Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII CZT AKCENT MAŁOPOLSKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII CZT AKCENT MAŁOPOLSKA."— Zapis prezentacji:

1 MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII CZT AKCENT MAŁOPOLSKA

2 Dlaczego biotechnologia w Małopolsce? projekt całego środowiska (uczelnie skupione w CZT Akcent Małopolska + przemysł - Klaster Life science) wyjątkowy potencjał – WBBB jest na pierwszym miejscu w rankingu MNiSzW w zakresie BIO przemyślana i przygotowywana od 2002 roku koncepcja MCB. dostępne od zaraz wolne powierzchnie dla MCB na III Kampusie UJ Sprawnie działające: CZT Akcent, CITTRU oraz Park technologiczny- JCI Sp. z o.o.

3 Cele strategiczne projektu MCB: P oprawa warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w aktualnych i nowych obszarach badawczych (biologii molekularnej, nutrigenomiki i proteomiki strukturalnej) idoprowadzenie do zwiększenia konkurencyjności polskiej myśli biotechnologicznej na arenie międzynarodowej

4 Cele strategiczne projektu MCB: Zacieśnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką głównie w zakresie medycyny i ochrony zdrowia, przemysłu farmaceutycznego oraz przetwórstwa żywności Zwiększenie wykorzystania efektów prac B+R w przedsiębiorstwach

5 Służba ZdrowiaPrzemysł CZT Akcent MCB Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego UJ AGH AR PK Centrum Nowych Materiałów i Nanotechnologii JCI i Klaster Life Science Schemat oddziaływań i miejsce MCB

6 Etapy realizacji MCB Badań Genetycznych i Nutrigenomiki, Biologii Strukturalnej, Forma prawna (możliwości): Jednostka międzyuczelniana MCB Sp. z o.o. Fundacja Ośrodki MCB: Integracja potencjału naukowego Ośrodki: Biotechnologii i Bezpieczeństwa Żywności, Biomasy, Neurobiologii

7 Projekt MCB zcentralizowanego parku naukowo-badawczo-rozwojowego obejmuje: Pierwszy etap MCB (2007-9) Powstanie Ośrodków: Badań Genetycznych i Nutrigenomiki oraz Biologii Strukturalnej wraz z zakupem części specjalistycznego wyposażenia aparaturowego za 15 mln zł Budowa Ośrodka Nutrigenomiki (500 m 2 ) za 10 mln zł (Inwestycja posiada nieodzowne pozwolenie na budowę) Uzyskanie pozwolenia na budowę budynku MCB zlokalizowanego na terenie III Kampusu UJ

8 Drugi etap MCB ( ) Budowa nowego budynku MCB (3000 m 2 ) zawierającego infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie badań z zakresu styku biotechnologii z medycyną – koszt 45 mln zł Intensyfikacja projektów badawczych i instytucjonalizacja MCB

9 Trzeci etap MBC ( ) Utworzenie Ośrodków: Biotechnologii i Bezpieczeństwa Żywności, Biomasy i Neurobiologii Tworzenie zespołów badawczych Doposażenie MCB w nowoczesne urządzenia badawcze oraz pełny etap prowadzenia badań oraz komercjalizacji usług – koszt 25 mln zł Łączny koszt projektu oszacowano na ok. 100 mln zł w tym koszt budynków 55 %, aparatury 40 %, rozruchu 5%

10 MCB OŚRODEK BIOTECHNOLOGII I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Pracownie: Inżynierii genetycznej Bioreaktorów i skalowania techniki Preparatyki mutein OŚRODEK BADAŃ GENETYCZNYCH I NUTRIGENOMIKI Pracownie: Badań genetycznych Mikromacierzy Cytogenetyki Bank materiału genetycznego OŚRODEK BIOLOGII STRUKTURALNEJ Pracownie: Syntezy i sekwencjonowania polipeptydów Pracownia proteomiki Dyfrakcji rentgenowskiej NM R OŚRODEK NEUROBIOLOGII Pracownie: Neurogenomiki Neuroobrazowania Neurologii i neuropsychologii kognitywnej OŚRODEK BIOMASY Pracownie: Badań molekularnych in vitro Bioinżynierii środowiskowej Przetwarzania biomasy OŚRODEK BIOINFORMATYCZNY STRUKTURA ORGANIZACYJNA MCB

11 PLANOWANA DO ZAKUPU APARATURA Bioreaktorowa linia półtechnicznego otrzymywania o oczyszczania mutein 4 mln zł brutto Laboratorium do badań proteomicznych (Zestaw 2DE; LC/MS, MALDI-TOF, Sekwenator i syntetyzer polipeptydów) 6 mln zł brutto Dyfraktometr rentgenowski 3 mln zł brutto Spektromentr NMR 11 mln zł brutto System do analizy ekspresji i genotypowania (system izolacji i przechowywania DNA, sekwenator DNA, System PCR i Array-On, cytometr przepływowy) 9 mln zł brutto Koszt aparatury: 40 mln zł brutto

12 MCB I etap MCP II i III etap Lokalizacja MCB na III Kampusie Odnowienia UJ Biotechnologia Sale wykładowe i biblioteki INoŚ IGiGP NCPS

13 OBECNI PARTNERZY STREFY PRZEMYSŁOWEJ Adamed Sp. z o.o. Biomed Lublin Sp. z o.o. Biomed Kraków S.A. Celon Pharma Sp. z o.o. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl. Jerini AG – Niemcy Pliva S.A. Wita GmbH – Niemcy

14 Przewidywane korzyści z realizacji projektu zwiększenie liczby nowoczesnej aparatury oraz bazy lokalowej zwiększenie liczby wynalazków, patentów, wdrożeń i poprawa konkurencyjności zacieśnienia współpracy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową, a gospodarką i zwiększenie wykorzystania efektów tych prac w gospodarce, poprawa warunków finansowania i zdrowotności obywateli

15 PROWADZONE OBECNIE TEMATY PRAC B+R TERAPIA GENOWA iRNA PRZECIWCIAŁA MOMOKLONALNE HODOWLA SZTUCZNEJ SKÓRY PROTEOMIKA GENOMIKA ANTYBIOTYKI NOWEJ GENERACJI FOTOUCZULACZE PATOGENEZA BAKTERII CZYNNIKI APOPTOTYCZNE MODELOWANIE MOLEKULARNE

16 PLANOWANE ZATRUDNIENIE NIEZBĘDNY OD 2007 ROKU ETATOWY PERSONEL ZALĄŻKOWY 6 Kierownik projektu MCB i 5 organizatorów ośrodków ZATRUDNIENIE DOCELOWE 25 Liderzy naukowi i innowacyjni powołani w ramach otwartych konkursów z wykorzystaniem Programów FNP: Powroty i Focus, Programu: Kapitał dla innowacji czy 7PR Ideas DOKTORANCI 15

17 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII Dziekuje za uwagę

18 Pytania W jaki sposób instytucje rozliczające podatek VAT wg tzw. wskaźnika struktury powinny postępować w przypadku aplikowania o fundusze strukturalne? Czy zagadnienie pomocy publicznej na pewno nie będzie dotyczyć MCB? Czy możliwe jest zaliczkowanie realizacji projektu? W jaki sposób MCB finansowane będzie w początkowym okresie swojego rozwoju? Czy wśród instytucji uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach środków na Duże Obiekty Infrastruktury Badawczej w ramach PO IG mogą znajdować się spółki utworzone przez szkoły wyższe?


Pobierz ppt "MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII CZT AKCENT MAŁOPOLSKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google