Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. inż. Jan Krysiński Przewodniczący KRPUT Rektor Politechniki Łódzkiej Konferencja Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość. 24.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. inż. Jan Krysiński Przewodniczący KRPUT Rektor Politechniki Łódzkiej Konferencja Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość. 24."— Zapis prezentacji:

1 Prof. dr hab. inż. Jan Krysiński Przewodniczący KRPUT Rektor Politechniki Łódzkiej Konferencja Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość. 24 stycznia 2008r. SGH w Warszawie

2 Problemy charakterystyczne dla wyższego szkolnictwa technicznego 1). Małe jest zainteresowanie studiami ścisłymi, w tym technicznymi, mimo wielkiego zapotrzebowania na inżynierów w całym świecie. Przyszedł czas na inżynierów, a młodzież tego nie dostrzega.

3 a) dane liczbowe według stanu na 30 listopada 2006 r zawarte w wydanym w 2007 r. informatorze MNiSzW Szkolnictwo wyższe 2006 liczba studentów ogółem (studia stacjonarne i niestacjonarne) we wszystkich szkołach wyższych wynosi około 2 000 000,

4 klasyczne kierunki inżynierskie (budowa maszyn, elektrotechnika, elektronika, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna itp.) studiuje zaledwie 7.2%, wszystkie kierunki inżynierskie studiuje na politechnikach 13.2%, matematykę studiuje zaledwie 0.72%, fizykę 1.8%,

5 b) trwająca od dawna ucieczka młodzieży od studiów technicznych i ścisłych jest spowodowana: wysokim stopniem ich trudności (co jest przesadzone) i pracochłonności (co nie jest już przesadzone), zafascynowaniem studiami ekonomicznymi (błyskotliwe kariery menedżerskie), zarządzania (każdy chce zarządzać, a kto ma być do roboty), pedagogicznymi (mimo nadchodzącego niżu), prawa, psychologii i ogólnie studiami humanistycznymi,

6 zdeprecjonowaniem w szkole średniej matematyki poprzez usunięcie jej z grupy obowiązkowych przedmiotów maturalnych i wykładaniem fizyki i chemii w formie szczątkowej, złe przygotowanie z matematyki i fizyki eliminuje ze studiów na pierwszym roku od 30-50% studentów politechnik, mało jest kandydatów na fizykę, chemię i matematykę na uniwersytetach,

7 c) co należy zrobić : podnieść poziom kształcenia w szkołach średnich z matematyki i fizyki (zwiększenie liczby godzin oraz poziomu kompetencji nauczycieli), przywrócić na maturze matematykę jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym, KRASP gorąco popiera propozycje MEN,

8 zmienić medialny przekaz zawodu inżyniera i studiów ścisłych; uświadomić młodzieży, że zawód inżyniera to nie inż. Karwowski w gumiakach, a fizyka po uniwersytecie to odkrywanie nowego świata, przekonać dziewczęta, że kariera inżyniera jest także dla nich (uratować je od kariery bezrobotnych lub pracy nisko płatnej w zawodach, które często wybierają), utworzyć system stypendiów faworyzujący studentów w szkołach średnich i wyższych zachęcający do wyboru kierunków ścisłych, w tym technicznych.

9 d) jeśli wyraźnie nie podniesiemy liczby kształconych inżynierów i absolwentów kierunków ścisłych, to czeka nas zapaść technologiczna i cywilizacyjna – kto będzie tworzył innowacyjną gospodarkę ? Specjaliści alarmują – na rynku brakuje inżynierów – ten stan już utrudnia polskim firmom tworzenie nowych produktów i podnoszenie konkurencyjności na rynku

10 2). Nastąpił spadek poziomu kształcenia inżynierów spowodowany drastycznie małym - w stosunku do potrzeb - finansowaniem studiów technicznych. a) co to powoduje : obniżyliśmy liczbę godzin zajęć do 25 tygodniowo poprzez zmniejszenie godzin ćwiczeń i projektowania,

11 teoria zamiast praktyki - przedsiębiorcy narzekają, że uzyskana wiedza nie przekłada się odpowiednio na umiejętności i kompetencje absolwentów, zbyt mały jest udział staży w przedsiębiorstwach, stale słyszymy odchudźcie programy, standardy są coraz chudsze – gdzie jest tego kres?

12 b) co należy zrobić : podnieść współczynniki kosztochłonności dla studiów technicznych, w których znaczący jest udział przedmiotów wymagających specjalistycznej aparatury, drogich maszyn i urządzeń, czy też odczynników. Dotychczasowy stosunek 3:1 nie oddaje rzeczywistej proporcji kosztów względem kierunków nietechnicznych, zróżnicować współczynniki kosztochłonności dla studiów I i II stopnia.

13 3). Nastąpiła degradacja tytułu inżyniera, jest on nadużywany. nadaje się go zamiast tytułu licencjata na uczelniach, które często nie mają odpowiedniego zaplecza technicznego i technologicznego, tytuł zawodowy inżyniera, z uwagi na jego rosnącą popularność na rynku pracy, zaczyna być traktowany jako element reklamy i marketingu studiów,

14 tytuł inżyniera jednoznacznie kojarzony jest z naukami technicznymi, inżynier, nawet informatyk, musi posiadać podstawową wiedzę techniczną i jeśli jej się nie wykłada w oparciu o laboratoria i projekty to należy nadawać dyplomy licencjata, w programach są sztucznie generowane przedmioty nazwane technicznymi, np. statystyczna analiza baz danych - treść koresponduje tu wyraźnie ze statystyką,

15 KRPUT za pośrednictwem KRASP, ustosunkowując się do projektu rozporządzenia Ministra NiSzW z dnia 6 listopada 2007, przesłał do ministerstwa następującą propozycję: Absolwentom studiów I stopnia nadaje się tytuł inżyniera na kierunkach technicznych, a także na kierunkach rolniczych i leśnych, związanych z naukami technicznymi, gdy przedmioty techniczne stanowią nie mniej niż 65% ogółu zajęć dydaktycznych przewidzianych w planach studiów i programach nauczania na tych kierunkach, z wyjątkiem kierunku architektura i urbanistyka oraz architektura krajobrazu

16 Dziękuję za uwagę

17


Pobierz ppt "Prof. dr hab. inż. Jan Krysiński Przewodniczący KRPUT Rektor Politechniki Łódzkiej Konferencja Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość. 24."

Podobne prezentacje


Reklamy Google