Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zachowania trudne u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zachowania trudne u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera"— Zapis prezentacji:

1 Zachowania trudne u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
Konferencja zorganizowana przez zespół terapeutyczny ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie, pod patronatem Starosty Piaseczyńskiego

2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Szpitalna 12 05 – 500 Piaseczno Tel Fax

3 Kim jesteśmy …? Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Piasecznie to publiczna placówka oświatowa dla uczniów w wieku od 7 do 21 lat z trudnościami edukacyjnymi (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym) oraz dla dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Do szkoły przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie
Struktura SOSW Struktura SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie Szkoła Podstawowa nr 7 Gimnazjum nr 5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera nabór od 2014/15 Półinternat Internat

5 Jak pracujemy…? Dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera uczą się w klasach 2-4 osobowych, pracę nauczyciela wspomaga wykwalifikowana pomoc Dzieci i młodzież z trudnościami edukacyjnymi (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) uczą się w klasach do 16 uczniów, W Ośrodku funkcjonują 4 świetlice, w tym dwie dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

6 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
kształcimy w dwóch kierunkach: kucharz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Dzień zawodowca w SOSW Praktyczna nauka zawodu

7 Jesteśmy wyjątkowi, ponieważ:
oferujemy ciągłość nauczania i zdobycie zawodu, Prowadzimy KLUB ABSOLWENTA, który integruje i wspiera uczniów także po zakończeniu edukacji

8 Wszyscy uczniowie uczestniczą w uroczystościach organizowanych na terenie Ośrodka

9 Nasz Ośrodek umożliwia:
rozwój dzieci i młodzieży poprzez atrakcyjną ofertę zajęć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalnych Szkolny chór Klub Olimpiad Specjalnych

10 Nasz Ośrodek umożliwia:
systematyczną terapię indywidualną i grupową podczas zajęć specjalistycznych, dostosowaną do potrzeb ucznia i zgodną z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej

11 Naszym uczniom oferujemy:
wsparcie szkolnego pedagoga i psychologów

12 Zajęcia rewalidacyjne:
terapia pedagogiczna terapia psychologiczna Integracja Sensoryczna zajęcia w pracowni polisensorycznej logopedia alternatywne metody komunikacji gimnastyka korekcyjna zajęcia metodą Weroniki Sherborne, kształtowanie umiejętności społecznych terapia złości i agresji socjoterapia terapia taktylna rewalidacja sztuką…

13 Naszym uczniom oferujemy m.in..:
Terapia pedagogiczna

14 Terapia integracji sensorycznej

15 Naszym uczniom oferujemy m.in..:
Zajęcia w pracowni polisensorycznej oraz sali wyciszeń – relaks i wyciszenie, ćwiczenia koncentracji uwagi Naszym uczniom oferujemy m.in..:

16 Logopedia – kształtowanie prawidłowej mowy

17 Naszym uczniom oferujemy m.in..:
Socjoterapia – oddziaływanie w zakresie wychowawczym i emocjonalnym

18 Zajęcia metodą Weroniki Sherborne
Poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe dzieci rozwijają: poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, świadomość własnego ciała, umiejętność nawiązywania kontaktów, zaufanie do innych, umiejętność rozróżniania kierunków i tempa ruchów ciała, poczucie sprawstwa.

19 Gimnastyka korekcyjna – wyrabianie nawyków utrzymania właściwej postawy

20 Terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
Diagnozujemy uczniów za pomocą specjalistycznego narzędzia – TESTU PEP - R Zakres oddziaływań terapeutycznych poszerzamy o wykorzystanie profesjonalnych metod przeznaczonych do terapii ucznia z autyzmem i Zespołem Aspergera. W swojej pracy wykorzystujemy elementy poniższych metod: techniki behawioralne HANDLE ruch rozwijający integracja sensoryczna terapia taktylna

21 Naszym uczniom oferujemy m.in..:
Rewalidacja sztuką oraz zajęcia promujące zdrowe odżywianie Naszym uczniom oferujemy m.in..:

22 Nasza misja …? Jesteśmy placówką nastawioną na rozwój i innowacje, otwartą na potrzeby dzieci, młodzieży oraz rodziców. Głównym celem Ośrodka jest zapewnienie dzieciom i młodzieży nauki i opieki oraz warunków do prowadzenia rehabilitacji psychicznej, fizycznej, jak również przygotowanie ich do udziału w życiu społecznym i zawodowym.

23 Dlaczego my podejmujemy ten temat?
Kształceniem uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera zajmujemy się od 2009 roku Obecnie do naszego Ośrodka uczęszcza 33 uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera, obejmujemy kształceniem uczniów na czterech etapach edukacyjnych: od szkoły podstawowej, po szkołę zawodową W Ośrodku pracuje wykwalifikowana kadra nauczycieli i terapeutów

24 Skąd pomysł na konferencję?
Zachowania trudne często zaburzają prawidłowe funkcjonowanie ucznia w szkole, mają negatywny wpływ na przebieg procesu edukacyjnego, utrudniają relacje rodzinne i rówieśnicze. Ponieważ sami na co dzień borykamy się z trudnymi zachowaniami u naszych uczniów widzimy konieczność pogłębiania wiedzy przez nauczycieli i rodziców, aby lepiej rozumieli potrzeby osób z Zespołem Aspergera i autyzmem, i na co dzień potrafili radzić sobie z problemami z tego wynikającymi.

25 Cel konferencji Uświadomienie różnic w funkcjonowaniu dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera Poznanie przyczyn trudnych zachowań u osób ze spektrum autyzmu Propagowanie efektywnego modelu wsparcia dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, w szczególności w zakresie pracy z trudnymi zachowaniami

26 Plan konferencji Plan konferencji…? Pani Marta Jakubowska
Różnice w funkcjonowaniu osób z autyzmem i Zespołem Aspergera Pani Urszula Gałka Przyczyny trudnych zachowań u osób ze spektrum autyzmu i zasady budowania strategii proaktywnych Pani Anna Jadach Skuteczne komunikowanie się jako sposób eliminowania trudnych zachowań

27 Zapraszamy na naszą stronę:
Dziękujemy za uwagę Zapraszamy na naszą stronę:


Pobierz ppt "Zachowania trudne u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera"

Podobne prezentacje


Reklamy Google