Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejskie studia magisterskie na poziomie zaawansowanym “Zintegrowane zaawansowane projektowanie statków” pod nazwą “EMSHIP” European Master Course in.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejskie studia magisterskie na poziomie zaawansowanym “Zintegrowane zaawansowane projektowanie statków” pod nazwą “EMSHIP” European Master Course in."— Zapis prezentacji:

1 Europejskie studia magisterskie na poziomie zaawansowanym “Zintegrowane zaawansowane projektowanie statków” pod nazwą “EMSHIP” European Master Course in “Integrated Advanced Ship Design” named “EMSHIP” for “European Education in Advanced Ship Design” Ref. : BE-ERA MUNDUS-EMMC Maciej Taczała, Zbigniew Sekulski

2 Projekt EMSHIP 3-semestralne studia post-master realizowane w ramach programu Erasmus Mundus Przeznaczone dla absolwentów studiów II stopnia (z tytułem mgr inż.) kierunków: okrętowych, morskich, nawigacyjnych, mechanicznych, budownictwa lądowego, transportowych etc. Skonstruowane na bazie wspólnego dyplomu wydawanego przez Université de Liège i École Centrale de Nantes 20 stypendiów fundowanych przez Komisję Europejską dla studentów pochodzących z UE i z krajów spoza UE, pokrywające koszty czesnego, utrzymania i podróży Rekrutacja prowadzona przez Internet

3 Projekt EMSHIP Zajęcia prowadzone w języku angielskim Prace dyplomowe w połączeniu z praktykami odbywanymi w wiodących firmach okrętowych i towarzystwach klasyfikacyjnych: Det Norske Veritas, Germanischer lloyd, Lloyd’s Register, Bureau Veritas, Becker Marine Systems, Benetti, Intermarine, Prerini Navi, Thyssen Krupp Marine System i inne Publiczna prezentacja prac dyplomowych podczas pobytu podczas seminarium po zakończeniu okresu studiów

4 Partnerzy projektu EMSHIP
Koordynator: Université de Liège, prof. Philippe Rigo Pozostali partnerzy: École Centrale de Nantes Universität Rostock Università degli Studi di Genova Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ponadto: Partnerzy stowarzyszeni (Universytety: Michigan, Osaka, New South Wales, Oran, WEGEMT) Strategic Advisory Board (LR, BV, GL, Perini Navi, Grimaldi Group, ...)

5 Cykl studiów I semestr w Liège i II semestr w Nantes – obowiązkowo dla wszystkich studentów III semestr (Galati, Genua, Rostok lub Szczecin) - fakultatywnie, przy zapewnieniu równomiernego rozdziału studentów

6 Program studiów, semestry I oraz II
I Semestr, Université de Liège: Teoria okrętu Podstawy konstrukcji i technologii okrętów Podstawy projektowania okrętów Wyposażenie i silniki okrętowe Statki szybkie II Semestr, École Centrale de Nantes: Falowanie i stany morza Własności morskie Hydrodynamika eksperymentalna i CFD Optymalizacja w projektowaniu okrętów

7 Program studiów, semestr III
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi: Właściwości manewrowe Napędy okrętowe Università degli Studi di Genova: Teoria i projektowanie jachtów żaglowych i motorowych Universität Rostock: IT w projektowaniu i budowie statków Budowa statków ZUT w Szczecinie Mechanika konstrukcji okrętów Projektowanie konstrukcji okrętów Technologia budowy okrętów

8 Program zajęć prowadzonych na ZUT
Mechanika konstrukcji okrętów (Advanced ship structural mechanics) Maciej Taczała Nośność graniczna (Ultimate strength): wymagania przepisów towarzystw klasyfikacyjnych, wzory uproszczone, sformułowanie w ramach metody elementów skończonych, analiza nieliniowa MES. Pękanie i wytrzymałość zmęczeniowa (Fatigue and fracture): mechanizmy pękania, metody analizy wytrzymałości zmęczeniowej: metoda naprężeń nominalnych (nominal stress approach), metoda naprężeń hotspot, metoda naprężeń karbu (notch stress approach), długoterminowe rozkłady naprężeń.

9 Program zajęć prowadzonych na ZUT
Mechanika konstrukcji okrętów (Advanced ship structural mechanics) Maciej Taczała Niezawodność konstrukcji i ocena ryzyka (Structural reliability and risk assessment): niepewność w projektowaniu konstrukcji kadłuba (uncertainties in ship structural design), stany graniczne, postacie zniszczenia, metody oceny niezawodności I i II rzędu (first and second order reliability methods), wskaźniki bezpieczeństwa, zintegrowanie koncepcji niezawodności (obciążenia i wytrzymałość) w analizie konstrukcji kadłuba (podejście zawarte w przepisach towarzystw klasyfikacyjnych i obliczenia bezpośrednie).

10 Program zajęć prowadzonych na ZUT
Projektowanie konstrukcji okrętów (Ship structural design) Zbigniew Sekulski Charakterystyki i kryteria projektowe statków różnych typów (statki pasażerskie, masowce, kontenerowce, zbiornikowce LNG, statki ro-ro, ropax etc.), wykorzystanie innowacyjnych materiałów do budowy statków (materiały metaliczne i niemetaliczne, struktury typu sandwich i core), rozwiązania konstrukcyjne statków tych typów, ich obciążenia i wytrzymałość), szczegóły konstrukcyjne (dno, burty, poszycie, pokłady, grodzie, skrajniki,) konwencje IMO i wymagania przepisów towarzystw klasyfikacyjnych.

11 Program zajęć prowadzonych na ZUT
Technologia budowy okrętów (Ship technology) Tadeusz Graczyk Technologia budowy statków towarowych różnych typów, technologia budowy statków obsługujących platformy wydobywcze, technologia budowy stalowej i betonowych konstrukcji pływających (urządzeń wiertniczych, kesony, pontony, wiatraki) , zastosowania i technologia wykorzystania innowacyjnych struktur typu sandwich w konstrukcji kadłuba, niekonwencjonalne metody wodowania kadłuba, technika podwodna – wytwarzanie i wykorzystanie pojazdów obsługowych i bezobsługowych.

12 Logistyka: przed oraz po przyjeździe studentów
Przygotowania przed przyjazdem studentów: Pomoc w załatwianiu wizy Sprawy związane z podróżą Pomoc w znalezieniu zakwaterowania Przygotowanie przewodnika z informacjami praktycznymi Czynności po przyjeździe studentów: Otwarcie konta bankowego Rejestracja studentów (w uczelni, w urzędzie) Pomoc i doradztwo w różnych sprawach Przydzielenie tutora Spotkania wprowadzające do życia na uczelni/w kampusie Organizacja imprez kulturalnych Organizacja kursów językowych

13 Pierwsza rekrutacja kandydatów – na rok akademicki 2010/2011
Druga rekrutacja kandydatów – na rok akademicki 2011/2012 363 wnioski z 28 krajów 100 wniosków kompletnych wybrano 20 kandydatów z krajów trzecich (Etiopia, Wietnam, ale także Brazylia, USA, Japonia), w tym 10 umieszczonych na liście rezerwowej wybrano 4 kandydatów z Chorwacji i Turcji, w tym 2 umieszczonych na liście rezerwowej Przyznano 19 stypendiów, w tym: 9 dla studentów z krajów poza-europejskich 9 dla studentów z krajów europejskich 1 dla studenta z krajów w okresie przedakcesyjnym (Chorwacja, Turcja) Termin składania wniosków (rejestracji internetowej) Kandydaci z krajów poza-europejskich: 31 grudnia 2010 Kandydaci z krajów europejskich: 31 stycznia 2011 rekrutacja kandydatów z krajów UE na 8 miejsc Pierwsze zajęcia – ćwiczenia laboratoryjne?

14 Informacje końcowe Formalnym potwierdzeniem uzyskanego wykształcenia będzie otrzymanie przez absolwentów podwójnego tytułu zawodowego magistra inżyniera (Master of Science) Université de Liège i École Centrale de Nantes oraz, wydane niezależnie przez obie uczelnie, dwa dyplomy ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim.

15 Szczegółowe informacje o projekcie:
Informacje końcowe Szczegółowe informacje o projekcie: strona internetowa projektu dr hab. inż. Maciej Taczała (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej, tel.: , dr inż. Zbigniew Sekulski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej, tel.: ,

16 Informacje końcowe Rejestracja kandydatów odbywa się elektronicznie z wykorzystaniem strony internetowej Termin rejestracji studentów z krajów UE na rok akademicki 2011/2012 upływa 31 stycznia 2011 roku.


Pobierz ppt "Europejskie studia magisterskie na poziomie zaawansowanym “Zintegrowane zaawansowane projektowanie statków” pod nazwą “EMSHIP” European Master Course in."

Podobne prezentacje


Reklamy Google