Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII"— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII CZT AKCENT MAŁOPOLSKA

2 Dlaczego biotechnologia w Małopolsce?
projekt całego środowiska (uczelnie skupione w CZT Akcent Małopolska + przemysł - Klaster Life science) wyjątkowy potencjał – WBBB jest na pierwszym miejscu w rankingu MNiSzW w zakresie „BIO” przemyślana i przygotowywana od 2002 roku koncepcja MCB. dostępne od zaraz wolne powierzchnie dla MCB na III Kampusie UJ Sprawnie działające: CZT Akcent, CITTRU oraz Park technologiczny- JCI Sp. z o.o.

3 Cele strategiczne projektu MCB:
Poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w aktualnych i nowych obszarach badawczych (biologii molekularnej, nutrigenomiki i proteomiki strukturalnej) idoprowadzenie do zwiększenia konkurencyjności polskiej myśli biotechnologicznej na arenie międzynarodowej

4 Cele strategiczne projektu MCB:
Zacieśnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką głównie w zakresie medycyny i ochrony zdrowia, przemysłu farmaceutycznego oraz przetwórstwa żywności Zwiększenie wykorzystania efektów prac B+R w przedsiębiorstwach

5 Centrum Nowych Materiałów i
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego PK Centrum Nowych Materiałów i Nanotechnologii CZT Akcent UJ MCB AGH AR JCI i Klaster Life Science Przemysł Służba Zdrowia Schemat oddziaływań i miejsce MCB

6 Ośrodki MCB: Integracja potencjału naukowego
Etapy realizacji MCB Badań Genetycznych i Nutrigenomiki, Biologii Strukturalnej, Forma prawna (możliwości): Jednostka międzyuczelniana MCB Sp. z o.o. Fundacja Ośrodki MCB: Integracja potencjału naukowego Ośrodki: Biotechnologii i Bezpieczeństwa Żywności, Biomasy, Neurobiologii

7 naukowo-badawczo-rozwojowego obejmuje:
Projekt MCB zcentralizowanego parku naukowo-badawczo-rozwojowego obejmuje: Pierwszy etap MCB (2007-9) Powstanie Ośrodków: Badań Genetycznych i Nutrigenomiki oraz Biologii Strukturalnej wraz z zakupem części specjalistycznego wyposażenia aparaturowego za 15 mln zł Budowa Ośrodka Nutrigenomiki (500 m2) za 10 mln zł (Inwestycja posiada nieodzowne pozwolenie na budowę) Uzyskanie pozwolenia na budowę budynku MCB zlokalizowanego na terenie III Kampusu UJ

8 Drugi etap MCB ( ) Budowa nowego budynku MCB (3000 m2) zawierającego infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie badań z zakresu styku biotechnologii z medycyną – koszt 45 mln zł Intensyfikacja projektów badawczych i instytucjonalizacja MCB

9 w tym koszt budynków 55 %, aparatury 40 %, rozruchu 5%
Trzeci etap MBC ( ) Utworzenie Ośrodków: Biotechnologii i Bezpieczeństwa Żywności, Biomasy i Neurobiologii Tworzenie zespołów badawczych Doposażenie MCB w nowoczesne urządzenia badawcze oraz pełny etap prowadzenia badań oraz komercjalizacji usług – koszt 25 mln zł Łączny koszt projektu oszacowano na ok. 100 mln zł w tym koszt budynków 55 %, aparatury 40 %, rozruchu 5%

10 STRUKTURA ORGANIZACYJNA MCB
OŚRODEK NEUROBIOLOGII Pracownie: Neurogenomiki Neuroobrazowania Neurologii i neuropsychologii kognitywnej OŚRODEK BIOMASY Pracownie: Badań molekularnych in vitro Bioinżynierii środowiskowej Przetwarzania biomasy OŚRODEK BIOINFORMATYCZNY MCB OŚRODEK BADAŃ GENETYCZNYCH I NUTRIGENOMIKI Pracownie: Badań genetycznych Mikromacierzy Cytogenetyki Bank materiału genetycznego OŚRODEK BIOTECHNOLOGII I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Pracownie: Inżynierii genetycznej Bioreaktorów i skalowania techniki Preparatyki mutein OŚRODEK BIOLOGII STRUKTURALNEJ Pracownie: Syntezy i sekwencjonowania polipeptydów Pracownia proteomiki Dyfrakcji rentgenowskiej NMR STRUKTURA ORGANIZACYJNA MCB

11 PLANOWANA DO ZAKUPU APARATURA
Bioreaktorowa linia półtechnicznego otrzymywania o oczyszczania mutein 4 mln zł brutto Laboratorium do badań proteomicznych (Zestaw 2DE; LC/MS, MALDI-TOF, Sekwenator i syntetyzer polipeptydów) mln zł brutto Dyfraktometr rentgenowski 3 mln zł brutto Spektromentr NMR 11 mln zł brutto System do analizy ekspresji i genotypowania (system izolacji i przechowywania DNA, sekwenator DNA, System PCR i Array-On, cytometr przepływowy) mln zł brutto Koszt aparatury: 40 mln zł brutto

12 Lokalizacja MCB na III Kampusie Odnowienia UJ
MCB I etap Sale wykładowe i biblioteki INoŚ IGiGP MCP II i III etap Biotechnologia NCPS

13 OBECNI PARTNERZY STREFY PRZEMYSŁOWEJ
Adamed Sp. z o.o. Biomed Lublin Sp. z o.o. Biomed Kraków S.A. Celon Pharma Sp. z o.o. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl. Jerini AG – Niemcy Pliva S.A. Wita GmbH – Niemcy

14 Przewidywane korzyści z realizacji projektu
zwiększenie liczby nowoczesnej aparatury oraz bazy lokalowej zwiększenie liczby wynalazków, patentów, wdrożeń i poprawa konkurencyjności zacieśnienia współpracy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową, a gospodarką i zwiększenie wykorzystania efektów tych prac w gospodarce, poprawa warunków finansowania i zdrowotności obywateli

15 PROWADZONE OBECNIE TEMATY PRAC B+R
TERAPIA GENOWA iRNA PRZECIWCIAŁA MOMOKLONALNE HODOWLA SZTUCZNEJ SKÓRY PROTEOMIKA GENOMIKA ANTYBIOTYKI NOWEJ GENERACJI FOTOUCZULACZE PATOGENEZA BAKTERII CZYNNIKI APOPTOTYCZNE MODELOWANIE MOLEKULARNE

16 PLANOWANE ZATRUDNIENIE
NIEZBĘDNY OD 2007 ROKU ETATOWY PERSONEL ZALĄŻKOWY Kierownik projektu MCB i 5 organizatorów ośrodków ZATRUDNIENIE DOCELOWE Liderzy naukowi i innowacyjni powołani w ramach otwartych konkursów z wykorzystaniem Programów FNP: Powroty i Focus, Programu: Kapitał dla innowacji czy 7PR Ideas DOKTORANCI

17 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI
I BIOTECHNOLOGII Dziekuje za uwagę

18 Pytania W jaki sposób instytucje rozliczające podatek VAT wg tzw. wskaźnika struktury powinny postępować w przypadku aplikowania o fundusze strukturalne? Czy zagadnienie pomocy publicznej na pewno nie będzie dotyczyć MCB? Czy możliwe jest zaliczkowanie realizacji projektu? W jaki sposób MCB finansowane będzie w początkowym okresie swojego rozwoju? Czy wśród instytucji uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach środków na Duże Obiekty Infrastruktury Badawczej w ramach PO IG mogą znajdować się spółki utworzone przez szkoły wyższe?


Pobierz ppt "CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google