Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dla kandydatów INSTYTUT GEOGRAFII dr inż. Ryszard Dorożyński dr inż. Kazimierz Harłoziński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dla kandydatów INSTYTUT GEOGRAFII dr inż. Ryszard Dorożyński dr inż. Kazimierz Harłoziński."— Zapis prezentacji:

1 http://www.ukw.edu.pl/ http://www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl/ dla kandydatów INSTYTUT GEOGRAFII dr inż. Ryszard Dorożyński dr inż. Kazimierz Harłoziński

2 http://www.wydzialkulturyfizycznej.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial_kultury _fizycznej_zdrowia_turystyki Dziekan Wydziału prof. dr hab. Zygmunt Babiński ul. Ogińskiego 16 85-092 Bydgoszcz tel. 52 323 67 50 e-mail: zygmunt.babinski@gmail.com Dyżur: Piątek 10:00 - 12:00

3 http://www.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_geografii Dyrektor Instytutu dr hab. Zbigniew Podgórski prof. nadzw. ul. Mińska 15 85-428 Bydgoszcz 52 349 64 62 52 349 62 50 wew. 40 e-mail: instgeo@ukw.edu.pl

4 Instytut Geografii Instytut Geografii ul. Mińska 5 http://geoportal.gov.pl/start

5 Instytut Geografii http://geoportal.gov.pl/start Instytut Geografii ul. Mińska 5

6

7

8 Turystyka i Rekreacja Geografia Rewitalizacja Dróg Wodnych Zarządzanie Kryzysowe w Środowisku kierunki studiów nowy kierunek studiów

9 Geografia specjalności: Licencjat i magisterskie uzupełniające Geografia fizyczna Geografia społeczno – ekonomiczna Geografia turystyczna kierunek studiów

10 specjalności: Licencjat Gospodarka turystyczna Rekreacja ruchowa obsługa ruchu turystycznego Turystyka i Rekreacja rekreacja i fitnes złożony wniosek na rok akad. 2016/2017 o studia magisterskie uzupełniające kierunek studiów

11 specjalność: inżynierskie Rewitalizacja dróg wodnych Rewitalizacja Dróg Wodnych

12 biogeomorfologia klimat obszarów zainwestowanych, w tym klimatu miejskiego procesy korytowe rzek przeobrażenia społeczno- gospodarcze i przestrzenno- funkcjonalne w miastach i na obszarach wiejskich turystyka kulturowa metody GIS w badaniach przestrzeni fizycznogeograficznej i społeczno-ekonomicznej meteorologiczne i hydrologiczne przyczyny sytuacji kryzysowych

13 S TUDENCKIE K OŁA N AUKOWE wyjazdy terenowe, organizacja konferencji, organizacja seminariów, imprezy propagujące turystykę, badania naukowe, publikacje w czasopismach naukowych

14 S TUDENCKIE K OŁA N AUKOWE

15 W YMIANA M IĘDZYNARODOWA Erasmus+ umowy pomiędzy Uczelniami Bułgaria, Cypr, Finlandia, Francja, Włochy, Rosja, Słowacja, Turcja

16 nowy kierunek studiów

17 jest sztuką osiągania zamierzonych rezultatów przez innych ludzi. – sytuacja kryzysowa – może powstać wskutek działania sił przyrody, żywiołów, działalności człowieka – lub jej zaniechania. – środowisko – ogół elementów nieożywionych i ożywionych, występujących na określonym obszarze. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w ŚRODOWISKU Instytut Geografii

18 Fundament wiedzy, umiejętności i kompetencji Instytut Geografii OBSZAR NAUK

19 ZARZĄDZANIE KRYZYS sytuacja kryzysowa ŚRODOWISKO relacja prosta Obszary zainteresowania i relacje pomiędzy nimi

20 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE S P E C J A L N O Ś C I

21 S P E C J A L N O Ś Ć Instytut Geografii

22 S P E C J A L N O Ś Ć

23 Instytut Geografii

24

25 ćwiczenia ogólnogeograficzne 2014 r.

26

27 ćwiczenia z geomorfologii 2002 r.

28 ćwiczenia z geomorfologii 2008 r.

29 ćwiczenia z geomorfologii 2009 r.

30 ćwiczenia ogólnogeograficzne 2011 r. – Bełchatów kopalnia odkrywkowa

31 Turystyka i Rekreacja ćwiczenia terenowe 2014 r. – kamienne kręgi

32 ćwiczenia ogólnogeograficzne 2011 r. – Kasprowy Wierch

33 ćwiczenia ogólnogeograficzne 2011 r. – Trzy Korony

34 ćwiczenia ogólnogeograficzne 2011 r. – Czorsztyn, zapora

35 S ERDECZNIE ZAPRASZAMY ! P RACOWNICY I S TUDENCI IG UKW D OŁĄCZ DO N ASZEJ G EOGRAFICZNO -T URYSTYCZNEJ R ODZINY !

36 http://www.ukw.edu.pl/ http://www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl/ dla kandydatów INSTYTUT GEOGRAFII


Pobierz ppt "dla kandydatów INSTYTUT GEOGRAFII dr inż. Ryszard Dorożyński dr inż. Kazimierz Harłoziński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google