Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Techniki Wojskowej Instytut Optoelektroniki Uwagi na temat kryteriów i zasad oceny projektów PASR 2004 - SUPPORTING.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Techniki Wojskowej Instytut Optoelektroniki Uwagi na temat kryteriów i zasad oceny projektów PASR 2004 - SUPPORTING."— Zapis prezentacji:

1 Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Techniki Wojskowej Instytut Optoelektroniki Uwagi na temat kryteriów i zasad oceny projektów PASR 2004 - SUPPORTING ACTIVITY (S.A.) Bruksela 5-10 lipca 2004 Bruksela 5-10 lipca 2004 r. Preparatory Action on the enhancement of the European industrial potential in the field of Security Research, towards a programme to advance European security through Research and Technology Prezentuje: płk dr inż. Maciej MROCZKOWSKI Zakład Systemów Optoelektronicznych Instytut Optoelektroniki Wydział Techniki Wojskowej Wojskowa Akademia Techniczna

2 Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Techniki Wojskowej Instytut Optoelektroniki Zasady: Zasady: Bezpieczeństwo, wolność i sprawiedliwość to kluczowy obszar odpowiedzialności europejskiej wobec obywateli UE, jej nowych sąsiadów oraz na scenie globalnej. Bezpieczeństwo, wolność i sprawiedliwość to kluczowy obszar odpowiedzialności europejskiej wobec obywateli UE, jej nowych sąsiadów oraz na scenie globalnej. Wobec nowych wyzwań problematyki bezpieczeństwa technologia odgrywa kluczową rolę. Wobec nowych wyzwań problematyki bezpieczeństwa technologia odgrywa kluczową rolę. Rozwój technologii jest kluczowy również dla wzrostu gospodarczego. Model wzrostu PKB (R.Solow) jest następujący: Rozwój technologii jest kluczowy również dla wzrostu gospodarczego. Model wzrostu PKB (R.Solow) jest następujący: Y/Y = 1.0 A/A + 0.7 L/L + 0.3 K/K Stopa wzrostu produkcji Y to stopa wzrostu technologii (wiedzy) A z wagą 1 i stopy wzrostu nakładów pracy L z wagą 0.7 oraz stopy wzrostu kapitału K z wagą 0.3. Wzrost PKB – bezpieczeństwo ekonomiczne, socjalne i podstawa siły obronnej państwa obecnie bardziej zależy od technologii (wiedzy) niż od pracy i kapitału razem wziętych.

3 Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Techniki Wojskowej Instytut Optoelektroniki Cytaty: New technologies are key in the fight against terrorism - in fact, they can save lives, A strong European security research programme is critical for our security and it will enhance Europe's competitive edge in many areas. Europe simply cannot afford to ignore this critical area.New technologies are key in the fight against terrorism - in fact, they can save lives, A strong European security research programme is critical for our security and it will enhance Europe's competitive edge in many areas. Europe simply cannot afford to ignore this critical area. said the former European Research Commissioner Philippe Busquin. Events have pushed security to the top of the political agenda both in Europe and across the globe. Nevertheless, EU Member States invest less than half as much as US in defence, whilst only achieving a fifth of the capabilities, added the former Enterprise and Information Society Commissioner Olli Rehn.

4 Uwagi na temat kryteriów i zasad oceny projektów SA PASR pierwszej edycji Skład narodowy i zawodowy grupy oceny projektów SA Skład grupy oceny Estella EMERIAU Francja Komisja Europejska Wlk. Brytania, Holandia, Włochy, Francja, Dania, Portugalia x2, Grecja, Polska. 50% grupy to zajmujący stanowiska doradcze i administracyjne w zakresie badań i rozwoju; 50% grupy to czynni badacze. Prezentuje: Płk dr inż. Maciej MROCZKOWSKItel. 6 839285

5 Uwagi na temat kryteriów i zasad oceny projektów PASR pierwszej edycji Regulacje formalne sposobu oceny projektów Przedstawienie zasad ogólnych na pierwszym spotkaniu (briefing): Herbert von BOSE, Head of Unit for Security Research at the Commissions DG Research, Jacques BUS, Head of Unit for ICT for Trust and Security Research at the Information Society DG. Szczególy: Mr. J. De VRIES and Mrs. Estella EMERIAU Podstawowe dokumenty normujące: Guidance_notes_for evaluators The Commission Communication: COM(2004)072 The Call for proposals: OJL -Official Journal of the European Communities - 2004/C 81/08 of 31 March 2004 The Commission Decision on the implementation of the enhan- cement of the European industrial potential in the field of Security research, 2004/213/EC; OJ L 67 of 5 March 2004 plus Annex_2004_247 Vademecum Handbook for Evaluation and selection of Proposals PASR_190504 Prezentuje: Płk dr inż. Maciej MROCZKOWSKItel. 6 839285

6 Uwagi na temat kryteriów i zasad oceny projektów PASR pierwszej edycji Sposób oceny projektów SA Estella EMERIAU - mediator Komisja Europejska 32 wnioski do oceny (4/5 dni) Każdy wniosek oceniany przez 3 niezależnych ekspertów Każdy ekspert średnio ma do oceny 32*3/9 = 9-10 projektów Eksperci do oceny wniosku dobierani są przez Mrs. Estella EMERIAU Po zaopiniowaniu każdego wniosku przez 3 niezależnych ekspertów następuje spotkanie ekspertów w obecności mediatora w celu sporządzenia oceny wspólnej i protokołu uzgodnień lub przy braku porozumienia, sporządzenia protokołu rozbieżności W przypadku drastycznej rozbieżności ocen powoływany jest kolejny niezależny od wcześniejszych ocen ekspert, który od tego momentu w pełni uczestniczy we wszystkich procedurach oceny projektu Z grupy wychodził 1 (jeden) projekt SA z propozycją do sfinansowania oraz dwa projekty SA z możliwym finansowaniem Prezentuje: Płk dr inż. Maciej MROCZKOWSKItel. 6 839285

7 Uwagi na temat kryteriów i zasad oceny projektów PASR pierwszej edycji Zasady (wymagania) pracy zespołu ekspertów Podczas pracy: Eksperci są niezależni od wszystkich instytucji, pracodawców, rządów i każdej osoby z wyłączeniem własnego sumienia, podlegają pisa- nemu kodeksowi etycznemu przed, w trakcie i po ocenie. Podpisują deklaracje o konflikcie interesów i zachowaniu poufności. W ocenie kierują się profesjonalizmem. Zespół Komisji Europejskiej nie ma prawa wpływać na oceny nawet zapytany. Każda ocena musi znaleźć uzasadnienie w sporządzonym protokole indywidualnym, szczególnie dobrze musi się uzasadnić wysokie i niskie oceny Protokół indywidualny winien proponować (formułować) propozycje zapisów do protokołu uzgodnień Ocena indywidualna podlega obronie w czasie consensus meeting (uzgadniania oceny zespołu i pisania protokołu oceny projektu) Podczas oceny nie wolno informować jaki projekt podlega ocenie Prezentuje: Płk dr inż. Maciej MROCZKOWSKItel. 6 839285

8 Uwagi na temat kryteriów i zasad oceny projektów PASR pierwszej edycji Zasady (wymagania) pracy zespołu ekspertów Podczas pracy: Nie wolno wymieniać między sobą uwag o projektach w trakcie oceny, po ocenie oraz później Nie wolno oceniać projektów, które mogą powodować bezpośredni konflikt interesów (w zespole był oceniany projekt składany przez WAT) Można oceniać projekty z Polski Tryb pracy: Step 1: Briefing of the evaluators All evaluators are briefed verbally or in writing before the evaluation by representatives of the Commissions services in charge of the call, to inform them of the general evaluation guidelines and the objectives of the research area under consideration. Step 2: Individual evaluation of proposals Each proposal is independently evaluated against the relevant criteria by a number of evaluators who complete individual evaluation forms, both marking and providing a commentary. Prezentuje: Płk dr inż. Maciej MROCZKOWSKItel. 6 839285

9 Uwagi na temat kryteriów i zasad oceny projektów PASR pierwszej edycji Zasady (wymagania) pracy zespołu ekspertów Tryb pracy: Step 3: Consensus For each proposal a consensus report is prepared by the group of evaluators who read the proposal. The report shall faithfully reflect the views of the evaluators resulting from Step 2. Step 4: Panel evaluation If necessary, a panel discussion may be convened for all or some of the evaluators of the different specific group of proposals, - to examine and compare consensus reports and marks, - in specific cases (e.g. equal marks), to make recommendations on a priority order and, - to make recommendations on possible clustering or combination of proposals if appropriate. Prezentuje: Płk dr inż. Maciej MROCZKOWSKItel. 6 839285

10 Uwagi na temat kryteriów i zasad oceny projektów PASR pierwszej edycji Uwagi ogólne oceny projektów SA 1.Rozpiętość ocen 0-25 (w grupie wystąpiły oceny od 7-25) 2.Rozpiętości ocen 3 ekspertów - nie były duże; 3.Najwyższe uzgodnione oceny 25 4.Oceny środkowe 16-21 5.Rozbieżność ocen eksperta z WAT 7-25 6.W ocenie projektów bardzo dobrych w dyskusji zaczynają odgrywać kryteria, które nie są do końca znormalizowane (czy jest z Unii (!), geograficzne rozłożenie wykonawców wewnątrz Unii, skład wg udziału mocnych i słabych krajów, opinia o wykonawcach) Prezentuje: Płk dr inż. Maciej MROCZKOWSKItel. 6 839285

11 Uwagi na temat kryteriów i zasad oceny projektów PASR pierwszej edycji Uwagi ogólne do projektów systemowych 1.Objętość projektów SA wynosiła przeciętnie 40-120 stron 2.Oceniający – naukowiec, manager ma mało czasu na ocenę projektu 3.Projekt musi być przygotowany zgodnie(!) z wymaganiami oraz kryteriami ocen (nie do końca kryteria ocen odpowiadają wymaganiom ale są zbliżone i do składającego wniosek należy czytelne przygotowanie projektu) 4.W treści projektu winny znaleźć się sformułowania uzasadniające jego wysoką ocenę 5.Projekt musi być przejrzysty klarowny – nie może budzić wątpliwości 6.Cele projektu, harmonogram, odpowiedzialność, podział zadań i pozostałe podstawowe elementy muszą być niezwykle przejrzyste 7. W krajach zachodnich do przygotowania projektów (pośrednictwa między firmami, uczelniami, instytucjami, a Unią) służą wyspecjalizowa- ne firmy lub projekty przygotowywane są przez zespoły z dużych firm Prezentuje: Płk dr inż. Maciej MROCZKOWSKItel. 6 839285

12 Uwagi na temat kryteriów i zasad oceny projektów PASR pierwszej edycji Uwagi ogólne do projektów SA cd. 1.Projekty które były wysoko ocenianie przygotowywane były przez: 1-7 krajów (z grupy 32 projektów 1 (jeden) wszedł do finansowania) 2.Ważne jest aby firmy (uczestnicy) były w miarę równo rozłożone między krajami południa, a północy Unii 3.Ważne jest aby projekt przygotowany (firmowany) był przez renomowaną firmę (uczelnię, instytut) lub bardzo dobrze znaną w środowisku Unii osobę (znaną z solidności) 4.Ważne jest aby rozkład firm proponujących rozwiązania i je wdrażających oraz FINAL USERS(!)(zainteresowani wynikami) był równomierny 5.Projekt musi być zorientowany na przyrost wartości dodanej Prezentuje: Płk dr inż. Maciej MROCZKOWSKItel. 6 839285

13 Uwagi na temat kryteriów i zasad oceny projektów PASR pierwszej edycji Uwagi ogólne do projektów SA cd. 1.Podmioty realizujące projekt winny tworzyć wspólnotę interesów – konsorcjum podmiotów, współwykonawców i końcowych użytkowników 2.Wykluczone jest uczestnictwo krajów i firm spoza Unii (choć dyrektywy dopuszczają taką możliwość, ale nie w PASR) 3.Daje się zauważyć, że kraje północnej Europy łączą się ze sobą, a z południowej ze sobą 4.Opiniujący starają się być obiektywni. Prezentuje: Płk dr inż. Maciej MROCZKOWSKItel. 6 839285

14 Uwagi na temat kryteriów i zasad oceny projektów PASR pierwszej edycji Ogólne odczucia z pracy ekspertów SA 1.Ponad 40% projektów dotyczyła środków bezzałogowych – niezwykła różnorodność pomysłów i zastosowań – Podczas ostatniego spotkania w listopadzie pojawiły się nawet opinie aby środki bezzałogowe stały się priorytetem w Security, już w PASR 2005! 2.Poza M. Mroczkowskim wszyscy już wielokrotnie uczestniczyli w opiniowaniu projektów w ramach FP 3.Wszyscy doświadczeni eksperci wyrazili opinię, że praca w ramach PASR jest zdecydowanie trudniejsza (około trzy razy tyle projektów do oceny w tym samym czasie), a kryteria do oceny znacznie ostrzejsze 4.Dzień pracy kończył się o godzinie 19, czasem 21 Prezentuje: Płk dr inż. Maciej MROCZKOWSKItel. 6 839285

15 Przydatne linki do PASR O2004/2005 Baza danych: http://www.cordis.lu/security/home.html Bieżące nowości: http://europa.eu.int/comm/research/security/news/ http://europa.eu.int/comm/research/security/news/article_1495_en.html http://europa.eu.int/comm/research/security/news/article_1319_en.html http://europa.eu.int/comm/research/security/news/article_762_en.html http://europa.eu.int/comm/research/security/pdf/attendance_list_en.pdf http://europa.eu.int/comm/research/security/article_1671_en.html http://europa.eu.int/comm/research/security/documents_en.html http://europa.eu.int/comm/research/security/faq_en.html Prezentuje: Płk dr inż. Maciej MROCZKOWSKItel. 6 839285


Pobierz ppt "Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Techniki Wojskowej Instytut Optoelektroniki Uwagi na temat kryteriów i zasad oceny projektów PASR 2004 - SUPPORTING."

Podobne prezentacje


Reklamy Google