazwę kodową Carmel w roku 2006 opracowano trzecią generację Centrino o nazwie Napa, używającą procesorów Intel Core o kodowej nazwie Yonah, w wersjach Intel Core Solo lub Intel Core Duo i chipsetu Intel Mobile 945 Express. Od tego momentu zaczęto używać terminu Centrino Duo.

21 Procesor Itanium pierwszy 64-bitowy procesor rodziny x86, realizacji instrukcji VLIW (Very Long Instruction Word )- polega na łączeniu (wewnątrz procesora) kodów instrukcji w długie słowa (paczki") zawierające kody trzech instrukcji (41 bitów każdy), do tak powstałego słowa dodano 5-bitowe pole szablonu określającego typ i sposób wykonania rozkazu oraz czy instrukcje następnej paczki mogą być wykonywane równolegle z paczką bieżącą - rozwiązanie to umożliwia znacznie szybszy przydział układów wykonawczych realizujących poszczególne operacje i nosi skrótową nazwę EPIC ( Explicitly Parallel lnstruction Computing), bardzo duża liczba rejestrów roboczych, które tworzą stos rejestrów; duża liczba jednostek wykonawczych oraz ulepszona technika spekulatywnej realizacji rozkazów, duża liczba pamięci cache ulepszona architektura jednostek zmiennoprzecinkowych,

22 Procesor Itanium

23 ostatnia wersja Itanium - Itanium 2, ma zwiększoną liczbę jednostek wykonawczych do 21 zwiększono też liczbę portów układu rozdzielającego do jedenastu. Itanium 2 ma 50-bitową magistralę adresową pozwalającą zaadresować 1 PB. Jednostki: –TB Terrabyte 1024 GB, –PB Pettabyte 1024 TB, –EB Exabyte 1024 PB, –ZB Zettabyte 1024 EB, –YB Yottabyte 1024 ZB,


Pobierz ppt "Procesory PENTIUM. Pentium Pro optymalizacja pod kątem obsługi oprogramowania 32-bitowego oraz pracy w systemach wieloprocesorowych (serwery). implementacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google