Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Michał KLEIBER W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU MINISTER NAUKI I INFORMATYZACJI DZIEŃ SŁUŻBY CYWILNEJ 5 listopada 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Michał KLEIBER W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU MINISTER NAUKI I INFORMATYZACJI DZIEŃ SŁUŻBY CYWILNEJ 5 listopada 2004."— Zapis prezentacji:

1 Prof. Michał KLEIBER W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU MINISTER NAUKI I INFORMATYZACJI DZIEŃ SŁUŻBY CYWILNEJ 5 listopada 2004

2 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER Nowoczesny urząd Administracja wobec wyzwań e-cywilizacji MNiI – studium przypadku w procesie unowocześniania urzędów Misją służby cywilnej jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania państwa przyjaznego obywatelom

3 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER Administracja powinna być (oczekiwania społeczne) Sprawna Kompetentna Tania Przejrzysta i uczciwa Przyjazna Reguły są proste, trudne tylko zastosowanie Peter F. Drucker NOWOCZESNY URZĄD Ograniczenie roli państwa w gospodarce Zmniejszenie liczby procedur i ich uproszczenie Informatyzacja Stały kontakt i współpraca ze swoimi środowiskami (kontrola społeczna administracji) Kadry: Stałe podnoszenie kwalifikacji i ustawiczne kształcenie Kreatywność (reagowanie na zmiany, antycypowanie i inicjowanie zmian)

4 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER gospodarki rynkowej zaadoptowania dorobku prawnego UE społeczeństwa wiedzy (gospodarka oparta na wiedzy + społeczeństwo informacyjne) e-biznes e-bank e- edukacja e-zdrowie e-nauka ……. Polska podlegała w ostatnim 15-leciu transformacjom zmierzając do: Cywilizacja elektroniczna: ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI W dobie e-cywilizacji musimy mieć E-ADMINISTRACJĘ (e-government)

5 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER E-ADMINISTRACJA NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ZMIANY ORGANIZACYJNE NOWE UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻB PUBLICZNYCH ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI

6 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER Strona popytowa (front – office) integracja usług e-usługa – treści i usługi on- line bazujące na jednolitym modelu zdarzeń życiowych obywateli i działań biznesowych e-demokracja – większa przejrzystość procedur, otwartość, udział itp. Strona podażowa (back-office) integracja wsparcia Nowa organizacja procesów wewnątrz urzędów administracji wdrożenie systemu zarządzania wiedzą i wymiany informacji między instytucjami (wspólne procesy) Specyfika współpracy transgranicznej i europejskiej Nowe rozwiązania w zakresie technologii, organizacji, procesów, zasobów ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI

7 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI Dostęp wielokanałowy Zintegrowane usługi (front-office) Jednostki administracji publicznej Zintegrowane dane (back-office) Wymiana danych z systemami UE

8 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI USŁUGI PUBLICZNE DLA OBYWATELI USŁUGI PUBLICZNE DLA OSÓB PRAWNYCH 1.PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH 2.POŚREDNICTWO PRACY 3.UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH, ZASIŁEK RODZINNY, UBEZPIECZENIA CHOROBOWE, STYPENDIUM NAUKOWE) 4.DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI (PASZPORT, DOWÓD OSOBISTY, PRAWO JAZDY) 5.REJESTRACJA POJAZDU 6.POZWOLENIE NA BUDOWĘ 7.POLICJA - OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ 8.KATALOGI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH I ICH PRZESZUKIWANIE 9.AKTY STANU CYWILNEGO (AKT URODZENIA, AKT ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO, AKT ZGONU) 10.REKRUTACJA NA STUDIA 11.ZMIANA ADRESU ZAMELDOWANIA 12.USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM (INTERAKTYWNA PORADA LEKARSKA W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG W RÓŻNYCH PLACÓWKACH MEDYCZNYCH, UMÓWIENIE WIZYTY U LEKARZA) 13.ZUS 14.REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 15.PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH 16.PODATEK VAT 17.DANE STATYSTYCZNE 18.DEKLARACJE CELNE 19.OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NATURALNEGO 20.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

9 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER 100% TRANSAKCJA usługę można w pełni zrealizować przez internet 75% DWUSTRONNA INTERAKCJA formularze można odsyłać drogą elektroniczną 50% INTERAKCJA ze strony można pobierać dokumenty i formularze 25% INFORMACJA można tylko zdobyć informacje zamieszczone na stronie i w odsyłaczach USŁUGI W PEŁNI ON-LINE EU - 42% Polska - 2% 19% 35% 54% 66% Polska 2002 Polska 2004 UE 2002 UE 2004 ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI

10 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER Procesowa organizacja Usługi przez sieć Algorytmizacja procedur Wyzwania globalizacyjne (europejskie) ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI

11 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER Oddzielenie organizacyjnej struktury sektora publicznego od jego struktury informacyjnej Integracja systemów a nie ich ujednolicanie ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI PROCESOWA ORGANIZACJA

12 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER USŁUGI PRZEZ SIEĆ PRZYKŁAD ZAKŁADANIE PRZEDSIĘBIORSTWA Notariusz (podpisanie umowy spółki) Sąd (wpis do KRS) GUS (uzyskanie numeru REGON) Bank (otwarcie konta) ZUS (ubezpieczenie) Urząd skarbowy (zgłoszenie działalności gospodarczej) Zintegrowana witryna zakładania przedsiębiorstw E-URZĄD ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI

13 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER Dostęp do informacji przez sieć warunkiem demokratycznego nadzoru nad administracją Potrzeba pilnego wdrożenia podpisu elektronicznego ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI USŁUGI PRZEZ SIEĆ

14 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER ALGORYTMIZACJA PROCEDUR Informatycznie precyzyjne prawo na wszystkich szczeblach – od ustaw po regulaminy działania urzędu Sojusz przeciw algorytmizacji procedur: szara strefa+ (niektórzy) urzędnicy Rutynowe decyzje powinien podejmować odpowiednio oprogramowany komputer, ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI zostawiając urzędnikom czas na kreatywne myślenie o funkcjonowaniu urzędu

15 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI JEDYNA DROGA ROZWIĄZANIA DYLEMATU WIĘCEJ ZADAŃ – MNIEJ PIENIĘDZY JEDYNA DROGA EFEKTYWNEGO ZHARMONIZOWANIA DZIAŁALNOŚCI RÓŻNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI DE FACTO WYMÓG INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ E-ADMINISTRACJA

16 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI E- BANKIE-ADMINISTRACJA Przedmiot operacjiPieniądz (cyfrowy)Dokument (cyfrowy) Decydujący element efektywności Szybki obieg pieniądza Szybki obieg dokumentu Autonomia działania Jednolicie zarządzane autonomiczne instytucje Wiele instytucji wymagających współpracy Siła napędowa działania Konkurencja wymusza wprowadzanie nowych rozwiązań wprowadza najlepsze sprawdzone rozwiązania Światłe kierownictwo

17 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER DOBRA PRAKTYKA 1.Opracowanie dokumentu wysokiego szczebla Wytyczne dobrej praktyki administracji Określa cele, definicje, podstawowe zasady dobrej praktyki oraz zarys procedury postępowania w przypadku naruszenia zasad Określa ramy dla zasad i procedur, które powinny być wprowadzone w urzędach 2.Tworzenie na podstawie Wytycznych zasad dobrej praktyki w poszczególnych urzędach dostosowanych do specyfiki i obszaru działania każdego urzędu WPROWADZENIE DOBREJ PRAKTYKI ADMINISTRACJI

18 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER MNiI – STUDIUM PRZYPADKU MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI jest skazane na nowoczesność PARTNERSKIE STOSUNKI Z NAUKOWCAMI - KLIENTAMI URZĘDU (konsultacyjny tryb podejmowania decyzji, przejrzystość i transparencja procedur oraz decyzji związanych z przyznawaniem środków na badania naukowe) NAUKA zawsze o krok wyprzedza swoją epokę INFORMATYKA całkowicie zrewolucjonizowała nasze życie

19 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER MNiI – STUDIUM PRZYPADKU ZMIANY System organizacji i finansowania badań naukowych Powstanie działu INFORMATYZACJA Integracja z UE

20 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER REAKCJA NA ZMIANY Organizacja urzędu (nowe departamenty) Nowe kadry (obniżenie średniej wieku i jednocześnie większa fachowość) Stabilizacja kadry kierowniczej (konkursy) Szkolenia kadry kierowniczej: podnoszenie kwalifikacji menadżerskich zmiana kultury organizacji Szkolenia pracowników przygotowanie do służby cywilnej językowe MNiI – STUDIUM PRZYPADKU

21 W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER KONKLUZJE KREATYWNOŚĆ - urząd uczący się, reagujący na zmiany oraz antycypujący i inicjujący zmiany DOPASOWANIE PROCEDUR DO WYMOGÓW E-ADMINISTRACJI - w tym zmniejszenie liczby procedur i ich uproszczenie DEMOKRACJA UCZESTNICZĄCA - stały, twórczy kontakt ze środowiskami, na rzecz których urząd pracuje JEŚLI WYDAJE CI SIĘ, ŻE WSZYSTKO DZIAŁA DOBRZE, TO ZNACZY, ŻE COŚ PRZEOCZYŁEŚ prawo Murphyego


Pobierz ppt "Prof. Michał KLEIBER W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU MINISTER NAUKI I INFORMATYZACJI DZIEŃ SŁUŻBY CYWILNEJ 5 listopada 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google