Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII."— Zapis prezentacji:

1 1 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Podstawy Inżynierii Oprogramowania WYKŁAD 4 Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Modele cyklu życia oprogramowania MODEL KASKADOWY Faza określania wymagań (c.d.) i Faza analizy

2 2 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Jeśli wymagań jest dużo należy je uporządkować. Ułatwia to sprawdzenie kompletności zbioru wymagań stawianych opracowywanemu systemowi. Metody ułatwiające określenie wymagań: Hierarchiczny zapis wymagań, który wykorzystuje fakt, że: pewne funkcje wykonywane przez system są podfunkcjami innych bardziej ogólnych funkcji. Diagramy przypadków użycia, które opierają się na obserwacji, że systemy komputerowe wykorzystywane są przez różnych użytkowników korzystających z różnych funkcji systemu.

3 3 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ HIERARCHIA OKREŚLANIA WYMAGAŃ Funkcja główna f1 Funkcja f1.1 Funkcja f1.2 Funkcja f1.3 Funkcja f1.3.1 Funkcja f1.3.2 Funkcja f1.3.3 Funkcja f1.4 Funkcja f1.4.1 Funkcja f1.4.2 Notacja GraficznaZapis Tekstowy Funkcja f1.1 Funkcja f1.3 Funkcja f1.2 Funkcja f1 Funkcja f1.3.1 Funkcja f1.3.2 Funkcja f1.3.3

4 4 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Gdy pewne funkcje pojawiają się w ramach wielu funkcji nadrzędnych należy wyróżnić to w zapisie, np.: Funkcja główna f1 Funkcja f1.1 Funkcja f1.2 Funkcja f1.3 Funkcja f1.3.1 Funkcja f1.3.2 Funkcja f1.3.3 Funkcja f1.4 Funkcja f1.4.1 Funkcja f1.4.2 (kopia funkcji f1.3.2)

5 5 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Konstruowanie hierarchii funkcji metodą zstępującą: Możliwe jest również konstruowanie hierarchii funkcji metodą wstępującą oraz metodą mieszaną, tzn. część wymagań konstruowana jest metodą zstępującą a część metodą wstępującą. Funkcja f1 Funkcja f1.1 Funkcja f1.2 Funkcja f1.3 Funkcja f1.4 Funkcja f1 Funkcja f1.1 Funkcja f1.2 Funkcja f1.3 Funkcja f1.3.1 Funkcja f1.3.2 Funkcja f1.3.3 Funkcja f1.4 Funkcja f1.4.1 Funkcja f1.4.2 Funkcja f1.4.3

6 6 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Przykład. System podatkowy Pity 2003 – określenie fragmentu wymagań funkcjonalnych programu: Ewidencja zeznań podatkowych Zeznanie pojedynczego podatnika Dodawanie zeznania (f1) Usuwanie zeznania (f2) Zabezpieczenie zeznania (f3) Edycja zeznania Edycja informacji o przychodach Edycja informacji o ulgach... Wyświetlanie rozliczenia Wydruk zeznania Wydruk zeznania (kopia) Przeglądanie zeznania Zeznanie małżeństwa Dodawanie zeznania (f1) Usuwanie zeznania (f2) Zabezpieczenie zeznania (f3) Edycja zeznania Edycja informacji o przychodach... Przeglądanie zeznania Zeznanie rodzica samotnie wychowującego dzieci...

7 7 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ DIAGRAMY PRZYPADKÓW UŻYCIA Metoda została wprowadzona przez Jacobsona w 1993 roku. Zakłada ona, że nawet w przypadku bardzo złożonych systemów liczba funkcji wykorzystywanych przez poszczególnych użytkowników jest nieduża, a zatem opis wymagań poszczególnych użytkowników jest znacznie prostszy niż opis wszystkich wymagań wobec systemu. Metoda ta rozpoczyna się od podziału systemów zewnętrznych współpracujących z systemem na klasy, tzn. zbiory użytkowników wykorzystujących system w podobny sposób. Wyróżnienie klas użytkowników ułatwia wskazanie osób z którymi analitycy systemowi będą przeprowadzać wywiady. Następnie, jeśli liczba funkcji wykorzystywanych przez daną klasę użytkowników jest duża stosuje się hierarchiczny opis wymagań.

8 8 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Przykład. Projekt PITy 2003. Nie należy budować jednego systemu dla wszystkich użytkowników, ale należy opracować programy pozwalające na rozliczenie podatków dla osób należących do różnych klas: - podatnik indywidualny, - małżeństwo rozliczające się wspólnie, - osoba samotnie wychowująca dzieci, itp.

9 9 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE Wymagania niefunkcjonalne systemu, to zbiór ograniczeń przy których system musi realizować swoje funkcje. CechaMiara WydajnośćLiczba transakcji obsłużona w ciągu sekund. Czas oczekiwania na odpowiedź systemu po wprowadzeniu danych wejściowych. RozmiarWymagana wielkość pamięci operacyjnej. Łatwość użytkowania Czas niezbędny dla przeszkolenia użytkowników. Liczba stron dokumentacji. OdpornośćPrawdopodobieństwo zniszczenia danych w przypadku awarii systemu. Czas restartu po awarii systemu. PrzenośnośćProcent kodu zależny od platformy docelowej. Koszt przeniesienia na nową platformę. NiezawodnośćCzęstotliwość występowania błędnych wykonań. Dostępność (procent czasu, w którym system jest dostępny).

10 10 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ SCENARIUSZ TRANSAKCJI BANKOMATOWEJ poglądowy opis wymagań jaki użytkownicy stawiają systemowi Odnośnik:KlientOdnośnik:Wypłata gotówki Atrybuty:Numer kontaUzasadnienie:Celem jest polepszenie PINobsługi klienta Zdarzenia:Zacznij transakcjęSpecyfikacja:Użytkownicy wybierają Wybór usługitę usługę po naciśnięciu Anuluj transakcjęklawisza wypłata go- Zakończ transakcjętówki. Następnie wpi – sują żądaną kwotę. Usługi:Wypłata gotówkiPotwierdza się ją i jeśli Pytanie o saldona koncie są odpowied- nie środki następuje wypłata. Podrzędne WymaganiaWypłacić gotówkę nie właściwości: Właściciel konta niefunkcjonalne:później niż po 1 minucie Klient obcy od potwierdzeniakwoty.

11 11 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Przykładowy spis treści dla dokumentu zawierającego opis wymagań: 1. Wprowadzenie – cele, zakres i kontekst systemu, Przedsięwzięciem programistycznym jest opracowanie programu Skarbnik – twój budżet domowy, z przeznaczeniem dla indywidualnych użytkowników. Cele systemu: ułatwienie zarządzenia domowymi finansami, regularna kontrola domowego budżetu Zakres przedsięwzięcia: - rejestracja wszystkich operacji finansowych dokonywanych na posiadanych przez użytkownika kontach bankowych, - uwzględnianie płatności realizowanych za pomocą kart kredytowych, oraz codzienne zakupy dokonywane z portfela użytkownika, - system może odliczać od naszego rachunku wszystkie zobowiązania stałe np. rachunki za telefon, gaz, światło itp. oraz powiadamiać o upływających terminach regulowania należności

12 12 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ 2. Opis wymagań funkcjonalnych – opis funkcji, czynności i operacji wykonywanych przez system, 1 Konta: 1.1 lista transakcji 1.2 założenie nowego konta 1.3 edycja ustawień konta 1.4 usunięcie konta 1.5 zablokowanie konta 1.6 odblokowanie konta 2 Terminarz: 2.1 lista reguł transakcji 2.1.1 nowa reguła 2.1.2 edycja reguł 2.1.3 usuniecie reguły 2.2 lista transakcji czekających 2.2.1 rejestracja transakcji 2.2.2 edycja transakcji 2.2.3 usunięcie transakcji 2.2.4 nowa reguła 3 Limity: 3.1 nowy limit 3.2 edycja limitu 3.3 usunięcie limitu 4 Raporty: 4.1 stan finansów 4.2 moje wydatki 4.3 moje przychody 4.4 wydatki kontra przychody 4.5 historia salda konta 4.6 transakcje w kategorii 5 Słowniki: 5.1 kategorie 5.2 kontrahenci 5.3 kursy walut 5.4 szablony transakcji 5.5 inne słowniki 6 Drukowanie wpłaty 7 Drukowanie przelewu 8 Narzędzia: 8.1 kalkulator urlopów 8.2 kalkulator wypłat 8.3 kalkulator rachunków 9 Pomoc: 9.1 temat pomocy 9.2 informacje 9.3 rejestracja

13 13 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ 3. Opis wymagań niefunkcjonalnych – opis ograniczeń, przy zachowaniu których system powinien realizować swoje funkcje. CechaOgraniczenie Wymagania dotyczące produktu Musi istnieć możliwość przeglądania systemu wyłącznie za pomocą klawiatury. Wymagania dotyczące procesu Obliczenia muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi transakcji bankowych. Wymagania zewnętrzne Program musi współpracować z bazą danych zgodną z definicją podaną w wymaganiach funkcjonalnych. Nie dopuszczalne są żadne zmiany w strukturze tej bazy.

14 14 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ FAZA ANALIZY (MODELOWANIA) Określenie wymagań ProjektowanieImplementacjaTestowanieKonserwacja Faza strategiczna Analiza Instalacja Dokumentacja Analiza

15 15 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Faza określania wymagań powinna odpowiedzieć na pytanie: co i przy jakich ograniczeniach system ma robić. Jej wynikiem jest zewnętrzny opis systemu. Faza projektowania udziela odpowiedzi na pytanie: jak system ma zostać zaimplementowany? Jej wynikiem jest projekt oprogramowania, czyli opis sposobu implementacji. Faza analizy odpowiada na pytanie: jak system ma działać. Jej wynikiem jest logiczny model systemu, opisujący sposób realizacji postawionych wymagań, ale bez szczegółów dotyczących implementacji Ponieważ celem fazy analizy jest budowa modelu logicznego - to faza analizy jest nazywana również fazą modelowania. Analityk – osoba, która zazwyczaj zajmuje się realizacją fazy określania wymagań i fazą analizy, czyli budową logicznego modelu systemu.

16 16 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Budowany system stanowi element większej całości, zwanej dziedziną problemu. Model Zakres odpowiedzialności systemu Dziedzina problemu

17 17 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Zakres odpowiedzialności systemu – to fragment dziedziny problemu, który powinien być objęty przez tworzony system. Model wykracza poza zakres odpowiedzialności systemu, gdyż zazwyczaj obejmuje również systemy zewnętrzne, z którymi współpracuje. Przykład. Zakres odpowiedzialności budowanego systemu PITy 2003 obejmuje tylko jeden z działów usług świadczonych przez biuro rozrachunkowe. Pracownicy tego biura – stanowiący system zewnętrzny zostaną ujęci w modelu.

18 18 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Metody wykorzystywane w fazie modelowania: 1. metody obiektowe – wyróżnienie w systemie takich składowych, które łączą w sobie możliwość przechowywania danych oraz wykonania pewnych operacji. System jest analizowany w sposób obiektowy, jeśli - jest dzielony na obiekty, - obiekty są grupowane w klasy złożone z obiektów o podobnych stanach i zachowaniu. 2. analiza strukturalna - wyróżnienie w analizowanym systemie dwóch składowych - składowych pasywnych odzwierciedlających fakt przechowywania w systemie pewnych danych, i - składowych aktywnych odzwierciedlających fakt wykonywania przez system pewnych operacji (funkcji realizowanych przez system).

19 19 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Rodzaje i role notacji wykorzystywanych w fazie analizy: Notacje stosowane do opisu modelu (stosowane również w fazie projektowania): język naturalny, notacje graficzne (diagramy graficzne), oraz specyfikacje (częściowo strukturalizowany zapis tekstowy i numeryczny). Funkcje notacji: - są podstawowym narzędziem pracy analityka i projektanta, - są wykorzystywane podczas współpracy analityka z użytkownikiem, a więc muszą być przejrzyste, proste i zrozumiałe, - służą szybkiemu i precyzyjnemu przekazywaniu idei pomiędzy członkami zespołu, - są podstawą implementacji oprogramowania, powinny być precyzyjne i przejrzyste, - są wykorzystywane do zapisu dokumentacji technicznej.

20 20 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ NOTACJE OBIEKTOWE I ICH IMPLEMENTACJA DIAGRAMY KLAS I OBIEKTÓW służą do prezentowania składowych systemu oraz związków między nimi. OBIEKT: - na etapie analizy obiekt oznacza składową dziedziny problemu posiadającą tożsamość, stan i zachowanie, - na etapie projektowania i implementacji obiekt oznacza konstrukcję języka programowania łączącą dane i metody (procedury, funkcje), KLASA: - na etapie analizy klasa oznacza wzorzec grupy obiektów, - na etapie projektowania i implementacji klasa oznacza typ obiektowy w języku programowania. Zaleta metod obiektowych – tymi samymi pojęciami można się posługiwać na etapie analizy, projektowania i implementacji.

21 21 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Symbol klasy składa się z trzech części: Symbol graficzny Nazwa Stan Edytuj Wyświetl Pola klasy Nazwa klasy Metody klasy Części zawierające pola i metody mogą zostać pominięte.

22 22 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Opis obiektu składa się z dwóch części – nazwy obiektu i nazwy klasy. Jan Nowak : Osoba Obiekt Jan Nowak, klasy Osoba Jedna z tych części może zostać pominięta. : Osobanieokreślony obiekt klasy Osoba Jan Nowak:obiekt Jan Nowak nieokreślonej klasy

23 23 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Związek generalizacji – specjalizacji: Dwie klasy pozostają w związku generalizacji-specjalizacji, jeśli jedna z nich, zwana specjalizacją jest rodzajem drugiej, nazywanej generalizacją. Generalizacja jest więc uogólnieniem specjalizacji. Pracownik Kierownik przedsięwzięcia generalizacja specjalizacja Pracownik Kierownik przedsięwzięciaInżynier oprogramowania Kierownik przedsięwzięcia programistycznego Uwaga: Związku generalizacji-specjalizacji nie należy utożsamiać z dziedziczeniem, które jest konstrukcją w obiektowych językach programowania.

24 24 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Związek klas: Pomiędzy dwoma (trzema) klasami istnieje związek, jeśli obiekty jednej z tych klas są w ramach dziedziny problemu w pewien sposób powiązane z obiektami pozostałych klas. Przykłady związków, które można wskazać w strukturze uczelni: Oznaczenia krotności związku Pracownik naukowyWydział

25 25 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Przykłady związków termalnych, które można wskazać w strukturze uczelni: StudentWykład 1+ Grupa laboratoryjna 12-15 Wykładowca 1+ Przedmiot Grupa studencka 1+

26 26 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Oznaczenia krotności związków klas: 3 – 7, 10Zakres lub liczba 3 – 7Zakres 3Podana liczba Zero lub jeden 1+Jeden lub wiele Zero lub wiele Dokładnie jeden Związek klas można opisywać podając: - nazwę związku, np. zatrudnianie, - rolę (role) odgrywane w związku przez obiekty danej klasy, - czasownik opisujący czynność (zadanie, operację) wykonaną w ramach związku przez obiekt danej klasy. OznaczenieKrotność

27 27 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Przykłady opisów związków klas: Czynności realizowane w związku PrzedsiębiorstwoOsoba Zatrudnianie ZatrudniaPracuje w Role PrzedsiębiorstwoOsoba Zatrudnianie PracodawcaPracownik Nazwa związku

28 28 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Przykład związku między obiektami tej samej klasy: Przykład związku kwalifikowanego: W ramach danego banku PIN jednoznacznie identyfikuje konkretną kartę. PIN jest kwalifikatorem związku, ogranicza krotność związku. Pracownik Przełożony Podwładny Bank PIN Karta bankomatu

29 29 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Przykład opisu związku za pomocą pól (nie są to pola żadnej z klas): Miejsce nie opisuje ani lotu ani pasażera – jest opisem samego związku. Przykład występowania ograniczeń między związkami: Przykład pokazuje, że obiekty pozostają w pewnych związkach, jeśli zachodzi równocześnie pewien inny związek, np. dziekan wydziału jest jednocześnie jego pracownikiem. Pasażer Lot +1 Miejsce Pracownik naukowy Wydział Pracownik Dziekan

30 30 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Ograniczenie dotyczące związku: Możliwość zajścia związku jest uzależniona od innych warunków, np. od wartości pól powiązanych obiektów – egzamin gwarantuje przyjęcie, jeśli jego wynik przekracza 53 punkty. EgzaminStudent Przyjęcie {egzamin.Wynik >= 53 } Związek ten oznacza, że obiekty pewnej klasy składają się z obiektów innych klas lub tej samej klasy. Symbol związku agregacji (związku całość-część): UczelniaWydział Symbol wskazujący całość

31 31 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ DIAGRAMY INTERAKCJI Prezentują potencjalny scenariusz przepływu komunikatów. Komunikat: wysyłany do obiektu pewnej klasy oznacza żądanie wykonania jednej z metod tej klasy – jest więc wywołaniem pewnej metody, może być wysyłany przez system zewnętrzny, lub może być wysyłany przez obiekt jednej z klas systemu i wtedy jest ta klasa jest nadawcą komunikatu, jego wysłanie nie kończy realizacji metody, w ramach której został wysłany, wiąże się z przekazaniem pewnych danych wejściowych do wywoływanej metody oraz z pobraniem danych wyjściowych tej metody,

32 32 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Diagram interakcji: przedstawia scenariusz przepływu komunikatów pomiędzy obiektami systemu oraz systemami zewnętrznymi, opisuje w jaki sposób obiekty współpracują ze sobą w celu zrealizowania funkcji systemu, jest tworzony dla pewnej funkcji, niekoniecznie elementarnej, może opisywać sposób realizacji pewnej złożonej metody, która wymaga wywołania metod z innych obiektów, oraz nie zawiera informacji o tym, czy dany komunikat jest wysyłany raz, czy wielokrotnie.

33 33 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Skrypt - tekstowy opis czynności realizowanych w ramach scenariusza zawartego w diagramie, zawiera informacje o opcjonalności pewnych komunikatów oraz o liczbie wysyłanych komunikatów i ich zagnieżdżaniu, a także pozwala dokładniej opisać czynności wykonywane przez poszczególne metody. Interakcje pokazujące budowanie diagramów: Użytkownik żąda wyświetlenia rysunku Wyświetlane są wszystkie figury, z których składa się rysunek Użytkownik żąda ukrycia figury Rysunek jest przerysowywany Wyświetl Ukryj Wyświetl Komunikat Metoda Rysunek Figura Rysunek Klasa System(y) zewnętrzne

34 34 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII SSI Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ


Pobierz ppt "1 Wykład 4 PROGNOZOWANIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW Inżynieria Materiałowa METODOLOGIA TWORZENIA APLIKACJI KOMPUTEROWYCH II SSIPODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIAII."

Podobne prezentacje


Reklamy Google