Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 POLSKIE PRIORYTETY WOJSKOWE W EUROPEJSKICH BADANIACH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I WALKI Z TERRORYZMEM Gen. dyw. dr inż. Roman IWASZKIEWICZ DYREKTOR DEPARTAMENTU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 POLSKIE PRIORYTETY WOJSKOWE W EUROPEJSKICH BADANIACH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I WALKI Z TERRORYZMEM Gen. dyw. dr inż. Roman IWASZKIEWICZ DYREKTOR DEPARTAMENTU."— Zapis prezentacji:

1 1 POLSKIE PRIORYTETY WOJSKOWE W EUROPEJSKICH BADANIACH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I WALKI Z TERRORYZMEM Gen. dyw. dr inż. Roman IWASZKIEWICZ DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI ZBROJENIOWEJ Tel.: Faks: MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ

2 2 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE POGLĘBIANIE ZAANGAŻOWANIA W GRUPACH I PODGRUPACH WEAG/WEAO ORAZ EUROPEJSKIEJ AGENCJI OBRONY SKIEROWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ W OBSZAR AKTYWNOŚCI UE, CO BĘDZIE STANOWIŁO BAZĘ DO PRZYSZŁYCH WSPÓLNYCH Z KRAJAMI EUROPEJSKIMI PRAC ROZWOJOWYCH i DOSTAW OKREŚLENIE SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH PROWADZONE BĘDĄ BADANIA, ROZWÓJ I PRODUKCJA UiSW

3 3 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE EUROPEJSKA AGENCJA OBRONY (EDA); ZACHODNIOEUROPEJSKA GRUPA UZBROJENIA - EUROPA - ERG1; POLSKIE TOP 20; EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA (ESRP).

4 4 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE Wspieranie Rady Unii Europejskiej oraz państw członkowskich UE w zakresie zwiększenia zdolności operacyjnych na potrzeby operacji prowadzonych przez Unię w ramach reagowanie kryzysowego. Wspieranie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony zarówno w jej obecnym jak i przyszłym kształcie, w zależności od kierunku jej ewolucji. CEL DZIAŁANIA EDA

5 5 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE Rozwijanie zdolności operacyjnych na potrzeby operacji Unii Europejskiej. Zwiększenie efektywności wydatków na prace badawczo - rozwojowe o charakterze obronnym. Promowanie i rozszerzanie współpracy zbrojeniowej między państwami członkowskimi UE. Podejmowanie działań zmierzających do wzmacniania przemysłowo - technicznej bazy obronnej oraz kształtowania europejskiego rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Rozwijanie zdolności operacyjnych na potrzeby operacji Unii Europejskiej. Zwiększenie efektywności wydatków na prace badawczo - rozwojowe o charakterze obronnym. Promowanie i rozszerzanie współpracy zbrojeniowej między państwami członkowskimi UE. Podejmowanie działań zmierzających do wzmacniania przemysłowo - technicznej bazy obronnej oraz kształtowania europejskiego rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego. ZADANIA EDA

6 6 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE Miejsce EDA w strukturach europejskich GAERC GAERC MoD formula COREPER PSC EDA EU MC EU MS HTF CDM WEAGOCCARLOI SG/HR Head of the Agency Civ. R&D European Commission Directorates: Internal Market; Competition; Small and Medium Enterprises; Research; Information Society; (?) European Council

7 7 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE Struktura i zadania Agencji CAPABILITY DIRECTORATE Maj Gen Pierre HOUGARDY (BE) R&T DIRECTORATE Bertrand de CORDOUE (FR) ARMAMENTS DIRECTORATE Brig Gen Carlo MAGRASSI (IT) DEFENCE INDUSTRY & MARKET DIRECTORATE Ulf HAMMARSTRÖM (SW) Rada Zarządzająca DYREKTOR Nick WITNEY (UK) Zastępca Dyrektora Hilmar Linnenkamp (GE) HEAD of the Agency Javier SOLANA (SP) MINISTER OBRONY NARODOWEJ oraz: Krajowy Dyrektor ds. Uzbrojenia Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej Dyrektor Departamentu Polityki Obronnej Szef Generalnego Zarządu Planowania Strateg.- P5 CORPORATE SUPPORT DIRECTORATE (21) Jacques BAYET - FR Media & Communication Unit (2) Top Team Support (3) Planning & Policy (4) Określanie, we współpracy z innymi instytucjami UE, wymagań w zakresie rozwoju zdolności operacyjnych. Koordynacja realizacji ECAP i ewentualnych programów, które go zastąpią w przyszłości. Udział w ocenianiu sił zadeklarowanych przez kraje członkowskie. Promowanie i koordynacja procesu harmonizacji wymagań wojskowych. Promowanie wspólnych działań w dziedzinie operacyjnej. Promowanie, we współdziałaniu z innymi instytucjami UE prac badawczo - rozwojowych związanych z realizacją celów ESDP. Promowanie efektywnych wspólnych badań na podstawie dotychczasowych doświadczeń WEAG/ WEAO. Planowanie i koordynacja wspólnych prac badawczych. Kierowanie realizacją wspólnych programów badawczo - rozwojowych. Promowanie i zacieśnianie współpracy zbrojeniowej w Europie, w szczególności poprzez proponowanie nowych programów wielonarodowych. Koordynacja obecnie realizowanych programów wielostronnych z udziałem państw członkowskich i kierowanie ich realizacją (poprzez OCCAR lub inne organizacje). Promowanie dobrych praktyk w zakresie efektywnego ekonomicznie pozyskiwania uzbrojenia. Udział w rozwoju stosownych polityk i strategii UE we współpracy z Komisją Europejską oraz europejskim przemysłem obronnym. Dążenie do harmonizacji w ramach całej Unii Europejskiej przepisów i zasad dotyczących zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

8 8 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE Schemat Organizacyjny WEAG Ministers of Defence National Armaments Directors EDIG (European Defence Industry Group) Armaments Secretariat Staff Group Panel I Cooperative Equipment Programmes Panel II Research and Technology Panel III Procedures and Economic Matters

9 9 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE Zadania WEAG Efektywne wykorzystywanie zasobów, m.in. poprzez harmonizację potrzeb poszczególnych państw w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Działania na rzecz otwarcia narodowych rynków uzbrojenia na współpracę międzynarodową. Wzmocnienie europejskiej bazy technologicznej i przemysłowej. Promowanie współpracy krajów członkowskich w realizacji prac badawczo-rozwojowych. Efektywne wykorzystywanie zasobów, m.in. poprzez harmonizację potrzeb poszczególnych państw w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Działania na rzecz otwarcia narodowych rynków uzbrojenia na współpracę międzynarodową. Wzmocnienie europejskiej bazy technologicznej i przemysłowej. Promowanie współpracy krajów członkowskich w realizacji prac badawczo-rozwojowych.

10 10 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE Europa MoU European Understandings for Research Organisation Programmes and Activities Europejskie porozumienie o organizacjach badawczych, programach i działalności EUROPA

11 11 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE Europa MoU Porozumienie regulujące współpracę w dziedzinie badań i technologii obronnych w ramach WEAG, podpisane przez Polskę r. Uczestnicy porozumienia mogą przeprowadzać dwu i wielostronne badania oraz pokazy technologii związanych z uzbrojeniem konwencjonalnym poprzez: stałe i wszechstronne studia natury teoretycznej i doświadczalnej włączając w to analizy techniczne i operacyjne; praktyczne zastosowanie wiedzy naukowej i technicznej do celów obronnych; rozwój wiedzy, procedur i infrastruktury badawczej włączając w to planowanie i realizację symulacji, procesów badawczych i demonstratorów technologii. Porozumienie regulujące współpracę w dziedzinie badań i technologii obronnych w ramach WEAG, podpisane przez Polskę r. Uczestnicy porozumienia mogą przeprowadzać dwu i wielostronne badania oraz pokazy technologii związanych z uzbrojeniem konwencjonalnym poprzez: stałe i wszechstronne studia natury teoretycznej i doświadczalnej włączając w to analizy techniczne i operacyjne; praktyczne zastosowanie wiedzy naukowej i technicznej do celów obronnych; rozwój wiedzy, procedur i infrastruktury badawczej włączając w to planowanie i realizację symulacji, procesów badawczych i demonstratorów technologii.

12 12 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE Europa MoU – Przejrzystość zamierzeń Uczestnicy porozumienia będą się wzajemnie informować o swoich planach w zakresie badań i technologii obronnych; Utworzona zostanie centralna baza danych zawierająca informacje o planach i zamierzeniach uczestników porozumienia, którą będzie zarządzać Western European Armaments Organization Research Cell. Do bazy danych każdy z uczestników porozumienia będzie miał dostęp, jednakże będzie także zobowiązany do regularnego jej zasilania. Uczestnicy porozumienia będą się wzajemnie informować o swoich planach w zakresie badań i technologii obronnych; Utworzona zostanie centralna baza danych zawierająca informacje o planach i zamierzeniach uczestników porozumienia, którą będzie zarządzać Western European Armaments Organization Research Cell. Do bazy danych każdy z uczestników porozumienia będzie miał dostęp, jednakże będzie także zobowiązany do regularnego jej zasilania.

13 13 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE Europa MoU – ERG – TA EUROPA MoU Określa ogólne zasady współpracy, wymiany informacji i tworzenia ERG. ERG nr 1 European Research Grouping (Europejski Zespół Badawczy) Określa zasady realizacji uzgodnionych projektów, szczegółowe zasady zawierania kontraktów, finansowania oraz prawa własności intelektualnej a także zasady realizacji projektów zamknietych, podziałów zysków itp. TA Technical Arrangement (Porozumienie Techniczne) Określa szczegóły dotyczące konkretnego projektu: cel, koszty, podział pracy, harmonogram itp.

14 14 1. Wykrywanie celów o małej powierzchni odbicia poruszających się z dużą prędkością. Low-signature high-speed moving target acquisition 2. Przetwarzanie obrazu. Image processing. 3. Bezpieczeństwo sieci. Network security 4. Pozyskiwanie danych dotyczących identyfikacji na polu walki. Combat identification data acquisition 5. Efektywne użycie istniejących szerokich pasm – przesyłanie i kompresja danych. Effective use of existing bandwidth – data compression and transfer 20 PRIORYTETOWYCH OBSZARÓW BADAŃ I TECHNOLOGII (TOP 20) (1/4)

15 15 6. Środki do zabiegów dezynfekcyjnych, wykorzystywane w postaci roztworów bezwodnych. All-agents, non-water based, BW decontaminant 7. Czujniki do zdalnego wykrywania broni biologicznej i chemicznej (lub zintegrowane ABC). Biological and chemical (or comprehensive NBC) agents sensors for stand-off detection 8. Zminiaturyzowane czujniki optyczne do rozpoznania obrazowego. Miniaturized optical sensors for IMINT 9. Zminiaturyzowane czujniki elektromagnetyczne do rozpoznania elektronicznego. Miniaturized electromagnetic sensors for COMINT/ELINT 10. Bezzałogowe Pojazdy Latające. Unmanned Aerial Vehicles UAV 20 PRIORYTETOWYCH OBSZARÓW BADAŃ I TECHNOLOGII (TOP 20) (2/4)

16 Systemy zdalnego sterowania urządzeń. Control systems for stand-off devices 12. Zminiaturyzowane silniki o niskim zużyciu paliwa. Miniaturized, fuel efficient (energy–efficient) engine 13. Zminiaturyzowane źródła zasilania o długiej żywotności. Long-endurance miniaturized energy sources 14. Technologie alternatywne dla min przeciwpiechotnych. Alternatives for anti-personnel mines 15. Czujniki i techniki do wykrywania i lokalizacji celów. Target acquisition and localization sensor/technique 20 PRIORYTETOWYCH OBSZARÓW BADAŃ I TECHNOLOGII (TOP 20) (3/4)

17 Dryfujące generatory hałasu, ruchomy imitator statku. Drifting noise generator, mobile ship imitator 17. Wykrywanie celów morskich (optyczne, elektryczne, magnetyczne i fluorescencyjne). Naval target acquisition (optical, electrical, magnetic, fluorescent) 18. Definiowanie środowiska morskiego Maritime environment definition 19. Rozpoznawanie celów (wzory celów przechowywane w bazach danych). Target recognition (target templates stored in a database) 20. Nieakustyczne wykrywanie min. Non-acoustic mine detection 20 PRIORYTETOWYCH OBSZARÓW BADAŃ I TECHNOLOGII (TOP 20) (4/4)

18 18 POLSKIE PRIORYTETY WOJSKOWE W OBSZARACH EUROPEJSKICH BADAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I WALKI Z TERRORYZMEM 1/5 A. POPRAWA ŚWIADOMOŚCI SYTUACJI - WIEDZY O ZAGROŻENIU : nowe technologie dla wywiadu, rozpoznania, śledzenia i zbierania informacji o celach terrorystycznych: czujniki/techniki zbierania informacji o celu i jego lokalizacji (TOP 15), rozpoznanie celu (bazy szablonów celów) (TOP 19), przetwarzanie obrazu (TOP 2), zminiaturyzowane czujniki optyczne do rozpoznania obrazowego (TOP 8), Zminiaturyzowane czujniki elektromagnetyczne do rozpoznania elektronicznego (TOP 9), bezzałogowe Pojazdy Latające (TOP 10) narzędzia modelowania i symulacji dla potrzeb wczesnego ostrzegania o zagrożeniu terrorystycznym (RTO-DAT), ochrona portów i jednostek pływających przed zagrożeniami na i podwodnymi: wykrywanie celów morskich (optyczne, elektryczne, magnetyczne i fluorescencyjne) (TOP 17), nieakustyczne wykrywanie min oraz zdalne sterowanie minami morskimi (TOP 20), autonomiczne pojazdy podwodne do wykrywania i usuwania min morskich,

19 19 LIST OF PRIORITY MISSIONS OF PREPARATORY ACTION AND TOP 20 POLISH MILITARY R&T NEEDS B. POLEPSZENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY SYSTEMÓW SIECIOWYCH: bezpieczeństwo sieci (TOP 3). 2/5 POLSKIE PRIORYTETY WOJSKOWE W OBSZARACH EUROPEJSKICH BADAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I WALKI Z TERRORYZMEM

20 20 C. OCHRONA PRZED TERRORYZMEM (WŁĄCZAJĄC BIO-TERRORYZM ORAZ PRZYPADKI UŻYCIA SUBSTANCJI BIOLOGICZNYCH, CHEMICZNYCH I INNYCH): czujniki do zdalnego wykrywania broni biologicznej i chemicznej (lub zintegrowane - ABC) (TOP 7) środki do zabiegów dezynfekcyjnych, wykorzystywane w postaci roztworów bezwodnych (TOP 6). LIST OF PRIORITY MISSIONS OF PREPARATORY ACTION AND TOP 20 POLISH MILITARY R&T NEEDS 3/5 POLSKIE PRIORYTETY WOJSKOWE W OBSZARACH EUROPEJSKICH BADAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I WALKI Z TERRORYZMEM

21 21 LIST OF PRIORITY MISSIONS OF PREPARATORY ACTION AND TOP 20 POLISH MILITARY R&T NEEDS D. POPRAWIENIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (WŁĄCZJĄC EWAKUACJĘ, AKCJE POSZUKIWAWCZE I RATUNKOWE POPRAWA STEROWANIA AKTYWNYMI ŚRODKAMI (ŁĄCZNOŚCI I KOMUNIKACJI): opracowanie narzędzi modelowania i symulacji dla potrzeb wczesnego ostrzegania o zagrożeniu terrorystycznym (RTO-DAT), 4/5 POLSKIE PRIORYTETY WOJSKOWE W OBSZARACH EUROPEJSKICH BADAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I WALKI Z TERRORYZMEM

22 22 E. OSIĄGNIĘCIE INTEROPERACYJNOŚCI I ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMACYJNE I ŁĄCZNOŚCI: bezpieczeństwo systemów zarządzania i kontroli, zintegrowany, poszerzony i wspólny system ochrony przestrzeni powietrznej. LIST OF PRIORITY MISSIONS OF PREPARATORY ACTION AND TOP 20 POLISH MILITARY R&T NEEDS 5/5 POLSKIE PRIORYTETY WOJSKOWE W OBSZARACH EUROPEJSKICH BADAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I WALKI Z TERRORYZMEM

23 23 Dziękuję za uwagę Pytania? MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ PUNKT KONTAKTOWY ppłk dr inż. Józef WRONA GŁÓWNY SPECJALISTA DEPARTAMENTU POLITYKI ZBROJENIOWEJ Tel.: Faks: Gen. dyw. dr inż. Roman IWASZKIEWICZ DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI ZBROJENIOWEJ Tel.: Faks:


Pobierz ppt "1 POLSKIE PRIORYTETY WOJSKOWE W EUROPEJSKICH BADANIACH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I WALKI Z TERRORYZMEM Gen. dyw. dr inż. Roman IWASZKIEWICZ DYREKTOR DEPARTAMENTU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google