Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzina: Amaryllidaceae, Rodzaj Narcissus

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzina: Amaryllidaceae, Rodzaj Narcissus"— Zapis prezentacji:

1 Rodzina: Amaryllidaceae, Rodzaj Narcissus
NARCYZY Rodzina: Amaryllidaceae, Rodzaj Narcissus

2

3

4

5

6 RODZAJ CEBULOWYCH BYLIN LICZĄCY ok. 50 GATUNKÓW Z
RÓŻNYCH SIEDLISK EUROPY I AFRYKI PÓŁNOCNEJ WYSTĘPUE NA ŁĄKACH OD POZIOMU MORZA DO OKOLIC PODGÓRSKICH, W LASACH, NAD RZEKAMI I WŚRÓD SKAŁ. OTRZYMANO WIELE TY- SIĘCY ODMIAN HODOWLANYCH TYCH GATUNKÓW, UPRAWIA- NYCH ZE WZGLĘDU NA PIĘKNE KWIATY, UKAZUJĄCE SIĘ WIOS- NĄ, CZASEM JESIENIĄ LUB ZIMĄ.

7 BEZLISTNE SZYPUŁKI WYDAJĄ OD 1 DO 20 KWIATÓW, MAJĄ-
CYCH PO 6 ROZŁOŻYSTYCH LISTKÓW OKWIATU (ZWANYCH PŁATKAMI) OTACZAJĄCYCH PŁASKI LUB DŁUGI I WĄSKI PRZY- KORONEK. KWIATY SĄ PRZEWAŻNIE ŻÓŁTE LUB BIAŁE, CZASEM ZIELONE SPORADYCZNIE Z CZERWONYMI, POMARAŃCZOWYMI LUB RÓŻOWYMI PRZYKORONKAMI. LIŚCIE SĄ CZĘSTO JĘZYKOWATE LUB WALCOWATE, ZALEŻNIE OD GATUNKU DŁUGOŚCI cm.

8 NARCYZY NADAJĄ SIĘ GŁÓWNIE DO SADZENIA WŚRÓD KRZEWÓW
LUB NA RABATACH, ALBO DO UPRAWY W POJEMNIKACH. ŁATWO NATURALIZUJĄ SIĘ NA TRAWNIKACH ORAZ W LEŚNYCH OGRO- DACH. SĄ KWIATAMI NADAJĄCYMI SIĘ DO CIĘCIA. NIE OSIĄGA- JĄCE WYSOKIEGO WZROSTU ROŚLINY RÓŻNYCH GATUNKÓW, MIESZAŃCÓW I ODMIAN SĄ ŚWIETNYM MATERIAŁEM DO OGRO- DÓW SKALNYCH ORAZ KRÓTKO STRZYŻONYCH TRAWNIKÓW.

9 GATUNKI N. cantabricus, N. romieuxii, N. rupicola i N. watieri WYMA-
GAJĄ LETNIEGO, GORĄCEGO I SUCHEGO SPOCZYNKU, WYDAJĄC DELIKATNE KWIATY NA POCZĄTKU ROKU, A WIĘC NAJLEPIEJ UPRAWIAĆ JE W SZKLARNI DLA ROŚLIN WYSOKOGÓRSKICH LUB W INSPEKCIE. GATUNKI MNIEJ ODPORNE NA CHŁÓD POWINNO SIĘ UPRAWIAĆ W CHŁODNEJ SZKLARNI. KONTAKT Z SOKIEM NARCYZÓW MOŻE PODRAŻNIAĆ SKÓRĘ I WYWOŁYWAĆ UCZULENIA.

10 DLA CELÓW OGRODNICZYCH NARCYZY PODZIELONO NA 12 GRUP
O CHARAKTERYSTYCZNYCH CECHACH.OBEJMUJĄ ONE ODMIANY OGRODOWE - Z WYJĄTKIEM GRUPY 10, DO KTÓREJ ODNIESIONO GATUNKI WYSTĘPUJĄCE W WARUNKACH NATURALNYCH. DLA KAŻDEJ GRUPY PODANO ZALECANE ROZSTAWY SADZENIA. NIŻEJ PODANO KRÓTKIE CHARAKTERYSTYKI POSZCZEGÓLNYCH GRUP NARCYZÓW.

11 GRUPA 1. TRĄBKOWE KWIATY PO JEDNYM NA PĘDZIE, Z TRĄBKOWATM PRZYKORON-KIEM TAK SAMO DŁUGIM, LUB DŁUŻSZYM, JAK PŁATKI. KWITNĄ WIOSNĄ. TYPOWA WYSOKOŚĆ 8 – 16 cm.

12 GRUPA 2. WIELKOPRZYKORONKOWE
KWIATY PO JEDNYM NA PĘDZIE Z PRZYKORONKIEM DŁUŻSZYM OD 1/3 DŁUGOŚCI PŁATKÓW, ALE ZAWSZE KRÓTSZYM OD NICH. ZWYKLE KWITNĄ W POŁOWIE WIOSNY. TYPOWA WYSOKOŚĆ 16 cm.

13 GRUPA 3. DROBNOPRZYKORONKOWE
KWIATY PO JEDNYM NA PĘDZIE Z PRZYKORONKIEM DŁUGOŚCI DO 1/3 PŁATKÓW. KWITNĄ W PIERWSZEJ POŁOWIE WIOSNY. TYPOWA WYSOKOŚĆ 16 cm.

14 GRUPA 4. PEŁNE KWIATY PO JEDNYM LUB KILKA NA PĘDZIE, MAJĄ ZWIELOKROT-NIONĄ LICZBĘ PŁATKÓW LUB O WCINANYM PRZYKORONKU, ALBO O OBYDWU TYCH CECHACH. NIEKTÓRE ŁADNIE PACHNĄ. KWITNĄ ZWYKLE W PIERWSZEJ POŁOWIE WIOSNY. TYPOWA WYSOKOŚĆ 16 cm.

15 GRUPA 5. TRIANDRUS NA PĘDZIE WYSTĘPUJE PRZEWISAJĄCYCH KWIATÓW, ZWYK-LE Z ODGIĘTYMI PŁATKAMI I DOŚĆ KRÓTKIMI PRZYKORONKAMI. KWITNĄ W DRUGIEJ POŁOWIE WIOSNY. TYPOWA WYSOKOŚĆ 5 – 8 cm.

16 GRUPA 6. MIESZAŃCE CYCLAMINEUS
KWIATY WYSTĘPUJĄ PO JEDNYM NA PĘDZIE. OSADZONE SĄ POD OSTRYM KĄTEM DO PĘDU, Z MOCNO ODGIĘTYMI PŁATKAMI I ZWYKLE DŁUGIMI PRZYKORONKAMI. KWITNĄ W PIERWSZEJ POŁOWIE WIOSNY. TYPOWA WYSOKOŚĆ 8 cm.

17 GRUPA 7. MIESZAŃCA JOUNQUILLA
NA PĘDZIE WYSTĘPUJE 1 – 5 ZAZWYCZAJ PACHNĄCYCH KWIA-TÓW Z ODSTAJĄCYMI KWIATKAMI I Z MAŁYMI, PŁASKIMI PRZYKO-RONKAMI. PĘDY SĄ WALCOWATE. CIEMNOZIELONE LIŚCIE BAR-DZO WĄSKIE I PRAWIE WAŁECZKOWATE. KWITNĄ W DRUGIEJ POŁOWIE WIOSNY. TYPOWA WYSOKOŚĆ 8 cm.

18 GRUPA 8. MIESZAŃCE TAZETTA
DROBNOKWIATOWE ODMIANY ZAWIĄZUJĄ DO 20 KWIATÓW NA PĘDZIE, ZAŚ WIELKOKWIATOWE ZAWIĄZUJĄ 3 – 4 KWIATY. MAJĄ POTĘŻNE PĘDY, SZEROKIE LIŚCIE I PŁATKI ORAZ MAŁE PRZYKO-RONKI. KWIATY PRZEWAŻNIE PACHNĄ I NADAJĄ SIĘ DO CIĘCIA. PEWNE ODMIANY NIE SĄ ZIMOTRWAŁE I POWINNY BYĆ UPRAWIA-NE W CHŁODNEJ SZKLARNI. KWITNĄ PÓŹNĄ JESIENIĄ DO POŁO-WY WIOSNY. TYPOWA WYSOKOŚĆ 8 cm.

19 GRUPA 9. MIESZAŃCE POETICUS.
KWIATY SĄ PACHNĄCE, ZWYKLE WYRASTAJĄ POJEDYŃCZO, Z ROZŁOŻYSTYMI, CZYSTO BIAŁYMI PŁATKAMI I MAŁYMI, PŁASKIMI PRZYKORONKAMI O CZERWONYCH BRZEGACH. KWITNĄ W DRU-GIEJ POŁOWIE WIOSNY LUB WCZESNYM LATEM. TYPOWA WYSO-KOŚĆ 16 cm.

20 GRUPA 10. GATUNKI DZIKIE. OBEJMUJE tzw. GATUNKI DZIKIE, WYSTĘPUJĄCE W STANIE NATU-RALNYM I ICH SPONTANICZNE MIESZAŃCE, JAK np.. N. bulbocod-ium, N. pseudonarcissus i N. tazetta. NIEKTÓRE SĄ TRUDNE DO UP-RAWY W GRUNCIE. KWITNĄ JESIENIĄ LUB WIOSNĄ. TYPOWA SZE-ROKOŚĆ (ROZPIĘTOŚĆ) 5–8 cm lub 16 cm DLA WIĘKSZYCH CEBUL.

21 GRUPA 11. O ROZSZCZEPIONYM PRZYKORONKU
NA PĘDZIE WYSTĘPUJE ZAZWYCZAJ PO JEDNYM KWIATKU Z PRZYKORONKIEM ROZSZCZEPIONYM WIĘCEJ NIŻ POŁOWA JEGO DŁUGOŚCI. KWITNĄ WIOSNĄ. TYPOWA WYSOKOŚĆ 16 cm. SĄ DWIE PODGRUPY: KOŁNIERZYKOWE i MOTYLKOWE.

22 GRUPA 11a. KOŁNIERZYKOWE. ODCINKI PRZYKORONKA PRZYLEGAJĄ PŁASKO DO KWIATKÓW. GRUPA 11 b. MOTYLKOWE ODCINKI PRZYKORONKA KWIATÓW SĄ PRZEMIESZANE Z PRZEKSZTAŁCONYMI PŁATKAMI.

23 GRUPA 12. RÓŻNE OBEJMUJE NARCYZY NIE WŁĄCZONE DO POPRZEDNICH GRUP, m.in.. ODMIANY N. bulbocodium i DWUKWIATOWE ODMIANY POCHODZĄCE OD N. cyclamineus, JAK N. „Jumblie’. TYPOWA SZEROKOŚĆ (ROZPIĘTOŚĆ) 5 – 8 cm LUB 16 cm, ZALEŻNIE OD WIELKOŚCI CEBUL.

24 ZIMOTRWAŁOŚĆ NARCYZÓW:
CAŁKOWICIE ZIMOTRWAŁE DO NIEZIMOTRWAŁYCH.

25 UPRAWA CEBULE NALEŻY SADZIĆ JESIENIĄ, NA GŁĘBOKOŚĆ RÓWNĄ 1 i
1/3 ICH WYSOKOŚCI; NIECO GŁEBIEJ NA GLEBACH LEKKICH ORAZ W TRAWNIKU. WIĘKSZOŚĆ ODMIAN TOLERUJE GLEBY LEKKIE, LECZ ROŚNIE NAJLEPIEJ W UMIARKOWANIE ŻYZNYM PRZEPUSZCZALNYM PODŁOŻU, KTÓRE POZOSTAJE WILGOTNE PRZEZ CAŁY SEZON WEGETACYJNY.

26 GATUNKI N. asturiensis, N. bulbocodium, N. cyclamineus, N
GATUNKI N. asturiensis, N. bulbocodium, N. cyclamineus, N. train-drus i ICH ODMIANY WYMAGAJĄ PODŁOŻA O OBOJĘTNYM LUB KWAŚNYM ODCZYNIE. GATUNKI N. jonquilla i N. tazetta PREFERUJĄ PODŁOŻE LEKKO ZASADOWE. WIĘKSZOŚĆ NARCYZÓW ROŚNIE DOBRZE W PEŁNYM SŁOŃCU LUB SŁABYM i ZMIENNYM CIENIU PRZEZ CZĘŚĆ DNIA. GATUNEK N. assoanus i N. asturiensis WYMAGAJĄ PEŁNEGO SŁOŃCA. NARCYZY Z GRUPY 7 i 8 KWITNĄ NAJLEPIEJ W PEŁNYM SŁOŃCU I NA BARDZIEJ SUCHYM PODŁOŻU. NARCYZY GRUPY 6 WOLĄ CHŁODNIEJSZE WARUNKI I DOBRZE SOBIE RADZĄ W TRAWIE. U PÓŹNO KWITNĄCYCH NARCYZÓW PODCZAS SUCHEJ WIOSEN-NEJ POGODY MOGĄ ZASYCHAĆ PĄKI KWIATOWE.

27 PO PRZEKWITNIĘCIU ROŚLIN NALEŻY USUWAĆ KWIATY I POZWO-
LIĆ LIŚCIOM ZAKOŃCZYĆ WEGETACJĘ W NATURALNY SPOSÓB PRZEZ CO NAJMNIEJ 6 TYGODNI. NAWÓZ STOSOWAĆ O MAŁEJ ZAWARTOŚCI AZOTU, A DUŻEJ POTASU PO PRZEKWITNIĘCIU, JEŚLI ROŚLINY WYKAZUJĄ ZAPO- TRZEBOWANIE. NALEŻY WYKOPYWAĆ I ROZDZIELAĆ KĘPY, KTÓRE SĄ ZAGĘSZ- CZONE I SŁABO KWITŁY. JEŚLI NARCYZY ROSNĄ W TRAWNIKU, NALEŻY OPÓŹNIĆ PIERWSZE KOSZENIE O 4 – 6 TYGODNI PO KWITNIENIU, JEŚLI SĄ TO ROŚLINY NALEŻĄCE DO GATUNKÓW N. pseudonarcissus, N. bulbocodium I N. cyclamineus – KOSZENIE JEST WSKAZANE DOPIERO PO WYDANIU PRZEZ ROŚLINY NASION.

28 POD SZKŁEM NALEŻY NARCYZY UPRAWIAĆ W PODŁOŻU ZAWIE-
RAJĄCYM DWIE CZĘŚCI ZIEMI DLA ROŚLIN DONICZKOWYCH, (GLINĘ JI nr 1) Z JEDNĄ CZĘŚCIĄ GRUBEGO PIASKU. DOŁOWAĆ NA ZEWNĄTRZ W CHŁODNYM, CIENISTYM MIEJSCU I UTRZYMY- WAĆ SUCHO W OKRESIE SPOCZYNKU.

29 DO DEKORACJI WNĘTRZ SADZIĆ CEBULE NA GŁĘBODKOŚC 5 cm
WCZESNĄ JESIENIĄ DO PODŁOŻA BEZ GLINY LUB DO PODŁOŻA DLA ROŚLIN DONICZKOWYCH ZAWIERAJĄCYCH GLINĘ (JI nr 2).

30 DOŁOWAĆ W INSPEKCIE DLA UKORZENIENIA I POZOSTAWIĆ TAM
AŻ WYROSNĄ. PRZENIEŚĆ DO CHŁODNEJ SZKLARNI Z OBFITYM ŚWIATŁEM I STOPNIOWO PODNOSIĆ TEMPERATURĘ DO 10OC, A POTEM, PODCZAS KWITNIENIA NIE WYŻEJ NIŻ DO 18OC. PODLE- WAĆ OBFICIE I CO TYDZIEŃ STOSOWAĆ DWUKROTNIE ROZCIEŃ- CZONĄ MIESZANKĘ NAWOZOWĄ O DUŻEJ ZAWARTOŚCI POTASU. WNOSIĆ DO WNĘTRZ TUŻ PRZED OTWARCIEM PĄKÓW. PO KWIT- NIENIU USUNĄC LUB POSADZIĆ W OGRODZIE.

31 ROZMNAŻANIE NASIONA WYSIEWAĆ ZARAZ PO DOJRZENIU DO GŁEBOKICH PO- JEMNIKÓW W INSPEKCIE. ODMIANY NIE POWTARZAJĄ PRZY UPRAWIE Z NASION CECH ROŚLIN MATECZNYCH, ALE NOWE ODMIANY SĄ CZĘSTO SELEKCJONOWANE Z MIESZAŃCÓW MIĘ- DZYODMIANOWYCH LUB Z NASION POWSTAŁYCH PO SWOBOD- NYM ZAPYLENIU. PO WYKIEŁKOWANIU, UPRAWIAĆ W WARUN- KACH BEZMROŹNYCH, W CHŁODZIE I WILGOCI, PO DWÓCH LA- TACH PRZENIEŚĆ SIEWKI NA ROZSADNIK I UPRAWIAĆ AŻ DO KWITNIENIA – MOŻE TO TRWAĆ DO SIEDMIU LAT. PODSTAWOWYM SPOSOBEM ROZMNAŻANIA JEST ODDZIELANIE CEBUL PRZYBYSZOWYCH, GDY LIŚCIE ZASCHNĄ WCZESNYM LATEM LUB WCZESNĄ JESIENIĄ, ZANIM WYROSNĄ NOWE KORZENIE.

32 CHOROBY I SZKODNIKI NAJGROŹNIEJSZYMI SZKODNIKAMI SĄ: POBZYGA CEBULARZ, NICIENIE, ŚLIMAKI. Z CHORÓB NAJGROŹNIEJSZE SĄ: ZGNILIZNA PODSTAWY CEBUL I INNE CHOROBY GRZYBOWE, WIRUSY (OBJAWIAJĄCE SIĘ m.in.. ŻÓŁTĄ SMUGOWATOŚCIĄ LIŚCI).

33 ODMIANY NARCYZÓW

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69


Pobierz ppt "Rodzina: Amaryllidaceae, Rodzaj Narcissus"

Podobne prezentacje


Reklamy Google