Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zachowania trudne u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera Konferencja zorganizowana przez zespół terapeutyczny ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zachowania trudne u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera Konferencja zorganizowana przez zespół terapeutyczny ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego."— Zapis prezentacji:

1 Zachowania trudne u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera Konferencja zorganizowana przez zespół terapeutyczny ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie, pod patronatem Starosty Piaseczyńskiego

2 ul. Szpitalna 12 05 – 500 Piaseczno Tel. 22 756 20 57 Fax. 22 756 20 48 e-mail:gimspec5@wp.pl www.piasecznososw.otostrona.pl

3 Kim jesteśmy …? Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Piasecznie to publiczna placówka oświatowa dla uczniów w wieku od 7 do 21 lat z trudnościami edukacyjnymi (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym) oraz dla dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Do szkoły przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Piasecznie Szkoła Podstawowa nr 7 Gimnazjum nr 5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera nabór od 2014/15 Półinternat Internat Struktura SOSW

5 Jak pracujemy…? Dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera uczą się w klasach 2-4 osobowych, pracę nauczyciela wspomaga wykwalifikowana pomoc Dzieci i młodzież z trudnościami edukacyjnymi (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) uczą się w klasach d o 16 uczniów, W Ośrodku funkcjonują 4 świetlice, w tym dwie dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

6 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Praktyczna nauka zawodu kształcimy w dwóch kierunkach: kucharz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Dzień zawodowca w SOSW

7 Jesteśmy wyjątkowi, ponieważ: oferujemy ciągłość nauczania i zdobycie zawodu, Prowadzimy KLUB ABSOLWENTA, który integruje i wspiera uczniów także po zakończeniu edukacji

8 Wszyscy uczniowie uczestniczą w uroczystościach organizowanych na terenie Ośrodka

9 Nasz Ośrodek umożliwia: rozwój dzieci i młodzieży poprzez atrakcyjną ofertę zajęć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalnych Klub Olimpiad Specjalnych Szkolny chór

10 Nasz Ośrodek umożliwia: systematyczną terapię indywidualną i grupową podczas zajęć specjalistycznych, dostosowaną do potrzeb ucznia i zgodną z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej

11 Naszym uczniom oferujemy: wsparcie szkolnego pedagoga i psychologów

12 Zajęcia rewalidacyjne: o terapia pedagogiczna o terapia psychologiczna o Integracja Sensoryczna o zajęcia w pracowni polisensorycznej o logopedia o alternatywne metody komunikacji o gimnastyka korekcyjna o zajęcia metodą Weroniki Sherborne, o kształtowanie umiejętności społecznych o terapia złości i agresji o socjoterapia o terapia taktylna o rewalidacja sztuką…

13 Naszym uczniom oferujemy m.in..: Terapia pedagogiczna

14 Terapia integracji sensorycznej

15 Naszym uczniom oferujemy m.in..: Zajęcia w pracowni polisensorycznej oraz sali wyciszeń – relaks i wyciszenie, ćwiczenia koncentracji uwagi

16 Logopedia – kształtowanie prawidłowej mowy

17 Naszym uczniom oferujemy m.in..: Socjoterapia – oddziaływanie w zakresie wychowawczym i emocjonalnym

18 Zajęcia metodą Weroniki Sherborne Poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe dzieci rozwijają: poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, świadomość własnego ciała, umiejętność nawiązywania kontaktów, zaufanie do innych, umiejętność rozróżniania kierunków i tempa ruchów ciała, poczucie sprawstwa.

19 Gimnastyka korekcyjna – wyrabianie nawyków utrzymania właściwej postawy

20 Terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera  Diagnozujemy uczniów za pomocą specjalistycznego narzędzia – TESTU PEP - R  Zakres oddziaływań terapeutycznych poszerzamy o wykorzystanie profesjonalnych metod przeznaczonych do terapii ucznia z autyzmem i Zespołem Aspergera. W swojej pracy wykorzystujemy elementy poniższych metod: o techniki behawioralne o HANDLE o ruch rozwijający o integracja sensoryczna o terapia taktylna

21 Naszym uczniom oferujemy m.in..: R ewalidacja sztuką oraz zajęcia promujące zdrowe odżywianie

22 Nasza misja …? Jesteśmy placówką nastawioną na rozwój i innowacje, otwartą na potrzeby dzieci, młodzieży oraz rodziców. Głównym celem Ośrodka jest zapewnienie dzieciom i młodzieży nauki i opieki oraz warunków do prowadzenia rehabilitacji psychicznej, fizycznej, jak również przygotowanie ich do udziału w życiu społecznym i zawodowym.

23 Dlaczego my podejmujemy ten temat? Kształceniem uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera zajmujemy się od 2009 roku Obecnie do naszego Ośrodka uczęszcza 33 uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera, obejmujemy kształceniem uczniów na czterech etapach edukacyjnych: od szkoły podstawowej, po szkołę zawodową W Ośrodku pracuje wykwalifikowana kadra nauczycieli i terapeutów

24 Skąd pomysł na konferencję? Zachowania trudne często zaburzają prawidłowe funkcjonowanie ucznia w szkole, mają negatywny wpływ na przebieg procesu edukacyjnego, utrudniają relacje rodzinne i rówieśnicze. Ponieważ sami na co dzień borykamy się z trudnymi zachowaniami u naszych uczniów widzimy konieczność pogłębiania wiedzy przez nauczycieli i rodziców, aby lepiej rozumieli potrzeby osób z Zespołem Aspergera i autyzmem, i na co dzień potrafili radzić sobie z problemami z tego wynikającymi.

25 Cel konferencji Uświadomienie różnic w funkcjonowaniu dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera Poznanie przyczyn trudnych zachowań u osób ze spektrum autyzmu Propagowanie efektywnego modelu wsparcia dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, w szczególności w zakresie pracy z trudnymi zachowaniami

26 Plan konferencji  Pani Marta Jakubowska Różnice w funkcjonowaniu osób z autyzmem i Zespołem Aspergera  Pani Urszula Gałka Przyczyny trudnych zachowań u osób ze spektrum autyzmu i zasady budowania strategii proaktywnych  Pani Anna Jadach Skuteczne komunikowanie się jako sposób eliminowania trudnych zachowań Plan konferencji…?

27 Zapraszamy na naszą stronę: www.piasecznososw.otostrona.pl Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zachowania trudne u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera Konferencja zorganizowana przez zespół terapeutyczny ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google